Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Helsingin seudun kauppakamarin podcast

Tervetuloa kuuntelemaan Chambercastia! Keskustelemme yritysmaailman ja työelämän pinnalla olevista ilmiöistä parhaiden asiantuntijoiden ja vaikuttajien kanssa. Vahvistamme yritysten menestystä Helsingin seudulla. Olemme yrityksien vaikuttavin edunvalvoja, toimivin verkottaja ja ajantasaisin liiketoiminnan tuki.

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 59 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 12.3.2019.

Tunnistatko kohtuuttomat valittajat?

Julkaistu 9.6.2022

Chambercastin kirjakulmassa puhutaan Kauppakamarin uutuusteoksesta Kohtuuttomat valittajat. Kuinka hankalista asiakaspalvelutilanteista selvitään? Mistä löytyy viisastenkivi vuorovaikutustilanteissa pärjäämiseen? Kuinka erilaisten valittajatyyppien kanssa tulee toimeen? Kirjan kirjoittaja Totti Karpela on tehnyt turvallisuusasioiden parissa 35 vuoden työuran, pisimpään poliisin palveluksessa, mm. erityistilanteiden neuvottelijana ja on sittemmin perustanut yrityksen, joka kouluttaa ja konsultoi organisaatioita etenkin vaikeiden käyttäytymisongelmien hallinnassa. Kirjan toinen kirjoittaja Taina Parviainen on vaikuttanut kustannusalalla jo lähes 20 vuoden ajan ja toimii päätoimittajana Helsingin seudun kauppakamarissa ja on erikoistunut erityisesti johtamisen, markkinoinnin ja myynnin teoksiin ja olet myös tunnettu ja kiitelty viestinnän ja kielenhuollon kouluttaja. Kohtuuttomat valittajat -kirja tarjoaa käytännön keinoja palautteiden käsittelyyn ja kirjalisiin ja suullisiin valitustilanteisiin. Kirjan löydät KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/collections/kirjat/products/kohtuuttomat-valittajat-opas-vaativien-valitusten-ja-reklamaatioiden-hallintaan

Uhkia ja torjuntaa: Yritysten vaikutus yhteiskunnan resilienssiin

Julkaistu 27.5.2022

Yritysturvallisuusasiantuntijamme Panu Vesterinen käsittelee Uhkia ja torjuntaa -sarjassa erilaisia yritysturvallisuuteen liittyviä käsitteitä ja trendejä. Tässä jaksossa aiheena pienten yritysten vaikutus yhteiskunnan resilienssiin. Pienillä yrityksillä on suuri merkitys yhteiskunnan resilienssille. Yli 90 prosenttia yrityksistä on alle 20 henkilöä työllistäviä. Pienet yritykset kohtaavat yhteiskunnan osana esimerkiksi sähkökatkoja ja tietoliikenteen häiriöitä. Podcastissa pohditaan pienten yritysten merkitystä osana yhteiskunnan kokonaisuutta.

Pidäthän huolen, ettei yrityksessäsi työskentele frankeja

Julkaistu 20.5.2022

It-asiantuntija, kouluttaja Petteri Järvisen teos Yrityksen tietoturvaopas on hänen 35. kirjansa, ja siinä käsitellään monipuolisesti erilaisia tietoturvaan liittyviä aiheita. Järvinen keskustelee kauppakamarin tuottaja Taina Parviaisen kanssa siitä, millaisia tietoturvaan liittyviä laiminlyöntejä ihmiset usein tekevät, millaisiin asioihin suhtaudutaan useimmiten vähätellen ja millaiset uhkakuvat näyttäytyvät suurempina kuin mitä ne oikeasti ovatkaan. Lisäksi jutellaan siitä, miksi Järvinen päätti huijata turkkilaista huijaria ja syöttää tälle tämän omaa lääkettä. Lopuksi Järvinen lukee kirjastaan otteen, jonka myötä selviää, miksi meidän kaikkien tulisi pitää huolta siitä, ettei yrityksessä työskentele yhtäkään frankia. Löydät kirjan täältä: https://www.kauppakamarikauppa.fi/collections/kirjat/products/yrityksen-tietoturvaopas-50-aihetta-kaytannon-tietoturvasta

Uhkia ja torjuntaa: Pienten yritysten kestävyys

Julkaistu 13.5.2022

Yritysturvallisuusasiantuntijamme Panu Vesterinen käsittelee Uhkia ja torjuntaa -sarjassa erilaisia yritysturvallisuuteen liittyviä käsitteitä ja trendejä. Tässä jaksossa aiheena pienten yritysten kestävyys. Pienet yritykset kohtaavat toiminnan keskeyttäviä tilanteita kuten tulipaloja siinä missä isot yritykset. Pienten yritysten resurssit ovat vähäiset, mutta kehitystä on nopea saada aikaan. Millaisia asioita pienen yrityksen kannattaisi miettiä jatkuvuuden kehittämisen suhteen?

Mitä hyvä kokonaiskuntoisuuden ylläpitäminen edellyttää johtajalta, Pentti Sydänmaanlakka?

Julkaistu 6.5.2022

FT Pentti Sydänmaanlakka keskustelee tuottaja Taina Parviaisen kanssa siitä, mitä kaikkea sisältyy johtajan kokonaiskuntoisuuteen: Ei voi johtaa muita, jos ei ensin johda itseään ja huolehdi omasta hyvinvoinnistaan. Tällä on vaikutus yrityksen menestykseen ja tulokseen. Kokonaisuuskuntoisuuden ylläpitäminen on myös jatkuva haaste, joka edellyttää fyysisen, psyykkisen, emotionaalisen, henkisen, sosiaalisen ja ammatillisen hyvinvoinnin tasapainoa. Sydänmaanlakka antaa neuvoja siihen, miten kohdata jatkuvan uudistumisen haasteet ja oppia huolehtimaan itsestään ja muista sekä elämään mahdollisimman täyspainoista elämää yllätyksellisessä toimintaympäristössä. Pentin tuoreen kirjan löydätä KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/johtajan-kokonaiskuntoisuus-haasteena-jatkuva-uudistuminen

Uhkia ja torjuntaa: Ei toivottu vaikutusvalta

Julkaistu 29.4.2022

Yritysturvallisuusasiantuntijamme Panu Vesterinen käsittelee Uhkia ja torjuntaa -sarjassa erilaisia yritysturvallisuuteen liittyviä käsitteitä ja trendejä. Tässä jaksossa aiheena ei toivottu vaikutusvalta. Moni valtio haluaa vaikuttaa toisten valtioiden asioihin. Tavoitteena on ajaa oman valtion etua kohdemaan kustannuksella. Usein tällainen vaikuttaminen ei ole rikollista, mutta se rapauttaa demokratian perusteita.

Uhkia ja torjuntaa: Hybridivaikuttaminen

Julkaistu 22.4.2022

Yritysturvallisuusasiantuntijamme Panu Vesterinen käsittelee Uhkia ja torjuntaa -sarjassa erilaisia yritysturvallisuuteen liittyviä käsitteitä ja trendejä. Tässä jaksossa aiheena hybridivaikuttaminen. Mitä se on, miten siltä voi suojautua vai voiko ja millaisia toimenpiteitä yritys voi tehdä ennakoivasti?

Mikä on sinun johtamislupauksesi, Susa Nikula?

