Suomalaisia podcasteja

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Ajatuksia yhteiskunnasta

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattinen ajatushautomo, joka ylläpitää yhteiskunnallista, tasa-arvoa ja demokratiaa edistävää keskustelua.

Seuraa podcastia: RSS-syötteenä, Apple-podcasteissa. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 51 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 9.5.2018.

Vanhan mantereen tulevaisuus: Ever Closer Union?

Julkaistu 30.5.2024

Viimeisessä jaksossa Riku Luostarin ja Markus Särkiniemen vieraina ovat akatemiatutkija Timo Miettinen ja Suomen historian professori Juha Siltala. Keskustelijat hahmottelevat Euroopan historian ja tulevaisuuden suurta kuvaa. Onko unionin yhdistyttävä tai tuhouduttava? Voiko kansojen moninaisuuden ymmärtää myös eduksi? Järjestykseen laitetaan myös Saksan historiallinen rooli Euroopassa, sekä suomalainen alemmuudentunto ja puutteellinen ymmärrys EU:n moninaisesta luonteesta. Voiko Brexitin katastrofin jälkeen EU:lle edes esittää vaihtoehtoja? Ja mikä on epämääräiseksi jäänyt “Euroopan ydin”, joka pitää kansat samassa unionissa?

Vanhan mantereen tulevaisuus: Vihreä siirtymä ja ilmastopolitiikka

Julkaistu 23.5.2024

Neljännessä jaksossa Riku Luostarin ja Markus Särkiniemen vieraina ovat Euroopan komission Suomen edustajiston tiedotuspäällikkö Ismo Ulvila ja ympäristöoikeuden väitöskirjatutkija Tellervo Ala-Lahti. Jaksossa keskustellaan EU:n vihreästä siirtymästä ja ilmastopolitiikasta. Mitä ilmastopolitiikassa on tapahtunut ja mitä on tulossa? Mitä EU:n vihreän siirtymän agendalla tavoitellaan? Keskustelijat käyvät läpi myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan liittyviä ristiriitoja, joita syntyy esimerkiksi paikallisen ja unionin laajuisten intressien kohdatessa. Miten politiikan suunnanmuutokset vaikuttavat vihreään siirtymään? Entä kuuluuko keskusteluissa myös maan matojen ääni?

Vanhan mantereen tulevaisuus: Rauhanprojekti sodassa

Julkaistu 16.5.2024

Kolmannessa jaksossa keskustellaan EU:n ulkopolitiikasta. Riku Luostarin ja Markus Särkiniemen vieraina ovat Uuden talousajattelun keskuksen johtaja Lauri Holappa ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen. EU näyttää vuoden 2022 Venäjän hyökkäyksen jälkeen saaneen uutta itsetuntoa, ehkä jopa uuden historiallisen tarkoituksen eurooppalaisen demokratian puolustajana. Hyökkäys on pakottanut EU:ta ja sen jäsenmaita uudelleenarvioimaan geopoliittista asemaansa. Haasteena on kuitenkin rakentaa monikriisin päälle sotilaallista kykyä ja sotateollisuutta nopealla tahdilla. Voiko poliittisesta kriisistä toiseen suistuvaan Yhdysvaltoihin enää luottaa? Entä miltä Euroopan viime kuukausien epämääräinen Israel-politiikka näyttäytyy muulle maailmalle?

Vanhan mantereen tulevaisuus: Pakolaiskriisistä linnake-Eurooppaan?

Julkaistu 8.5.2024

Sarjan toisessa jaksossa vieraina ovat Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen yliopistonlehtori, dosentti Hanna Tuominen ja yliopistotutkija Miika Tervonen. Jaksossa keskustellaan EU:sta, pakolaisuudesta ja maahanmuutosta. Miltä vuoden 2015 pakolaiskriisi näyttää nykyperspektiivistä? Keskustelijat tarkastelevat Euroopan toimia ulkorajoillaan. Suhtautuminen maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen on unionissa ristiriitaista: Eurooppa ymmärtää itseään moraalisena suurvaltana, mutta on poliittisen vastareaktion pelossa tarttunut kovempiin ja kovempiin toimiin pakolaisten tulon estämiseksi. Viimeistelevätkö tulevat vaalit “linnake-Euroopan”?

Vanhan mantereen tulevaisuus: Euroopan loputon talouskriisi

Julkaistu 2.5.2024

Kalevi Sorsa -säätiön uuden podcast-sarjan jakson ensimmäisessä osassa käsitellään Euroopan unionin taloudellista tilannetta. Jaksossa vieraana ovat poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen ja viestinnän tutkija Timo Harjuniemi. Keskustelijat luotaavat sekä EUn taloudellista kehitystä talouskriisistä nykypäivään ja pohtivat syitä talouskurin synnylle ja pysyvyydelle. Minkälainen rooli EU:n instituutioilla on päätöksenteosta? Onko unioni kykenevä vastaamaan syvenevään kriisiin? Minkälaisia jakolinjoja talouskriisi on tuonut Eurooppaan? Onko Saksasta enää ratkaisemaan mantereen ongelmia? Keskustelu sivuaa myös EU:n tulevaisuutta nopeasti muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa. Voidaanko Kiinalle ja Yhdysvalloille pärjätä?

Kahtiajaon hallitus: Hyvinvointivaltion kuolema

Julkaistu 14.12.2023

Sarjan viimeisessä jaksossa pohditaan hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Riku Luostarin vieraana ovat Uuden talousajattelun keskuksen johtaja Lauri Holappa, poliittisen historian emeritusprofessori Pauli Kettunen ja Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér. Keskustelijat pohtivat, kertooko nykyisen kaltaisen oikeistohallituksen synty syvemmistä kulttuurisista ja poliittisista muutoksista. Hallituskoalitio vaikuttaa syntyneen poliittisena lehmänkauppana Kokoomuksen ja Perussuomalaisten välillä. Toisaalta puolueilla on myös yhteistä arvopohjaa: molemmat näyttävät suhtautuvan hyvinvointivaltioon karsastaen. Suomen kansa tuntuu rakastavan talouskuria teoriassa, mutta ei välttämättä käytännön politiikkana. Voidaanko leikkaukset sietää, jos kehystys "hyvinvointivaltion pelastamisesta" ei tunnu uskottavalta? Näissä talkoissa näyttävät hikoilevan vain toiset. Miten hyvinvointivaltion avoin kyseenalaistaminen on tullut mahdolliseksi? Missä vaiheessa leikkauksia se lakkaa olemasta hyvinvointivaltio? Kuoleeko potilas leikkauspöydälle?

