Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Ajatuksia yhteiskunnasta

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattinen ajatushautomo, joka ylläpitää yhteiskunnallista, tasa-arvoa ja demokratiaa edistävää keskustelua.

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 26 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 9.5.2018.

Kaupunkien eriytyminen

Julkaistu 2.6.2021

Alueellista eriarvoisuutta on paitsi kaupunkien ja kuntien välillä myös niiden sisällä. Millaista kaupunkien sisäinen sosioekonominen eriytyminen on? Mitä seurauksia eriytymisestä on yksilölle ja yhteiskunnalle, ja miten sitä vastaan kamppaillaan? Keskustelemassa Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen dosentti ja Helsingin kaupungin johtava asiantuntija Venla Bernelius sekä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar. Hankevastaava Maija Mattila haastattelee.

5G tulee, onko EU valmis?

Julkaistu 18.5.2021

Tässä jaksossa keskustellaan 5G:stä ja sen mukanaan tuomasta laajemmasta teknologian murroksesta. Mukana ovat Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, London School of Economicsin väitöskirjatutkija Ville Aula ja kansainväliseen kauppa- ja geopolitiikkaan erikoistunut asiantuntija Markus Holmgren. Keskustelun juontaa Kalevi Sorsa -säätiön hankevastaava Samuli Sinisalo.

Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille ja kaikille muille

Julkaistu 5.3.2021

Tässä jaksossa kuullaan asiantuntijakeskustelu Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille -kirjan julkistustilaisuudesta. Keskustelemassa ovat BIOS-tutkimusyksikön Paavo Järvensivu, Syken Jari Lyytimäki ja Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio. Heitä haastattelee kirjan toimittaja Samuli Sinisalo Kalevi Sorsa -säätiöstä. Kirjasta saa lisätietoja: https://sorsafoundation.fi/julkaisutilaisuus-ymparistokasikirja-kuntapaattajille-ja-kaikille-muille/

Mitä liberalismi on?

Julkaistu 23.2.2021

Onko liberalismi sosialismin vastakohta? Mitä merkitystä liberalismin historialla on sille, miten liberalismi nykyään käsitetään? Aiheesta keskustelemassa toimittaja, ekonomisti Heikki Pursiainen ja väitöskirjatutkija Marianne Sandelin. Haastattelijana Maija Mattila. Podcast liittyy Marianne Sandelinin julkaisuun "Mistä liberaalien ja konservatiivien vastakkainasettelu kumpuaa? Nykykonservatismin juuret" (https://sorsafoundation.fi/marianne-sandelin-mista-liberaalien-ja-konservatiivien-vastakkainasettelu-kumpuaa/).

Eriarvoisuuden tila, osa 5: Taloudellinen eriarvoisuus

Julkaistu 19.2.2021

Vieraana Tampereen yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomala. Aiheina tulo- ja varallisuuserojen mittaaminen, taloudellisen eriarvoisuuden syntyminen ja vähentäminen, paikallinen sopiminen ja talouden tehokkuus, kestävän talouden mahdollisuudet, verotus sekä työllisyys.

Eriarvoisuuden tila, osa 4: Painosyrjintä

Julkaistu 12.2.2021

Painosyrjintä on harvemmin tunnistettu syrjinnän muoto. Jaksossa Jyväskylän yliopiston sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Hannele Harjunen tarkastelee ihmisen painon yhteiskunnallista ulottuvuutta. Miten paino ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus liittyvät toisiinsa?

Eriarvoisuuden tila, osa 3: Terveyserot

Julkaistu 5.2.2021

Jaksossa keskustellaan sosioekonomisista terveyseroista. Mitä ne ovat ja mitkä tekijät niihin vaikuttavat? Millaiset terveyserot ovat Suomessa verrattuna muihin Euroopan maihin? Mitkä ovat tehokkaita keinoja terveyserojen kaventamiseksi? Vieraana Turun yliopiston tutkijatohtori Katri Aaltonen.

Eriarvoisuuden tila, osa 2: Eriarvoisuus koulutuksessa

Julkaistu 29.1.2021

Jaksossa keskustellaan valtaväestöön kuuluvien ja maahanmuuttotaustaisten nuorten koulutuspolkujen eriytymisestä ja siitä, miten eriytymistä voisi ehkäistä. Vieraina Turun yliopiston sosiologian apulaisprofessori, akatemiatutkija Elina Kilpi-Jakonen ja Fenix Helsingin toiminnanjohtaja Ujuni Ahmed.

Eriarvoisuuden tila, osa 1: Eriarvoisuuden periytyminen

Julkaistu 22.1.2021

Keskustelemme siitä, millaista ylisukupolvinen eriarvoisuus Suomessa on, millainen yhteiskunta edistää sosiaalista liikkuvuutta ja millä keinoin eriarvoisuuden periytymistä on mahdollista ehkäistä. Vieraana Turun yliopiston sosiologian professori, INVEST-lippulaivahankkeen johtaja Jani Erola, haastattelijana Maija Mattila. Podcast on osa Eriarvoisuuden tila -podcastsarjaa.

Kestävä hyvä kehä hyvinvoinnin vauhdittajana

Julkaistu 17.12.2020

Fossiilitalouden varassa pyörivä hyvinvointivaltio kiihdyttää ekologista kriisiä ja hyvinvoinnin kasautumisen sijaan vaarantaa tulevaisuuden hyvinvointia. Tässä jaksossa hyvän kehän politiikkaidean uudistamisesta keskustelevat ulkomaankauppa ja kehitysministeri Ville Skinnari (SDP), tutkija Tuuli Hirvilammi (Tampereen yliopisto) ja ministerin erityisavustaja Tiina Vainio. Keskustelua isännöi Sorsa-säätiön Samuli Sinisalo. Keskustelu pohjautuu Tuuli Hirvilammin julkaisuun Hyvä Kehä kestävän hyvinvoinnin vauhdittajana, joka on luettavissa: https://sorsafoundation.fi/hirvilammi-hyva-keha-kestavan-hyvinvoinnin-vauhdittajana/

Vihreä jälleenrakennus ja sosialidemokratia

Julkaistu 10.12.2020

"Ilmastonmuutoksesta on tullut kaikkeen vaikuttava näkymätön käsi." Miten Suomen ja Euroopan edistyksellisten tulisi suhtautua tähän ja miten koronapandemiasta noustaan kohti kestävää tulevaisuutta? Näistä teemoista keskustelevat Sorsa-säätiön Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle -hankkeen hankevastaavan Samuli Sinisalon kanssa SAK:n ekonomisti Anni Marttinen ja SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen. Keskustelu pohjautuu samannimiseen Matthias Jobeliuksen julkaisuun, joka on luettavissa https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2020/12/KSS_Jobelius2_Web.pdf Koronatilanteen vuoksi äänitykset tehdään etänä, pahoittelemme tästä johtuvaa epätasaisuutta äänenlaadussa.

Social and political aspects of digital tech

Julkaistu 17.9.2020

Digital technology is like a silent tsunami that permeates all aspects of our lives, and the pace is getting faster. Listen to experts Justin Nogarede (Digital Policy Adviser, Foundation for European Progressive Studies), Jan-Erik Støstad (Secretary General, Cooperation Committee of the Nordic Social Democratic parties and trade union LOs SAMAK) and Member of European Parliament Miapetra Kumpula-Natri talk about the societal impacts of digital technology and their solutions to the issue. Project Manager Maija Mattila (Kalevi Sorsa Foundation) interviews.

Resilienssi

Julkaistu 15.6.2020

Mitä on resilienssi? Mikä on resilienssin ja tehokkuusajattelun suhde? Minkälainen ideaali resilientti yhteiskunta ilmastonmuutoksen paineessa voisi olla? Tässä jaksossa tutkijat ScD Eija Meriläinen (University College London) ja PhD Ari-Elmeri Hyvönen (Tampereen ja Jyväskylän yliopistot) keskustelevat resilienssistä Kalevi Sorsa -säätiön hankevastaavan Samuli Sinisalon kanssa. Vastauksia haetaan mm. yllämainittuihin kysymyksiin, sekä siihen mitä koronakriisi on paljastanut Suomen resilienssistä ja mitä voisimme kriisistä oppia tulevaisuutta ajatellen. Kesto 1 h 5 min.

Työajan lyhentäminen

Julkaistu 10.6.2020

STTK:n pääekonomisti Patrizio Laina (VTT) ja Sorsa-säätiön hankevastaava Samuli Sinisalo (MA) keskustelevat työajan lyhentämisestä. Keskustelussa pureudutaan mm. työajan lyhentämisen historiaan, työajan lyhentämisen ekologisiin vaikutuksiin Sinisalon julkaisuun nojaten, sekä STTK:n esityksiin työajan lyhentämisen tukemisesta työttömyyden ennaltaehkäisyyn koronakriisin hoidossa. Julkaisu "Työajan lyhentämisen ekologiset vaikutukset" on luettavissa: https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2020/06/KSS_Sinisalo_Web.pdf STTK:n esitys lyhennetyn työajan tukemisesta: https://www.sttk.fi/2020/04/07/laskelmia-tyoajan-lyhentamisen-tukemisesta/

Korona ja EU:n talousarkkitehtuuri

Julkaistu 15.5.2020

Tässä jaksossa Sosten pääekonomisti Jussi Ahokas ja Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny käyvät läpi EU:n talousarkkitehtuuria yleisesti ja koronakriisin yhteydessä. Keskustelussa käsitellään mm. yhteisvastuuta, keskuspankin roolia kriisinhoidossa, poliittisia realiteetteja ja populismia sekä finanssi- ja eurokriisin perintöä. Haastattelijana toimii Sorsa-säätiön hankevastaava Samuli Sinisalo.

Mitä erivertaisuus on?

Julkaistu 8.5.2020

Eriarvoisuudesta puhutaan paljon, mutta mitä se itse asiassa on? Tätä kysymystä pohtii Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professori Antti Kauppinen, joka käyttää mieluummin termiä erivertaisuus kuin eriarvoisuus. Miksi? Se selviää kuuntelemalla. Jaksossa myös asiaa oikeudenmukaisista perusteista päättää siitä, kenen Covid-19-sairautta hoidetaan ja kenen ei. Haastattelijana Maija Mattila. Antti Kauppisen julkaisun "Mistä puhumme, kun puhumme eriarvoisuudesta?" voi lukea tästä: https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2020/02/Kauppinen_web.pdf

Yhteiskunnan kriisit ja niihin sopeutuminen

Julkaistu 17.4.2020

Tässä jaksossa oli tarkoitus käsitellä ympäristön tilaa ja siihen sopeutumista monitieteisen ympäristötutkimuksen näkökulmasta. Mutta sitten tuli korona. Koronakriisi muutti suunnitelmia ja nyt ympäristöasioiden lisäksi keskustelussa BIOS-tutkimusyksikön Paavo Järvensivun ja Tero Toivasen sekä Sorsa-säätiön Samuli Sinisalon kesken käsitellään myös koronaa, yhteiskunnan resilienssiä ja sitä, miten nykyisestä tilanteesta tulisi edetä, jotta pidemmän aikavälin ekologiset kriisit saataisiin minimoitua ja yhteiskunnat pitää toimintakykyisinä.

Mitä jokaisen päättäjän tulisi tietää EU:n ilmastopolitiikasta?

Julkaistu 18.12.2019

Vuoden 2019 viimeisessä jaksossa on haastateltavina ilmastoasiantuntijat Oras Tynkkynen ja Matleena Moisio. Jaksossa käydään läpi EU:n ilmastopolitiikan perusteita, EU:n uusia ilmastopoliittisia avauksia eli New Green Dealia ja hiilineutraalius 2050 -tavoitetta, sekä YK:n ilmastoneuvotteluita Madridin kokouksen jälkimainingeissa. Haastattelijana Samuli Sinisalo. Moision ja Tynkkysen julkaisu on luettavissa: https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2019/12/KSS_MoisioTynkkynen3_Web.pdf

Hanskat tippui - Lakkojen merkitys yhteiskunnassa

Julkaistu 21.11.2019

Tässä jakossa STTK:n ekonomisti Antti Koskela, Sorsa-säätiön vt tutkimuspäällikkö Ari-Matti Näätänen ja hankevastaava Samuli Sinisalo keskustelevat lakoista ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Koskelan kirjoittama samanniminen raportti löytyy osoitteesta: https://sorsafoundation.fi/fi/tietokirja-suomi-ei-ole-lakkoherkka-maa/

Globalisaatio ja hyvinvointivaltio

Julkaistu 1.10.2019

Jaksossa käydään läpi globalisaation suhdetta hyvinvointivaltioon. Sorsa-säätiön vt. tutkimuspäällikkö Ari-Matti Näätänen on julkaissut artikkelin, jossa hän tarkastelee globalisaation vaikutusta julkisen sektorin menoihin, sosiaali- ja terveysmenoihin sekä tuloeroihin. Artikkeli löytyy osoitteesta: https://sorsafoundation.fi/fi/category/julkaisut/ Haastattelijana Samuli Sinisalo.

Mikä on Kalevi Sorsa -Säätiö

Julkaistu 30.8.2019

Mikä on poliittisten ajatuspajojen rooli yhteiskunnassa? Tässä jaksossa Säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny käy läpi ajatuspajojen roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja avaa Säätiön uusia painopistealueita, Eriarvoisuuden vähentämistä ja Ihmisen toiminnan vaikutuksia maapallolle.

Innovaatiopolitiikka

Julkaistu 18.2.2019

Millaista tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa Suomessa pitäisi tehdä? Keskustelemassa kansanedustaja Pilvi Torsti, tutkimuspäällikkö Antti Alaja ja projektitutkija Maija Mattila.

Macedonia Name Issue

Julkaistu 30.1.2019

Samuli Sinisalo from Kalevi Sorsa Foundation interviews Toshe Zafirov and Aleksandar Spasov from Progres Institute (Macedonia) about the solution to the "Name Issue," which was resolved just days before, as the Greek Parliament passed the final vote.

Supertekoälyn sosiaalietiikkaa

Julkaistu 10.9.2018

Mitä supertekoäly on ja onko näköpiirissä aika, jolloin se on todellisuutta? Minkälaisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen jatkumoiden vallitessa supertekoälyä kehitetään? Mitä pitää ottaa huomioon supertekoälyn kehittämiseen ja kehittymiseen liittyen? Näitä ja muita supertekoälyyn liittyviä sosiaalieettisiä kysymyksiä tarkastelee väitöskirjatutkija Markku Valtanen projektitutkija Maija Mattilan haastateltavana.

Miten alustatalous muuttaa työtä?

Julkaistu 5.6.2018

Podcastissa Oxfordin yliopiston Associate Professor Vili Lehdonvirta kertoo, miten digitaaliset alustat muuttavat työtä. Suomessa sosiaalinen suojelu (muun muassa sosiaaliturva, sairausajan palkka) on sidoksissa työsuhteeseen - olisiko tätä sosiaaliturvan ja työsuhteen liittoa tarpeen tarkastella kriittisesti alustatyön aikakaudella? Vili Lehdonvirta on taloussosiologi, joka on Euroopan tutkimusneuvoston rahoittaman iLabour-tutkimushankkeen päätutkija. Häntä haastattelee Kalevi Sorsa -säätiön projektitutkija Maija Mattila.

Yleisturva

Julkaistu 9.5.2018

SDP:n Yleisturva-sosiaaliturvamallista keskustelemassa mallin kehittäjä Matias Mäkynen yhdessä Kalevi Sorsa -säätiön tutkimuspäällikkö Antti Alajan ja projektitutkija Maija Mattilan kanssa. Ketkä voivat saada yleisturvaa? Mitä tarkoittavat perus-, yleis- ja aktiivitaso? Miten yleisturva suhteutuu perustuloon?

Takaisin podcastien listaan