Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Espoon kaupunki

Espoon kaupunki, Esbo stad, City of Espoo Podcastien tekstivastineet julkaistaan kaupungin nettisivuilla espoo.fi. Suora linkki tekstivastineeseen löytyy aina jakson kuvauksesta.

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 49 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 18.3.2019.

Maailman muuttajat: Mitä tekee kotouttava sosiaalihuolto?

Julkaistu 11.2.2022

Tässä jaksossa Espoon maahanmuuttajapalveluiden johtavat sosiaalityöntekijät Eeva Ström ja Annika Pirinen kertovat mitä on kotouttava sosiaalihuolto sekä pohtivat mitä on onnistunut kotoutuminen. Kotouttava sosiaalityö ei ole ongelmalähtöistä vaan siinä keskitytään asiakkaiden voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Jokaisen ihmisen kotoutuminen on yksilöllinen prosessi, mutta voiko niistä löytää yhtäläisyyksiä? Maailman muuttajat on pakolaisuutta, pakkomuuttoa ja kotoutumista käsittelevä podcast-sarja. Sarjassa kotouttavan sosiaalihuollon ja kunnallishallinnon ammattilaiset kertovat työstään, kohtaamistaan ilmiöistä ja siitä mitä kaikkea kunnissa tehdään kotoutumisen eteen. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/maailman-muuttajat-podcast-mita-kotouttava-sosiaalihuolto-tekee

Maailman muuttajat: Lasten kotoutuminen

Julkaistu 4.2.2022

Miten lasten kotoutuminen eroaa aikuisten kotoutumisesta? Mikä merkitys harrastuksilla ja koululla on? Johtavat sosiaalityöntekijät Eeva Ström ja Annika Pirinen pohtivat muun muassa näitä kysymyksiä tämän kertaisessa lasten kotoutumista käsittelevässä jaksossa. Maailman muuttajat on pakolaisuutta, pakkomuuttoa ja kotoutumista käsittelevä podcast-sarja. Sarjassa kotouttavan sosiaalihuollon ja kunnallishallinnon ammattilaiset kertovat työstään, kohtaamistaan ilmiöistä ja siitä mitä kaikkea kunnissa tehdään kotoutumisen eteen. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/maailman-muuttajat-podcast-millaista-on-lasten-kotouttaminen

Maailman muuttajat: Mitä on kotoutuminen?

Julkaistu 28.1.2022

Jaksossa johtavat sosiaalityöntekijät Annika Pirinen ja Eeva Ström keskustelevat kotoutumisesta ja kielen merkityksestä. Milloin ihminen on kotoutunut ja mikä on vastaanottavan yhteiskunnan vastuu prosessissa? Maailman muuttajat on pakolaisuutta, pakkomuuttoa ja kotoutumista käsittelevä podcast-sarja. Sarjassa kotouttavan sosiaalihuollon ja kunnallishallinnon ammattilaiset kertovat työstään, kohtaamistaan ilmiöistä ja siitä mitä kaikkea kunnissa tehdään kotoutumisen eteen. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/maailman-muuttajat-podcast-mita-on-kotoutuminen

Tunne lastensuojelu: Jälkihuolto

Julkaistu 23.9.2021

Jälkihuolto on tarkoitettu 18 - 25-vuotiaalle nuorelle aikuiselle, joka on ollut huostaanotettuna ja sijoitettuna tai avohuollon tukitoimin sijoitettuna. Jaksossa sosiaaliohjaaja ja nuori keskustelevat jälkihuollosta. Jaksossa tuodaan esille nuoren ja sosiaaliohjaajan näkökulmaa jälkihuoltoon. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/tunne-lastensuojelu-podcast-jalkihuolto Espoon lastensuojelua voit seurata Instagramissa tilillä "espoonlastensuojelu". Tervetuloa keskustelemaan!

Tunne lastensuojelu: Huostaanotto ja laitoshoito

Julkaistu 21.9.2021

Huostaanotto on lastensuojelun viimesijainen keino auttaa ja tukea lasta ja perhettä. Mitä huostaanotto tarkoittaa ja mitä tunteita siihen liittyy? Jaksossa keskustelemassa Espoon kaupungin sosiaalityöntekijä Heta, huostaanoton kokeneet nuoret Sanni ja Meri sekä äiti Taina. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/tunne-lastensuojelu-podcast-huostaanotto-ja-laitoshoito Espoon lastensuojelua voit seurata Instagramissa tilillä "espoonlastensuojelu". Tervetuloa keskustelemaan!

Tunne lastensuojelu: Perhehoito ja sijaisperheet

Julkaistu 16.9.2021

Lastensuojelun perhehoito on ensisijainen sijoitusmuoto huostaanotetuille lapsille ja nuorille. Perhehoidossa työskennellään sijaisperheissä asuvien lasten ja heidän läheistensä kanssa. Millaisia tunteita perhehoitoon liittyy, kun lapsella on kaksi perhettä? Jaksossa aiheesta keskustelemassa sijaisperheessä asuva nuori, äiti, sijaisäiti ja Espoon perhehoidon koordinaattori Emmi-Maaria Mäkilä. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/tunne-lastensuojelu-podcast-perhehoito-ja-sijaisperheet Espoon lastensuojelua voit seurata Instagramissa tilillä "espoonlastensuojelu". Tervetuloa keskustelemaan!

