Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Menkää ja Tehkää

Podcast by Niku Hooli & Janne Sarja

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 15 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 25.10.2015.

Menkä ja tehkää Amerikka, jakso nro 8: kauden päätösjakso!

Julkaistu 11.5.2016

Men­kää ja teh­kää -sar­jan pää­tös­jak­sos­sa Ni­ku ja Jan­ne käy­vät lä­pi tär­keim­piä op­pe­ja Ame­ri­kan Chi­ca­gos­ta. ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven en­tis­ten kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Menkää ja tehkää Amerikka, jakso nro 7: ko­me­dien­ne Chel­sea De­van­tez [in English]

Julkaistu 10.5.2016

Seit­se­män­nes­sä jak­sos­sa Jan­ne Sar­jan haas­tat­te­lus­sa lu­paa­va ko­me­dien­ne Chel­sea De­van­tez. ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven en­tis­ten kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Menkää ja tehkää Amerikka, jakso nro 6: luovat kusipäät

Julkaistu 2.5.2016

Ni­ku ja Jan­ne ker­to­vat tär­keim­mät op­pi­man­sa asiat ja poh­ti­vat si­tä, mis­sä mää­rin ko­me­dia-alan lain­alai­suu­det pä­te­vät luo­vaan alaan laa­jem­min­kin. Onko kusipäitä pakko sietää? ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Menkää ja tehkää -Amerikka, jakso nro 5: SNL-käsikirjoittaja Michael McCarthy [IN ENGLISH]

Julkaistu 22.4.2016

Vii­­den­­nes­­sä jak­­sos­­sa Jan­­ne Sar­­jan haas­­tat­­te­­lus­­sa muun muas­­sa Ame­­ri­­kan Sa­­tur­­day Night Li­­veä ja See­­sam­­tie­­tä kä­­si­­kir­­joit­­ta­­nut Mic­­hael McCart­­hy. ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven en­tis­ten kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Menkää ja tehkää -Amerikka, jakso nro 4: viihteen monitoimimiehet

Julkaistu 22.4.2016

Nel­jän­nes­sä jak­­sos­­sa yri­tet­tiin muun muas­­sa sel­­vit­­tää, ket­­kä ovat an­­sain­­neet viih­­teen mo­­ni­­toi­­mi­­mie­­hen tit­­te­­lin. On­­ko Las­­se Nor­­res sel­­lai­­nen? ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven en­tis­ten kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Menkää ja tehkää -Amerikka, jakso nro 3: komedia internetissä

Julkaistu 22.4.2016

Kol­man­nes­sa jak­sos­sa Ni­ku ja Jan­ne poh­ti­vat on­­ko net­­ti hy­­vä paik­­ka har­­joi­­tel­­la huu­­mo­­ria? Voi­­ko ne­­tis­­tä pon­­nis­­taa pin­­nal­­le? ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven en­tis­ten kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Menkää ja tehkää -Amerikka, jakso nro 2: komedia bisneksenä

Julkaistu 22.4.2016

Toi­­ses­­sa jak­­sos­­sa pu­­reu­­du­t­tiin ko­­me­­dian tuot­­teis­­ta­­mi­­seen ja sii­­hen, pi­­laa­­ko ra­­ha haus­­kuu­­den. ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven en­tis­ten kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Menkää ja tehkää -Amerikka, jakso nro 1: voiko hauskuuden oppia?

Julkaistu 22.4.2016

Pod­cast-sar­jan en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa poh­dit­tiin mik­­si ih­­mees­­sä, ja mi­­ten ko­­me­­diaa ope­­te­­taan? ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven en­tis­ten kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Menkää ja Tehkää – Tuija Sorjanen

Julkaistu 29.1.2016

Kevätkauden avaus! Menkää ja tehkää on podcast-sarja, jossa Niku Hooli ja Janne Sarja haastattelevat nuoria ihmisiä, joista tullaan kuulemaan vielä paljon lisää. Seitsemännen jakson vieraana on 26-vuotias tietokirjailija Tuija Sorjanen. Tiedotusoppia opiskellut ja Tieto-Finlandia-ehdokkaanakin ollut Tuija on muun muassa kirjoittanut kaksi tietokirjaa, perustanut paikallislehden ja epäonnistunut agilityssä. ... Janne Sarja on kirjoittaja sekä omistamansa yrityksen ainoa ja paras työntekijä. Niku Hooli on viestinnän ammattilainen, joka työskentelee nykyisin omaksikin yllätyksekseen finanssialalla.

