Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Ranskaa raakana!

Ranskaa raakana! -podcast kielestä ja kulttuurista. Oppaana FT Johanna Isosävi, joka tutkii kohteliaisuutta Koneen säätiön tuella. Bon appétit!

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 18 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 21.3.2018.

Ranskaa raakana! #18 – Autistiset henkilöt ja vuorovaikutus

Julkaistu 1.12.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  18. jaksossa vieraanani jatkaa Mari Wiklund, joka kertoo autististen nuorten vuorovaikutuksesta. Millaisia haasteita heillä on? Onko haasteissa eroja suomen- ja ranskankielisten välillä? Mari antaa myös neuvoja vuorovaikutukseen autististen henkilöiden kanssa. Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #17 – Ääntäminen

Julkaistu 14.11.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  17. jaksossa vieraanani on Ranskan ääntämisoppaan (2015) kirjoittaja, dos. Mari Wiklund. Hän kertoo ranskan kielen ääntämisestä. Mitkä äänteet tuottavat vaikeuksia erityisesti meille suomalaisille? Miten äänteitä kannattaa harjoitella? Marin vinkit auttavat niin kielenoppijoita kuin opettajiakin. Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #16 – Opettajat: sinuttelu vai teitittely?

Julkaistu 31.10.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  16. jaksossa Tuuli Holttinen haastattelee Johannaa. Tarkastelun kohteena ovat ranskan opettajat. Sinuttelevatko vai teitittelevätkö he opiskelijoita? Miten opettajat perustelevat puhutteluvalintojaan? Onko sillä väliä, sinutteleeko vai teititteleekö opettaja?  Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #15 – Sinuttelun ja teitittelyn oppiminen

Julkaistu 17.10.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  15. jaksossa vieraanani on pyyntötutkija Tuuli Holttinen. Miten suomalaiset opiskelijat osasivat sinuttelua ja teitittelyä pyyntöjä tehdessään? Miten ranskan sinuttelua ja teitittelyä voi oppia?    Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #14 - Verbaalinen väkivalta

Julkaistu 4.10.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  14. jaksossa puhutaan verbaalisesta väkivallasta. Tarkastelun kohteena on Ranskan entisen presidentin Sarkozyn vastainen Facebook-palsta. Miten keskustelijat loukkaavat toisiaan? Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #13 - Konekäännöksen jälkieditointi

Julkaistu 20.9.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  13. jaksossa puhutaan konekäännöksen jälkieditoinnista. Konekäännös suomen kieleen tarvitsee yleensä ihmiskääntäjän työpanosta eli jälkieditoinnin. Jälkieditointi työnä eroaa perinteisestä kääntämisestä. Miten tulevat ammattikääntäjät eli kääntäjäopiskelijat suhtautuvat jälkieditointiin? Mitä haasteita ja hyviä puolia he näkevät jälkieditoinnissa?   Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #12 - Elokuvakäännökset: Madame, Monsieur ja muut puhuttelusanat

Julkaistu 6.9.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  12. jaksossa jatketaan elokuvakäännösten parissa. Miten Madame ja Monsieur on suomennettu – vai onko ne käännetty? Puhetta myös hellittelynimien ja loukkaavien ilmausten suomentamisesta. Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #11 - Elokuvakäännökset: sinuttelu vai teitittely?

Julkaistu 23.8.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  11. jaksossa puhutaan ranskalaisten elokuvien tekstityksistä. Miten suomentajat ovat kääntäneet sinuttelun ja teitittelyn? Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #10 - Etunimet Starbucksissa

Julkaistu 6.6.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  10. jaksossa aiheena on etunimen käyttö Starbucks-kahviloissa. Miten siihen suhtaudutaan Ranskassa ja Suomessa? Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #09 – Hellittelyistä loukkauksiin

Julkaistu 24.5.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  9. jaksossa käsitellään puhuttelusanoja. Miten ranskassa käytetään hellittelynimiä ja loukkaavia ilmauksia? Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #08 – Etunimistä Madameen

Julkaistu 9.5.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  8. jaksossa aiheena on puhuttelusanojen käyttö ranskassa. Miten etunimiä käytetään? Milloin sanotaan Madame tai Monsieur? Onko ranskassa vielä neitejä? Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #07 – Teitittely ja sinuttelu

Julkaistu 26.4.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  7. jaksossa perehdytään ranskan kielen puhutteluun. Täytyykö teititellä? Milloin saa sinutella? Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #06 – Ympäristö vs. valinnat

Julkaistu 12.4.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  6. jaksossa jatketaan toisen kulttuurin kohteliaisuusnormeihin sopeutumisesta. Mikä rooli on ympäristöllä? Entä ihmisen omilla valinnoilla?  Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #05 – Muutokset

Julkaistu 22.3.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  5. jaksossa aiheena on toisen kulttuurin kohteliaisuusnormeihin sopeutuminen. Millaisia muutoksia suomalaiset ja ranskalaiset kuvaavat itsessään? Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #04 – Normit

Julkaistu 22.3.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  4. jaksossa puhutaan kohteliaisuusnormeista. Millaisia yleistyksiä yhden kulttuurin normeista voidaan tehdä? Onko kulttuurien välisessä viestinnässä normeja?  Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #03 – Ovet

Julkaistu 21.3.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  3. jaksossa perehdytään suomalaiseen ja ranskalaiseen kohteliaisuuteen ovien kautta. Miksi ovien avaaminen on ranskalaisille tärkeää? Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #02 – Hiljaisuus

Julkaistu 21.3.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  2. jaksossa jatketaan suomalaisen ja ranskalaisen kohteliaisuuden tarkastelua. Ovatko suomalaiset niin hiljaisia kuin väitetään? Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com

Ranskaa raakana! #01 – Tervehdykset

Julkaistu 21.3.2018

Ranskaa raakana! -podcast tarjoilee kattauksen kieltä ja kulttuuria.  1. jaksossa tarkastellaan suomalaista ja ranskalaista kohteliaisuutta. Miten tervehtimiskulttuurit eroavat toisistaan ja miksi? Lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä Johannan blogissa: http://johanna.isosavi.com  

Takaisin podcastien listaan