Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Aamukahvit tutkijan kanssa

Turun yliopiston podcast-kanava.

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 46 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 26.9.2017.

Kyllä aika rientää kun opiskelee

Julkaistu 12.6.2019

Turun yliopisto humanistisen tiedekunnan Ajan hermolla -podcastissa uskontotieteen yliopistonlehtori Matti Kamppinen muistelee menneitä ja kysyy onko Voima kanssamme. Ajan hermolla -podcastissa kuullaan humanistien puheenvuoroja ilmiöistä ajassa.

Noitahysteriaa 1600-luvulta ja aikamme vihapuhetta

Julkaistu 12.6.2019

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan Ajan hermolla -podcastissa uskontotieteen yliopistonlehtori Matti Kamppisen vieraana on 1600-luvun noitavainoja ja nykypäivän vihapuhetta tutkinut englannin kielen professori Matti Peikola. Ajan hermolla -podcastissa kuullaan humanistien puheenvuoroja ilmiöistä ajassa.

Seksityöläisen elämää 1800-luvun Turussa

Julkaistu 12.6.2019

Turun yliopiston Ajan hermolla -podcastissa yliopistonlehtori Matti Kamppisen vieraana on Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen. Vainio-Korhonen kertoo yhdestä tutkimusaiheestaan, seksityöläisten elämästä 1800-luvun Turussa. Ajan hermolla -podcastissa kuullaan humanistien puheenvuoroja ilmiöistä ajassa.

Eläisin hetkessä, jos vain voisin – puhetta ajasta

Julkaistu 11.6.2019

Uskontotieteen yliopistonlehtori Matti Kamppinen johdattelee kuulijat Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan Ajan hermolla -podcastin ensimmäisessä jaksossa ajan ytimeen, tulevaisuuteen ja hetkessä elämisen mahdottomuuteen. Ajan hermolla -podcastissa kuullaan humanistien puheenvuoroja ilmiöistä ajassa.

22.5.2019 Juha Plosila: Autonomisten järjestelmien mahdollisuudet ja haasteet

Julkaistu 10.6.2019

Professori Juha Plosila piti professoriluentonsa 22.5.2019 otsikolla Autonomisten järjestelmien mahdollisuudet ja haasteet. Plosila on keskittynyt tutkimuksessaan autonomisiin monirobottijärjestelmiin ja autonomiseen sensorifuusioon perustuvaan havainnointiin ja navigointiin. Hän on myös tutkinut autonomisen suorituksen optimointia heterogeenisissä sumu- ja reunalaskenta-alustoissa.

22.5.2019 Fausto Biancari: Aorttaläpän ahtauman hoito Suomessa

Julkaistu 5.6.2019

Professori Fausto Biancari piti professoriluentonsa 22.5.2019 otsikolla Aorttaläpän ahtauman hoito Suomessa. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat aorttaläpän ahtauman sekä sepelvaltimotaudin hoito ja kehon ulkoinen happeuttaminen postoperatiivisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa.

22.5.2019 Tero Laihonen: Diskreetti matematiikka tiedonsiirrossa

Julkaistu 28.5.2019

Professori Tero Laihonen piti professoriluentonsa 22.5.2019 otsikolla Diskreetti matematiikka tiedonsiirrossa. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat matemaattiset virheitä korjaavat koodit tiedonsiirrossa ja niiden geometriset peitto-ominaisuudet, objektien paikallistaminen tunnistinverkoissa identifioivia koodeja ja graafeja käyttäen sekä tiedon noutaminen edistyneistä tallennusjärjestelmistä koodien avulla.

17.4.2019 Benita Heiskanen: Ylirajainen Pohjois-Amerikan tutkimus

Julkaistu 20.5.2019

Professori Benita Heiskanen piti professoriluentonsa 17.4.2019 otsikolla Ylirajainen Pohjois-Amerikan tutkimus. Heiskanen on tutkinut visuaalisuutta, tilallisuutta ja väkivaltaisuutta kaupunkikulttuurissa sekä rotua ja etnisyyttä Yhdysvalloissa.