Julkaistu 5.4.2022

KM, pitkän linjan johtaja, Johtamislupaukset-kirjan kirjoittaja Susa Nikula keskustelee tuottaja Taina Parviaisen kanssa siitä, miksi yhteisiä johtamislupauksia tarvitaan, kuinka ne luodaan ja viedään käytäntöön, miten niitä mitataan ja kuinka johtamista kehitetään ja ylläpidetään lupauksiin nojaten ja niitä hyödyntäen. Haastattelussa pureudutaan myös itsensäjohtamiseen merkitykseen ja johtamis- ja yrityskulttuurin luomiseen, kun organisaatiossa tehdään aidosti avoimuuteen ja rehellisyyteen tähtääviä asioita oikealla ja rehdillä tavalla. Nikula kertoo myös siitä, mitä lupauksia hän on itse antanut ja miten hän on pitänyt niistä kiinni. Susan löydät Instagramista käyttäjänimellä @johtamislupaukset ja kirjan KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/collections/kirjat/products/johtamislupaukset

Millaista toimitusjohtajuutta tulevaisuudessa tarvitaan, Hannu-Matias Nurmi?

Julkaistu 10.2.2022

Hannu-Matias Nurmi keskustelee teoksestaan Toimitusjohtaja yhdessä tuottaja Taina Parviaisen kanssa. Haastattelussa syvennytään muun muassa siihen, mitä vastauksia kirja antaa toimitusjohtajille eri tilanteisiin ja millaista toimitusjohtajuutta 2020-luvun Suomessa tarvitaan. Nurmi on haastatellut suuren joukon suomalaisia johtajia kirjaa varten. Lisäksi hän taustoittaa analyysiaan tutkimuksilla ja tekee synteesin suomalaisesta toimitusjohtajuudesta.

Miten huolehtia johdon ja esimiesalaisten välisestä suhteesta ja kommunikaatiosta?

Julkaistu 27.1.2022

Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti ja eMBA Risto Havunen kertoo haastattelussa teoksensa Alaisena esimies synnystä ja taustoista. Kauppakamarin tuottaja Taina Parviainen keskustelee Havusen kanssa siitä, mitä pitää ottaa huomioon johdon ja esimiesten välisessä suhteessa ja viestinnässä. Lisäksi Havunen kertoo, millaisiin seikkoihin esimiesten johtamiseen liittyvissä asioissa ei hänen mielestään kiinnitetä riittävästi huomiota ja mitä muita haasteita johtajien ja esimiesalaisten väliseen suhteeseen liittyy. Keskustelussa käydään myös läpi, millaisten lasien läpi psykoterapeuttinakin toimiva Havunen katsoo erilaisia työyhteisöjä ja miten hän soveltaa ihmisläheisessä työssään kokemaansa tietoa yritysmaailmaan ja sen analysoimiseen.

Uhkia ja torjuntaa: Yritysten kriisiviestintä

Julkaistu 21.1.2022

Chambercastin yritysturvallisuuden teemoja käsittelevissä jaksoissa asiantuntijamme Panu Vesterinen haastattelee alan konkareita aiheen eri näkökulmista. Tässä jaksossa käsitellään yritysten kriisejä ja niiden viestintää. Haastateltavana on Gestion Oy:n Petri Launiainen, kriiisiviestinnän ammattilainen. Kriisiviestintä ratkaisee miten yrityksen toiminta kriisin kohdatessa nähdään ulkopuolisten silmin. Nämä silmät voivat olla asiakkaan, yhteistyökumppanin, sijoittavan tai yhteistyökumppanin. Parhaimillaan kriisviestintä voi vaikuttaa yrityksen osakkeen arvostukseen. Miten, se selviää tässä jakossa.

Johdatko yritystäsi tiedolla vai tuurilla kohti tulevaa?

Julkaistu 13.1.2022

Tekniikan tohtori Juhani Strömberg keskustelee tuottaja Taina Parviaisen kanssa siitä, mitä tiedolla johtaminen pohjimmiltaan on ja mitä yritysjohdon olisi hyvä tietää siitä. Keskustelussa käydään läpi, mitä hyötyä tiedolla johtamisesta on yrityksille, millaisiin tilanteisiin se sopii ja millaisia harhakäsityksiä siihen liittyy. Tämänkertaisen podcastin sisältö toimii hyvänä johdantona Strömbergin ja Marko Parkkisen yhteiselle Tiedolla johtamisen tehovalmennus -koulutukselle, jossa yritykset pääsevät tutustumaan aiheeseen ja pohtimaan, miten he voisivat parhaiten toteuttaa tiedolla johtamisen periaatteita omassa toiminnassaan ja sen suunnittelussa. Strömberg on pitkän linjan digitalisoija ja Seedigital -yksikön johtaja. Hänellä on 40 vuoden työkokemus IT-palvelu- ja logistiikka-aloilta. Strömberg sai vuonna 2010 Vuoden IT-innovaattori -palkinnon ja on ollut yli 10 vuotta Tietoviikko-lehden 100 suomalaista IT-vaikuttajaa -listalla.

Uhkia ja torjuntaa: Arkipäiväinen vakoilu ja laiton tiedonhankinta

Julkaistu 30.12.2021

Chambercastin yritysturvallisuuden teemoja käsittelevissä jaksoissa asiantuntijamme Panu Vesterinen haastattelee alan konkareita aiheen eri näkökulmista. Vaikka yritysvakoilu on terminä varmasti enemmän tunteita herättävä, tai ainakin mielikuvitusta kutkutteleva, niin podcastissaa aihe laajennetaan kattamaan yritysvakoilun lisäksi muita, etupäässä laittomia, tiedonhankintakeinoja Podcastissa Avarn Security Oy:n Information Security Officer Petteri Korsow kertoo yritysvakoilusta ja muista tiedonhankintakeinoista ja siitä mitä niiden suhteen olisi hyvä ymmärtää miettiessään yrityksen tietojen suojaamista.

Mitkä ovat paikallisen sopimisen mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa?

Julkaistu 16.12.2021

Erkki Halttunen ja Veli-Pekka Moisalo keskustelevat paikallisesta sopimisesta yhdessä tuottaja Taina Parviaisen kanssa. Keskustelussa käydään läpi, millaisiin tilanteisiin paikallinen sopiminen parhaiten sopii, keitä se koskee ja miltä tulevaisuus näyttää asian suhteen. Paikallinen sopiminen yrityksessä -kirjan kirjoittaneet kertovat, mitkä ovat tärkeimmät asiat, kun sopimista aletaan laatia ja mikä on mahdollisesti sopimisten esteenä. Lisäksi tekijät puhuvat myös omista kokemuksistaan sopimusprosesseissa. Lopuksi kuullaan esimerkkiyrityksestä, joka osasi hyödyntää paikallista sopimista omassa toiminnassaan mahdollistaen yrityksen hyvän tuloksen ja henkilöstön hyvinvoinnin. Kirja löytyy KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/paikallinen-sopiminen-yrityksessa

Pomon parhaat ratkaisut, Minna Kurttila ja Pia Aalto

Julkaistu 9.12.2021

Pomon parhaat ratkaisut -kirjan kirjoittaneet Minna Kurttila ja Pia Aalto keskustelevat tuottaja Taina Parviaisen kanssa siitä, mitä uutta etä- ja hybridijohtaminen vaatii johtajalta ja miten kohdataan monipaikkaisen työn tuomat haasteet. Lisäksi kirjoittajat kertovat siitä, miten esihenkilöt voivat paremmin motivoida niin itseään kuin työntekijöitä. Haastattelussa tuodaan esille ajatuksia itsensä, yksilöiden ja ratkaisukeskeisestä ryhmän johtamisesta. Keskustelussa annetaan ratkaisuvaihtoehtoja myös hankalista tilanteista selviämiseen. Kirjan löydät KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/pomon-parhaat-ratkaisut?variant=40420678402197

Ratkaisuja ravintola-alan osaajapulaan

Julkaistu 2.12.2021

Työvoimapulaan tarvitaan sekä pikaisia että pidemmän aikavälin ratkaisuja. Chambercastissa keskustellaan siitä, miten työnantajat, oppilaitokset ja muut toimijat voivat yhdessä ratkoa osaajahaasteita. Mitä alan yritykset ja koulutusta tarjoavat oppilaitokset voivat yhdessä tehdä ravintola-alan vetovoimalle? Onko ravintola-alan työvoimapula vain hetkellinen, pandemian aikaansaama ilmiö vai mistä on kyse? Miltä alan työvoiman saatavuus ja tarjonta näyttävät yritysten, oppilaitosten ja työllisyystutkijan silmin? Chambercastissa ovat keskustelemassa Anna-Mari Leinonen Keudasta, Satu Vennala HOK-Elannosta ja Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarin Ennakointikamarista.