Tunne lastensuojelu: Kiireellinen sijoitus

Julkaistu 14.9.2021

Kiireellinen sijoitus on yksi merkittävimmistä puuttumiskeinoista lapsen ja perheen tilanteeseen. Millaisia asioita ja tunteita kiireelliseen sijoitukseen liittyy? Jaksossa keskustelemassa sosiaalityöntekijä Maija Haapala, Poijupuiston vastaanottokodin ohjaaja Sampsa Välimäki, kokemusasiantuntija-nuori Iida ja kokemusasiantuntijavanhempi Aino. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/tunne-lastensuojelu-podcast-kiireellinen-sijoitus Espoon lastensuojelua voit seurata Instagramissa tilillä "espoonlastensuojelu". Tervetuloa keskustelemaan!

Tunne lastensuojelu: Avohuollon sijoitus

Julkaistu 9.9.2021

Jaksossa puhutaan avohuollon sijoituksesta osana lasten ja nuorten tukemista ja auttamista. Keskustelussa käsitellään miltä nuoresta ja työntekijästä avohuollon sijoitus ja sen valmistelu tuntuvat? Puhumassa aiheesta sosiaalityöntekijä Eerika, sosiaaliohjaaja Miriam ja kokemusasiantuntijanuori Mila. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/tunne-lastensuojelu-podcast-avohuollon-sijoitus Espoon lastensuojelua voit seurata Instagramissa tilillä "espoonlastensuojelu". Tervetuloa keskustelemaan!

Tunne lastensuojelu: Perhekuntoutus

Julkaistu 7.9.2021

Perhekuntoutus on avohuollon tukitoimi lapsiperheille, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi vanhemmuuteen tai arjen haasteisiin. Jaksossa keskustelemme millaisia ajatuksia ja tunteita perhekuntoutukseen liittyy, niin asiakkaan kuin työntekijänkin näkökulmasta? Aiheesta puhumassa perheterapeutti Maisa Pirkkanen, ohjaaja Reeta Kaipainen sekä kokemusasiantuntijavanhempi Sanna. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/tunne-lastensuojelu-podcast-perhekuntoutus Espoon lastensuojelua voit seurata Instagramissa tilillä "espoonlastensuojelu". Tervetuloa keskustelemaan!

Maailman muuttajat: sosiaalityö ja ympäristökysymykset

Julkaistu 3.9.2021

"Äkkiseltäänhän saattaa jotenkin tuntua siltä, ettei ilmastonmuutoksella ja tällaisilla kysymyksillä ole mitään tekemistä meidän kunnallisen sosiaalityön kanssa. Mutta sitten taas toisaalta ilmastonmuutoshan on meihin ihan kaikkiin vaikuttava asia. Ehkä tässä voisi lähteä siitä, että nämä ympäristökysymykset ovat myös ihmisoikeuskysymyksiä." Tässä jaksossa Espoon maahanmuuttajapalveluiden Annika Pirinen ja Maura Nurmi pohtivat ympäristökysymysten ja kestävän kehityksen yhteyttä sosiaalityöhön. Keskustelun aiheina ovat muun muassa ilmastopakolaisuus, luonnon ja lemmikkien hyvinvointivaikutukset sekä sosiaalityön ympäristövastuu. Maailman muuttajat on pakolaisuutta, pakkomuuttoa ja kotoutumista käsittelevä podcast-sarja. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/maailman-muuttajat-podcast-sosiaalityo-ja-ymparistokysymykset

Tunne lastensuojelu: Kotiin vietävä perhetyö

Julkaistu 2.9.2021

Tässä jaksossa keskustellaan lastensuojelun kotiin vietävästä arviointityöstä ja siitä, miltä tuntuu, kun työntekijät tulevat kotiin. Mukana keskustelussa ovat kokemusasiantuntija Sini sekä lastensuojelun liikkuvien palveluiden sosiaaliohjaajat Anniina ja Eini. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/tunne-lastensuojelu-podcast-kotiin-vietava-perhetyo Espoon lastensuojelua voit seurata Instagramissa tilillä "espoonlastensuojelu". Tervetuloa keskustelemaan!

Tunne lastensuojelu: Lastensuojelun asiakkuus ja tukitoimet

Julkaistu 31.8.2021

Tässä jaksossa keskustellaan lastensuojelun asiakkuudesta ja lastensuojelun tukitoimista. Miltä tuntuu olla lastensuojelun asiakkaana ja millaisia kokemuksia kokemusasiantuntijanuorilla lastensuojelun asiakkuudesta on? Keskustelemassa sosiaalityöntekijä Rosa ja kokemusasiantuntijanuoret Nea ja Joenna. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/tunne-lastensuojelu-podcast-lastensuojelun-asiakkuus-ja-tukitoimet Espoon lastensuojelua voit seurata Instagramissa tilillä "espoonlastensuojelu". Tervetuloa keskustelemaan!

