Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Mielen laboratorio

Mielen laboratorio on syntynyt mielenkiinnosta tutkia sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä – eli mieltä itseään. Tätä tutkimusta on tehty tuhansien vuosien ajan erilaisissa viisausperinteissä. Filosofit ovat keskustelleet ihmismielen olemuksesta antiikin ajoista saakka ja moderni psykologia on tutkinut sitä systemaattisesti jo yli sata vuotta. Itäisissä perinteissä mieltä on puolestaan tutkittu meditatiivisten harjoitusten kautta. Mielen laboratorion visiona on hyödyntää kaikkien näiden perinteiden viisautta ja luoda mielenkiintoisia työvälineitä mielen tutkimiseen. www.mielenlaboratorio.fi

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 25 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 17.8.2019.

Jakso 24: Henkisellä polulla, Taavi Kassila

Julkaistu 18.8.2021

Tässä jaksossa vieraanani on elokuvaohjaaja, kirjailija ja joogaopettaja Taavi Kassila. Keskustelemme henkisen polun harjoittamisesta ja henkisistä kokemuksista, jollaisen Yrjö Kallinenkin aikoinaan koki Kontinkankaan metsässä. Sivuamme keskusteluissa muunmuassa Jiddu Krishnamurtin, Nisargadatta Maharajin ja tämän oppilaiden sekä Äiti Amman näkemyksiä henkisistä harjoituksista. Mietimme viisauden ja rakkauden, sekä myötätunnon yhteyttä ja merkitystä henkisen polun kulkemisen kannalta.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 23: Himalajan buddhalaisuus ja tantra

Julkaistu 10.6.2021

Tässä jaksossa keskustelen Ngakpa Trømtsal Dorjen (Jussi Ahlroth) kanssa, joka harjoittaa Himalajan buddhalaisuutta. Käsittelemme muun muassa nihilismiä ja eternalismia sekä monismia ja kartesiolaista dualismia. Tutkimme myös systeemistä psykologiaa, G.H.Meadin teorioita minuuden synnystä sekä läntisen filosofian ajatteluperinteiden suhteita buddhalaiseen mielenfilosofiaan. Jaksossa selviää esimerkiksi se miten ilmakitarointi liittyy tantraan ja mantra-harjoituksiin.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 22: Tsumura-sensein salainen zen-harjoitus

Julkaistu 12.5.2021

Tässä jaksossa keskustelemme tietokirjailija Tommi Tolmusen kanssa salaisesta zen-harjoituksesta (Chan mi gong), jota edesmennyt Tsumura Takeshi sensei opetti pitkään Suomessakin. Mitä salainen zen-harjoitus tarkoittaa? Keskusteluissa tutkimme harjoituksen periaatteita ja historiaa mm. chanissa, taolaisuudessa ja esoteerisessa buddhalaisuudessa. Mietiskelemme myös sisäisten ja ulkoisten harjoitusten eroja, sekä sitä miten sisäistä puolta voi pyrkiä sanottamaan vertauskuvien ja visualisaatioiden avulla. Tutkiskelemme myös hieman opettajan merkitystä ja mahdollisuuksia opiskella tällaisia harjoituksia myös ilman opettajaa.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 21: Mindfulnessin buddhalaiset juuret

Julkaistu 20.4.2021

Tässä jaksossa keskustelen uskontotieteen tutkija Ville Husgafvelin kanssa, joka tekee väitöskirjatyötä mindfulness-harjoituksen buddhalaisesta historiasta. Keskustelussa pohdimme erilaisia rajanvetoja joogan, buddhalaisuuden ja mindfulnessin välillä. Mihin kohtaan vedetään raja eri viisausperinteiden välille ja kuka rajan vetää? Onko mindfulness buddhalaisuutta vai onko ylipäänsä viisasta tarkastella sitä yhden linssin kautta? Millaista vuoropuhelua buddhalaisuus ja läntinen ajattelu ovat käyneet viime vuosisatojen aikana? https://helsinki.academia.edu/VilleHusgafvel --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 20: Kvanttitietoisuudesta hypertodellisuuteen

Julkaistu 8.4.2021

Tässä jaksossa keskustelen fyysikko Johanna Blomqvistin kanssa modernin fysiikan tuomista näkökulmista tietoisuuteen ja todellisuuteen. Tutkimme kvanttifysiikan maailmankuvaa, jossa mekanistinen ajattelu ei enää toimi. Havaitsijalla on kvantti-ilmiöiden kannalta suuri merkitys, vaikka tieteellinen tutkimus on pitkään koettanut järjestellä koeasetelmat sellaisiksi, joissa tutkija ei vaikuta tuloksiin. Nykyinen havaintopsykologiakin kertoo, että havaintomme eivät ole objektiivisia, vaan havaitsemisprosessi muuttaa objektiivista todellisuutta sen mukaan mistä meille olisi selviytymisen kannalta eniten hyötyä. Keskustelemme myös materialistisen ja tietoisuuskeskeisten maailmankuvien eroista, sekä prosessikeskeisestä ajattelusta. Ehkäpä todellisuus onkin rakenteeltaan fraktalistinen?