Kahtiajaon hallitus: Rasismin riemuvoitto?

Julkaistu 7.12.2023

Sarjan neljännessä jaksossa keskustellaan Orpon hallituksen maahanmuuttolinjauksista, äärioikeiston noususta ja rasismista Suomessa. Riku Luostarin vieraina ovat filosofi ja kuraattori Päiviö Maurice Omwami sekä historioitsija Oula Silvennoinen. Toistuvilla rasismikohuilla ei näytä olevan minkäänlaista vaikutusta, kun hallitus on asettanut kaikki panoksensa "hyvän hallitusohjelman" pikaiseen läpirunnomiseen. Kolmikko pohtii, mikä – jos mikään – on Suomessa ja muualla muuttunut viime vuosikymmeninä, kun tällainen talousoikeiston ja äärioikeiston liittouma on muuttunut mahdolliseksi. Keskustelijoiden mukaan oikeistolta löytyy yhteistä arvomaailmaa laajemminkin. Autoritäärinen ja hierarkkinen ajattelu puhuttelee molempien suurten hallituspuolueiden kannattajia erityisesti todellisten ja kuviteltujen kriisien aikakaudellamme. Nyt rasismin ja autoritäärisyyden annetaan näkyä avoimesti politiikassa ja retoriikassa. Miten perussuomalainen politiikan tekemisen tapa eroaa "perinteisistä" puolueista? Mihin tämä maa on matkalla?

Kahtiajaon hallitus: Häviääkö tasa-arvo lisäarvolle?

Julkaistu 30.11.2023

Riku Luostarin vieraana ovat tällä kertaa Turun yliopiston sosiologian yliopistolehtori Hanna Ylöstalo ja Aalto-yliopiston organisaatioviestinnän apulaisprofessori Paula Koskinen Sandberg. Kolmikko keskustelee Orpon hallituksen tasa-arvo- ja sukupuolipolitiikasta. Vaikka hallitusohjelmassa tasa-arvo mainitaan useaan otteeseen ja yksittäisiä parannuksia ehdotetaan, kokonaisnäkökulmasta hallituksen suunnittelemat toimet näyttäisivät heikentävän tasa-arvoa. Hanna Ylöstalon mukaan hallitusohjelman tasa-arvokirjaukset ovatkin ristiriidassa työmarkkinapoliittisten uudistusten kanssa. Heikennykset työmarkkinoilla ja sosiaalipolitiikassa kohdistuvat erityisesti naisiin. Toisaalta tasa-arvopolitiikassa konkreettisten tekojen puuttuminen ei juuri eroa Suomen aikaisempien hallitusten linjasta. Ylöstalon ja Koskinen-Sanbergin mukaan Suomessa on ollut vallassa jo pidempää hallituksesta riippumaton julkisen sektorin menokurin ideologia, joka heikentää naisten palkkoja ja työoloja. Mikä on tasa-arvon ja hyvinvointivaltion suhde? Mikä on oikeistolaisen ja vasemmistolaisen tasa-arvopolitiikan ero? Entä mitä on perussuomalainen tasa-arvopolitiikka? Kuuntele ja tiedä.

Kahtiajaon hallitus: Ympäristöpolitiikan hallavuodet?

Julkaistu 23.11.2023

Podcast-sarjan toisessa jaksossa keskustellaan Orpon hallituksen ympäristöpolitiikasta. Riku Luostarin kanssa on keskustelemassa ovat filosofian tohtori, Kalevi Sorsa -säätiön asiantuntija Janne M. Korhonen ja yliopistotutkija Tero Toivanen. Keskustelijoille hallitusohjelman ympäristö- ja ilmastoanti näyttäytyy puutteellisena. Puheenparren tasolla hallitusohjelmassa korostuu lähinnä ympäristön taloudellinen hyödyntäminen. Ilmaston puolesta ei olla valmiita uhraamaan tippakaan elintasosta. Tässä mielessä Suomen maltillinen eli riittämätön ilmastolinja jatkuu kuten ennenkin. Investointiympäristössä ja Euroopan unionissa on kuitenkin tapahtunut suunnanmuutos. Voiko Suomi pilata vihreän eli "puhtaan" siirtymänsä identiteettipoliittisiin sähläyksiin? Miten suuriin ekologisiin ponnistuksiin löytyy yhteiskunnallinen legitimiteetti, jos vastakkainasettelu ja eriarvoisuus kasvavat entisestään?

Kahtiajaon hallitus: Työmarkkinamallin loppu?

