Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Menkää ja Tehkää

Podcast by Niku Hooli & Janne Sarja

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 4 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 22.4.2016.

Menkä ja tehkää Amerikka, jakso nro 8: kauden päätösjakso!

Julkaistu 11.5.2016

Men­kää ja teh­kää -sar­jan pää­tös­jak­sos­sa Ni­ku ja Jan­ne käy­vät lä­pi tär­keim­piä op­pe­ja Ame­ri­kan Chi­ca­gos­ta. ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven en­tis­ten kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Menkää ja tehkää Amerikka, jakso nro 7: ko­me­dien­ne Chel­sea De­van­tez [in English]

Julkaistu 10.5.2016

Seit­se­män­nes­sä jak­sos­sa Jan­ne Sar­jan haas­tat­te­lus­sa lu­paa­va ko­me­dien­ne Chel­sea De­van­tez. ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven en­tis­ten kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Menkää ja tehkää Amerikka, jakso nro 6: luovat kusipäät

Julkaistu 2.5.2016

Ni­ku ja Jan­ne ker­to­vat tär­keim­mät op­pi­man­sa asiat ja poh­ti­vat si­tä, mis­sä mää­rin ko­me­dia-alan lain­alai­suu­det pä­te­vät luo­vaan alaan laa­jem­min­kin. Onko kusipäitä pakko sietää? ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Menkää ja tehkää -Amerikka, jakso nro 5: SNL-käsikirjoittaja Michael McCarthy [IN ENGLISH]

Julkaistu 22.4.2016

Vii­­den­­nes­­sä jak­­sos­­sa Jan­­ne Sar­­jan haas­­tat­­te­­lus­­sa muun muas­­sa Ame­­ri­­kan Sa­­tur­­day Night Li­­veä ja See­­sam­­tie­­tä kä­­si­­kir­­joit­­ta­­nut Mic­­hael McCart­­hy. ... Radio Helsinkiin tehdyissä Men­kää ja teh­kää -jaksoissa Janne Sarja ja Niku Hooli puhuvat komediasta, sillä Jan­ne päät­ti läh­teä Chi­ca­goon opis­ke­le­maan ko­me­dia­kä­si­kir­joit­ta­mis­ta Sa­tur­day Night Li­ven en­tis­ten kä­si­kir­joit­ta­jien joh­dol­la.

Takaisin podcastien listaan