#11 Alustatalous: vieraana Anne Kovalainen

Julkaistu 16.5.2019

Digitaalisessa maailmassa työ elää murroksessa. Alustatyön merkityksen on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa ja se tulee muuttamaan työn luonnetta entisestään. Aiheesta keskustelee yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen professori Anne Kovalainen. Kovalainen johtaa alustatalouteen liittyvää STN-rahoitteista SWiPE-hanketta.

17.4.2019 Ion Petre: Complexity in the age of artificial intelligence

Julkaistu 14.5.2019

Professori Ion Petre piti professoriluentonsa 17.4.2019 otsikolla Complexity in the age of artificial intelligence. Petre on keskittynyt tutkimuksessaan tietokonemallinnukseen lääkkeiden uusien käyttötarkoitusten kehittämisessä, teoreettiseen tietojenkäsittelytieteeseen ja kompleksisten systeemien analyysiin.

17.4.2019 Mikko Niemelä: Sosiologisen tutkimuksen vaikuttavuuden edellytykset ja rajat

Julkaistu 6.5.2019

Professori Mikko Niemelä piti professoriluentonsa 17.4.2019 otsikolla Sosiologisen tutkimuksen vaikuttavuuden edellytykset ja rajat. Niemelän merkittävimmät tutkimuskohteet ovat sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen, elinolojen kansainvälinen vertaileva tutkimus sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka.

Antti Aine: Urheiluoikeuden kehityssuuntia

Julkaistu 15.4.2019

Urheiluoikeuden professori Antti Aine piti 20.3.2019 professoriluentonsa otsikolla Urheiluoikeuden kehityssuuntia. Antti Aineen keskeisimmät tutkimusteemat liittyvät urheiluoikeuden yleisiin oppeihin ja urheiluoikeuden soveltamiskysymyksiin. Aine on käsitellyt tuotannossaan muun ohella urheiluoikeuden kantavia periaatteita, kilpailulainsäädännön soveltamista urheilumarkkinoilla, kurinpidon oikeudellista perustaa, perus- ja ihmisoikeuksien asemaa urheilussa sekä välimiesmenettelyn käyttömahdollisuuksia urheilussa. Antti Aine aloitti Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisenä urheiluoikeuden professorina tammikuussa 2019.

Elina Haavisto: Akateeminen kumppanuus hoitotieteessä

Julkaistu 3.4.2019

Hoitotieteen professori Elina Haavisto piti 20.3.2019 professoriluentonsa otsikolla Akateeminen kumppanuus hoitotieteessä. Haaviston tutkimusintressit liittyvät näyttöön perustuvaan palliatiiviseen hoitoon ja osaamiseen, painehaavojen ehkäisyyn ja syöpäpotilaan omaisen selviytymisen tukemiseen.

Ossi Kalevo: Informaation digitalisoitumisen vaikutuksia

Julkaistu 18.2.2019

Työelämäprofessori Ossi Kalevo piti professoriluentonsa 23.1.2019 otsikolla Informaation digitalisoitumisen vaikutuksia. Kalevon tavoitteena työeälämäprofessorikaudelleen on edistää yliopiston ja yritysten yhteistyötä kehittämällä ratkaisuja, miten yrityksien henkilökunnan jäsenet voisivat kouluttautua tohtoreiksi sekä mahdollisesti saada yritykset osallistumaan tohtorikoulutukseen sekä Industrial PhD ja post doc -yhteistyö kehittämällä keinoja, miten yritykset voisivat paremmin hyödyntää jo valmistuneita tohtoreita yhteistyöprojekteissa.

