Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


DigiErkon iltakoulu

Valtakunnallisen DigiErko-verkoston podcastissa, DigiErkon iltakoulussa, paneudutaan ajankohtaisiin ja kiinnostaviin digiaiheisiin pedagogisesta näkökulmasta ilman turhaa jargonia ja kuivia monologeja. Keskustelemme asiantuntijavieraidemme kanssa vaihtuvin teemoin digistä – ja välillä myös digin vierestä – asiallisen rennolla otteella. Podcast tarjoaa (digitaalisia) vipuvarsia opetustyöhön, inspiraatiota sekä ahaa-elämyksiä aivonystyröille – digitietouden kasvattamisesta puhumattakaan! Jokaisen iltakoulun jälkeen pääsi digittää (toivottavasti) muutaman tavun verran enemmän. Tervetuloa mukaan!

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 10 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 11.11.2020.

#10 Mikä ihmeen DigiErko-koulutus?

Julkaistu 16.3.2021

DigiErkon iltakoulun 1. kausi lähestyy loppuaan. Kevään viimeinen jakso käsittelee DigiErko-erikoistumiskoulutusta – mitäpä muutakaan! Miksi tällaiselle erikoitumiskoulutukselle on tässä ajassa tarvetta, kenelle koulutus erityisesti sopii, mikä on DigiErko-verkosto ja mitä hyötyä opinnoista on sekä koulutuksen käyneelle opettajalle että koko koululle? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaavat Itä-Suomen yliopiston DigiErko-kouluttajat Sini Kontkanen ja Satu Piispa-Hakala. Omista kokemuksistaan kertomassa on myös DigiErko-alumni Heikki Hyyryläinen, jonka ura sai paljon uutta pontta DigiErko-opinnoista. "Digiopenakin" tunnettu mies johtaa tällä hetkellä Hollolan kunnassa koulujen digitalisaatiota ja työskentelee osa-aikaisesti myös Kustannusosakeyhtiö Otavan Oppimisen palveluiden valmentajana. Eihän tästä jaksosta voi muuta kuin innostua ja inspiroitua!

#9 Pakohuonepedagogiikka ja pelillisyys opetuksessa

Julkaistu 5.3.2021

DigiErkon 9. iltakoulussa pureudutaan pakohuonepedagogiikan mielenkiintoiseen maailmaan ja opetuksen pelillistämiseen yhdessä Joensuun Mediakeskuksen seudullisen tutorkoordinaattorin Tuomo Parkin kanssa, joka on ollut toteuttamassa monia erilaisia pakohuonepelejä. Keskustelemme mm. siitä, kuinka pakohuonepedagogiikka taipuu opetukseen ja minkälaisia hyötyjä pelillisyydellä voidaan saavuttaa. Käymme läpi myös Parkin omia pakohuonekokemuksia ja -toteutuksia. Pyysimme häntä myös jakamaan parhaimmat pakohuonepelivinkkinsä ja kertomaan, mistä pakohuonepelin suunnittelussa oikein kannattaa lähteä liikkeelle, jos asiasta ei ole vielä minkäänlaista kokemusta.

#8 Erityisen tuen tarpeet ja TVT-taidot

Julkaistu 25.2.2021

DigiErkon 7. iltakoulussa käsittelimme erityisen tuen tarpeita ja etäopetusaikaa. Tämänkertaisessa jaksossa syvennämme keskustelua aiheesta entisestään, kun perehdymme TVT-taitoihin erityisen tuen näkökulmasta jo 7. jaksosta tuttujen asiantuntijavieraidemme tutkijatohtori Kati Sormusen ja TVT-kehittäjäkouluttaja Tero Toivasen kanssa. Molemmat ovat taustaltaan erityisluokanopettajia ja TVT:n opetuskäyttöön laaja-alaisesti perehtyneitä alan ammattilaisia. Sormunen on paneutunut erityisesti inklusiivisen opetuksen ja kasvatuksen kenttään ja tutkinut erilaisten oppijoiden oppimista hyvin laaja-alaisissa projekteissa. Hän kouluttaa myös mm. opettajaopiskelijoita ja opettajia robotiikan, ohjelmoinnin ja teknologiakasvatuksen eri alueilla. Toivanen taas on pitkän uran tehnyt TVT-kehittäjäkouluttaja, joka on ollut monipuolisesti mukana vahvistamassa opettajien ja koulujen TVT-osaamista. Toivanen on työskennellyt erityisesti autismikirjon oppilaiden parissa. Aiheen erityisasiantuntijoiden ajatuksia ja hedelmällistä keskustelua siis luvassa jälleen kerran!

