Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Ymmärryspyrkimys

Pohdiskelevia lähestymisiä asioihin ja ilmiöihin. Ihmettelyä, kummastelua ja kyseenalaistusta, pyrkimystä hahmottaa jotakin oleellisen tuntuista, aiheesta kuin aiheesta. Tervetuloa siis seikkailuun ymmärtämisen rajamailla!

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 10 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 14.9.2016.

Materiaaliseen havahdunnan luonne

Julkaistu 19.2.2017

Pohdinta elämän luonnetekijöistä; miksi tapahtumien ja ilmiöiden kantava luonne tuntuu tärkeältä? Tarkoituksellisesti kärjistävinä kohdistuskulmina mm. materiaalisuus, historia, kieli, raha, vaikutusvalta ja kyseenalaistaminen:

Onko niin, että huolimatta kaikesta elelystä ja opiskelusta teknologisen edistyksellisyyden ajassa, ei ole tajunnut, mitä tuntuu nyt olevan äärimmäisen tärkeää tajuta? Tuntuu, että elämämme teknologinen kulutus- ja hyvinvointiyhteiskunta jättää jotakin luonteeltaan ontoksi. Oudosti tuntuu kuin mahdollisuus tulisi tarjoutuvien valintojen ja asiantuntevien vastausten kukistamaksi? Toki voisi tehdä kaikkensa ollakseen vain onnellinen, kelluskella vain tässä ja nyt. Tai sitten tavoitella jatkuvasti jotakin, luoda uraa, mainetta tai mammonaa.  Viisaalta tuntuu arvostaa myös jälkiviisautta, jonkin jo kerrytetyn aktivoimista, ymmärtämään pyrkivää uteliaisuutta…


http://www.oleellisuus.info/feed/podcast

Hahmotelma oleellisuudesta

Julkaistu 11.2.2017

Ääneen höpistyä hahmottelua kuulijan kyseenalaistettavaksi, ankkurina oleellisuus. Perustuu kirjoitukseen (http://www.oleellisuus.info/oleellisuudesta/):

”…seuraavassa sukelletaan oleellisuuden kaninkoloon eli pyritään hahmottamaan yleisiä raameja ja viljelemään kohdistuskulmia eli sanoiksi puettuja pyrkimyksiä ja tuntoja, joiden vilpitömänä visiona on ilmentää muutakin kuin ”keisaria ilman vaatteita”. Tästä hetkestä kumpuava kohdistusliikunto, jokaisen uniikin elämänsisällön muovausvahana, voimaannuttavana merkityksentuntona. Teksti on poukkoilevaa ja rönsyilevää tarkoituksellisesti, tahtoen tarjota vapaita poimimisen potentiaaleja.

Miksi oleellisuus? Se inspiroi, jatkuvaluontoisesti kannattelevana apusanana kuluvaan hetkeen. Oleellisuus ei tunnu sisältösanalta vaan kohdistavalta luonnekuvaukselta. Se viittoo kaikkea yhdistäviin ilmiöihin, vuorovaikutuksiin ja potentiaaleihin. Eräänlaiseen olevaiseen ja eläväiseen, vaikutusvaltaiseen totuuteen…


http://www.oleellisuus.info/feed/podcast

KOOSTE: Moraalinen relativismi ja sen vaarallisuus

Julkaistu 29.1.2017

Tiivistelmä moraalisesta relativismista eli hyvän ja pahan (sekä olennaisena nähdyn) suhteellisuudesta, sekä siihen liittyvistä vaaroista. Roger Scruton on esimerkiksi todennut näin: ”Väiteltäessä moraalisista ongelmista, relativismi on ensimmäinen turvapaikka lurjukselle.”

Moraalinen relativismi tuntuu monesti tyytymiseltä vajaaseen ratkaisuun moraalisen potentiaalin jäädessä täyttymättä? Søren Kierkegaard on todennut inspiroivasti näin: ”Jos saisin toivoa mitä tahansa, minun ei tulisi pyytää vaurautta ja vaikutusvaltaa, vaan intohimoista potentiaalin tuntua – sillä silmä, joka ollessaan ikinuori ja palavan innokas, näkee mahdollisen. Nautinnot johtavat pettymyksiin; mahdollisuuden tuntu ei koskaan.”


http://www.oleellisuus.info/feed/podcast

KOOSTE: Demokratia ja siinä vaikuttavat tekijät

Julkaistu 25.1.2017

Tiivistelmä demokratiaa ja siinä vaikuttavia tekijöitä hahmottelevista pohdinnoista. Tarjoaa havaintoja, poimintoja sekä kyseenalaistavia näkökulmia kuulijan kyseenalaistettavaksi.

Demokratiasta kertonee paljon se, minkä jatkumisen se sallii vailla äänestyksiä ja kyseenalaistuksia?

Demokratiastakin kertoo lie etenkin se, minkä vaikuttavien rakenteiden, ilmiöiden ja perimmäisten syiden jatkumisen se sallii?

http://www.oleellisuus.info/feed/podcast

 

Ymmärryspyrkimys Podcast, osa 8: Vaikutusvalta

Julkaistu 7.12.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Ymmärryspyrkimys podcastia.