Julkaistu 16.11.2023

Uuden podcast-sarjamme ensimmäisessä jaksossa käsitellään työmarkkinoita. Ovatko työmarkkinat katkoksen äärellä, vai edustavatko Orpon hallituksen ajamat muutokset pidempää uusliberalismin linjaa? Riku Luostarin kanssa työmarkkinoiden kohtalonkysymyksistä on keskustelemassa Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila ja historioitsija Maiju Wuokko. Keskustelijat luotaavat työmarkkinaosapuolten kamppailukuntoa. Anu-Hanna Anttila uskoo ay-liikkeen taistelukykyyn. Onko ay-liike nyt historiallisen vahva vai heikko? Wuokon mukaan työnantajien vaatimukset ovat vuosikymmeniä säilyneet samankaltaisina. Joutuuko Eteläranta tälläkin kertaa perääntymään, kuten 90-luvun lamassa? Onko Suomen kansa valmis nielemään Orpon hallituksen vesivellin? Kuinka sopivat yhteen elinkeinoelämän pessimistinen narratiivi ja ennennäkemättömän korkea työllisyys? Työnantajasektori ja varsinkin etujärjestöt ovat laajasti yhtenäiset. Onko työnantajien nykysukupolvi kuitenkin unohtanut edeltäjiensä viisaudet ja strategisen ajattelun? Sodan kaltaiset ulkoiset kriisit ovat perinteisesti toimineet yhdistävänä tekijänä myös työmarkkinoilla, mutta nyt suunta on kohti valtavaa vastakkainasettelua. Onko historia unohdettu? Vastakkainasettelu saattaa kääntyä työnantajia vastaan, jos työn ja pääoman konflikti tulee liian näkyväksi ja kansa ryntää takaisin liittoihin. Keskustelijat luotavaat suomalaisten työmarkkinamallin historiaa ja tulevaisuutta. Olemmeko työväenliikkeen lopussa vai uuden alussa? Mikä kapitalismin vaihe on menossa? Ja kuinka perussuomalaiset suhtautuvat ay-liikkeeseen? Onko tämä viimeinen taisto?

Keskustelua kiertotaloudesta: Vaateteollisuus

Julkaistu 28.3.2023

Kiertotaloutta käsittelevän podcast-sarjan viimeisessä osassa palaamme perusasioihin. Riku Luostarin kanssa vaateteollisuuden ekologisuudesta ja eettisyydestä keskustelee Eetti ry:n vastuullisuusasiantuntija Anniina Nurmi. Nurmi ja Luostari pohtivat vaatteen matkaa ekologisesti ja eettisesti kyseenalaisen tuotantoketjun läpi. Tyypillinen pikamuoti sekä tuotetaan että loppusijoitetaan globaaliin etelään. Käyttö- ja lisäarvo sen sijaan jäävät globaalin pohjoisen nautittaviksi. Minkälaisen ekologisen ja eettisen hinnan maksamme nykyisestä globaalista vaatetuotannosta, kun ympäristöongelmat ja työntekijöiden riisto ovat kannattavaa liiketoimintaa? Entä mihin vaatteemme päätyvät, kun ne on käytetty loppuun? Vaikka Nurmi kannattaa kiertotaloutta, tuotannon siirtäminen takaisin globaaliin pohjoiseen ei hänen mukaansa ole oikeudenmukainen ratkaisu. Ongelmistaan huolimatta vaateteollisuus työllistää globaalissa etelässä, ja kestävää tuotantoa tulisi rakentaa sinne. Toisaalta vaateteollisuudessa myös muita trendejä: varsinkin pienemmät tuottajat Euroopassa ovat panostaneet vaatetuotannon kestävyyteen. Minkälaisia ongelmia tuotannon säätely kohtaa? Ratkaiseeko käytettyjen vaatteiden ostaminen ongelmat? Miltä ekologinen ja eettinen vaatekulttuuri näyttäisi? Ja mitä pieni ihminen voi asialle tehdä sovitus- tai äänestyskopissa? Keskustelu kytkeytyy Kalevi Sorsa -säätiön vuonna 2022 julkaisemaan Kiertotalous ja vihreät työpaikat EU:ssa ja sen ulkopuolella -tietokirjaan. Lue teos täältä: https://sorsafoundation.fi/kiertotalous-torjuu-ilmastonmuutosta-ja-luontokatoa-mutta-myos-parantaa-tyollisyytta/ Kuva: Aaron Santos / ILO. Vaatetehtaan työntekijät Ho Chi Minh Cityn lähellä Vietnamissa ovat hyötyneet ILO:n Better Work -ohjelmasta.

Keskustelua kiertotaloudesta: Miten ekologinen siirtymä onnistuu?

Julkaistu 14.3.2023

Riku Luostari keskustelee BIOS:in ekonomisti Jussi Ahokkaan kanssa ekologisen siirtymän mahdollisuuksista. Suuria yhteiskunnallisia muutoksia on tehtävä jo tällä vuosikymmenellä. Toistuvat kriisit, kuten pandemia ja sota ovat heiluttaneet perinteistä poliittista järjestystä. Silti suomalaisessa poliittisessa keskustelussa halutaan hanakasti palata perinteisiin valtion budjettitasapainon kysymyksiin. Mihin suuntaan menee Suomi ja mihin Eurooppa? Onko meillä sama suunta? Ahokas käyttää keskuspankkikapitalismin käsitettä kuvaamaan nykyistä poliittisen vallan rakennetta: keskuspankeille on poliittisten päättäjien taholta annettu valta, jota itse ei haluta käyttää. Samalla keskuspankit eivät kuitenkaan itse ole kykeneviä viemään yhteiskuntia esimerkiksi ekologisen siirtymän suuntaan. Jumiutuuko politiikka epäolennaisten kysymysten äärelle, vai löytyykö rohkeutta uudenlaiseen ekologiseen yhteiskuntapolitiikkaan tällä vuosikymmenellä? Minkälainen yhteinen kertomus voi ylittää poliittiset blokkimme? Keskustelu kytkeytyy Kalevi Sorsa -säätiön vuonna 2022 julkaisemaan tietokirjaan Kiertotalous ja vihreät työpaikat EU:ssa ja sen ulkopuolella. Lue teos verkkovisultamme: https://sorsafoundation.fi/kiertotalous-torjuu-ilmastonmuutosta-ja-luontokatoa-mutta-myos-parantaa-tyollisyytta/

Keskustelua kiertotaloudesta: Mitä on jätekansalaisuus?