Maailman muuttajat: koulu kotouttajana

Julkaistu 27.8.2021

Tässä jaksossa Annika Pirinen ja Anne-Maarit Pullinen Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluista keskustelevat aikuisten perusopetuksen sosiaaliohjauksesta. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/maailman-muuttajat-podcast-koulu-kotouttajana Maailman muuttajat on pakolaisuutta, pakkomuuttoa ja kotoutumista käsittelevä podcast-sarja. Sarjassa kotouttavan sosiaalihuollon ja kunnallishallinnon ammattilaiset kertovat työstään, kohtaamistaan ilmiöistä ja siitä mitä kaikkea kunnissa tehdään kotoutumisen eteen.

Tunne lastensuojelu: Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelun päivystys

Julkaistu 26.8.2021

Mitä tapahtuu, kun lastensuojeluilmoitus tehdään - mitä siitä seuraa ja miltä se tuntuu? Tässä jaksossa pääset kuulemaan lastensuojelun päivystyksen arjesta niin sosiaalityöntekijöiden kuin kokemusasiantuntijankin kautta. Mukana keskustelussa Leppävaaran lastensuojelusta sosiaalityöntekijät Anu ja Greta, johtava sosiaalityöntekijä Mari ja kokemusasiantuntijanuori Joenna. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/tunne-lastensuojelu-podcast-lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojelun-paivystys Espoon lastensuojelua voit seurata Instagramissa tilillä "espoonlastensuojelu". Tervetuloa keskustelemaan!

Maailman muuttajat: The Handmaid's Tale

Julkaistu 20.8.2021

Televisiosarja The Handmaid's Tale ja pakolaisuus: paljonko näillä kahdella on yhteistä? Kuinka kaukana todellisuudesta sarjan tapahtumat ovat? Entä voidaanko sarjasta oppia jotain? Näistä aiheista keskustelevat Espoon maahanmuuttajapalveluiden Annika Pirinen, Eeva Ström ja Maarit Ekholm-Mangaonkar. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/maailman-muuttajat-podcast-handmaids-tale

Safe Espoo: yhdistelmäuhat

Julkaistu 17.8.2021

Safe Espoo-podcastissa luomme käsitystä siitä, mitä kaikkea turvallisuus on yksilön arjessa. Lisäksi nostamme esille, kuinka jokainen voi vaikuttaa omaan ja läheistensä turvallisuuteen sekä mikä on kansalaisen oma vastuu erilaisissa kriisitilanteissa. Tässä jaksossa keskustellaan hybridi- eli yhdistelmäuhista. Mitä ne ovat ja miten niihin voi varautua? Juontaja Unna Lehtipuun johdolla aiheesta keskustelevat Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen, Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/safe-espoo-podcast-yhdistelmauhat Tämä podcast-jakso on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta, sopimusnumerolta 883054, EU-HYBNET-projektista. Lisätietoja projektista: https://euhybnet.eu/

Maailman muuttajat: jalkapallo ja yhdenvertaisuus

Julkaistu 6.8.2021

Maailman muuttajat on pakolaisuutta, pakkomuuttoa ja kotoutumista käsittelevä podcast –sarja. Sarjan viidennessä jaksossa keskustellaan yhdenvertaisuudesta urheilussa ja erityisesti jalkapallossa. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/maailman-muuttajat-podcast-jalkapallo-ja-yhdenvertaisuus

Maailman muuttajat: espoolainen unelma?

Julkaistu 9.7.2021

Maailman muuttajat on pakolaisuutta, pakkomuuttoa ja kotoutumista käsittelevä podcast –sarja. Sarjan kolmannessa jaksossa keskusteluun osallistuvat Espoon maahanmuuttajapalveluiden johtavat sosiaalityöntekijät Annika Pirinen ja Eeva Ström sekä maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto. Jaksossa kerrotaan espoolaisesta pakolaisväestöstä ja keskustellaan siitä, minkälainen on "espoolainen unelma". Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/maailman-muuttajat-podcast-espoolainen-unelma

Maailman muuttajat: sateenkaaripakolaiset

Julkaistu 1.7.2021

Maailman muuttajat on pakolaisuutta, pakkomuuttoa ja kotoutumista käsittelevä podcast –sarja. Sarjan kolmannessa jaksossa Espoon maahanmuuttajapalveluiden johtavat sosiaalityöntekijät Annika Pirinen ja Eeva Ström sekä sosiaaliohjaaja Agnes Lindinger keskustelevat Helsinki Pride -viikon kunniaksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien pakolaisten arjesta ja kotoutumisesta Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/maailman-muuttajat-podcast-sateenkaaripakolaiset

Maailman muuttajat: alaikäiset yksin tulleet, vieraana Jaanika Aho

Julkaistu 24.6.2021

Maailman muuttajat on pakolaisuutta, pakkomuuttoa ja kotoutumista käsittelevä podcast –sarja. Sarjan toisessa jaksossa Espoon maahanmuuttajapalveluiden johtavat sosiaalityöntekijät Annika Pirinen ja Eeva Ström sekä Espoon ryhmäkodin vastaava ohjaaja Jaanika Aho keskustelevat siitä mikä rooli Espoolla on ollut vuonna 2020 kun Suomi on ottanut vastaan alaikäisiä yksin tulleita Kreikasta. Samalla puhutaan ryhmäkodin arjesta, lapsista sekä tietenkin siitä, miten ryhmäkodin toiminnalla voidaan muuttaa maailmaa. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/maailman-muuttajat-podcast-alaikaiset-yksin-tulleet

Maailman muuttajat: uusi sarja alkaa!