Jatkuva oppiminen, Tarja Kallonen ja Annemari Kuhmonen

Julkaistu 25.11.2021

Jatkuva oppiminen on ollut jo pitkään tärkeäksi tunnustettu aihe. Kirjailijat Tarja Kallonen ja Annemari Kuhmonen ovat haastatelleet Jatkuva oppiminen – työelämän tärkein taito teostaan varten muun muassa finanssialan ylintä johtoa, kansainvälisen osaamisen kehittäjiä ja teköäly- ja hyvinvointiasiantuntijoita henkilöstön jatkuvasta oppimisesta, sen mahdollisuuksista, toteuttamisedellytyksistä ja haasteista. Jatkuvan oppimisen tulee näkyä jokapäiväisessä arjessa osana normaalia työelämää. Sen pitäisi olla yhtä luonnollinen asia kuin minkä tahansa ihmisen hyvinvointiin liittyvän asian. Kirjailijat kertovat, että jatkuva oppiminen on iso haaste mutta myös mahdollisuus, jotta ihmiset säilyttävät paikkansa työmarkkinoilla jatkossakin. Työnantajalla ja esimiehillä on merkittävä rooli jatkuvan oppimisen mahdollistajana. Sen parantamisen perusedellytyksenä on lisätä oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Kirjan löydät täältä: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/jatkuva-oppiminen-tyoelaman-tarkein-taito?variant=40470688202901

Teollisuusyritykset menestyksen moottorina: Meriteollisuuden merkityksestä

Julkaistu 21.10.2021

Helsingin seudun kauppakamari on pitänyt syksyn aikana esillä jäsenyritystensä kanssa Uudenmaan teollisuusyritysten merkitystä. Chambercast pureutuu meriteollisuuden merkitykseen työllistäjänä, viennin edistäjänä ja vihreän siirtymän veturina. Maan suurin meriteollisuuskeskittymä sijaitsee Helsingin seudulla. Meriteollisuus on paljon muutakin kuin laivanrakennusta. Ala tarjoaa mielenkiintoisia työmahdollisuuksia monenlaisille osaajille. Miten meriteollisuus on muuttunut? Kuinka paljon ala tuottaa Uudellamaalla? Mitä meriteollisuus tarvitsee menestyäkseen? Entä miten meriteollisuus ratkoo ympäristöhaastetta? Kauppakamarin podcastissa meriteollisuuden merkityksestä keskustelevat Carl-Gustaf Rotkirch, Helsinki Shipyard Oy:n ja Meriteollisuus ry:n hallituksen jäsen, projektijohtaja John Forsell Merima Oy:stä sekä johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista. Onko Suomi meriteollisuuden Piilaakso? Kuuntele Chambercast ja tiedät enemmän meriteollisuudesta

Sampo Sammalisto ja Antti Asunmaa, viisaita taloudessakin

Julkaistu 23.9.2021

Podcastissa keskustellaan teoksen Viisas pääsee vähemmällä taloudessakin kirjailijoiden Sampo Sammaliston ja Antti Asunmaan kanssa arjen taloudenhallinnasta ja annetaan vinkkejä eri tilanteissa oleville ihmisille aiheeseen liittyen. Haastattelussa kuullaan, mikä on tärkein taloustaito, joka kirjailijoiden mielestä jokaisella pitäisi olla hallussa. Lisäksi annetaan tärkeä neuvo aloittavalle sijoittajalle, joka haluaa aloittaa kartuttamaan varallisuutta palkkatuloillaan. Keskustelussa annetaan pohdittavaa niin vastavalmistuneelle nuorelle, joka on juuri saanut ensimmäisen ”oikean työpaikkansa”, kuin kolmekymppiselle palkkatyötä tekevälle aikuiselle, joka haluaa aloittaa varallisuuden kartuttamisen eläkepäiviään varten. Haastattelussa kirjailijat tunnustavat myös omia talousmokiaan ja kertovat, mitä ovat ottaneet vuosien varrella opikseen ja mitä olisi voinut tehdä toisin. Lopuksi kuullaan, kuinka suuri osa kokonaisvaltaisesta elämänhallinnasta on kirjoittajien mielestä omaa ja tasapainoista taloudenhallintaa ja tekeekö raha ihmisen onnelliseksi. Kirja löytyy KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/collections/kirjat/products/viisas-paasee-vahemmalla-taloudessakin?variant=40013970145429

Kilpailuedun avulla löydät yrityksellesi radikaalin muutoksen perustan

Julkaistu 6.7.2021

Kun eletään tietotyön ja verkostoissa toimimisen aikakautta, kilpailuetu auttaa integroimaan yksilöt, tiimit ja verkostot sekä asiakkaat sisäisesti ja ulkoisesti yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin yrityksellä on mahdollisuudet täyttää sosiaalisesti, eettisesti ja taloudellisesti menestyvän organisaation kriteerit. Tietokirjailija ja yrittäjä Markku Vierula haluaa kannustaa uudella teoksellaan Löydä kilpailuetusi – käsikirja strategian ja brändin rakentamiseen suomalaisia yrityksiä uudistumaan radikaalisti ja löytämään ne ainekset, joilla yritys menestyy. Tuottaja Taina Parviaisen kanssa käydyssä keskustelussa käydään läpi sitä, miten meillä Suomessa nähdään usein kilpailuedun tavoittelu kilpailijan nujertamisena. Olennaista onkin löytää kilpailuetu ja arvo asiakkaiden tarpeisiin perustuen. Vierula kertoo haastattelussaan kehittämästään työkalupakista, joka on kansainvälisestikin mitattu na ainutlaatuinen kokonaisuus ja jonka avulla yritys voi löytää omat keinonsa kilpailijoista erottumiseen. Kirjan löydät KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/loyda-kilpailuetusi-kasikirja-strategian-ja-brandin-kehittamiseen?variant=40016208167061

Sujuvuutta ulkomaalaisten osaajien rekrytointiin - Osa 2 / 2

Julkaistu 24.6.2021

Lainsäädäntö, lupamenettelyt ja järjestelmät kehittyvät nyt vauhdilla – mitä käytännön hyötyjä muutoksista on yrityksille? Projektipäällikkö Kristel Stenman-Huuskonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja asiakkuusjohtaja Harriet Mallenius Maahanmuuttovirastosta ja lakimies Joanna Ahokanto Helsingin seudun kauppakamarista keskustelevat työvoiman maahanmuutosta ja työperusteisista oleskeluluvista kauppakamarin viestintäpäällikkö Tiina Tikanderin kanssa. Tässä toisessa osassa käsittelyssä ovat mm. kausityöntekijät ja kausityölain muutokset sekä työvoiman hyväksikäytön ehkäisy ja siihen liittyvät lakiuudistukset.