Menkää ja tehkää – Iida Mäkikallio

Julkaistu 17.12.2015

Menkää ja tehkää on podcast-sarja, jossa Niku Hooli ja Janne Sarja haastattelevat nuoria ihmisiä, joista tullaan kuulemaan vielä paljon lisää. Kuudennen jakson vieraana on yritysvalmentaja Iida Mäkikallio. Vasta 22-vuotias Iida valmentaa Suomen suurimpien yritysten johtajia positiivisessa psykologiassa ja on itse kiinnostunut rohkeudesta sekä henkilökohtaisesta kasvusta. ... Janne Sarja on kirjoittaja sekä omistamansa yrityksen ainoa ja paras työntekijä. Niku Hooli on viestinnän ammattilainen, joka työskentelee nykyisin omaksikin yllätyksekseen finanssialalla.

Menkää ja tehkää – Paavo Teittinen

Julkaistu 24.11.2015

Menkää ja tehkää on podcast-sarja, jossa Niku Hooli ja Janne Sarja haastattelevat nuoria ihmisiä, joista tullaan kuulemaan vielä paljon lisää. Viidennen jakson vieraana on Helsingin Sanomien taloustoimittaja Paavo Teittinen. Paavo on noussut nopeasti tunnetuksi taloustoimittajaksi ja saa paljon kehuja myös alan asiantuntijoilta. Miten juristista tuli pidetty taloustoimittaja ja miksei Paavo tarttunut mahdollisuuteen päästä pelaamaan jenkkifutista amerikkalaiseen yliopistosarjaan? ... Janne Sarja on kirjoittaja sekä omistamansa yrityksen ainoa ja paras työntekijä. Niku Hooli on viestinnän ammattilainen, joka työskentelee nykyisin omaksikin yllätyksekseen finanssialalla.

Menkää ja tehkää – Iida Sammalisto

Julkaistu 19.11.2015

Menkää ja tehkää on podcast-sarja, jossa Niku Hooli ja Janne Sarja haastattelevat nuoria ihmisiä, joista tullaan kuulemaan vielä paljon lisää. Nelosjakson vieraana on Iida Sammalisto, jonka esikoiskirja Tähtimosaiikki (Otava, 2015) julkaistiin Iidan ollessa vasta 19-vuotias. Mitä ajatuksia nuorella kirjailijalla on luovuudesta, tulevaisuudesta ja taiteesta? ... Janne Sarja on kirjoittaja sekä omistamansa yrityksen ainoa ja paras työntekijä. Niku Hooli on viestinnän ammattilainen, joka työskentelee nykyisin omaksikin yllätyksekseen finanssialalla.

Menkää ja Tehkää – Stina Mäntyniemi

Julkaistu 12.11.2015

Menkää ja tehkää on podcast-sarja, jossa Niku Hooli ja Janne Sarja haastattelevat nuoria ihmisiä, joista tullaan kuulemaan vielä paljon lisää. Kolmannen jakson vieraana Stina Mäntyniemi, joka nousi 26-vuotiaana yhden Suomen suurimman aikakauslehden, Cosmopolitanin, päätoimittajaksi. Ennen nykyistä duuniaan Stina on työskennellyt muun muassa Iltalehdessä ja NYT-liitteessä. ... Janne Sarja on kirjoittaja sekä omistamansa yrityksen ainoa ja paras työntekijä. Niku Hooli on viestinnän ammattilainen, joka työskentelee nykyisin omaksikin yllätyksekseen finanssialalla.

Menkää ja tehkää – Mikko Hakkarainen

Julkaistu 4.11.2015

Menkää ja tehkää on podcast-sarja, jossa Niku Hooli ja Janne Sarja haastattelevat nuoria ihmisiä, joista tullaan kuulemaan vielä paljon lisää. Toisen jakson vieraana Mikko Hakkarainen, 28. Mikko on yksi mainostoimisto Miltton Creativen perustajista ja on ennen mainostoimistouraansa työskennellyt muun muassa Googlen palveluksessa. ... Janne Sarja on kirjoittaja sekä omistamansa yrityksen ainoa ja paras työntekijä. Niku Hooli on viestinnän ammattilainen, joka työskentelee nykyisin omaksikin yllätyksekseen finanssialalla.

Menkää ja tehkää – Arttu Muukkonen

Julkaistu 25.10.2015

Menkää ja tehkää on podcast-sarja, jossa Niku Hooli ja Janne Sarja haastattelevat nuoria ihmisiä, joista tullaan kuulemaan vielä paljon lisää. Ekana vieraana Arttu Muukkonen. ... Janne Sarja on kirjoittaja sekä omistamansa yrityksen ainoa ja paras työntekijä. Niku Hooli on viestinnän ammattilainen, joka työskentelee nykyisin omaksikin yllätyksekseen finanssialalla.

Takaisin podcastien listaan