Julkaistu 18.6.2021

Maailman muuttajat on pakolaisuutta, pakkomuuttoa ja kotoutumista käsittelevä podcast –sarja. Ensimmäisessä jaksossa Eeva Ström ja Annika Pirinen kertovat sarjan taustoista sekä omasta työstään johtavina sosiaalityöntekijöinä Espoon maahanmuuttajapalveluissa. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/maailman-muuttajat-podcast-uusi-sarja-alkaa

Safe Espoo: vanhuksiin kohdistuvat huijaukset

Julkaistu 7.6.2021

Espoossa asuu noin 71 000 yli 65-vuotiasta. Viiden vuoden kuluttu heitä arvioidaan asuvan Espoossa jo noin 85 000. Huijausten ehkäisy, etenkin kun ne uhkaavat kohdistua haavoittuvimpiin ryhmiin, kuten ikäihmisiin, vanhuksiin, on meidän kaikkien yhteinen asiamme. Mistä tunnistaa huijauksen? Kuinka niihin voi varautua ja miten pitää toimia jos joutuu huijauksen kohteeksi tai epäilee että oma läheinen on tullut huijatuksi? Aiheesta keskustelevat rikoskomisario Katja Rekola Länsi-Uudenmaan poliisista, Jutta Saarinen keskusrikospoliisista, asiantuntija Tony Papinaho Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen. Keskustelu on nauhoitettu 14.5.2021. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/safe-espoo-podcast-vanhuksiin-kohdistuvat-huijaukset

Samalla Puolella: Poliisin ja kuraattorin ohjeet kiusaamistilanteiden selvittämiseen

Julkaistu 27.5.2021

Samalla puolella -kampanjan tavoitteena on kertoa, mitä kaikkea teemme kiusaamisen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, niin kouluissa kuin vapaa-ajalla. Podcastin 5. osassa aiheesta keskustelevat juontaja Nea Lundström, rikoskonstaapeli Jenni Romanoff Länsi-Uudenmaan poliisista ja kuraattori Annika Wiik Espoon kaupungilta. He antavat neuvoja lapsille, nuorille ja aikuisille kiusaamistilanteiden selvittämiseen ja kertovat työssään kohtaamistaan tilanteista. Keskustelu on nauhoitettu 8.3.2021. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/safe-espoo-podcast-poliisin-ja-kuraattorin-ohjeita-kiusaamistilanteiden-selvittamiseen-samalla www.samallapuolella.com

På samma sida: När mobbning följer från skolan till fritiden

Julkaistu 11.5.2021

I podcastens fjärde avsnitt diskuteras ämnet av programledaren Nea Lundström och Julia, som berättar hur hon har blivit mobbad i skolan och på fritiden, såsom i sociala medier. Diskussionen har spelats in 26.2.2021. Avsnittet i form av text: www.espoo.fi/sv/artiklar/safe-espoo-podcast-nar-mobbning-foljer-fran-skolan-till-fritiden-pa-samma-sida Målet med kampanjen På samma sida är att berätta vad allt vi gör för att förebygga och utreda mobbning, såväl i skolorna som på fritiden. www.samallapuolella.com/sv

Samalla Puolella: Tarina seksuaalisesta väkivallasta selviytymisestä

Julkaistu 14.4.2021

Podcastin 3. osassa sarjan juontaja Nea Lundström kertoo oman tarinansa seksuaalisesta väkivallasta sekä siitä toipumisesta. Podcast on nauhoitettu 11.3.2021. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/safe-espoo-podcast-tarina-seksuaalisesta-vakivallasta-selviytymisesta-samalla-puolella Samalla puolella -kampanjan tavoitteena on kertoa, mitä kaikkea teemme kiusaamisen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, niin kouluissa kuin vapaa-ajalla. www.samallapuolella.com

Samalla Puolella: Entinen kiusaaja kertoo tarinansa ja miten hän muutti tapansa

Julkaistu 12.4.2021

Podcastin 2. osassa aiheesta keskustelevat juontaja Nea Lundström sekä Carolina, jota kiusattiin ensin ja sitten hänestä tuli kiusaaja. Podcastissa Carolina kertoo miten hän pääsi kierteestä eroon. Keskustelu on nauhoitettu 22.2.2021. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/safe-espoo-podcast-entinen-kiusaaja-kertoo-tarinansa-ja-miten-han-muutti-tapansa-samalla-puolella Samalla puolella -kampanjan tavoitteena on kertoa, mitä kaikkea teemme kiusaamisen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, niin kouluissa kuin vapaa-ajalla. www.samallapuolella.com