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 19: Ken Wilber ja integraaliteoria

Julkaistu 5.3.2021

Tässä jaksossa keskustelen JP Jakosen kanssa, joka on väitellyt uskontotieteen tohtoriksi Ken Wilberin integraaliteoriasta. Wilber on yksi käännetyimmistä ja luetuimmista nyky-filosofeista, joka on tutkinut ihmisen erilaisia kehitystasoja ja vaiheita, yhdistäen länsimaisten tieteentekijöiden ja vanhojen viisausperinteiden "karttoja". Tutkimme JP:n kanssa integraaliteorian perusteita ja maailmankuvaa. Puhumme muun muassa kärsimyksestä vapauttavasta filosofiasta, mielen kerroksista ja evolutiivisista urista, sekä siitä miten korkeammat kehityksen kerrokset mahdollistavat laajempia näkökulmia maailmaan. 

https://www.stressivapaajohtaja.fi/wp-content/uploads/2019/03/Kohti_kokonaisuuksien_hahmottamista.pdf


--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 18: Vapaa joogi ja tieteenfilosofia

Julkaistu 12.2.2021

Tässä jaksossa jatkamme keskustelua joogatutkija Matti Rautaniemen kanssa. Tässä osassa keskitymme tutkimaan läntisen tieteen ja joogafilosofian yhtäläisyyksiä ja eroja. Käsittelemme joogan päämäärää ja näkökulmia todellisuuteen, sekä vertaamme näitä läntisen tieteen tarjoamiin linsseihin: onko läntinen ajattelu toivottaman ainekeskeistä, vai onko tähän muitakin näkökulmia? Keskustelemme myös siitä miksi viisausperinteiden suurten kertomusten tutkiminen on hyödyllistä ja mitä se mahdollistaa harjoittajalle. Mitä mahdollisuuksia avautuu koulukunnista vapaalle joogille ja mikä on vapauden hinta?

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 17: Tiedonjanoinen joogi ja buddhalainen filosofia

Julkaistu 31.1.2021

Tässä jaksossa keskustelukumppaninani on joogatutkija Matti Rautaniemi. Mietimme jaksossa viisausperinteiden filosofian opiskelun merkitystä harjoituksen kannalta. Keskustelemme mm. joogafilosofian eroista ja yhtäläisyyksistä buddhalaiseen filosofiaan nähden. Löytyykö eroavaisuus Atman vs Anatman opeista, vai liikutaanko siinä vain pintatasolla? Lisäksi tutkimme esimerkiksi ehdonvaraisen ja ei-ehdonvaraisen olemassaolon sisältöjä. 

Tämä on ensimmäinen osa keskusteluistamme, jotka jatkuvat vielä seuraavassa jaksossa.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 16: Jung ja unien kuningaspolku

Julkaistu 22.1.2021

Tässä jaksossa keskustelemme psykoterapeutti Nina Pyykkösen kanssa unityöskentelystä. Käsittelemme muun muassa Ullmanilaista ja Jungilaista unityöskentelyä, samoin kuin aktiivista imaginaatiota ja shamanistisen perinteen työskentelytapoja. Tutkimme unia reittinä tiedostamattomaan, sekä erilaisia valvetilan tasoja, joita käytetään imaginaatiotyöskentelyssä. Mietimme myös, millä tavoin unien symbolit voivat avata uusia näköaloja mieleemme, sekä auttaa omaksi itseksi kasvamisessa. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 15: Joogasutra - tie omaan olemukseen

Julkaistu 1.1.2021

Tässä jaksossa keskustelen joogaopettaja Janne Kontalan kanssa, jolta on vastikään julkaistu kommentaariteos Patanjalin Yoga-sutraan. Keskustelemme muun muassa joogan päämäärästä ja siitä millaisia keinoja Patanjalin opetukset tarjoavat päämäärän saavuttamiseen. Keskusteluissa selvitämme mitä Patanjali tarkoitti "näkijällä" ja "erillisyydellä", sekä pohdimme millaisia askelmia joogan polulla on otettavana. Eettisten ohjeiden lisäksi käsittelemme myös samadhi-tilojen eri vaiheita, sekä pohdimme millaisia tavoitteita joogin kannattaa asettaa itselleen tulevalle vuodelle.

Jannen kirja Yoga-sutra: Hiljaisen mielen tie löytyy kirjastoista ja kirjakaupoista. 

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 14: Patanjalin filosofia ja nykyjooga

Julkaistu 17.12.2020

Tässä jaksossa vieraanani on joogaopettaja, uskontotieteen dosentti Måns Broo. Keskustelemme muun muassa Patanjalin joogafilosofiasta ja sen suhteesta moderniin joogaan, sellaisena kuin sitä nykyään yleensä harjoitetaan. Keskusteluissa sivuamme myös Advaita Vedantaa, buddhalaisuutta ja hatha-joogan alkemistisia periaatteita, sekä näinä aikoina kaikkien huulilla olevaa suurta kysymystä: Onko joulupukkia olemassa?

Voit sukeltaa syvemmälle Patanjalin joogafilosofiaan Måns Broon koulutuksen kautta: Yoga Vidya Pitha https://www.patreon.com/yogavidyapitha

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 13: Kriittinen ajattelu meditaatiossa

Julkaistu 11.12.2020

Tässä jaksossa keskustelen Juhana Kokkosen kanssa, joka on pitkän linjan meditaatioharjoittaja, Tyhjäntoimittajat-podcastin yksi toimittajista ja opettaa lehtorina mm. kriittistä ajattelua. Pohdimme jaksossa esimerkiksi kriittisen ajattelun kehittymisen teemaa meditaatioharjoituksessa, sekä erilaisten meditaation lähestymistapojen eroja. Lisäksi tutkimme meditaatioyhteisöjen rakenteita - pitäisikö meditaatioharjoitukseen kuulua enemmän myös meditaatiokoulukunnan itsensä ja siihen liittyvien sosiaalisten rakenteiden tutkimista?

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 12: Jung ja Varjon valtakunta

Julkaistu 9.10.2020

Tässä jaksossa keskustelen psykologi-psykoterapeutti Nina Pyykkösen kanssa Jungilaisesta Varjo-arkkityypistä. Mielen tiedostamatonta puolta syväluotaavassa dialogissa sivuamme esimerkiksi Katha Upanishadista, Dhammapadasta ja Platonin Faidroksesta löytyvää vaunumetaforaa, puhumme feminiinisen puolen hallitsemattomuudesta ja pelottavuudesta sekä mietimme antihauraita mielen rakenteita. Tutkimme myös sitä, millä tavalla mieli vahvistuu ja kypsyy individuaatio-prosessissamme.

Kuuntele myös aiempi keskustelumme jaksossa 4: Jung ja oman myytin löytäminen.

Kirjoittamani blogi vaunuvertauksista: https://tietoisuustaidot.com/2020/09/14/mielen-vaunut-viisausperinteissa/

Tiedoksi myös pitämäni mindfulness-ohjaajakoulutus, joka starttaa nyt lokakuussa: https://www.ppkyo.fi/fi/voimavarakeskeinen-mindfulness-ohjaaja-25-op-4/

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 11: Myötätunnon muutosvoima

Julkaistu 24.9.2020

Tässä jaksossa keskustelen tutkija Jenni Spännärin kanssa, jonka erityisalaa ovat myötätunnon ja viisauden tutkimus. Keskustelemme viisauden osa-alueista ja paneudumme erityisesti myötätuntoon, jota voisi pitää eräänlaisena väylänä yhteisöllisen viisauden kokoamiseen ja jakamiseen. Sivuamme esimerkiksi empatian ja myötätunnon eroja ja mietimme tasapainon löytämistä itseen ja muihin kohdistetun myötätunnon suhteen.

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 10: Kolme maailmankuvaa

Julkaistu 16.9.2020

Tässä jaksossa esittelen kolme erilaista tieteellistä maailmankuvaa, jotka voi löytää myös henkisten harjoitusperinteiden taustalta. Kutsun näitä mekanistiseksi, systeemiseksi ja kompleksiseksi maailmankuvaksi. Jaksossa sivutaan vanhaa elefantti-metaforaa, Mr. Miyagin (Karate Kid) opetusmenetelmiä ja pohditaan esimerkiksi  puutarhurin mahdollisuuksia kasvattaa ruusun siemenestä orvokki. Jaksossa selviää myös, miten eri maailmankuvat vaikuttavat viisausperinteiden opetusmenetelmiin ja esimerkiksi opettajan rooliin - jos sellaista ylipäänsä voi olla! --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 9: Mitä on Viisaus?

Julkaistu 13.8.2020

Tässä jaksossa keskustelen psykologian tohtori Eeva K. Kallion kanssa, joka on tehnyt akateemista tutkimusta viisaudesta. Häneltä on juuri julkaistu Jenni Spännärin kanssa kirjoitettu kirja "Viisaus - käyttäjän opas". Keskustelemme viisauden olemuksesta ja sen kehittymisestä. Sivuamme myös vanhoja buddhalaisia ja taolaisia traditioita, viisausperinteiden käyttöä modernissa psykoterapiassa, Jiddu Krishnamurtin ajattelua ja viisasta toimintaa arjen paradokseissa. Keskustelut johtavat myös vanhoille valaistumisen poluille, pyhään lukemiseen ja kulttuuriseen kosmologiaan. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Episode 8: Shaman's Journey Through Addiction - part 2 with Francis Joy

Julkaistu 9.7.2020

In this episode Ari-Pekka Skarp discusses with Francis Joy, who has PhD in Religious Studies and Art from the University of Lapland and works as shamanistic healer. Topics of discussion include dream work, soul loss, meditation, healing traumas and addictions and shamanistic traveling. We talk about the wisdom of trees and forests, problems of materialistic worldview and culture, and how shaman approaches helping people to recover from difficult life experiences. This is part 2 of the discussion. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Episode 7: Shaman's Journey Through Addiction - part 1 with Francis Joy

Julkaistu 2.7.2020

In this episode Ari-Pekka Skarp discusses with Francis Joy, who has PhD in Religious Studies and Art from the University of Lapland and works as shamanistic healer. Topics of discussion include dream work, soul loss, healing traumas and addictions and shamanistic traveling. We talk about the wisdom of trees and forests, problems of materialistic worldview and culture, and how shaman approaches helping people to recover from difficult life experiences. This is part 1 of the discussion. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 6: Taolainen ei-tekemisen meditaatio, Kauko Uusoksa

Julkaistu 26.6.2020

Tässä jaksossa Ari-Pekan keskustelukumppanina on qigong-opettaja Kauko Uusoksa, jolla on yli 45-vuoden kokemus kamppailulajien harjoittamisesta. Jaksossa perehdytään kamppailulajienkin taustalta löytyviin henkisen kasvun välineisiin ja orientaaliseen filosofiaan. Sivuamme esimerkiksi joogan pranayama-harjoituksia, taolaisia energiaharjoituksia, buddhalaista etiikan harjoittamista ja esimerkiksi länsimaisen nyrkkeilyn keskittymistä parantavia vaikutuksia. Kauko on opiskellut qigongia 35-vuotta vastikään edesmenneen Tsumura-sensein kanssa ja järjestänyt tämän kanssa muun muassa Metsäqigong-retriittejä Suomen kesäisessä luonnossa. Hän pitää qigongiin ja shiatsuun keskittyvää Studio Dantiania Helsingissä. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 5: Henkinen psykologia kasvupolkuna, Tony Dunderfelt

Julkaistu 4.6.2020

Tässä jaksossa keskustelen tietokirjailija-psykologi Tony Dunderfeltin kanssa humanistisesta/henkisestä psykologiasta. Kansainvälisesti voisi sanoa tämän psykologian alueen elävän kasvavan kiinnostuksen aikaa, sillä esimerkiksi tietoisuuden tutkimus samoin kuin meditaation vaikutusten tutkimus ovat selvästi nousussa. Keskustelemme ihmisestä kokonaisuutena, johon liittyy vahvasti myös henkinen puoli. Jaksossa sivuamme erilaisia näkökulmia siihen mitä henkinen tarkoittaa psykologiassa ja miten se eroaa esimerkiksi uskonnollisesta hengellisyydestä. Tutkimme myös psyyken eri tasoja ja sivuamme meditaatiomaailmassa esiin noussutta kolmijakoa  "clean up - wake up - grow up".  Tony Dunderfelt on tutkinut humanistisen/henkisen psykologian historiaa ja teoriaa 1800-luvun suurista ajattelijoista alkaen ja kirjoittanut aihepiiriin liittyen myös useita tietokirjoja. Hänen uusin kirjansa "Valoisaksi - henkisen psykologian opas" ilmestyi viime vuonna. Kriittinen korkeakoulu järjestää vuonna 2021 täydennyskoulutuksen holistiseen psykologiaan.  https://kriittinenkorkeakoulu.fi/kriittinen/holistisen-psykologian-taydennyskoulutus-20-op/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 4: Jung ja oman myytin löytäminen