Sujuvuutta ulkomaalaisten osaajien rekrytointiin - Osa 1 / 2

Julkaistu 21.6.2021

Projektipäällikkö Kristel Stenman-Huuskonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja asiakkuusjohtaja Harriet Mallenius Maahanmuuttovirastosta ja lakimies Joanna Ahokanto Helsingin seudun kauppakamarista keskustelevat työvoiman maahanmuutosta ja työperusteisista oleskeluluvista kauppakamarin viestintäpäällikkö Tiina Tikanderin kanssa. Lainsäädäntö, lupamenettelyt ja järjestelmät kehittyvät nyt vauhdilla – mitä käytännön hyötyjä muutoksista on yrityksille?

Kuka opetti sinulle tärkeimmän asian vaikuttamisesta, Peter Nyman?

Julkaistu 19.5.2021

Peter Nyman kertoo Chambercastin haastattelussa Viesti, vaikuta, vakuuta -kirjastaan ja siitä, miten teos vähitellen syntyi ja mitä asioita hän halusi koota siihen vaikuttavaan viestintään liittyen. Taina Parviaisen kanssa käydyssä keskustelussa puhutaan muun muassa siitä, miten jokainen voi tehostaa omaa viestintäänsä, kun olemme tekemisissä toisten kanssa. Lisäksi Nyman kertoo hauskoja anekdootteja työelämän varrelta ja kannustaa jokaista rakentamaan oman aristoteelisen pakettinsa, josta löytyvät eväät hyvään ja aitoon kanssakäymiseen. Lopuksi Peter lukee kirjastaan otteen ja kertoo, missä ja keneltä hän oppi tärkeimmän asian onnistuneesta vuorovaikutuksesta. Kirjan löydät KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/kirjat/viesti-vaikuta-ja-vakuuta.html

Johtamisen murros tapahtuu NYT – Miten johtaa radikaalisti, Nando Malmelin?

Julkaistu 19.5.2021

VTT:n työelämäprofessori ja kirjailija Nando Malmelin keskustelee tuottaja Taina Parviaisen kanssa Malmelinin uudesta kirjasta Radikaali uudistuminen – miten johtaa murroksessa. Malmelin kertoo, että ensin organisaatiossa olisi tiedostettava, miksi se ei kykene uudistumaan ja vasta sen jälkeen tulisi pohtia keinoja, miten organisaatiota voitaisiin uudistaa. Johtamisen murros on ajankohtaisempi aihe kuin koskaan, ja vähittäinen muutos ei ole tuloksekasta, vaan tarvitaan radikaalia johtamisotetta, jolla vanhat toimintatavat korvataan kokonaan uusilla. Haastattelussa Malmelin pohtii, mitä jokaisen johtajan olisi kysyttävä tässä tilanteessa itseltään. Miten yritysten toimintatapoja ja johtamista voidaan kehittää radikaalimmiksi? Kirjan löydät KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/radikaali-uudistuminen-miten-johtaa-murroksessa.html

Miten johtoryhmän kannattaa kehittää johtamistaan - Anneli Valpola?

Julkaistu 17.5.2021

Pitkän linjan johtaja, valmentaja ja tietokirjailija Anneli Valpola on uudistanut Toimiva johtoryhmä -kirjan. Tuottaja Taina Parviainen haastattelee Valpolaa muun muassa siitä, miten johtoryhmän kannattaa kehittää johtamistaan. Lisäksi podcastissa keskustellaan etäjohtamisen haasteista, ihmisten kehittämisestä ja siitä, miten johtaminen muuttuu koronan jälkeen. Kirjan löydät KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/kirjat/toimiva-johtoryhma-2-painos-e-kirja.html

Haluatko kasvattaa vaikutusvaltaasi?

Julkaistu 18.3.2021

Moni meistä pohtii, kuinka vaikuttaa ja saada ihmiset toimimaan sovitulla tavalla. Töitä tehdään yhä useammin yhteistyössä ilman aseman tuomaa valtaa. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kykyä vaikuttaa myönteisesti muihin ihmisiin. Kasvata vaikutusvaltaasi -kirja on läpivalaisu työelämässä vaikuttamiseen. Se esittelee vahvan vaikuttamisen mallin ja antaa konkreettisia työkaluja omien vaikuttamistaitojen kasvattamiseen työssä, kotona ja vapaa-ajalla. Taina Parviaisen haastateltavina ovat kirjan kirjoittaneet, viestinnän kokeneet ammattilaiset Heikki Kankaanpää, Heikki Laakso ja Sini Vikkula, jotka kertovat siitä, miten meillä Suomessa usein lähdetään vuorovaikutustilanteisiin minäkeskeisesti ja unohdetaan se, mitä olemme tekemässä yhdessä muiden kanssa. Aidossa vuorovaikutuksessa meidän pitää tiedostaa omat puutteemme ja nähdä ne keinot, jolla pääsemme kohti parempaa kommunikaatiota ja yhteistyön tuloksia. Kirjan kirjoittajat ovat kaikki viestinnän valmentajia, joilla on pitkä kokemus työyhteisöviestinnän kehittämisestä erilaisissa organisaatioissa. Kirjan löydät KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/kasvata-vaikutusvaltaasi-vahvan-vaikuttamisen-opas.html

Valmentava Mentorointi 2.0, Vesa ja Marjo-Riitta Ristikangas ja Marjut Alatalo

Julkaistu 18.2.2021

Valmentava mentorointi – opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen -kirja avaa ovet parempaan vuorovaikutukseen, reflektointiin ja tunnetyöhön, jollaisia tarvitaan silloin, kun valmennetaan ja mentoroidaan muita. Kirjailijat puhuvat yhdessä kauppakamarin tuottaja Taina Parviaisen kanssa kirjansa kirjoittamisesta, sen uudistamisesta sekä lukijoiden antamasta palautteesta, jonka myötä nämä kokeneet valmentavan mentoroinnin konkarit sanovat oppivansa yhä uudelleen uusia ja mielenkiintoisia asioita. Kirjan kirjoittajat Vesa Ristikangas, Marjo-Riitta Ristikangas ja Marjut Alatalo ovat kaikki ylimmän johdon coacheja sekä yhteistyön ja johtamisen kehittäjiä. Heillä on pitkä kokemus mentoroinnista suomalaisen coaching-toimialan uranuurtajina ja valmentavan johtamisen pioneereina. Valmentava mentorointi -kirja tarjoaa runsaasti erilaisia työkaluja, joilla voidaan avata monenlaisia työelämän vuorovaikutuksellisia solmukohtia. Keskustelussa käydään läpi myös kirjan hyötyjä, ammattimentorien kohtaamia haasteita ja valmentavan mentoroinnin merkitystä tulevaisuudessa, kun maailma muuttuu ja meidän pitää kuitenkin jatkaa kehittymispolulla niin yksilöinä kuin ryhmässä.

Yritysvastuu 2.0, Terhi Koipijärvi ja Sari Kuvaja

Julkaistu 18.2.2021

Vastuullisuusammattiset ja Yritysvastuu 2.0 -kirjan kirjoittajat Terhi Koipijärvi ja Sari Kuvaja keskustelevat kauppakamarin tuottaja Taina Parviaisen kanssa yritysvastuuseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja siitä, mitä viimeisen kolmen vuoden aikana on tapahtunut yritysvastuun kentällä. Maailma on muuttunut monessa mielessä myönteisempää suuntaan, kun tarkastellaan sitä, miten paljon yrityksissä tehdään vastuullisuusasioiden eteen, mutta uusia asioita ja kehitettäviä alueita syntyy jatkuvasti. Terhi ja Sari kertovat, mihin he toivovat, että yritykset kiinnittäisivät enemmän huomiota nyt ja tulevaisuudessa ja antavat eväitä siihen, miten johtajat voivat käyttää kirjaa työssään hyödyksi, kun miettivät vastuullisuusasioita oman yrityksensä kohdalla.