Julkaistu 1.3.2023

Mitä on jätekansalaisuus ja miten se liittyy kiertotalouteen? Riku Luostarin kanssa jätesuhteestamme keskustelee Lapin yliopiston väitöskirjatutkija Teemu Loikkanen, joka on tutkinut kansalaisten jätesuhdetta. Loikkasen mukaan hahmotamme tällä hetkellä jätteen väärin. Kiertotalouden näkökulmasta ei pitäisi enää olla jätettä, vaan erilaisia resursseja, joita tulisi hyödyntää eri tavalla. Myös ihmisten suhde jätteeseen tulisi Loikkasen mukaan muuttaa, ja siksi tulisikin puhua jopa uudenlaisesta "jätekansalaisuudesta", joka osallistaa ihmisiä ottamaan vastuun myös kulutuksen kääntöpuolesta. Jätekansalaisen roolina ei ole vain kierrättäminen vaan myös jätteen synnyn aktiivinen ehkäisy. Jätesuhteen muutos edellyttää uudenlaista kulttuurista suhtautumista jätteeseemme. Jäte tulisi nähdä luonnollisena osana elämäämme, ei vain kaatopaikoille katoavana abstraktiona. Toisaalta jätteen synnyssä ei ole kyse vain yksittäisten ihmisten valinnoista, sillä merkittävä osa jätteestä syntyy teollisissa tuotantoprosesseissa. Millainen resurssi jäte voi kapitalismissa olla? Entä mikä on jätteen rooli globaalissa taloudessa? Ja mikä onkaan muoviteollisuuden osa tässä kaikessa? Keskustelu kytkeytyy Kalevi Sorsa -säätiön vuonna 2022 julkaisemaan tietokirjaan Kiertotalous ja vihreät työpaikat EU:ssa ja sen ulkopuolella. Lue teos täältä: https://sorsafoundation.fi/kiertotalous-torjuu-ilmastonmuutosta-ja-luontokatoa-mutta-myos-parantaa-tyollisyytta/

Keskustelua kiertotaloudesta: Mitä on kiertotalous?

Julkaistu 16.2.2023

Riku Luostarin vieraana uudessa keskustelusarjassa on ensimmäisenä Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Topi Turunen, joka on tutkinut kiertotalouden lainsäädäntöä. Kiertotalous on taloudellinen malli, jossa hyödykkeiden käytön jälkeen roskaksi päätymisen sijaan pyritään hyödykkeiden mahdollisimman tehokkaaseen uudelleenhyödyntämiseen. Vaikka ympäristötietoisuus on kasvussa, toimet ovat toistaiseksi olleet riittämättömiä. Kiertotalous tarjoaa uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja vihreitä työpaikkoja, mutta kyse on ennen kaikkea ekologisesta pakosta: maapallon resurssit eivät tule kestämään nykyisen kaltaista kulutusta, kasvavista ympäristöongelmista puhumattakaan. Turusen mukaan Euroopan Unionissa on otettu kunnianhimoisia tavoitteita kiertotalouden suhteen. Vuoteen 2050 mennessä koko Euroopan unionin tarkoitus on olla "kiertotalous". Kestävätkö unionin rakenteet, vai kilpailevatko Euroopan maat toisensa jätekuilun pohjalle? Ja onko kiertotalous edes mahdollista kapitalismin sisällä? Keskustelu kytkeytyy Kalevi Sorsa -säätiön vuonna 2022 julkaisemaan tietokirjaan Kiertotalous ja vihreät työpaikat EU:ssa ja sen ulkopuolella, joka on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja aiheesta. Kirja on luettavissa säätiön verkkosivulla: https://sorsafoundation.fi/kiertotalous-torjuu-ilmastonmuutosta-ja-luontokatoa-mutta-myos-parantaa-tyollisyytta/

Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022: Koulutusalojen sukupuolisegregaatio ja sosiaalinen eriarvoisuus

Julkaistu 2.11.2022

Riku Luostarin kanssa koulutuksen sukupuoli- ja luokkaulottuvuudesta keskustelevat Turun yliopiston yliopistolehtori Irene Prix ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Outi Sirniö. Koulutusalojen sukupuolittuneisuus on Suomessa pitkällä aikavälillä vähentynyt. Koulutusalavalinnat kytkeytyvät kuitenkin myös vahvasti vanhempien taustaan, eli koulutusaste periytyy. Miten sukupuoliroolit keskustelevat luokan kanssa? Varmistelevatko korkeasti koulutettujen lapset luokka-asemaansa valitsemalla yksityisen sektorin miehisiä aloja? Miksi naisvaltaisilla julkisen sektorin aloilla on niin matalat liksat? Podcast valottaa Kalevi Sorsa säätiön lokakuussa julkaiseman Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 -raportin sisältöä: https://sorsafoundation.fi/maailman-onnellisimman-kansan-hyvinvointi-jakautuu-epatasaisesti/

Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022: Lompakko edellä äänestyskoppiin?

Julkaistu 26.10.2022

Riku Luostarin kanssa tulojen yhteydestä äänestyskäyttäytymiseen keskustelevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Timo M. Kauppinen ja Helsingin yliopiston dosentti, politiikan tutkija Hanna Wass. Suurituloiset äänestävät luonnollisesti kokoomusta: Suomessakin voidaan puhua ”varallisuuseliitistä”, jonka äänestyskäyttäytyminen on melko homogeenista. Toisaalta taas myös vasemmistoliitto ja vihreät keräävät koulutettujen, mutta matalatuloisten ääniä. Perussuomaiset ja SDP ovat matalamman koulutusasteen puolueita. Onko Suomeenkin syntynyt omia suurituloisten ”enklaaveja”? Puhuuko suomalaisten äänestyskäyttäytymisessä kulttuurisota vai luokkakantaisuus? Podcast valottaa Kalevi Sorsa säätiön lokakuussa julkaiseman Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 -raportin sisältöä. https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/eriarvoisuuden-tila-suomessa-2022-web.pdf

Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022: Verotuksen rooli tulo- ja varallisuuserojen taustalla

Julkaistu 19.10.2022

Suomessa varallisuuserot ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet. Vuoden 1993 verotusuudistuksen jälkeen pääomaverotus on eriytetty ansiotuloista. Tämä ja muut uudistukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa kaikista varakkaimpien veroaste on käytännössä regressiivinen. Samalla ainoa todella progressiivinen veron eli valtion ansiotuloveron osuus verotuloista on pienentynyt. Miten tämä on ollut mahdollista? Olivatko poliitikot nukuksissa? Riku Luostarin kanssa verotuksesta ja tuloeroista keskustelee kansantaloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomala. Podcast valottaa Kalevi Sorsa säätiön lokakuussa julkaiseman Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 -raportin sisältöä: https://sorsafoundation.fi/maailman-onnellisimman-kansan-hyvinvointi-jakautuu-epatasaisesti/