Samalla Puolella: Entinen kiusattu kertoo selviytymistarinansa

Julkaistu 9.4.2021

Podcastin 1. osassa aiheesta keskustelevat juontaja Nea Lundström sekä Pauliina, joka kertoo tarinansa siitä, miten häntä kiusattiin koulussa. Keskustelu on nauhoitettu 19.2.2021. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/safe-espoo-podcast-samalla-puolella-podcasteissa-keskitytaan-kiusaamisen-ehkaisemiseen Samalla puolella -kampanjan tavoitteena on kertoa, mitä kaikkea teemme kiusaamisen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, niin kouluissa kuin vapaa-ajalla. www.samallapuolella.com

Espoo Kaikille: Minna Canthin päivän paneeli

Julkaistu 19.3.2021

Espoo kaikille-podcastin Minna Canthin päivän teemajaksossa keskustellaan turvallisesta kampanjoinnista ja siitä, miten voimme yhdessä varmistaa sen, että jokainen voi tehdä kuntavaaleissa kampanjaa ilman pelkoa vihapuheesta ja häirinnästä. Keskustelijoina: Teresia Volotinen (Vihreät), Anne Ahlefelt (RKP), Anu Helle (SDP), Aino Akinyemi (Vasemmistoliitto), Emmi Venäläinen (Kokoomus), Riikka Nieminen (Piraattipuolue), Laura Tolkkinen (Keskusta) ja Tiina Hyttinen (Kristillisdemokraatit). Keskustelua emmännöi Silla Kakkola, Naisjärjestöt Yhteistyössä-Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n pääsihteeri ja Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/espoo-kaikille-podcast-minna-canthin-paivan-paneeli

Espoo kaikille: Elämää koronan aikaan, tehdään hyvää toisille

Julkaistu 21.12.2020

Keskustelijoina Kerttu, Arja, Shukri, Gustav ja Muad. Koronaviruksen aiheuttama epidemia levisi nopeasti viime keväänä. Kesällä tilanne hieman rauhoittui kunnes taas syksyllä tauti kiihtyi. Taudin leviämisen ehkäisemiseksi valtiovalta antoi kaikkia kansalaisia koskevia suosituksia ja rajoitustoimenpiteitä. Alkuvaiheessa yli 70 vuotiaita kehotettiin pysymään kotona ja vierailut hoivakodeissa kiellettiin. Työikäiset siirtyivät mahdollisuuksien mukaan etätöihin, ravintolat suljettiin pääosin, yhteiset harrastustoiminnat lopetettiin joksikin aikaa ja kaikki opiskelijat ja koululaiset siirtyivät etäopetukseen. Miten eri-ikäiset ihmiset erilaisissa olosuhteissa ovat kokeneet ns. uuden normaalin? Keskustelemme arjen tuntemuksista, kokemuksista, ongelmista ja niihin löydetyistä ratkaisuista. Tekstivastine: https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/espoo-kaikille-podcast-elamaa-koronan-aikaan-tehdaan-hyvaa-toisille

Safe Espoo: Xilliga karoonaha lagu dhexjiro qof kasta waa in uu mas'uuliyad isa saaraa

Julkaistu 27.11.2020

Safe Espoo: Korona-aikana jokaisen täytyy kantaa vastuunsa Meistä jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, kuinka nopeasti pääsemme koronasta eroon ja miten syvät vaikutukset tämä aika jättää esimerkiksi ihmisten omaan ja yhteiskunnan talouteen. Aiheesta keskustelevat somalin kielellä Espoon kaupungin maahanmuuttoasioiden erityisasiantuntija Said Aden, imaami Abdirisak Sugullen ja Espoon kaupungin tartuntatautiyksikön palveluvastaava Khadra Sugullen. Tämä jakso on suunnattu erityisesti somalinkielisille espoolaisille. Aihetta on käsitelty suomeksi jaksossa "Safe Espoo: Koronan vaikutukset – kenen vastuulla?" Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/safe-espoo-podcast-xilliga-karoonaha-lagu-dhexjiro-qof-kasta-waa-uu-masuuliyad-isa-saaraa *** Safe Espoo: Xilliga karoonaha lagu dhexjiro qof kasta waa in uu mas'uuliyad isa saaraa Qof kasta oo naga mid ah habdhaqankiisa ayuu kaalin kaga qaadan karaa, qaabkii aan si dhakhso leh uga gudbi lahayn arrinka cudurkaan safmarka korona iyo waliba dhibaatada dhaqaale ee qotada dheer ee uu ku yeeshay tusaale ahaan dhaqaalaha bulshada iyo kan qof walba u gaarka ah. Waxaa mowduuca barnaamijkaan ka wada doodaya Said Aden oo ah khabiir ka tirsan qaybta arrimaha ajaanibta ee magaalada Espoo, imaam Abdirazak Sugulle Mohamed iyo Madaxa adeegyada ee waaxda ka hortagga cudurrada faafa ee Magaalada Espoo Khadra Abdirazak Sugulle. Qaybtaan waxaa loogu talaggalay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Espoo. Waxaana mowduucaan lagu falanqeeyay barnaamijka la yiraahdo "Safe Espoo: Koronan vaikutukset – kenen vastuulla?" Werin qoraal ah oo la xariirta barnaamijka dijitaalka ah: www.espoo.fi/fi/artikkelit/safe-espoo-podcast-xilliga-karoonaha-lagu-dhexjiro-qof-kasta-waa-uu-masuuliyad-isa-saaraa