Muutama sana arvoilla johtamisessa, Jukka Saksi

Julkaistu 28.10.2020

Kirjailija Jukka Saksi keskustelee arvojen merkityksestä johtamisessa yhdessä tuottaja Taina Parviaisen kanssa. Saksi on kirjoittanut Arvovalta-kirjan, jossa käsitellään arvojen hyödyntämistä 2020-luvun johtamis- ja asiantuntijatyössä. Keskustelussa puhutaan siitä, miten Saksi päätyi omalla urallaan aiheen pariin ja millaisissa tilanteissa hän joutui punnitsemaan omia arvovalintojaan, jotka siivittivät häntä tekemään nykyistä työtään valmentajana ja viestintäkonsulttina Johtaja on Media! -yrityksessä. Podcastissa käydään läpi myös tulevaisuuden mahdollisia trendejä, kuten arvohakkerointia, ja puhutaan johtajien kokemista haasteista, kun he pohtivat arvoihin perustuvia valintojaan.

Pelastaako vahva brändi huonon tuotteen, Pekka Ruokolainen?

Julkaistu 22.9.2020

Brändikäsikirjan kirjoittanut Pekka Ruokolainen tekee yrityksessään Happy Branding Companyssä hyvin laajasti markkinoinnin ja mainonnan suunnittelua sekä erilaisia markkinointitoimenpiteitä aina sisällöntuotannosta pakkaussuunnitteluun. Brändikäsikirjassaan Ruokolainen kertoo siitä, miten yrityksen pitäisi selvittää Brändin kirkastus -työkalun avulla ensin itselleen, mitä brändi on yrityksen omalle henkilöstölle ja mitä sillä on mahdollista saavuttaa. Taina Parviaisen kanssa käydyssä keskustelussa pohditaan myös sitä, mihin asioihin yrityksissä ei brändin luomisessa kiinnitetä riittävästi huomiota, ajaako korona yritykset näkemään niin oman kuin kilpailevat brändit uudella tavalla, ja jos tuote tai palvelu on huono, voiko vahva brändi pelastaa sen. Tustu kirjaan Kauppakamarin kaupassa: https://www.kauppakamarikauppa.fi/brandikasikirja.html

Mikä on OKR-malli, Juuso Hämäläinen ja Henri Sora?

Julkaistu 2.9.2020

Tämänkertaisen Chambercastin jaksossa Strategia arkeen OKR-mallilla -kirjan kirjailijat Juuso Hämäläinen ja Henri Sora ovat tuottaja Taina Parviaisen haastateltavina. Onko Objectives and Key Results -malli sinulle jo tuttu? Tunnetko jo sen johtamiseen ja yrityksen menestykseen liittyvät hyödyt? Maailmalla OKR-mallia on hyödynnetty jo monissa menestyvissä organisaatioissa pitkään, ja nyt johtamismalli on myös vähitellen siirtymässä Suomeen. Syykin on yksinkertainen, koska OKR-mallin kilpailuedut ovat ilmeiset verrattuna moneen muuhun johtamismalliin: Selkeät tavoitteet luovat organisaatioon fokusta, samansuuntaistavat sen toimintaa, kannustavat jatkuvaan oppimiseen, lisäävät läpinäkyvyyttä ja auttavat saavuttamaan tulokset nopeammin. Myös yhteys työviihtyvyyteen ja luottamukseen toteutuu tavoitteiden toteutuessa ja toiminnan selkiytyessä. Kirjailijoilla on pitkä kokemus johtajina OKR:ien viemisestä käytäntöön eri organisaatioissa. Haastattelussa he kertovat ajatuksiaan käytännönläheisesti, jotta yritysten olisi helpompi mieltää mallin edut ja ottaa se käyttöön.

Onko henkilöstö strateginen investointi, Markku Kaijala ja Riitta Tolvanen?

Julkaistu 16.6.2020

Tämänkertaisessa Chambercastin haastattelussa tuottaja Taina Parviainen haastattelee Pro-Source Oy:n toimitusjohtaja Markku Kaijalaa ja kokenutta HR-johtaja ja johtoryhmän jäsen Riitta Tolvasta. Markku ja Riitta ovat kirjoittaneet yhdessä kirjan nimeltä Henkilöstö – Strateginen investointi? Teoksen nimestä huolimatta nämä kaksi johtamisen ja henkilöstöasioiden kokenutta konkaria ovat omista näkökulmistaan ja taustastaan päätyneet korostamaan sitä, miten yrityksissä ihminen on kaiken keskiössä ja häntä tulee kohdella hyvin. Modernissa organisaatiossa hänestä ollaan kiinnostuneita ja hänen kehittymistään tuetaan. Vaatimus huolehtimisesta ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, etteivätkö tavoitteet ja vaatimukset olisi kaiken toiminnan taustalla. Työpaikoilla saa viihtyä, mutta muutkin asiat on otettava huomioon. Haastattelussa kuullaan, miten ”soft is new hard” ja keskustellaan siitä, mitä tulevaisuus tuo mahdollisesti tullessaan koronakevään jälkeen. Kirjan löydät KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/henkilosto-strateginen-investointi.html

Menestyvät naiset: Susanna Blomqvist

Julkaistu 1.6.2020

Pirjo Suhonen on Chambercastin tämän kevään uusi ääni! Pirjo on tullut tunnetuksi Ivana Helsingin perustajana ja brändin rakentamisen sekä luovuuden esikuvana. Naisyrittäjyyteen keskittyvän sarjan viidennessä jaksossa Pirjon kanssa keskustelemassa on Susanna Blomqvist. Susanna on toisen polven teollisuusyrittäjä ja perheyrityksessä on mukana jo kolmaskin sukupolvi. Susanna puhuu luottamuksen ja välittämisen merkityksestä ja kertoo hetkistä, jolloin on kokenut suurta menestyksentunnetta ja vastaavasti myös itkenyt.

Menestyvät naiset: Laura Köönikkä

Julkaistu 5.5.2020

Pirjo Suhonen on Chambercastin tämän kevään uusi ääni! Pirjo on tullut tunnetuksi Ivana Helsingin perustajana ja brändin rakentamisen sekä luovuuden esikuvana. Naisyrittäjyyteen keskittyvän sarjan neljännessä jaksossa Pirjon kanssa keskustelemassa on Laura Köönikkä. Laura on menestyvä taidekuraattori, joka on kohdannut yrittäjätaipaleellaan niin ennakkoluuloja kuin vähättelyäkin. Mistä Laura saa tukea ja ammentaa voimaa yrittäjyyteen? Miksi Laura kannustaa ainakin kokeilemaan yrittäjyyttä?

Mitä ovat somemarkkinoinnin salat ja haasteet, Salla Virtanen?