Keskustelua yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, Osa 5: Pandemia ja talous

Julkaistu 29.6.2022

Muuttiko korona mitään? Mihin maailmantalous on menossa? Keskustelusarjan viimeisessä osassa Riku Luostari ja historian professori Juha Siltala luotaavat pandemian vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan. Keskuspankkivetoinen talous näyttää kulkeneen tiensä loppuun, mutta uusia vaihtoehtoja ei kenelläkään ole tarjolla. Omaisuudet ovat voineet inflatoitua ilmaisella rahalla kymmenen vuotta, mutta nykyistä kulutushyödykkeiden inflaatiota ei ainakaan pääkirjoitussivujen perusteella saisi lievittää palkkoja nostamalla, vaan päinvastoin talouden pelastuksena on palkkamaltti ja -kilpailu. Juha Siltalan mukaan inflaatio saattaa jakaa edelleen varallisuutta alhaalta ylös. Toisaalta pandemia ehkä muutti ajatuksia ylimääräisenä ”tuhlaajana” kehystetyn julkisen sektorin tarpeellisuudesta. Kuinka Siltala korjaisi työn, talouden ja ympäristön ristiriitaiset ongelmat? Mikä on pandemian ja Ukrainan sodan suhde?

Keskustelua yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, Osa 4: Uusliberalismi

Julkaistu 22.6.2022

Uusliberalismi herättää tunteita. Onko sitä olemassa, ja mitä se tarkalleen ottaen on? Onko Suomi uusliberaali? Riku Luostarin kanssa uusliberalismista ja sen historiasta keskustelee historiantutkija, VTT Ilkka Kärrylä, joka on tutkinut muun muassa uusliberalismin ja talousdemokratian historiaa. Hänen mukaansa myös Suomi on käynyt läpi "uusliberalisoinnin" prosessin viimeisten vuosikymmenten aikana. Mikä on paikallisen sopimisen ja uusliberalismin suhde? keitä olivat uusliberaaleiksi luonnehditut nuorsuomalaiset? Miten uusliberalismi voi pitkän koronan jälkeen? Kuuntelemalla selviää. Keskustelijat luotaavat myös talousdemokratian nousua ja tuhoa, sekä suomalaista työehtosopimusjärjestelmää.

Keskustelua yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, Osa 3: Työelämä

Julkaistu 15.6.2022

Miten työelämä voi? Jakautuvatko työelämän tehtävät kahtia ”hyviin töihin” ja suorittavaan matalapalkka-alaan? Minkä inhimillisen hinnan suomalaiset maksavat halvoista mansikoistaan? Riku Luostarin vieraana on tutkija ja Kalevi Sorsa -säätiön viestinnän asiantuntija VTT Anna Kuokkanen. Tällä kertaa puhutaan työelämästä. Työ on viime aikoina puhuttanut, ei vähiten suurten lakkojen myötä. Julkisessa keskustelussa hoitoalan työntekijöitä kyllä arvostetaan, mutta arvostus ei juuri näy palkkakuitissa. Tietotyön tekijöistäkin yritetään puristaa entistä enemmän lisäarvoa irti, mutta kontrollin mekanismit eroavat. Nykyistä työelämä halkoo usea erilainen jakolinja: Kuokkasen mukaan työmarkkinat ovat jakautuneet esimerkiksi oleskeluluvasta riippuvaisen ulkomaalaisväestön ja kansalaisten välillä. Osaavatko ammattiliitotkaan reagoida työelämän muutokseen?

Keskustelua yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, Osa 2: Työllisyys

Julkaistu 8.6.2022

Riku Luostarin vieraana on tällä kertaa historiantutkija, VTT Sami Outinen, joka on tutkinut sosialidemokraattisen puolueen ja työllisyyspolitiikan historiaa. Outisen mukaan Suomessa siirryttiin yhdeksänkymmentäluvulla aktiivisesta eli työtä luovasta työllisyyspolitiikasta aktivoivaan, työnhaun roolia korostavaan työllisyyspolitiikkaan. Samaan aikaan kuitenkin myös lähes täystyöllisyydestä siirryttiin suurtyöttömyyteen ja ”epätyypillisiin” työsuhteisiin. Voivatko ammattiliitotkaan selviytyä silpputyön maailmassa? Keskustelijat luotaavat työllisyyspolitiikan historiaa ja tulevaisuutta.

Keskustelua yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, Osa 1: Poliittinen köyhyys

Julkaistu 1.6.2022

Miksi vähäosaiset eivät äänestä? Äänestävätkö ihmiset ”omia etujaan vastaan”? Onko kaikilla mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan ja päättää sen asioista? Kalevi Sorsa -säätiön harjoittelija Riku Luostarin kanssa on studiossa filosofiantutkija, VTT Joonas S. Martikainen, joka argumentoi, että demokraattisissa yhteiskunnissa on tapahtunut ”salakavala kansalaisoikeuksien riisto”. Martikainen on tutkinut demokraattista osallistumattomuutta. Hänen mukaansa voidaan resurssiköyhyyden lisäksi puhua ”poliittisesta köyhyydestä” - osattomuudesta päätöksentekoon demokraattisessa yhteiskunnassa.