Safe Espoo: Keneen voi enää luottaa – ovatko tietoni turvassa?

Julkaistu 17.11.2020

Tietoturva ja tietosuoja ovat olleet polttavia puheenaiheita jo usean viikon ajan. Psykoterapiakeskus Vastaamon potilasrekisteriin kohdistunut tietomurto on asia, jota alan asiantuntijat olivat osanneet pelätä, mutta joka on järkyttänyt syvästi ihan kaikkia. Monen mielessä pyöriikin nyt oikeutetusti: Keneen voin enää luottaa? Ovatko tietoni turvassa enää missään? Voinko vaatia tietojeni poistoa eri rekistereistä? Entä miten voin itse, omassa arjessani, suojata tietojani? Tietoturvasta ja tietosuojasta sekä siitä, millaista apua tietoturvaloukkauksen uhreille on tarjolla, ovat keskustelemassa Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen, Aalto yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll ja Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Malena Segercrantz. Keskustelu on nauhoitettu 12.11.2020. Tekstivastine: www.espoo.fi/fi/artikkelit/safe-espoo-podcast-keneen-voi-enaa-luottaa-ovatko-tietoni-turvassa

Safe Espoo: Koronan vaikutukset – kenen vastuulla?

Julkaistu 30.10.2020

Korona ei ole vain terveydellinen kriisi. Se on yhtä aikaa myös sosiaalinen ja taloudellinen kriisi – ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ovat laajat. Toisaalta toivoakin on: meistä jokainen voi vaikuttaa seurausten vakavuuteen ihan omalla toiminnallaan. Safe Espoo -podcastin 5. jaksossa aiheesta keskustelevat Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen. Keskustelua juontaa Unna Lehtipuu. Keskustelu on nauhoitettu 27.10.2020. Tekstivastine: www.beta.espoo.fi/fi/artikkelit/safe-espoo-podcast-koronan-vaikutukset-kenen-vastuulla

Teatteri Hevosenkenkä: Karhu jota ei ollutkaan

Julkaistu 18.10.2020

”Karhu jota ei ollutkaan” on kuunnelma Teatteri Hevosenkengän ohjelmiston ihka ensimmäisestä, samannimisestä näytelmästä. Teatterin historian ensimmäinen esitys nähtiin vuonna 1975 Haukilahden koululla Espoossa. Satu on Hevosenkengän virtuaalinen lahja kaikille espoolaislapsille paitsi Satupäivän, myös teatterin oman 45-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kuunnelman tekstivastine: www.espoo.fi/kulttuuri Näytelmäksi kirjoittanut Frank Tashlinin idean pohjalta Kirsi Siren. Näytelmä esitetty Teatteri Hevosenkengän ensimmäisenä esityksenä Espoossa vuonna 1975. Käsikirjoitus ja ohjaus: Kirsi Siren Musiikki ja äänimaailma: Tommi Lindell Henkilöt: Kertoja: Outi Haaranen-Halme Peltomyyrä, eläintarhan pikkukarhu: Krista Putkonen-Örn Karhu, rakennusmestari: Antero Nieminen Pääjohtaja, työnjohtaja tehtaassa: Eero Ahre Maanmittari, eläintarhan karhu: Pekka Heiman Työpsykologi: Kirsi Siren Äänitys: Finnvox Teatteri Hevosenkengän tuotantoa 2020

Safe Espoo: digitaalinen turvallisuus

Julkaistu 17.6.2020

"Jos jokin internetissä vaikuttaa liian hyvältä, se todennäköisesti ei ole totta." Onko digitalisaatio uhka vai mahdollisuus turvallisuuden näkökulmasta? Miten jokainen voi omalta osaltaan huolehtia digitaalisesta turvallisuudesta? Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen, Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Hannu Väänänen ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll keskustelevat digitaalisesta turvallisuudesta. www.espoo.fi

Espoo kaikille: sisukkuus yhdistää suomalaisia ja pakolaisia

Julkaistu 15.6.2020

Maailmassa on tällä hetkellä noin 71 miljoonaa ihmistä, jotka ovat olosuhteiden pakottamana joutuneet muuttamaan pois kotoaan tai kotiseudultaan konfliktien, kehityksen tai katastrofien vuoksi. Tässä jaksossa Espoon maahanmuuttajapalveluiden johtavat sosiaalityöntekijät Eeva Ström ja Jenni Lemercier kertovat, mitä maahanmuuttajapalveluiden ammattilaisten työnkuvaan kuuluu ja kuinka voimme kaikki osaltamme tukea Espoossa asuvien pakolaisten kotoutumista.

Espoo kaikille: arvostava vuorovaikutus kokouksissa

Julkaistu 9.6.2020

Podcastissa keskustellaan erityisen haastavista kokoustilanteista ja toimintakulttuureista. Hannu Heikkisen vieraina keskustelemassa ovat Harri Hirvihuhta (Voitava Oy) ja Minna Kurttila (Arvostamo/Pomon Enkelit). Harri ja Minna ovat myös kirjoittaneet kirjallisessa muodossa olevan materiaalin, joka käsittelee samoja teemoja kuin podcast. Materiaali on saatavilla Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan sivuilta. www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Neuvottelukunnat_ja_neuvostot/Tasaarvo_ja_yhdenvertaisuustoimikunta

Safe Espoo: informaatiovaikuttaminen

Julkaistu 19.5.2020

Informaatiovaikuttaminen on ikävä lieveilmiö, jota esiintyy usein erilaisissa kriisitilanteissa. Safe Espoo -podcastissa keskustellaan informaatiovaikuttamisen esiintymisestä koronakevään aikana. Minkälaista misinformaatiota tai disinformaatiota on ollut kevään aikana liikkeellä? Entä mikä näiden kahden ero on? Aiheesta keskustelemassa Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Petri Launiainen.

Safe Espoo: olet oman arkesi turva

Julkaistu 29.4.2020

Mitä on arjen turvallisuus esimerkiksi liikenteessä ja verkossa, entä miten jokainen voi siihen vaikuttaa? Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Hannu Väänänen keskustelevat aiheesta.

Safe Espoo: koronavirus ja historialliset poikkeusolot

Julkaistu 25.3.2020

Tänä keväänä koko yhteisömme turvallisuus – ja ennen kaikkea kokemamme turvallisuudentunne – on uuden haasteen edessä, kun elämme Suomessa historiallista poikkeusolojen aikaa. Me Espoossa näemme, että kaupungin tehtävä on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sen kautta lisätä myös Espoon ja espoolaisten turvallisuutta. Koronavirustilanteesta keskustelemassa Espoon kaupungin turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll sekä Espoon kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström. www.espoo.fi/koronavirus

Espoo kaikille: täytyykö politiikkaan mukaan lähtevien naisten olla nykypäivän Minna Cantheja?

Julkaistu 18.3.2020

Espoolaisia vaikuttajanaisia keskustelemassa vihapuheeseen ja maalittamiseen liittyvistä kokemuksista ja niiden vaikutuksista poliittiseen toimintaan. Täytyykö politiikkaan mukaan lähtevien naisten olla rohkeita nykypäivän Minna Cantheja vai löytyykö turvallisuuden lisäämiseen muita ratkaisuja? Keskustelemassa Habiba Ali, Saara Hyrkkö, Arja Juvonen ja Kaarina Järvenpää. Podcastia emännöi Tiina Ahlfors tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnasta.

Espoo kaikille: nuoret äänessä YK:n päivänä

Julkaistu 24.10.2019

Nuoret keskustelevat siitä, miten yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa esimerkiksi koulumaailmassa. Keskustelemassa Mariam’’Manni’’ Rafle, Salma Heib, Hibo Ismail ja Hakiim Al- Wehliye.

Espoo kaikille: vanhukset yhteiskunnassa

Julkaistu 3.10.2019

Teemoina mm. yhteiskunnan yleinen ilmapiiri ja sen vaikutus käytännön tilanteisiin, myönteisten asioiden esille tuomisen merkitys ja vanhusten aktiivinen rooli kansalaistoiminnassa. Keskustelussa on myös pieni historiakatsaus suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Keskustelijoina ovat vanhusneuvoston jäsenet Kalevi Kivistö, Marja-Liisa Lahtinen, Hannu Viitanen ja Lasse Hoffman.

Espoo kaikille: mitä nuoret ajattelevat?

Julkaistu 11.9.2019

Mitä nuorille kuuluu? Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan Samuel Sylfin vieraina ovat keskustelemassa Matilda Holkkola, Anna Tykkyläinen ja Annika Myllyaho. Millaisia ajankäytön haasteita kuuluu arjen tantereilta? Millainen paikka kaupunki on nuorelle ja millaista nuorten elämä on nykyisin? Tässä viesti tulevaisuudelle.

Espoo kaikille: erilaiset mutta yhdenvertaiset

Julkaistu 29.8.2019

Mika-Erik Wallsin vieraina ovat Pirkko Kuusela ja Hanna Bäckström vammaisneuvostosta. Keskustelun teemoina ovat vammaisuus, toimintarajoitteiset ihmiset ja arjen tilanteet. Arjessa loukkaavaa käytöstä esiintyy monella tavalla, keskustelijat tuovat kokemuksiaan esiin. He kertovat myös konkreettisia toiveita siitä, miten ennakkoluuloja voisi hälventää. Vammaisen vanhemman ja isovanhemman mahdollisuus osallistua lapsen tai lapsenlapsen arkeen puhututtaa myös.

Kansallinen kyberturvallisuus mahdollistetaan yhteistyöllä

Julkaistu 24.5.2019

2000-luvun alkutaipaleella puhuttiin sähköistämisestä, kun viraston paperilomakkeet skannattiin, muunnettiin PDF-tiedostoiksi ja vietiin verkkosivuille. Luonnollisesti tämä ei helpottanut erityisesti kansalaisten arkea. 2010-luvulla jauhetaan digitalisaatiosta, jossa kyse on enemmänkin ajattelutapojen, palvelujen, johtamisen ja asiakasymmärryksen muutoksesta eikä siitä, että paperiprosessi sähköistetään. Uusi maailma tarkoittaa sekä uudenlaisia mahdollisuuksia että uhkakuvia niin kansallisvaltiolle kuin yksilöille. Suomi on menestynyt erinomaisesti globaaleilla kyberturvallisuusmittareilla. Täällä osataan huolehtia yhteiskunnan keskeisistä toiminnoista. Valttikorttina on viranomaisten ja keskeisten yritysten välinen yhteistyö. Tästä aiheesta Väestörekisterikeskuksen pitkän linjan tietoturvaguru Kimmo Rousku kertoo lisää Suojatie-podcastin kevään viimeisessä jaksossa.

Uusi sähkö tarvitsee pelisäännöt

Julkaistu 17.4.2019

Tekoäly on paljon muutakin kuin PowerPoint-slideja. Hypetyksestä huolimatta se on jo konkretiaa ja sillä on mahdollista muuttaa julkishallinnon toimintatapoja mielekkäämpään suuntaan, kunhan virkamies istuu ajurin paikalla ja asiakkaiden luottamuksesta pidetään kiinni. Podcast-isännät jatkoivat tekoälyteemalla Meeri Haatajan kanssa syventyen eettisiin kysymyksiin. Meeri on tekoälyn läpinäkyvyyttä kehittävän Saidot.ai-startupin perustaja ja toimitusjohtaja, joka on työskennellyt data-analytiikan parissa lähes 20 vuotta. Tekoälyä on verrattu sähkön keksimiseen. Vielä ei edes tiedetä, mitä sillä voidaan tehdä ja miten se vaikuttaa meidän arkeen. Juuri tämän vuoksi on yhteisesti linjattava, mikä on hyväksyttävää ja millaisilla pelisäännöillä tekoälyä kehitetään. Vielä ei ole liian myöhäistä. Toisaalta kansalaisille on tarjottava käytännön esimerkkejä, joista voidaan mainita vaikkapa HS:n avoimena julkaisema puoluesuosittelualgoritmi.

Internet of Things ja uhkakuvat

Julkaistu 1.4.2019

Internet of Things (IoT), esineiden internet, on tämän päivän kuumimpia trendejä. Ilmiö on jo uinut konsulttien kalvoista kuluttajien arkeen. Oletko sinä jo hankkinut älyjääkaapin tai vähintäänkin pohtinut sellaisen hankkimista? Kun kodinkoneet on varustettu smart-etuliitteellä ja kytketty nettiin, on pohdittava myös uhkakuvia. Juho ja Matti kutsuivat vieraakseen tällä kertaa Second Nature Security Oy:n teknologiajohtaja Juho Rannan.

Onko muutos turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen?

Julkaistu 18.3.2019

Digitaalisen turvallisuuden syövereissä painiva Suojatie-podcast sukelsi tällä kertaa suurten kysymysten äärelle. Miltä näyttää työelämä lähitulevaisuudessa erityisesti turvallisuuden näkökulmasta? Tulevaisuudentutkija ja Tulevaisuuskoulun perustaja Otto Tähkäpää vastaili podcast-isäntien visaisiin kysymyksiin raudanlujalla asiantuntemuksella.

Voiko tekoäly olla eettisempi kuin virkamies?

Julkaistu 18.3.2019

Voiko tekoäly olla eettisempi kuin virkamies? Suojatie-podcastissa keskustellaan tekoälyn mahdollisuuksista. Tekoäly on tämän hetken hype-käsite, josta jokainen ajan hermolla liikkuva muistaa rummuttaa. Onko kyse hypestä vai näyttäytyykö tekoäly jo perusarjessamme? Espoo on lähtenyt aktiivisesti mukaan keskustelemaan tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksista kaupungin palveluiden kehittämisessä. Lisäksi kaupunki haluaa vaikuttaa tekoälyn eettisiin periaatteisiin ja läpinäkyvyysvaatimuksiin. Tällä kertaa Suojatie-podcast kutsui vieraakseen Espoon kaupungin data-analytiikkakonsultin Tomas Lehtisen. Miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää kaupungin palveluissa ja millaisia yhteiskunnallisia ongelmia sillä voitaisiin ratkaista? Voiko tekoäly olla eettisempi kuin virkamies?

Takaisin podcastien listaan