Julkaistu 28.4.2020

Tällä kertaa Chambercastin Kirjakulman jaksossa, Taina Parviainen virittelee vieraidensa kanssa keskustelua somemarkkinoinnin saloista ja haasteista nykypäivän työelämässä. Haastattelussa olivat mukana Somemarkkinoinnin työkirjan kirjoittanut Salla Virtanen, joka on erikoistunut pienyritysten ja järjestöjen viestintään ja markkinointiin sekä Katri Suomalainen Kamueducationista, joka on tulevaisuuden taitoja painottava päiväkoti Helsingissä. Haastattelussa keskusteltiin siitä, miten hyödyntää lyhyitä taukoja päivän aikana ja ideoida kiinnostavasti uutta sisältöä somemarkkinointia varten. Vieraat kertoivat myös, mitä somekanavia he suosivat, millainen tyyli postata kiinnostaa vastaanottajaa ja mitä on hyvä pitää mielessä tulevaisuutta ja trendejä ajatellen. Sallan kirja Somemarkkinoinnin työkirja löytyy KauppakamariKaupasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/somemarkkinoinnin-tyokirja.html

Menestyvät naiset: Sanna Kantola

Julkaistu 21.4.2020

Pirjo Suhonen on Chambercastin tämän kevään uusi ääni! Pirjo on tullut tunnetuksi Ivana Helsingin perustajana ja brändin rakentamisen sekä luovuuden esikuvana. Naisyrittäjyyteen keskittyvän sarjan kolmannessa jaksossa Pirjon kanssa keskustelemassa on Sanna Kantola, joka on menestyneen suomalaisen Lumi merkin perustaja. Sanna kertoo, kuinka työskennellessään New Yorkissa syntyi ajatus oman yrityksen perustamisesta, millainen on muotialan yrittäjän tyypillinen työpäivä ja milloin naiseudesta on ollut haittaa tai etua Sannan pitkällä yrittäjätaipaleella.

Mitä on vastuullinen sijoittaminen, Anna Hyrske ja Riikka Sievänen?

Julkaistu 23.3.2020

Tässä Chambercastin Kirjakulma -jaksossa Taina Parviainen keskustelee vastuullisesta sijoittamisesta Anna Hyrskeen ja Riikka Sieväsen kanssa. Heidän, yhdessä Magdalena Lönnrothin ja Antti Savilaakson kanssa kirjoittamansa kirja, Vastuullinen sijoittaja ilmestyi helmikuussa 2020. Jaksossa kuulet vinkkejä vastuullisen sijoittamiseen sekä siihen, miksi tällaista kirjaa tarvitaan, ketä vastuullinen sijoittaminen koskee ja mitä ovat ESG-asiat. Vastuullinen sijoittaja -kirja tarjoaa perustiedot vastuullisesta sijoittamisesta ja opastaa sijoittajaa ottamaan ensiaskelia kohti vastuullisempaa sijoitussalkkua. Sen tavoite on helposti ja käytännönläheisesti nostaa sijoittaja sijoitusvalintojen keskiöön. Tutustu KauppakamariKaupassa: https://www.kauppakamarikauppa.fi/vastuullinen-sijoittaja.html

Menestyvät naiset: Hanna Väyrynen

Julkaistu 4.3.2020

Pirjo Suhonen on Chambercastin tämän kevään uusi ääni! Pirjo on tullut tunnetuksi Ivana Helsingin perustajana ja brändin rakentamisen sekä luovuuden esikuvana. Naisyrittäjyyteen keskittyvän sarjan toisessa jaksossa Pirjon kanssa keskustelemassa on Hanna Väyrynen, joka on Suomen ensimmäisiä ammattibloggaajia. Mitä bloggaaja oikeastaan tekee, millaista ammattiosaamista vaaditaan? Hanna puhuu itsemyötätunnosta ja pienistä menestyksen hetkistä, joista pitäisi muistaa nauttia. Onko yrittäjyys mahdollistanut Hannalle, kolmen pienen lapsen äidille, perhe-elämän ja työn yhdistämisen?

Menestyvät naiset: Carita Peltonen

Julkaistu 3.2.2020

Pirjo Suhonen on Chambercastin tämän kevään uusi ääni! Pirjo on tullut tunnetuksi Ivana Helsingin perustajana ja brändin rakentamisen sekä luovuuden esikuvana. Naisyrittäjyyteen keskittyvän sarjan ensimmäisessä jaksossa Pirjon kanssa keskustelemassa on pitkänilnjan yrittäjä Carita Peltonen, jonka uusin yritys sai alkunsa vakavasta työuupumuksesta. Meille suomalaisille tuttu metsä on Caritan uuden Metsä/ Skogen yrityksen ydin. Miten hän yrittäjänä huolehtii omasta jaksamisestaan ja mikä merkitys on turvaverkostoilla? Jaksossa kuulemme ajatuksia menestyksestä, yrittäjyyden arvostuksesta ja siitä, millaisia ominaisuuksia ja osaamista yrittäjä tarvitsee. "Unelmoi enemmän", on Carita Peltosen ohje niille, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista.

Elämäntapana yrittäminen - Joulupukki

Julkaistu 16.12.2019

Elämäntapana Yrittäminen -sarjassa keskustelemme yrittäjyydestä ja tuomme esiin yritystoiminnan monia kasvoja. Haastattelemme menestyneitä jäsenyrityksiämme, joiden takana on merkittävän uran tehneitä ja rohkeita oman tiensä kulkijoita - yrittäjiä. Avaamme yrittäjän arkea ja juhlaa, kaikkea mitä yrittäjän uraan mahtuu. Kuulet millaista yrittäjyys on todellisuudessa. Tässä jaksossa mediapersoona Markus Parkkinen haastattelee joulun ydinhenkilöä: Joulupukkia. Japanissakin useaan otteeseen joulupukkina vieraillut ja ensi vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan viettävä Timo Alarik Pakkanen kertoo, mikä työssä kiehtoo ja mistä kaikki alkoi.

Miten tehdä työstä palkitsevaa, Satu Berlin?

Julkaistu 11.12.2019

Tässä Chambercastin Kirjakulma-jaksossa Taina Parviainen saa vieraakseen KKT Satu Berlinin, jonka kanssa keskustelee työn merkityksellisyyden tärkeydestä ja motivaation löytämisestä. Satu työskentelee johtavana konsulttina ja hänen uusi kirjansa Palkitseva työ, julkaistaan joulukuussa. Siinä hän haastaa ihmiset kehittämään omaa työtään sellaiseksi, että siitä nauttii. Kirjaan pääset tutustumaan KauppakamariKaupassa: https://www.kauppakamarikauppa.fi/kirjat/palkitseva-tyo.html

Elämäntapana yrittäminen - Lenita Airisto: Ryhtykää yrittäjäksi!

Julkaistu 28.11.2019

Elämäntapana Yrittäminen -sarjassa keskustelemme yrittäjyydestä ja tuomme esiin yritystoiminnan monia kasvoja. Haastattelemme menestyneitä jäsenyrityksiämme, joiden takana on merkittävän uran tehneitä ja rohkeita oman tiensä kulkijoita - yrittäjiä. Avaamme yrittäjän arkea ja juhlaa, kaikkea mitä yrittäjän uraan mahtuu. Kuulet millaista yrittäjyys on todellisuudessa. Tässä jaksossa mediapersoona Markus Parkkinen haastattelee tietokirjailijaa, yrittäjää ja yhteiskunnallista vaikuttajaa, Lenita Airistoa. Kuulet vastauksia kysymyksiin: - Mistä yrittäjän mallin oppii? - Millaisia oppeja yrittäjyyteen tarvitaan? - Miten yrittäjäbrändiä rakennetaan? - Miten rikotaan rajoja? - Miksi ryhtyä yrittäjäksi? - Mikä merkitys on verkostoitumisella yrittäjyydessä? - Miten tennissukkamuoti liittyy Lenita Airistoon?

Katleena Kortesuo - Sisällöntuotantoa punaisessa nahkatakissa

Julkaistu 25.11.2019

Punaisen nahkatakin mysteeri on selvinnyt! Tässä jaksossa Kauppakamarin Taina Parviainen keskustelee tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Katleena Kortesuon kanssa muun muassa hänen vakiovaatteestaan, uudesta kirjastaan, sisällöntuotannosta sekä siitä, miten selvitä jatkuvasti kehittyvien kanavien ja vaatimusten keskellä. Katleena kertoo myös omat vinkkinsä siihen, miten suhtautua verkossa tapahtuvaan häiriköintiin ja vihapostiin. Katleenan uusi kirja Kaikenkattava sisällöntuotannon opas yrityksille ilmestyy joulukuussa 2019! Tutustumaan ja tilaamaan pääset tästä: https://www.kauppakamarikauppa.fi/kirjat/kaikenkattava-sisallontuotannon-opas-yrityksille-tee-teksti-kokoa-kuva-puhu-podcast.html

Mentorointia PK-yrityksille kansainvälistymiseen ja kasvuun

Julkaistu 11.11.2019

Kaipaatko ajatustenvaihtoa ja konkareiden näkemyksiä yrityksesi kansainvälistymiseen ja kasvuun liittyen? Tässä podcastissa kuulet kokeneiden yritysmentoreiden käytännön neuvoja pk-yrityksen kansainvälistymiseen. Europe Enterprise Network EEN on järjestänyt Helsingin seudun kauppakamarilla maksutonta yrityskohtaista mentorointia pk-yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun. Mentoreina toimivat Nestor Partners ry:n nestorit. Nestorit Martti Rautee ja Pyry Lautsuo vastaavat muun maussa seuraaviin yrityksen kansainvälistymiseen liittyviin kysymyksiin. 1. Milloin yritys on valmis kansainvälisille markkinoille? 2. Mikä on luotettavan paikallisen kumppanin merkitys? 3. Entä jos yritys on jo siirtynyt kansainvälisille markkinoille ja sen kasvu alkaa tyrehtyä. Mitä neuvoksi? 4. Millaisia haasteita pk-yrityksillä on niiden kansainvälistymisessä? 5. Mitä pk-yritys voi tehdä onnistuakseen kansainvälisellä liiketoimintakentällä? Mistä menestys on syntynyt? Hyödyllisiä linkkejä: https://www.nestorpartners.org/ https://www.een.fi/ https://helsinki.chamber.fi/fi/

Mitä yritysten tulee tietää kyberturvallisuudesta?

Julkaistu 29.10.2019

Tässä podcastissa keskustellaan kyberturvallisuudesta Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Erkki Räsäsen kanssa. Kuulet vastauksia kysymyksiin: miksi kyberturvallisuus on ajankohtaista ja millaisiin uhkiin yritysten tulisi varautua. Katso myös striimi aiheesta Vimeosta: https://vimeo.com/353547807

Elämäntapana yrittäminen - Helsingin Villasukkatehdas

Julkaistu 23.10.2019

Keskustelemme yrittäjyydestä ja tuomme esiin yritystoiminnan monia kasvoja. Tässä jaksossa mediapersoona Markus Parkkinen haastattelee Helsingin Villasukkatehtaan patruuna Jukka-Pekka Kumpulaista. Elämäntapana Yrittäminen -sarjassa haastattelemme menestyneitä jäsenyrityksiämme, joiden takana on merkittävän uran tehneitä ja rohkeita oman tiensä kulkijoita - yrittäjiä. Avaamme yrittäjän arkea ja juhlaa, kaikkea mitä yrittäjän uraan mahtuu. Kuulet millaista yrittäjyys on todellisuudessa.

Liikesalaisuuksien suojaaminen

Julkaistu 15.10.2019

Tässä podcastissa keskustelemme liikesalaisuuksien suojaamisesta yhdessä Focus Law:n asianajaja Kaj Aaltosen kanssa. Saat podcastista vastauksen ainakin seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä tapoja on suojata liikesalaisuuksia? 2. Mitä salassapitosopimus pitää sisällään ja millaisissa tilanteissa sitä normaalisti hyödynnetään? 3. Millaisia seuraamuksia liikesalaisuuden vuotamisesta on kohtuullista asettaa? 4. Mitä tapahtuu, jos sopimusta rikotaan? Mitä yritys voi ja mitä sen pitää tehdä vahingon sattuessa? 5. Kuinka paljon tätä tapahtuu, kuinka iso uhka tämä on?

Tehokkaaksi ja viisaaksi Sampo Sammaliston vinkeillä

Julkaistu 11.10.2019

Tuntuuko, että työpäiväsi kuluvat väärien asioiden parissa eikä aika meinaa riittää niiden tärkeimpien töiden tekemiseen? Lipsutko turhan usein tekemään töitäsi iltaisin tai viikonloppuisin, vaikka haluaisit viettää laatuaikaa perheesi kanssa? Tunnetko itsesi väsyneeksi lähes joka päivä? Kaipaisivatko ruokavaliosi tai elintapasi remonttia? Huolettaako taloudellinen turvallisuutesi? Tässä jaksossa Taina Parviainen keskustelee Sampo Sammaliston kanssa hänen tuoreesta kirjastaan Viisas pääsee vähemmällä 2.0 - 52 päivitettyä vinkkiä tehokkaampaan ja onnellisempaan elämään. Sampo kertoo muun muassa omat tärkeimmät vinkkinsä ja paljastaa elääkö hän todella itse kuten opettaa. Kirjaan pääset tutustumaan KauppakamariKaupassa: https://www.kauppakamarikauppa.fi/viisas-paasee-vahemmalla-2-0-52-paivitettya-vinkkia-tehokkaampaan-ja-onnellisempaan-elamaan.html

Elämäntapana Yrittäminen - Tavastia

Julkaistu 17.9.2019

Keskustelemme yrittäjyydestä ja tuomme esiin yritystoiminnan monia kasvoja. Tässä jaksossa mediapersoona Markus Parkkinen haastattelee Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaata. Elämäntapana Yrittäminen -sarjassa haastattelemme menestyneitä jäsenyrityksiämme, joiden takana on merkittävän uran tehneitä ja rohkeita oman tiensä kulkijoita - yrittäjiä. Avaamme yrittäjän arkea ja juhlaa, kaikkea mitä yrittäjän uraan mahtuu. Kuulet millaista yrittäjyys on todellisuudessa.

Valmentava mentorointi ja aidon yhteistyön mahdollisuus

Julkaistu 5.9.2019

Tässä jaksossa Taina Parviainen haastattelee Marjut Alataloa, joka on yksi Valmentava mentorointi kirjan kirjailijoista. He keskustelevat valmentavasta mentoroinnista, siitä kuka voi olla mentori ja miten yleensäkin mentoroinnista voisi olla apua yritysten sisäisiin ongelmiin. Kuulemme myös Marjutin valitseman otteen kirjasta ja hänen perustelunsa siihen, miksi hän kokee juuri sen tärkeäksi osaksi kirjaa. Kirjasta: Valmentava mentorointi -kirja syntyi tarpeesta murtaa vallalla olevaa käsitystä mentoroinnista, missä kokenut konkari siirtää omaa ajatteluaan ja tietämystään nuoremmalle. Kirja tuo tuoreen näkökulman mentorointiin yhdistämällä valmentavan otteen perinteisen mentoroinnin rinnalle. Kirjan ovat kirjoittaneet Vesa Ristikangas, Marjo-Riitta Ristikangas ja Marjut Alatalo. Tutustu tarkemmin Kauppakamarikaupassa: https://www.kauppakamarikauppa.fi/kirjat/valmentava-mentorointi.html

Miten valmistautua kansainvälistymiseen?

Julkaistu 16.7.2019

Harkitsetko kansainvälistymistä? Tästä Podcastissa kuulet vinkkejä miten valmistautua kansainvälistymiseen. Saat vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin: - Miksi kansainvälistyä? - Mistä on hyvä lähteä liikkeelle kansainvälistymistä suunnitellessa? - Mitkä ovat yleisimpiä kompastuskiviä matkalla kansainvälisille markkinoille? - Mistä saa tietoa kohdemaan markkinoista, kumppaneista ja säädöksistä? - Mistä saa apua kansainvälistymiseen?

Ohjelmistorobotiikan hyödyt liiketoiminnassa

Julkaistu 9.7.2019

Tässä podcastissa puhumme ohjelmistorobotiikan ja automaation liiketoiminnallisista hyödyistä ja käytännöistä. Keskusteluvieraina on Realian tietohallintojohtaja, Satu Palviainen sekä Digital Discoveryn perustajajäsen, Isto Felin. Kuulet vastauksia ainakin seuraaviin asioihin: - Mitä on ohjelmistorobotiikka eli RPA? - Mitkä työt sopivat robotille? - Miten lähdetään liikkelle työn robotisoinnissa ja automaatiossa? - Mitä on järkevää robotisoida? - Millaiselle yritykselle RPA sopii? - Kuinka pitkä prosessi on robotisointi ja sen koodaus?

How to do business in hostile environments?

Julkaistu 25.6.2019

Discussion on how to do business in high risk or ongoing conflict situations. Major Mike Lynch from Keel Strategic offers his best advice for any business operating in a high-risk environment. From this podcast you'll get the answer at least to the following questions and more: - What is a high risk environment for business? - What opportunities and business prospects there are in conflict countries? - What are the main barriers for practicing business in a hostile environment? - How to enter the markets when there is an ongoing conflict? - Is it ethical to do business in a conflict country? - How to protect your employees in hostile environments?

Mitä työnantajan tulisi tietää velvollisuuksistaan?

Julkaistu 7.6.2019

Tässä podcastissa työsuhteisiin erikoistuneet lakimiehemme, Alexa Kavasto sekä Kati Mattinen, kertovat mitä työnantajan olisi hyvä tietää velvollisuuksistaan, jotta työsuhdeasiat menevät lain mukaan oikein. Kuulet vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin: - Milloin työnantajan pitää ryhtyä noudattamaan työlainsäädäntöä? - Mitä työsuojelu tarkoittaa käytännössä? - Koskettaako työlainsäädäntö toimitusjohtajaa tai yrittäjää? - Vaikuttaako yrityskoko työnantajan velvollisuuksiin? - Missä asioissa on paljon väärinkäsityksiä työlainsäädäntöön liittyen? - Miten varmistetaan, että työlainsäädäntö on huomoitu ja sitä noudatetaan oikein? Puhujat ovat kirjoittaneet useita kirjoja ja julkaisuja. He neuvovat ja kouluttavat yrityksiä päivittäisessä työssään työsuhdeasioista. Kaikki meidän tuotteet ja palvelut HR ja työsuhdeasioihin liittyen löydät verkkokaupastamme osoitteesta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/koko-valikoima/hr-ja-tyosuhde.html

Kehittäminen Nyt - Miten ja miksi kehittää liiketoimintaa?

Julkaistu 17.4.2019

Miksi yrityksen toiminnan kehittäminen on tärkeää juuri nyt? Entä millaisia suomalaiset ovat kehittäjinä? Tässä jaksossa Helsingin seudun kauppakamarin viestintäpäällikkö Rauha Kiljunen-Ruotsalainen keskustelee kehittämisestä Ratkaisutoimisto Seedin toimitusjohtaja Marko Parkkisen kanssa. Seedi ja Kauppakamari tekevät yhdessä Hyväksytty Toiminnankehittäjä -valmennusta, joka sisältää opit juuri niiltä osa-alueilta, joilla tutkimusten mukaan on merkitystä yrityksen menestykselle. Jos kehittäminen kiinnostaa, oman henkilökohtaisen kehittäjäprofiilisi voit käydä testaamassa osoitteessa kehittaja.fi. Lisätietoja HTK-valmennuksesta löydät Kauppakamarikaupasta: https://bit.ly/2KMZMx1

Paha johtaminen - Miten sitä voi välttää?

Julkaistu 29.3.2019

Tässä jaksossa psykologi ja työnohjaaja Tarja Turtio kertoo Paha johtaminen -kirjaansa liittyviä ajatuksia. Miksi se, millaisia ihmisiä työyhteisöihin rekrytoidaan ja todellisuudessa halutaan, on perin ristiriitaista? Miten johtajan tulisi käsitellä epäonnistuessa häpeän tunteitaan? Onko johtajana oleminen ylipäätään arvo ja status vai ammattinvalintakysymys? Miksi purjehduksesta saa hyvän analogian joukkojen johtamiseen ja eteenpäin viemiseen? Lisätietoa Paha johtaminen -kirjasta löydät: https://www.kauppakamarikauppa.fi/paha-johtaminen.html

Työyhteisön näyttämöllä - Tunnistatko nämä roolit?

Julkaistu 19.3.2019

Tietokirjailija, YTT Sari Kuuselan Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö -kirja tarkastelee työyhteisöjen näyttämöitä dramaturgin silmin, vuorovaikutuksen, yhteistyön ja johtamisen näkökulmasta. Tässä toisessa organisaatiodramaturgiaa käsittelevässä jaksossa pureudutaan erilaisiin rooleihin työyhteisössä. Tunnistatko esimerkiksi henkilön joka on diiva, narri, ankeuttaja ja luutunut? Miten he toimivat ja miten heihin suhtaudutaan eri tilanteissa? Edellisessä Työyhteisön näyttämöllä - Mitä on organisaatiodramaturgia? -jaksossa, Kauppakamarin tuottaja Taina Parviainen ja Sari Kuusela keskustelevat siitä, mitä organisaatiodramaturgia on. Lisätietoa Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö -kirjasta löydät: kauppakamarikauppa.fi/kirjat.html

Työyhteisön näyttämöllä - Mitä on organisaatiodramaturgia?

Julkaistu 19.3.2019

Tietokirjailija, YTT Sari Kuuselan Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö -kirja tarkastelee työyhteisöjen näyttämöitä dramaturgin silmin, vuorovaikutuksen, yhteistyön ja johtamisen näkökulmasta. Tässä ensimmäisessä organisaatiodramaturgiaa käsittelevässä jaksossa Kauppakamarin tuottaja Taina Parviainen keskustelee Kuuselan kanssa siitä, mitä organisaatiodramaturgia on, mitä hyötyä siitä on ja miten sen avulla tarkastellaan työyhteisön rakenteita ja ihmisiä? Lisätietoa Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö -kirjasta löydät: kauppakamarikauppa.fi/kirjat.html

Mistä palvelumuotoilussa on kyse ja mitä hyötyä siitä on?

Julkaistu 12.3.2019

Tässä jaksossa palvelumuotoilusta keskustelemassa K-ryhmän Lead Service Designer Harri Nieminen ja Digital Discoveryn perustaja Maarit Heikkilä. Saat vastaukset kysymyksiin: -Mikä on palvelumuotoilun hyöty yritykselle? -Mitä palvelumuotoilija tekee? -Miten palvelumuotoilua toteutetaan käytännössä? -Miksi palvelumuotoilu on hyvä juttu? -Miten palvelumuotoilu myydään johdolle? -Miten palvelumuotoilussa pääsee alkuun? -Mitä palvelumuotoilu maksaa? -Palvelumuotoilun muistilista - Mitä viisi asiaa on hyvä tietää?

Takaisin podcastien listaan