Kansainvälinen Ilmastopolitiikka Glasgown Jälkeen

Julkaistu 10.1.2022

Tässä jaksossa Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen ja Kalevi Sorsa -säätiön hankevastaava Samuli Sinisalo keskustelevat Glasgown ilmastoneuvotteluiden tuloksesta ja merkityksestä Suomelle. Jaksossa viitataan Sorsa-säätiön Impulsseja-julkaisuihin: Mitä jokaisen päättäjän tulisi tietää EU:n ilmastopolitiikasta (https://sorsafoundation.fi/julkaisu-mita-jokaisen-paattajan-tulisi-tietaa-eun-ilmastopolitiikasta/ ) ja Mitä jokaisen tulisi tietää Pariisin ilmastosopimuksesta (https://sorsafoundation.fi/moisio-ja-tynkkynen-mita-jokaisen-on-hyva-tietaa-pariisin-ilmastosopimuksesta/ ), sekä Sitran työpaperiin Ilmastojohtajuus on kansallisen edun puolustamista (https://www.sitra.fi/uutiset/tyopaperi-ilmastojohtajuus-on-kansallisen-edun-puolustamista/ )

Talouskasvusta politiikan sisältötavoitteisiin (osa 2)

Julkaistu 15.12.2021

Voimmeko määrittää yhteiskunnalliset tavoitteemme ennemmin tavoiteltavien päämäärien kuin yleisen talouskasvun kautta? Siinä tämän jakson aihe. Podcast on nauhoitus keskustelutilaisuudesta, joka oli osa Kalevi Sorsa -säätiön Kesäkoulua ekologisesta kestävyydestä, joka järjestettiin yhteistyössä Demarinuorten ja Sosialidemokraattisten opiskelijoiden kanssa kesäkuussa 2021. Osassa kaksi on seminaarin keskusteluosa. Puhujien alustukset löytyvät ensimmäisestä osasta podcastina täältä: https://soundcloud.com/tzz2ln6z7tkt/talouskasvusta-politiikan Videona täältä: https://youtu.be/avVqF7ikg6U Keskustelemassa ovat: Jussi Ahokas, pääekonomisti, Soste Paavo Järvensivu, tutkija, BIOS-tutkimusyksikkö Annukka Vainio, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto Niina Malm, kansanedustaja, SDP:n vpj. Jakson ja tilaisuuden juontajana Samuli Sinisalo, hankevastaava, Kalevi Sorsa -säätiö

Talouskasvusta politiikan sisältötavoitteisiin (osa 1)

Julkaistu 2.12.2021

Voimmeko määrittää yhteiskunnalliset tavoitteemme ennemmin tavoiteltavien päämäärien kuin yleisen talouskasvun kautta? Siinä tämän jakson aihe. Keskustelemassa ovat: Jussi Ahokas, pääekonomisti, Soste Paavo Järvensivu, tutkija, BIOS-tutkimusyksikkö Annukka Vainio, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto Nina Malm, kansanedustaja, SDP:n vpj. Jakson ja tilaisuuden juontajana Samuli Sinisalo, hankevastaava, Kalevi Sorsa -säätiö Podcast on nauhoitus keskustelutilaisuudesta, joka oli osa Kalevi Sorsa -säätiön Kesäkoulua ekologisesta kestävyydestä, joka järjestettiin yhteistyössä Demarinuorten ja Sosialidemokraattisten opiskelijoiden kanssa kesäkuussa 2021.

Kaupunkien eriytyminen

Julkaistu 2.6.2021

Alueellista eriarvoisuutta on paitsi kaupunkien ja kuntien välillä myös niiden sisällä. Millaista kaupunkien sisäinen sosioekonominen eriytyminen on? Mitä seurauksia eriytymisestä on yksilölle ja yhteiskunnalle, ja miten sitä vastaan kamppaillaan? Keskustelemassa Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen dosentti ja Helsingin kaupungin johtava asiantuntija Venla Bernelius sekä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar. Hankevastaava Maija Mattila haastattelee.

5G tulee, onko EU valmis?

Julkaistu 18.5.2021

Tässä jaksossa keskustellaan 5G:stä ja sen mukanaan tuomasta laajemmasta teknologian murroksesta. Mukana ovat Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, London School of Economicsin väitöskirjatutkija Ville Aula ja kansainväliseen kauppa- ja geopolitiikkaan erikoistunut asiantuntija Markus Holmgren. Keskustelun juontaa Kalevi Sorsa -säätiön hankevastaava Samuli Sinisalo.

Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille ja kaikille muille

Julkaistu 5.3.2021

Tässä jaksossa kuullaan asiantuntijakeskustelu Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille -kirjan julkistustilaisuudesta. Keskustelemassa ovat BIOS-tutkimusyksikön Paavo Järvensivu, Syken Jari Lyytimäki ja Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio. Heitä haastattelee kirjan toimittaja Samuli Sinisalo Kalevi Sorsa -säätiöstä. Kirjasta saa lisätietoja: https://sorsafoundation.fi/julkaisutilaisuus-ymparistokasikirja-kuntapaattajille-ja-kaikille-muille/

Mitä liberalismi on?

Julkaistu 23.2.2021

Onko liberalismi sosialismin vastakohta? Mitä merkitystä liberalismin historialla on sille, miten liberalismi nykyään käsitetään? Aiheesta keskustelemassa toimittaja, ekonomisti Heikki Pursiainen ja väitöskirjatutkija Marianne Sandelin. Haastattelijana Maija Mattila. Podcast liittyy Marianne Sandelinin julkaisuun "Mistä liberaalien ja konservatiivien vastakkainasettelu kumpuaa? Nykykonservatismin juuret" (https://sorsafoundation.fi/marianne-sandelin-mista-liberaalien-ja-konservatiivien-vastakkainasettelu-kumpuaa/).

Eriarvoisuuden tila, osa 5: Taloudellinen eriarvoisuus

Julkaistu 19.2.2021

Vieraana Tampereen yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomala. Aiheina tulo- ja varallisuuserojen mittaaminen, taloudellisen eriarvoisuuden syntyminen ja vähentäminen, paikallinen sopiminen ja talouden tehokkuus, kestävän talouden mahdollisuudet, verotus sekä työllisyys.

Eriarvoisuuden tila, osa 4: Painosyrjintä

Julkaistu 12.2.2021

Painosyrjintä on harvemmin tunnistettu syrjinnän muoto. Jaksossa Jyväskylän yliopiston sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Hannele Harjunen tarkastelee ihmisen painon yhteiskunnallista ulottuvuutta. Miten paino ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus liittyvät toisiinsa?