Osa VIII: Vaikutusvalta

Aihetta lähestytään erilaisista vinkkeleistä: vallalla vaikuttaminen, vallan vaikutus, vaikutus on valtaa, onko valtaa vailla vaikutusta? Kuka määrittää onko valtaa? Onko vaikutusta vailla valtaa? Lisäksi teemoina mm. kyseenalaistaminen, demokratia, minkä jatkumisen demokratiat sallivat, suunnitelmallisuus, yhteiskuntajärjestelmät, raha, markkinointi, auktoriteetit, kantavat rakenteet, kulutusparatiisi, vastuullisuus, moraali, itseoikeutus erityisyyteen, yksilön voimavarat, vaikutusten siivet ja potentiaali. Nimimainintoina vilahtavat Carroll Quigley ja hänen teoksensa Tragedy and Hope.

http://www.oleellisuus.info/feed/podcast


Taustasävellysten lähteet:

CosmoPulse by Maxim Kornyshev is licensed under a Attribution NoDerivatives 4.0 International License.

Ymmärryspyrkimys Podcast, osa 7: Moraalinen relativismi ja olennaisen suhteellisuus

Julkaistu 16.11.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Ymmärryspyrkimys podcastia.

Osa VII: Moraalinen relativismi ja olennaisen suhteellisuus

Teemoina mm. olennainen, moraali, moraalinen relativismi, hyvyys, eroihin keskittyminen, valintojen maailma, yhteinen maaperä, absoluuttinen moraali, kärsimys, kärsimyksen minimointi, kärsimyksen hukkaan valuminen, pelko, ihmisen potentiaali, rakkaus, absoluuttinen moraalin lähde, todellisuuden kannattelevat rakenteet, uskonnolliset jakautumat, hierarkiat, asiantuntijuus, välinpitämättömyys, merkitystasot, suhtautuminen pahaan.

http://www.oleellisuus.info/feed/podcast


Taustasävellysten lähteet:

CosmoPulse by Maxim Kornyshev is licensed under a Attribution NoDerivatives 4.0 International License.

Friends in a Circle by Jon Coyle is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Ymmärryspyrkimys Podcast, osa 6: Tietämisen ja vain olemisen luonne

Julkaistu 13.10.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Ymmärryspyrkimys podcastia.

Osa VI: Tietämisen ja vain olemisen luonne

Teemoina mm. ei-tietäminen, vain oleminen, vain tekeminen, tekemisen luonne, yksinkertaistaminen, olemisen luonne, Zen, virtaaminen, luontevuus, otollinen maaperä, vastaanottavuus, ehdollistumat, mielen hiljentyminen, ennakointi, aikataulutus, väittely, introvertti, ekstrovertti, voiman ammentaminen, psykologinen joksikintuleminen, suhtautumisen luonne, stressitilat, podcastin tekeminen, merkityksekkyys

http://www.oleellisuus.info/feed/podcast


Taustasävellysten lähteet:

CosmoPulse by Maxim Kornyshev is licensed under a Attribution NoDerivatives 4.0 International License.

Solemn Application by Blue Dot Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

Ymmärryspyrkimys Podcast, osa 5: Oleellisuus, viisaus, ymmärrys ja tietotulva

Julkaistu 5.10.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Ymmärryspyrkimys podcastia.

Osa V: Oleellisuus, viisaus, ymmärrys ja tietotulva

Teemana T.S. Elliotin inspiroima toteamus: Missä Oleellisuus, joka on ”kadotettu” olemiseen? Missä Viisaus, joka on ”kadotettu” ymmärrykseen? Missä Ymmärrys, joka on ”kadotettu” tietotulvaan? (myös pohdintaa totuudesta, perimmäisistä syistä, vaikutusvaltaisista valuutoista ja uskomuksista sekä ajasta, huomioarvosta ja kyseenalaistamisesta).

http://www.oleellisuus.info/feed/podcast


Taustasävellysten lähteet:
Solemn Application by Blue Dot Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

Even when we fall by Philipp Weigl is licensed under a Attribution License.

 

Ymmärryspyrkimys Podcast, osa 4: Seuraukset ja perimmäiset syyt

Julkaistu 20.9.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Ymmärryspyrkimys podcastia.

Osa IV: Seuraukset ja perimmäiset syyt

Teemoina mm. seuraukset, syyt, seurauksiin reagointi, seurausten korjaus, perimmäiset syyt, yritystoiminta, kunniallisuus, brändäykset, yhteiskunta, yksilö, tietotulva, data-analyytikot, mielipidevaikuttaminen, hyvinvointivaltio, merkitysvaje, elinkustannukset, yksityistäminen, epäkohtien minimointi, sopeutumisreaktio, itseensä sitovuus, solidaarisuus, universaalit hyvät arvot, rohkeus, pelottomuus, omakohtainen oivaltaminen, merkityksentunto, voimavarat.

http://www.oleellisuus.info/feed/podcast


Taustasävellysten lähteet:

Solemn Application by Blue Dot Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

The Coil Winds by Blue Dot Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

Seamless by Blue Dot Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

Cobweb Transit by Blue Dot Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License.

Ymmärryspyrkimys Podcast, osa 3: Todellisuus

Julkaistu 14.9.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Ymmärryspyrkimys podcastia.

Osa III, aihe: Todellisuus

Podcastin teemoina mm. hahmotus, kokija ja koettava, leimaaminen, lokerointi, poissulkevuus, todellisuustunnelit, muisti, nykyhetki, staattinen ja dynaaminen, vuorovaikutus, virtaavuus, lisätty todellisuus, totuudellisuus, mahdollisuudet.

http://www.oleellisuus.info/feed/podcast


Taustasävellysten lähteet:

Erebus (piano) by Andrea Baroni is licensed under a Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License.

Tentative Steps by Kai Engel is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.

Friends in a Circle by Jon Coyle is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Raindrops by Psychadelik Pedestrian is licensed under a Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

Cierra los ojos un momento, recuerda… by Bosques de mi Mente is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (aka Music Sharing) 3.0 International License.

Takaisin podcastien listaan