Tomi Dahlberg: Ajatuksia digitaalisen liiketoiminnan johtamisen tutkimisesta ja opetuksesta

Julkaistu 12.2.2019

Työelämäprofessori Tomi Dahlberg piti 23.1.2019 professoriluentonsa Ajatuksia digitaalisen liiketoiminnan johtamisen tutkimisesta ja opetuksesta. Tomi Dahlberg on ansioitunut johtajana elinkeinoelämässä toimiessaan yritysten ylimmässä johdossa ja hallituksissa. Hän on tunnettu ja ammatillisten yhteisöjen tunnustama tietojohtamisen ja tietohallinnon asiantuntija (mm. kansainvälisen International Academy of CIO https://soundcloud.com/turun-yliopistovarapuheenjohtaja, akkreditointiryhmän jäsen, aktiivinen SFS- standardoinnissa) ja hänet on luettu 100 merkittävimmän tietotekniikkavaikuttajan joukkoon erityisesti IT-johtamisen alueella jo yli kymmenen vuoden ajan. Tomi Dahlberg on myös toiminut aktiivisesti ylimpien portaiden tehtävissä (ma. professorina, tutkimusjohtajana ja erikoistutkijana Åbo Akademissa, Jyväskylän yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Turun yliopistossa) ja näissä tehtävissään julkaissut tieteellisiä artikkeleita ja ollut toimituskunnissa mukana. Hän on opettanut säännöllisesti edellä mainituissa yliopistoissa strategiseen tietojohtamiseen ja tiedonhallintaan liittyviä kursseja ja ohjannut kandi-, maisteri- ja opinnäytetöitä näissä tehtävissään ja osallistunut Turku Information Systems Alliancen toimintaan sen alusta saakka. Dahlberg on myös osallistunut yritysyhteistyössä tehtävien hankkeiden valmisteluun Turun yliopistossa ja johtaa Business Finland -rahoitteista Maritime Digital Supply Space -hanketta, joka toteutetaan yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa 2017–2020.

#10 Kestävä kehitys: vieraina Katriina Siivonen ja Sari Puustinen

Julkaistu 11.2.2019

Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen, ihmisten eriarvoisuus ja liikakansoitus vaikuttavat globaalisti koko maailmaan. Näihin ongelmiin pyritään vaikuttamaan kestävän kehityksen periaatteita noudattamalla. Tutkijoiden mukaan vastaaminen laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin edellyttää kulttuurista muutosta. Aiheesta keskustelevat yliopistonlehtori Katriina Siivonen sekä erikoistutkija Sari Puustinen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Janne Salminen: Eurooppalainen valtiosääntö

Julkaistu 5.2.2019

Julkisoikeuden professori Janne Salminen piti 12.12.2018 professoriluentonsa otsikolla Eurooppalainen valtiosääntö. Janne Salmisen tutkimusintressit liittyvät julkisoikeuden yleisiin oppeihin ja erityisesti kansainvälistymisen vaikutuksiin. Julkisoikeuden eurooppalaistumisen merkitys ja erilaiset ulottuvuudet ovat pitkään olleet Salmisen tutkimustoiminnan keskiössä. Salminen on tutkinut valtiosäännön eurooppalaistumista ja eurooppalaista konstituutiota sekä etenkin Euroopan unionin konstituution ja Suomen valtiosäännön välisiä suhteita. Valtiosäännön eurooppalaistumisen ohella hänellä on julkaisutoimintaa ja erityisasiantuntemusta etenkin Euroopan unionin talous- ja rahaliiton oikeudesta sekä niin sanotun kolmannen pilarin transformaatiosta. Viime aikoina hän on tutkinut poikkeusolojen valtiosääntöistä sääntelyä.

Kari Saikkonen: Valoa ilmastonmuutokseen

Julkaistu 28.1.2019

Subarktisen ekologian professori Kari Saikkonen piti professoriluentonsa 12.12.2018 otsikolla Valoa ilmastonmuutokseen. Saikkosen keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat ilmastonmuutoksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, mikrobien rooli ekosysteemeissä ja ekosysteemipalveluissa sekä kemikalisoitumisen ympäristöriskit.

Paivi Polo: Vaihdevuosien unihäiriöt ja niiden hoito

Julkaistu 14.1.2019

Synnytys- ja naistentautiopin professori Päivi Polo piti professoriluentonsa 12.12.2018 otsikolla Vaihdevuosien unihäiriöt ja niiden hoito. Polon keskeisimmät tutkimusaiheet ovat menopaussiin liittyenuni, kognitio, autonomisen hermoston toiminta, elämänlaatu ja hormonikorvaushoito sekä raskauteen liittyen uni, mieliala, raskauspahoinvointi ja synnytyksen käynnistys.

Elina Jaakkola: Palveluajattelu ja markkinoinnin murros

Julkaistu 12.11.2018

Markkinoinnin professori Elina Jaakkola piti professoriluentonsa 17.10.2018 otsikolla Palveluajattelu ja markkinoinnin murros. Jaakkolan keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat asiakaskokemus, engagement, palveluinnovaatiot, arvonluonti, tietointensiivinen liiketoiminta ja palvelulogiikka.

Ilari Saaksjarvi - Elämän monimuotoisuus

Julkaistu 5.11.2018

Biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärvi piti 17.10.2018 professoriluentonsa otsikolla Elämän monimuotoisuus. Sääksjärven keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat Keskeisimmät tutkimusaiheet sademetsien monimuotoisuus, trooppisten hyönteisten monimuotoisuus, loispistiäisten taksonomia, systematiikka ja eliömaantiede sekä puutiaisten ekologia.

Pekka Määttä: Oikeustalot vähenevät. Miten käy oikeusturvan?

Julkaistu 29.10.2018

Oikeustieteellisen tiedekunnan työelämäprofessori Pekka Määttä piti työelämäprofessoriluentonsa 12.9.2018 otsikolla Oikeustalot vähenevät. Miten käy oikeusturvan? Määttä aloitti Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työelämäprofessorina tammikuussa 2017. Päätoimisesti Pekka Määttä työskentelee Kainuun käräjäoikeuden laamannina. Määtän tavoitteet työelämäprofessorikaudelle ovat vahvistaa yliopiston ja tuomioistuinlaitoksen vuoropuhelua, tukea prosessioikeuden opetusta ja tutkimusta sekä kehittää tuomarikoulutusta ja tuomioistuinten laatutyötä.

Taneli Lahti: Euroopan globaali painoarvo

Julkaistu 22.10.2018

Turun kauppakorkeakoulun työelämäprofessori Taneli Lahti piti 12.9.2018 työelämäprofessoriluentonsa otsikolla Euroopan globaali painoarvo. Päätoimisesti Lahti työskentelee Elinkeinoelämän keskusliiton Brysselin toimiston johtajana. Lahden tavoitteena työelämäprofessorikaudelle on edistää kansainvälisten taloussuhteiden tutkimusta ja opetusta, erityisesti koskien Euroopan taloudellisen ja poliittisen integraation merkitystä Suomelle ja Itämeren alueelle, edesauttaa tietoisuutta EU:n ulkoisten taloussuhteiden näkymistä ja globaalien kehityskulkujen taloudellisista vaikutuksista, vaikuttaa kauppapolitiikan opintojen ja osaamisen kasvattamiseen ja vahvistaa Turun kauppakorkeakoulun eurooppalaisia yhteyksiä ja verkottumista.

Olli Kangas: Kokemuksia tutkimuksen ja politiikan kohtaamisesta perustulokokeilussa

Julkaistu 15.10.2018

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan työelämäprofessori Olli Kangas piti professoriluentonsa 12.9.2018 otsikolla Inspiraatio, perspiraatio ja frustraatio. Kokemuksia tutkimuksen ja politiikan kohtaamisesta perustulokokeilussa. Kankaan tavoite työelämäprofessorikaudella on ohjata graduja ja väitöskirjoja, vetää Strategisen tutkimuksen Tasa-arvoinen yhteiskunta ohjelmaa, osallistua kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin sekä hankkia tutkimusrahoitusta.

Ullamari Pesonen: Kuka kehittää lääkkeet tulevaisuudessa?

Julkaistu 8.10.2018

Farmakologian ja lääkekehityksen professori Ullamari Pesonen piti 16.5.2018 professoriluentonsa otsikolla Kuka kehittää lääkkeet tulevaisuudessa?. Pesosen keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat Alzheimerin tauti ja aivojen aineenvaihdunta, tyypin 2 diabetes ja hermostonrappeumasairaudet, käytössä olevien tyypin 2 diabeteslääkkeiden vaikutukset aivoissa sekä metformiinin kaltaisesti vaikuttavien uusien lääkeaineiden seulonta.

Juha Lavapuro: Digitaalinen valta ja valtiosääntötutkimuksen tulevaisuus

Julkaistu 1.10.2018

Julkisoikeuden professori Juha Lavapuro piti 16.5.2018 professoriluentonsa otsikolla Digitaalinen valta ja valtiosääntötutkimuksen tulevaisuus. Juha Lavapuron tutkimusintressit ovat kohdistuneet erityisesti perus- ja ihmisoikeusiin sekä kansainvälistyvän valtiosääntöoikeuden yleisiin oppeihin ja perus- ja ihmisoikeuksien merkitykseen oikeudellisissa käytännöissä. Näitä kysymyksiä on tarkasteltu muun muassa teoksessa Juha Lavapuro: Uusi perustuslakikontrolli. Suomalainen lakimiesyhdistys, 2010.

Eeva-Liisa Eskelinen: Lysosomi, solutason kierrätyskeskus

Julkaistu 24.9.2018

Lääketieteellisen solubiologian professori Eeva-Liisa Eskelinen piti professoriluentonsa otsikolla Lysosomi, solutason kierrätyskeskus. Eskelisen merkittävimpiä tutkimusaiheita ovat lysosomaalinen kalvoproteiini LAMP2 autofagiassa ja solunsisäisessä kolesterolin kuljetuksessa, RAB-proteiinien tehtävät autofagiassa sekä autofagosomien kalvojen alkuperän selvittäminen käyttäen kolmiulotteista kuvantamista elektronitomografialla.

Terhi Utriainen: Mihin tarvitsemme uskontotieteen erottelukykyä?

Julkaistu 17.9.2018

Uskontotieteen professori Terhi Utriainen piti professoriluentonsa 28.3.2017 otsikolla Mihin tarvitsemme uskontotieteen erottelukykyä? Utriaisen keskesisimpiä tutkimusaiheita ovat kansanomainen uskonto, henkisyys, uskonto ja sukupuoli, ruumiillisuus, kuolema, uskonnon ja maallisen rajapinnat, uskontoetnografia sekä rituaalitutkimus.

#9 Kansalaiset ja päätöksenteko: vieraana Henri Vogt

Julkaistu 12.9.2018

Miksi kansalaisten pitäisi osallistua vahvemmin poliittiseen päätöksentekoon ja miten se tapahtuisi? Podcastissa vieraana Turun yliopiston kansainvälisen politiikan professori Henri Vogt, joka on varajohtajana Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hankkeessa.

Visa Immonen - Arkeologi, esineet ja menneisyys

Julkaistu 10.9.2018

Arkeologian professori Visa Immonen piti professoriluentonsa 28.3.2017 otsikolla Arkeologi, esineet ja menneisyys. Immosen keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat keskiajan aineellinen kulttuuri ja esinetutkimus, ylellisyyskulutus, kulttuuriperinnön tutkimuksen hallinto ja teoriat sekä uskonnollinen kulttuuriperintö.

Suvi Salmenniemi: Sosiologinen mielikuvitus ja toivon politiikka

Julkaistu 3.9.2018

Sosiologian professori Suvi Salmenniemi piti 29.3.2018 professoriluentonsa otsikolla Sosiologinen mielikuvitus ja toivon politiikka. Salmenniemen keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat terapeuttinen kulttuuri, hyvinvoinnin ja terveyden kulttuuriset merkitykset, poliittinen sosiologia (sosiaaliset liikkeet, kansalaisyhteiskunta, kansalaisuus), yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuus, feministinen tutkimus sekä sosialismin ja postsosialismin tutkimus.

Jarno Salonen: Huokoinen pii lääkeannostelussa

Julkaistu 18.6.2018

Farmaseuttisen fysiikan professori Jarno Salonen piti professoriluentonsa 14.2.2018 aiheesta Huokoinen pii lääkeannostelussa. Salosen keskeisiä tutkimusaiheita ovat Keskeisimmät tutkimusaiheet huokoisen piin käyttö lääkeannostelussa, radioterapiassa ja kuvantamisessa sekä huokoiseen piihin perustuvien optisten monikerrosrakenteiden käyttö sensorisovelluksissa.

#8 Jalkapallo: vieraana Vesa Vares

Julkaistu 11.6.2018

Jalkapallon MM-kisat pelataan tänä kesänä poikkeuksellisissa olosuhteissa Venäjällä. Mitä kisoilta on odotettavissa? Miten politiikka ja urheilu liittyvät toisiinsa? Vieraana poliittisen historian professori Vesa Vares, joka on seurannut jalkapalloa intohimoisesti lapsesta lähtien. Vares kirjoitti keväällä lajin poliittisia kytköksiä käsittelevän teoksen Pallon herruus - Kuningaslajin valta ja lumo.

Satu Teerikangas: Johtaminen, muutos ja me

Julkaistu 10.6.2018

Johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikangas piti 14.2.2018 professoriluentonsa otsikolla Johtaminen, muutos ja me. Teerikankaan keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat muutoksen johtaminen, yritysostojen integraatio, kestävyysmuutos, maailmaa muuttava toimijuus, muutosagentit, kollegiuus ja työssä virittyneisyys.

Laura Airas: MS-taudin muuttuva hoito

Julkaistu 4.6.2018

Neuroimmunologian professori Laura Airas piti professoriluentonsa 7.1.2018 otsikolla MS-taudin muuttuva hoito. Airas on keskittynyt tutkijan urallaan MS-taudin tutkimukseen ja osallistunut muun muassa kansalliseen tutkimukseen MS-tauti ja raskaus sekä Turun yliopiston ja PET-keskuksen yhteiseen Neuroinflammaation tutkiminen PET-kuvantamisen avulla -hankkeeseen.

Jouko Vilmunen: Rahoitustekijät ja talouden syvät taantumat: makrotaloustiede murroksessa

Julkaistu 28.5.2018

Taloustieteen professori Jouko Vilmunen piti 17.1.2018 professoriluentonsa otsikolla Rahoitustekijät ja talouden syvät taantumat: makrotaloustiede murroksessa. Vilmusen keskeisiä tutkimusaiheita ovat suhdannevaihtelut, talouskasvu, rahoitusmarkkinat ja makrotalous sekä raha- ja finanssipolitiikka.

#7 Syövän perinnöllisyys: Vieraana Johanna Schleutker

Julkaistu 25.5.2018

Lääketieteellisen genetiikan professori Johanna Schleutker tutkii perinnöllistä syöpäalttiutta. Schleutker kävi aamukahvilla keskustelemassa syövän periytyvyydestä, geenitestauksesta ja syöpätutkimuksen tulevaisuuden näkymistä. Vastikään Jane ja Aatos Erkon säätiöltä miljoonarahoituksen syöpätutkimukseen saanut professori uskoo taistelun syöpää vastaan olevan voitettavissa.

Jussi-Pekka Jero: ”Korva kuulolla” – Kuulonparannuksen mahdollisuudet ja tulevaisuus

Julkaistu 21.5.2018

Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori Jussi-Pekka Jero piti 17.1.2018 professoriluentonsa otsikolla "Korva kuulolla" – Kuulonparannuksen mahdollisuudet ja tulevaisuus. Jeron keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat korvatulehduksen komplikaatiot, korvan kuvantaminen, välikorvan ilmastointi ja korvatorven pallolaajennus, sisäkorvan geeniterapia sekä korvakirurgian kehitys, nykytilanne ja tulevaisuus.

Piia Seppänen: Koulutuspolitiikka vertailevassa ja kansainvälisessä koulutustutkimuksessa

Julkaistu 7.5.2018

Kasvatustieteen professori Piia Seppänen piti 13.12.2017 professoriluennon otsikolla Koulutuspolitiikka vertailevassa ja kansainvälisessä koulutustutkimuksessa. Seppäsen keskeisiä tutkimusaiheita ovat julkisten koulujärjestelmien yksityistämiskehitys, ylikansallinen koulutusteollisuus ja yksityiset toimijat koulutuspolitiikassa, koulutuspolitiikkojen tutkimus: erityisesti oppilasvalikointi ja oppilasryhmittely, vanhempien kouluvalinta ja yhteinen koulu -politiikat sekä kielipolitiikat sekä yhteiskunnallisen eriytymisen ja koulutuksen suhde yhteiskuntaluokan, sukupuolen, monikulttuurisuuden, kielen ja kaupunkitutkimuksen näkökulmista.

Antti Jekunen - Syövän hoitopäätös

Julkaistu 26.4.2018

Kliinisen syöpätautiopin professori Antti Jekunen piti professoriluentonsa 13.12.2017 otsikolla Syövän hoitopäätös. Jekusen keskeisimpiä tutkimusalueita ovat kompleksisuusajattelun soveltaminen sairaalaorganisaatioon ja kliinisen hoitopäätöksen tekemiseen, geeniohjattavat hoidot, syöpälääkekombinaatioiden kehittäminen, syövän hoitotulosten parantaminen innovatiivisilla lähestymistavoilla sekä geenipohjaiset syöpähoidot.

#6 Avaruusromu: Vieraana Rami Vainio

Julkaistu 19.3.2018

Romuongelma uhkaa avaruuden tutkimusta ja hyödyntämistä juuri, kun me suomalaiset olemme siirtyneet uuteen avaruusaikaan. Miten avaruuden kestävä kehitys taataan jatkossa? Vieraana Turun yliopiston avaruustutkimuslaboratorion johtaja, professori Rami Vainio

#5 Tietoturva: vieraana Seppo Virtanen

Julkaistu 19.1.2018

Miten jokainen meistä voisi parantaa tietoturvaansa? Entä millaisia riskejä tietoturvaan liittyy? Vieraana tietoliikennetekniikan lehtori ja dosentti Seppo Virtanen.

#4 Äänten kuuleminen: vieraana Dagfinn Majeskog

Julkaistu 20.12.2017

Millainen ilmiö äänten kuuleminen on? Miten sitä voidaan tutkia psykiatrian ja aivokuvantamisen keinoin, ja miten äänten kanssa voi oppia elämään? Vieraana psykiatrian tohtorikoulutettava, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Dagfinn Majeskog.

#3 Puhuttu kieli: vieraana Tommi Kurki

Julkaistu 17.11.2017

Mitä kaikkea puhuttuun kieleen ja sen tutkimukseen liittyy? Mitä kieli kertoo puhujastaan? Vieraana puhutun kielen tutkija, yliopistonlehtori Tommi Kurki.

#2 Rasismi ja filosofia: vieraana Jani Sinokki

Julkaistu 19.10.2017

Mitä voimme oppia rasismista filosofian avulla? Rasismi ja filosofia -teoksen toimittanut filosofian tutkija Jani Sinokki kertoo, miksi rasismia on tärkeää käsitellä filosofisesta näkökulmasta.

#1 Teknologia ja me: vieraana Erkki Sutinen

Julkaistu 26.9.2017

Voimmeko ohjata teknologiaa vai ohjaako se meitä? Vuorovaikutusmuotoilun professori Erkki Sutinen kertoo, miten teknologia vaikuttaa elämäämme. Haastattelijana Turun yliopiston viestintäjohtaja Anne Paasi.

Takaisin podcastien listaan