Eriarvoisuuden tila, osa 3: Terveyserot

Julkaistu 5.2.2021

Jaksossa keskustellaan sosioekonomisista terveyseroista. Mitä ne ovat ja mitkä tekijät niihin vaikuttavat? Millaiset terveyserot ovat Suomessa verrattuna muihin Euroopan maihin? Mitkä ovat tehokkaita keinoja terveyserojen kaventamiseksi? Vieraana Turun yliopiston tutkijatohtori Katri Aaltonen.

Eriarvoisuuden tila, osa 2: Eriarvoisuus koulutuksessa

Julkaistu 29.1.2021

Jaksossa keskustellaan valtaväestöön kuuluvien ja maahanmuuttotaustaisten nuorten koulutuspolkujen eriytymisestä ja siitä, miten eriytymistä voisi ehkäistä. Vieraina Turun yliopiston sosiologian apulaisprofessori, akatemiatutkija Elina Kilpi-Jakonen ja Fenix Helsingin toiminnanjohtaja Ujuni Ahmed.

Eriarvoisuuden tila, osa 1: Eriarvoisuuden periytyminen

Julkaistu 22.1.2021

Keskustelemme siitä, millaista ylisukupolvinen eriarvoisuus Suomessa on, millainen yhteiskunta edistää sosiaalista liikkuvuutta ja millä keinoin eriarvoisuuden periytymistä on mahdollista ehkäistä. Vieraana Turun yliopiston sosiologian professori, INVEST-lippulaivahankkeen johtaja Jani Erola, haastattelijana Maija Mattila. Podcast on osa Eriarvoisuuden tila -podcastsarjaa.

Kestävä hyvä kehä hyvinvoinnin vauhdittajana

Julkaistu 17.12.2020

Fossiilitalouden varassa pyörivä hyvinvointivaltio kiihdyttää ekologista kriisiä ja hyvinvoinnin kasautumisen sijaan vaarantaa tulevaisuuden hyvinvointia. Tässä jaksossa hyvän kehän politiikkaidean uudistamisesta keskustelevat ulkomaankauppa ja kehitysministeri Ville Skinnari (SDP), tutkija Tuuli Hirvilammi (Tampereen yliopisto) ja ministerin erityisavustaja Tiina Vainio. Keskustelua isännöi Sorsa-säätiön Samuli Sinisalo. Keskustelu pohjautuu Tuuli Hirvilammin julkaisuun Hyvä Kehä kestävän hyvinvoinnin vauhdittajana, joka on luettavissa: https://sorsafoundation.fi/hirvilammi-hyva-keha-kestavan-hyvinvoinnin-vauhdittajana/

Vihreä jälleenrakennus ja sosialidemokratia

Julkaistu 10.12.2020

"Ilmastonmuutoksesta on tullut kaikkeen vaikuttava näkymätön käsi." Miten Suomen ja Euroopan edistyksellisten tulisi suhtautua tähän ja miten koronapandemiasta noustaan kohti kestävää tulevaisuutta? Näistä teemoista keskustelevat Sorsa-säätiön Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle -hankkeen hankevastaavan Samuli Sinisalon kanssa SAK:n ekonomisti Anni Marttinen ja SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen. Keskustelu pohjautuu samannimiseen Matthias Jobeliuksen julkaisuun, joka on luettavissa https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2020/12/KSS_Jobelius2_Web.pdf Koronatilanteen vuoksi äänitykset tehdään etänä, pahoittelemme tästä johtuvaa epätasaisuutta äänenlaadussa.

Social and political aspects of digital tech

Julkaistu 17.9.2020

Digital technology is like a silent tsunami that permeates all aspects of our lives, and the pace is getting faster. Listen to experts Justin Nogarede (Digital Policy Adviser, Foundation for European Progressive Studies), Jan-Erik Støstad (Secretary General, Cooperation Committee of the Nordic Social Democratic parties and trade union LOs SAMAK) and Member of European Parliament Miapetra Kumpula-Natri talk about the societal impacts of digital technology and their solutions to the issue. Project Manager Maija Mattila (Kalevi Sorsa Foundation) interviews.

Resilienssi

Julkaistu 15.6.2020

Mitä on resilienssi? Mikä on resilienssin ja tehokkuusajattelun suhde? Minkälainen ideaali resilientti yhteiskunta ilmastonmuutoksen paineessa voisi olla? Tässä jaksossa tutkijat ScD Eija Meriläinen (University College London) ja PhD Ari-Elmeri Hyvönen (Tampereen ja Jyväskylän yliopistot) keskustelevat resilienssistä Kalevi Sorsa -säätiön hankevastaavan Samuli Sinisalon kanssa. Vastauksia haetaan mm. yllämainittuihin kysymyksiin, sekä siihen mitä koronakriisi on paljastanut Suomen resilienssistä ja mitä voisimme kriisistä oppia tulevaisuutta ajatellen. Kesto 1 h 5 min.

Työajan lyhentäminen

Julkaistu 10.6.2020

STTK:n pääekonomisti Patrizio Laina (VTT) ja Sorsa-säätiön hankevastaava Samuli Sinisalo (MA) keskustelevat työajan lyhentämisestä. Keskustelussa pureudutaan mm. työajan lyhentämisen historiaan, työajan lyhentämisen ekologisiin vaikutuksiin Sinisalon julkaisuun nojaten, sekä STTK:n esityksiin työajan lyhentämisen tukemisesta työttömyyden ennaltaehkäisyyn koronakriisin hoidossa. Julkaisu "Työajan lyhentämisen ekologiset vaikutukset" on luettavissa: https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2020/06/KSS_Sinisalo_Web.pdf STTK:n esitys lyhennetyn työajan tukemisesta: https://www.sttk.fi/2020/04/07/laskelmia-tyoajan-lyhentamisen-tukemisesta/

Korona ja EU:n talousarkkitehtuuri

Julkaistu 15.5.2020

Tässä jaksossa Sosten pääekonomisti Jussi Ahokas ja Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny käyvät läpi EU:n talousarkkitehtuuria yleisesti ja koronakriisin yhteydessä. Keskustelussa käsitellään mm. yhteisvastuuta, keskuspankin roolia kriisinhoidossa, poliittisia realiteetteja ja populismia sekä finanssi- ja eurokriisin perintöä. Haastattelijana toimii Sorsa-säätiön hankevastaava Samuli Sinisalo.