Julkaistu 19.5.2020

Tässä jaksossa Ari-Pekka keskustelee Nina Pyykkösen kanssa, joka on psykologi-psykoterapeutti ja joogaopettaja. Nina on perehtynyt mm. Ullmanilaiseen uniryhmätyöskentelyyn ja jungilaiseen filosofiaan. Keskusteluissa tarkastellaan mielen tiedostamattomia kerroksia, keski-iän kriisiä, aktiivista imaginaatiota, unia ja myyttejä, sekä Jungin kehittämää individuaation ajatusta. Ninan linkkilistaa podcastin aiheisiin: https://www.confer.uk.com/event/imagination.html https://www.soundstrue.com/products/through-the-dark-wood https://www.youtube.com/watch?v=x6jUtoO7ysI https://www.youtube.com/watch?v=x6jUtoO7ysI https://www.goodreads.com/book/show/47849.The_Middle_Passage https://www.goodreads.com/book/show/729910.Jung_and_the_Alchemical_Imagination https://nuorivoima.fi/lue/essee/tottelematon-sielu-luo-oman-mytologiansa-matka-jungin-punaiseen-kirjaan?fbclid=IwAR2l5Kj-uux33a00EaaMaincPpdOwkvmSo7Jf0ZFv9bQGPmWDJ8hMOdw3ZE https://www.bookdepository.com/Jung-Shamanism-Dialogue-C-Michael-Smith/9781425115432?pdg=dsa-19959388920:cmp-8862937091:adg-86528077382:crv-411135277650:pos-:dev-c&gclid=EAIaIQobChMI2NeJxPSj6QIVxIayCh3lJwm9EAAYASAAEgIxqPD_BwE --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 3: Miten meditoidaan - huomionarvoinen huomio!

Julkaistu 26.4.2020

Tässä jaksossa opiskellaan meditaatioharjoituksen perusteita. Tutkimme etenkin huomion ja intention käyttöä käytännön harjoituksissa. On kuitenkin myös meditaatioharjoituksia, joissa kaikista menetelmistä ja työvälineistä päästetään irti. Tutustumme myös avoimiin ja nondualistisiin harjoitusmuotoihin, joissa mennään huomion tuolle puolen. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 2: Mindfulness, keskittyminen ja oivallus - tietoisuustaitojen kolme perustaa

Julkaistu 20.4.2020

Tässä jaksossa pureudutaan mindfulnessin historiaan ja tutkitaan samalla laajemmin tietoisuustaitojen kolmea tärkeää kulmakiveä - valpas tarkkaavuus (sati), keskittyminen (samadhi) ja oivallus (vipassana). Samalla sivutaan muun muassa 1800-luvun lopun liikehdintää, johon liittyi vanhojen viisausperinteiden elvyttämistä ja rekonstruoimista sekä psykologiatieteen ensiaskeleita tietoisuuden tutkimisessa. Myös niin sanottu ajatuksella parantamis-liike (mind-cure movement), joka pyrki valjastamaan mielen voimia tervehtymiseen, oli tuolloin voimissaan. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 1: Tervetuloa Mielen Laboratorioon!

Julkaistu 18.4.2020

Mikä on mieli? Mistä se syntyy? Miten mieltä voi tutkia? Tässä podcastin aloitusjaksossa Ari-Pekka kertoo miten ja miksi Mielen Laboratorio syntyi. Jaksossa luodaan katsaus myös erilaisiin tieteellisiin ja meditatiivisiin lähestymistapoihin, joilla mieltä voi tutkia. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Jakso 0: Mieli laboratoriona - kirjallisuuskeskustelu Muusajuhlilla

Julkaistu 17.8.2019

Kirjallisuuskeskustelu meditaatiotutkija Juha Lamminahon kanssa Muusajuhlilla Oulun pääkirjaston Laiturilla 13.8.2019. Keskustelua muun muassa mielen sosiaalisesta luonteesta, etiikan tärkeydestä harjoituksessa, mindfulness-termin alkuperäisestä merkityksestä ja pragmaattisen dharman noususta maailmalla. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/mielen-laboratorio/message

Takaisin podcastien listaan