#7 Erityisen tuen tarpeet ja etäopetus

Julkaistu 18.2.2021

DigiErkon iltakoulussa keskitytään tällä kertaa erityisen tuen tarpeisiin ja etäopetukseen. Jakson vieraileviksi tähdiksi olemme saaneet kaksi kokenutta ja pitkän uran kentällä tehnyttä erityisluokanopettajaa: tutkijatohtori Kati Sormusen Helsingin yliopistosta sekä TVT-kehittäjäkouluttaja Tero Toivasen Espoon kaupungista. Kaksikolla on laaja-alaista kokemusta, näkemystä ja ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa työskentelystä aikamme digitalisoituvassa yhteiskunnassa – eikä asia jää epäselväksi tämän noin puolituntia kestävän dialogin aikana. Luvassa kiinnostavaa keskustelua ja ajankohtaisia kuulumisia erityisen tuen opetuksen puolelta!

#6 Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma

Julkaistu 1.2.2021

DigiErkon iltakoulussa keskustellaan tällä kertaa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmasta yhdessä OKM:n kehittämispäällikön Tero Huttusen kanssa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista ja se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022). Jaksossa käymme läpi mm. mikä tämä kehittämisohjelma oikein on, miksi sitä tarvitaan ja kuinka kehittämisohjelma tulee näkymään konkreettisesti opettajien kenttätyössä. Kehittämispäällikkö Huttusella on myös terveisiä ja toiveita Suomen opettajille, mutta millaisia? Paina ”play”, niin pian se selviää!

Jaksoon liittyvät linkit ja vinkit: 

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma: https://minedu.fi/uudet-lukutaidot

#5 TVT-taidot opetuksessa ja oppimisessa

Julkaistu 25.1.2021

DigiErkon iltakoulussa keskustellaan tällä kertaa tieto- ja viestintäteknologiataidoista – eli tuttavallisemmin TVT-taidoista – yhdessä Itä-Suomen yliopiston professorin Teemu Valtosen kanssa. Valtonen on työskennellyt TVT:n opetuskäytön parissa parikymmentä vuotta ja myös tutkinut aihetta laajasti. Vieraaksemme mikrofonin taakse olemme siis saaneet varsinaisen TVT-asiantuntijan. Minkälaisia opettajien ja oppilaiden TVT-taitoihin liittyviä haasteita suomalaisissa oppilaitoksissa esiintyy ja mihin pitäisi Valtosen mielestä erityisesti kiinnittää huomiota? Entä minkälaisia TVT-taitoja opettajat nykyään tarvitsevat? Millaisilla menetelmillä TVT-taitoja voisi esimerkiksi opettaa? Entä minkä (elokuvamaailmasta tutun) voimalauseen professori Valtonen lähettää podcastin lopussa tsempiksi Suomen opettajille? Kaikki tämä (ja paljon muuta TVT-taitoihin liittyen) selviää tässä vuoden ensimmäisessä iltakoulussa!

#4 Etätapahtumat

Julkaistu 18.12.2020

Etätapahtumat ovat kuluneen vuoden aikana kasvattaneet suosiotaan maassamme vallinneiden poikkeusolojen myötä, ja monet ovat ehkä saattaneet huomata, että verkkotapahtuman tai -palaverin järjestäminen ei olekaan itseasiassa hirvittävän mutkikasta. Hyvän ja etenkin osallistujien mielestä onnistuneen etätapahtuman toteuttaminen on kuitenkin jo toinen juttu. Tämänkertaisessa iltakoulussamme keskustelemme etätapahtumista ja niihin liittyvistä hyvistä käytänteistä yhdessä Innokas-verkoston projektisuunnittelija Laura Salon (Helsingin yliopisto) kanssa, jolla on paljon käytännön kokemusta ja asiantuntemusta erilaisten digitapahtumien toteuttamisesta. Luvassa hyviä vinkkejä ja kiinnostavaa keskustelua aiheesta, joka on erittäin ajankohtainen meille kaikille!

Jaksoon liittyvät linkit ja vinkit:

Innokas-verkosto: https://www.innokas.fi/

#3 Mediakasvatus, tubettaminen ja videoiden käyttö opetuksessa

Julkaistu 16.12.2020

DigiErkon iltakoulussa sukelletaan tällä kertaa mediakasvatuksen, tubekulttuuriin ja videoiden maailmaan yhdessä DigiErkon projektitutkija Reetan, KAVIn erityisasiantuntija Lauri Palsan sekä ”tubeopenakin” tunnetun mediakasvattaja Mervi Maatelan kanssa. Varaa muistiinpanovälineet kätesi ulottuville; tämän sisältörikas jakso nimittäin pitää sisällään monia käytännöllisiä (video)vinkkejä, inspiroivia ideoita sekä ajankohtaista ja yleishyödyllistä tietoa mediakasvatukseen liittyen!

Jaksoon liittyvät linkit ja vinkit: 

Mervin videovinkit -tubekanava: https://www.youtube.com/channel/UCy5mIfIJLL44gJo8U_7esdQ
KAVI: https://kavi.fi/
Mediataitoviikko: www.mediataitoviikko.fi
Mediataitokoulu: www.mediataitokoulu.fi
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma: www.uudetlukutaidot.fi

#2 Oppimisanalytiikka ja arviointi

Julkaistu 27.11.2020

Mitä on oppimisanalytiikka? Kuinka opiskelusta kertynyttä dataa voidaan hyödyntää oppilaiden arvioinnissa? Voivatko analytiikkatyökalut keventää opettajien työtaakkaa? Entä mitä hyötyä analytiikan seurannasta on itse oppilaille? Mitkä ovat oppimisanalytiikan sudenkuopat? Kuka tai mikä on ViLLE? Digimentorimme Jukka Lehtoranta pääsi jututtamaan kolmea oppimisanalytiikan ja digitaalisen oppimisen rautaista asiantuntijaa. Tässä oppimisanalytiikkaa ja arviointia käsittelevässä iltakoulussa vierailevina tähtinä ovat Turun yliopistosta yliopisto-opettajat Jussi-Pekka Järvinen ja Aleksi Lahti, jotka ovat olleet mukana rakentamassa ja ohjaamassa myös DigiErko-koulutusta. Linjoille saimme myös Eduten Oy:stä  Einari Kurvisen, joka väittelee pian oppimisanalytiikkaan liittyvistä teemoista. Kurvinen on ollut mukana myös ViLLE-oppimisympäristön kehitystyössä.

#1 Arvioinnin visualisointi ja digitalisointi

Julkaistu 11.11.2020

Mitä hyötyä arvioinnin visualisoinnista on oppilaalle ja opettajalle? Entä mitä tällä käytännössä tarkoitetaan? Kuinka oppiminen tehdään näkyväksi? Mitä ovat summatiivinen arvointi ja formatiivinen arviointi? DigiErkon ihka ensimmäisessä iltakoulussa paneudutaan arvioinnin visualisointiin ja digitalisointiin digimentori Jukka Lehtorannan kanssa. Vieraiksi studioon aiheista keskustelemaan ovat Jukan kanssa saapuneet arvioinnin visualisointiin erikoistuneen Qridi oy:n Markus Packalen ja Henri Karjalainen.

Jaksoon liittyvät linkit ja vinkit:
Qridi Oy: https://qridi.fi/
Qridin Twitter: https://twitter.com/qridicom
Qridin Facebook: https://www.facebook.com/qridi/
Qridin LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/qridi/


Takaisin podcastien listaan