Mitä erivertaisuus on?

Julkaistu 8.5.2020

Eriarvoisuudesta puhutaan paljon, mutta mitä se itse asiassa on? Tätä kysymystä pohtii Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professori Antti Kauppinen, joka käyttää mieluummin termiä erivertaisuus kuin eriarvoisuus. Miksi? Se selviää kuuntelemalla. Jaksossa myös asiaa oikeudenmukaisista perusteista päättää siitä, kenen Covid-19-sairautta hoidetaan ja kenen ei. Haastattelijana Maija Mattila. Antti Kauppisen julkaisun "Mistä puhumme, kun puhumme eriarvoisuudesta?" voi lukea tästä: https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2020/02/Kauppinen_web.pdf

Yhteiskunnan kriisit ja niihin sopeutuminen

Julkaistu 17.4.2020

Tässä jaksossa oli tarkoitus käsitellä ympäristön tilaa ja siihen sopeutumista monitieteisen ympäristötutkimuksen näkökulmasta. Mutta sitten tuli korona. Koronakriisi muutti suunnitelmia ja nyt ympäristöasioiden lisäksi keskustelussa BIOS-tutkimusyksikön Paavo Järvensivun ja Tero Toivasen sekä Sorsa-säätiön Samuli Sinisalon kesken käsitellään myös koronaa, yhteiskunnan resilienssiä ja sitä, miten nykyisestä tilanteesta tulisi edetä, jotta pidemmän aikavälin ekologiset kriisit saataisiin minimoitua ja yhteiskunnat pitää toimintakykyisinä.

Mitä jokaisen päättäjän tulisi tietää EU:n ilmastopolitiikasta?

Julkaistu 18.12.2019

Vuoden 2019 viimeisessä jaksossa on haastateltavina ilmastoasiantuntijat Oras Tynkkynen ja Matleena Moisio. Jaksossa käydään läpi EU:n ilmastopolitiikan perusteita, EU:n uusia ilmastopoliittisia avauksia eli New Green Dealia ja hiilineutraalius 2050 -tavoitetta, sekä YK:n ilmastoneuvotteluita Madridin kokouksen jälkimainingeissa. Haastattelijana Samuli Sinisalo. Moision ja Tynkkysen julkaisu on luettavissa: https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2019/12/KSS_MoisioTynkkynen3_Web.pdf

Hanskat tippui - Lakkojen merkitys yhteiskunnassa

Julkaistu 21.11.2019

Tässä jakossa STTK:n ekonomisti Antti Koskela, Sorsa-säätiön vt tutkimuspäällikkö Ari-Matti Näätänen ja hankevastaava Samuli Sinisalo keskustelevat lakoista ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Koskelan kirjoittama samanniminen raportti löytyy osoitteesta: https://sorsafoundation.fi/fi/tietokirja-suomi-ei-ole-lakkoherkka-maa/

Globalisaatio ja hyvinvointivaltio

Julkaistu 1.10.2019

Jaksossa käydään läpi globalisaation suhdetta hyvinvointivaltioon. Sorsa-säätiön vt. tutkimuspäällikkö Ari-Matti Näätänen on julkaissut artikkelin, jossa hän tarkastelee globalisaation vaikutusta julkisen sektorin menoihin, sosiaali- ja terveysmenoihin sekä tuloeroihin. Artikkeli löytyy osoitteesta: https://sorsafoundation.fi/fi/category/julkaisut/ Haastattelijana Samuli Sinisalo.

Mikä on Kalevi Sorsa -Säätiö

Julkaistu 30.8.2019

Mikä on poliittisten ajatuspajojen rooli yhteiskunnassa? Tässä jaksossa Säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny käy läpi ajatuspajojen roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja avaa Säätiön uusia painopistealueita, Eriarvoisuuden vähentämistä ja Ihmisen toiminnan vaikutuksia maapallolle.

Innovaatiopolitiikka

Julkaistu 18.2.2019

Millaista tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa Suomessa pitäisi tehdä? Keskustelemassa kansanedustaja Pilvi Torsti, tutkimuspäällikkö Antti Alaja ja projektitutkija Maija Mattila.

Macedonia Name Issue

Julkaistu 30.1.2019

Samuli Sinisalo from Kalevi Sorsa Foundation interviews Toshe Zafirov and Aleksandar Spasov from Progres Institute (Macedonia) about the solution to the "Name Issue," which was resolved just days before, as the Greek Parliament passed the final vote.

Supertekoälyn sosiaalietiikkaa

Julkaistu 10.9.2018

Mitä supertekoäly on ja onko näköpiirissä aika, jolloin se on todellisuutta? Minkälaisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen jatkumoiden vallitessa supertekoälyä kehitetään? Mitä pitää ottaa huomioon supertekoälyn kehittämiseen ja kehittymiseen liittyen? Näitä ja muita supertekoälyyn liittyviä sosiaalieettisiä kysymyksiä tarkastelee väitöskirjatutkija Markku Valtanen projektitutkija Maija Mattilan haastateltavana.

Miten alustatalous muuttaa työtä?

Julkaistu 5.6.2018

Podcastissa Oxfordin yliopiston Associate Professor Vili Lehdonvirta kertoo, miten digitaaliset alustat muuttavat työtä. Suomessa sosiaalinen suojelu (muun muassa sosiaaliturva, sairausajan palkka) on sidoksissa työsuhteeseen - olisiko tätä sosiaaliturvan ja työsuhteen liittoa tarpeen tarkastella kriittisesti alustatyön aikakaudella? Vili Lehdonvirta on taloussosiologi, joka on Euroopan tutkimusneuvoston rahoittaman iLabour-tutkimushankkeen päätutkija. