Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Flow Akatemia

Podcast, joka keskittyy suomalaisten urheilun, taiteen ja työn huipputekijöiden flow-kokemuksiin ja keinoihin preppautua huippusuorituksiin.

Tilaa podcast: RSS-syöte, Apple-podcastit tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 7 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 23.2.2020.

Kysymyksiä ja vastauksia # 1

Julkaistu 31.3.2020

Jaksossa käydään läpi tähänastisia fiiliksiä podcastin tekemisestä sekä vastataan kuulijoiden esittämiin kysymyksiin: Miten tukea läheisten flow'ta, flow-tilojen eroista, flow'n bisneshyödyistä tuottavuuden näkökulmasta sekä miten flow'sta palautumista voidaan tukea. [00:40] Kuulumisia [05:00] Kuinka auttaa läheisiä pääsemään flow'hun? [13:42] Voiko flow-tilan syventämistä harjoitella ja miten? [23:47] Onko flow-tiloilla eroja? [27:35] Flow'n bisneshyödyt tuottavuuden näkökulmasta [32:06] Kuinka optimoida flow-tilasta palautumista? [41:30] Mitäs luvassa ja loppuwräpit

Teemu Syrjälä - Mielestä kehoon ja ihmisyyden flow

Julkaistu 24.3.2020

Hyvinvointivalmentaja, mentori ja kirjailija Teemu Syrjälä saapui keskustelemaan kanssamme liikkeestä, kehollisuudesta, turvasta, tunteista, parisuhteista ja virtaavasta ihmisyydestä yleisesti. Monipuolisen keskustelun aikana pureuduttiin muun muassa flow'n tiellä oleviin henkisiin ja fyysisiin blokkeihin, ryhmäflow'n luomiseen sekä kokonaisvaltaisen tunnekokemisen tärkeyteen. [01:22] Milloin olit viimeksi flow'ssa? [02:20] Aamun check-in ravistelulla ja hengittämisellä [04:40] Millainen suhde flow'hun? [07:10] Miten preppaat flow'ta? [09:00] Ajatuksia meditatiivisuudesta [11:35] Läsnäolo ja mukautuminen yllättäviin tilanteisiin [15:19] Onko kokemuksia tekijästä kokijaksi siirtymisessä? [17:10] Syvin flow kokemus ja miesten retriiteistä [19:30] Vetäjän roolista huolimatta yhtälailla oppimassa [20:40] Miten luot ryhmäflow'ta? [24:10] Heimouden merkityksestä [26:50] Miten rakennetaan turvallinen ilmapiiri? [30:05] Staattinen eläminen ja oleminen tukkii [32:18] Taistele, pakene.... tai jähmety [34:57] Millaisia tuntemuksia ennen kuin putoaa flow'hun? [37:13] Millaisia esteitä flow'lle voi muodostua? [40:14] Prosessiin keskittyminen ennen tulosta [44:35] Miten havaitsee irtaantumisen mieleen? [49:12] Ihmisyys ja flow [52:00] Kokonaisvaltaisen tunnekokemisen tärkeys [54:55] Mistä turvan kokeminen tulee? [61:30] Parisuhde: Plastinen vai kumulatiivisesti rakentuva sosiaalinen konstruktio [64:35] Parisuhteen flow [69:13] Avoimuus muutokselle [76:06] Kuolevaisuus ja loppuläpät‍

Lauri Järvilehto - Luovuuden ja oppimisen flow

Julkaistu 17.3.2020

Filosofi, tietokirjailija, tuottaja ja yrittäjä Lauri Järvilehto saapui keskustelemaan kanssamme oppimisesta, luovuudesta ja flow'sta niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla. Jakson aikana tarkastellaan muun muassa Montessori-pedagogiikkaa, yksilölähtöistä oppimisen iloa, luovaa prosessia sekä flow'n ja haasteen suhdetta. Jakson aikana nostetaan tapoja luoda hyviä edellytyksiä luovuudelle sekä käydään läpi käytännön vinkkejä esimerkiksi parempaan brainstormaukseen. [02:20] Laurin musiikkitaustasta [04:45] Miten hahmotat flow'n? [05:30] Ihmisen luontainen tarve nostaa tehtävän haastavuustasoa [08:28] Päihteet ja flow [10:47] Taitojen harjoittaminen > Kemiallinen oikotie [12:15] Onko flowhakuisuus ollut merkittävästi osana elämää? [18:15] Montessoripedagogiikka ja oppimisen flow [24:25] Koulun kehittämisestä [30:10] Pänttäämisen rooli [32:45] Oppimisen ja täyttymyksen suhde [33:54] Erilaisia käytännön ja teorian lähestymistapoja oppimiseen ja opettamiseen [41:20] Mitä luovuus on? [45:00] Miten luovuutta voidaan tukea/jarruttaa? [46:34] Kyllä ja Ei luovuudessa [49:15] Anekdootteja rajan vetämisestä luovassa prosessissa [52:05] Hyvä ja huono brainstormaus [59:10] Miten edistää uusien ideoiden syntymistä? [60:39] Miten rakentaa luova flow? [63:00] Lapsen asenne ja asiantuntijaidentiteetin haasteet [67:00] Ryhmän flow [69:00] Loppuwräpit‍ Intron biitti: https://soundcloud.com/l-ba

Olli Sovijärvi - Flow'n ja työn biohakkerointi

Julkaistu 10.3.2020

Keskustelimme lääkäri, biohakkeri ja dj Olli Sovijärven kanssa flow'sta laaja-alaisesti niin työn, biologian kuin musiikinkin näkökulmista. Jaksossa käsitellään ensin Ollin tapaa hahmottaa ja prepata flow'ta, jonka jälkeen pureudutaan syvemmin virtaavan työpäivän luomiseen sekä nikseihin, joiden avulla voimme optimoida biologiaamme tukemaan flow'ta ja tasaista energiantuotantoa. Lopuksi keskustellaan DJ:nä työskentelystä ja elektronisesta tanssimusiikista. [01:45] Viimeisin flow-kokemus [03:00] Miten hahmotat flow'n? [04:00] Miltä flow tuntuu? [06:47] Ylimääräisten ärsykkeiden kuormittavuus hermostolle [08:00] Millaisten asioiden parissa pääset flow'hun? [10:34] Kelailua neurofeedbackista [12:20] Mielenkiintoisimmat flow-kokemukset [75:40] [14:15] Erot asia vs. tarinapuheessa [16:45] Asiapuhekin voi olla humoristista [17:54] Liika itsekriittisyys ja dopamiinistimulaatio patoaa flow'ta [20:50] Miten rakennat virtaavan työpäivän [28:48] Kuuntele itseäsi, ei robottimaista kaavamaisuutta [30:37] Lopeta ajoissa [33:56] Havainnoinnin tärkeys ja mindfulness [41:30] Tyhjän tilan tarpeellisuus [46:00] Hyvän työympäristön luominen [54:20] Työn ja flow'n biohakkerointi [58:50] Miten tukea energiantuotantoa ja stressinhallintaa [66:10] Nootroopit: Tiedosta mitä järjestelmää haluat tukea [74:20] DJ:n flow [90:53] Kenen kanssa haluaisit kokea flow'ta? [93:30] Loppuwräpit ja kirjalahja

Frank Martela - Työn ja kirjoittamisen sisäsyntyinen flow

Julkaistu 3.3.2020

Filosofi, kirjailija, puhuja ja valmentaja Frank Martela saapui keskustelemaan Jussin kanssa flow'sta. Keskustelussa pohditaan muun muassa kahvilassa kirjoittamisen rutiinia, flow'n eroa kirjoittamisessa ja puhumisessa, taukojen merkitystä keskittymisen kannalta, sisäistä motivaatiota ja merkityksellisyyttä työelämässä.‍ [01:04] Viimeisin flow-kokemus [02:32] Flow'n merkitys omassa elämässä [04:12] Flow'n eroja kirjoittamisessa ja puhumisessa [06:55] Kuka ilmentää flow'ta parhaiten? [10:32] Flow'n preppaaminen ja taukojen merkitys [13:15] Tauottaminen kirjoitustyössä [14:50] Miten palauttaa fokus? [15:44] Kahvilassa työskentelystä [17:43] Kirjoitusrutiinin hioutuminen [19:15] Mitä jos flow ei löydy ja taukoja ei voi pitää? [21:47] Kenen kanssa haluaisit kokea flow'ta? [23:43] Flow ja sisäinen motivaatio [25:48] Työn merkityksestä yleisimmin ja flow'n näkökulmasta [27:40] Onko flow haitallista ilman vastuuta tai vapautta? [30:36] Flow'n merkitys tulevaisuuden työelämässä [34:21] Miten lisätä työn merkityksellisyyttä? [38:43] Loppuwräp ja kirjalahja

Hatsolo - Tanssin, puheen ja kirjoittamisen flow

Julkaistu 25.2.2020

Tanssija, valmentaja, puhuja, kirjailija ja flow:n monitaitaja Johannes "Hatsolo" Hattunen saapui keskustelemaan flow'sta ja sen kultivoinnista niin huippusuorituksissa kuin arkisempienkin askareiden parissa. Keskustelussa pohditaan muun muassa asenteiden, harjoittelun, kokeilujen, keskittymisen, resistanssin ja antautumisen merkitystä flow'n kannalta. [01:50] Artisti vai urheilija? [03:00] Miten hahmotat flow'n? [05:10] Mikä merkitys flow'lla elämässä? Missä sen pariin pääsee? [08:36] Flow'n luontaisuus [10:15] Tekemistä ja kokeilua spekuloinnin sijaan [12:45] Tanssin ja improvisaation opettaminen aluksi muutamalla työkalulla [15:00] Taitotason kehitys suhteessa flow'hun ja momentumin säilyttämisen tärkeys [20:30] Kuka ilmentää eniten flow'ta? [22:10] Täydellisen hetken odottamisesta (sitä ei ole) ja preppaus [24:07] Vaikeampien olosuhteiden luonti, resistanssi työkaluna flow'hun [26:00] Rajoittavat ja improavat harjoitteet puhumisen parantamiseksi [29:08] Flow'n vaatima asenne [32:37] Rutiinit ovat hyödyllisiä, mutta vaarallisia [34:24] Kokeilu [35:50] Flow'ssa et ajattele, pakko luottaa [37:52] Keskittyminen [42:36] Miten preppaisit olympialaisiin? [49:33] Syvin flow ja ajan merkitys [54:52] Kuinka usein syvä flow? [60:15] Antautuminen ja viimeisin pelottava asia [64:54] Tanssiminen biitin ”päällä” [66:55] Tuttu vs tuntematon biisi [69:09] "Hyvä tanssija pystyy kertomaan musiikista katsojalle aina jotain uutta" Podcastissa mainittua: Hatsolon 2011 droppi kisoissa: https://www.youtube.com/watch?v=u8qHtu5-QcU Yaman -breikkaaja: https://www.instagram.com/yam_sonite/ Flowstate -app: https://apps.apple.com/us/app/flowstate/id1060276201 Freewrite-kirjoituskone: https://getfreewrite.com/ Power of Moments -kirja

Podcastin ja Flow Akatemian esittelyjakso

Julkaistu 23.2.2020

Lauri ja Jussi tarinoivat, mitä podcastissa ja FA:n parissa tuleman pitää sekä esittelevät itsensä.

Takaisin podcastien listaan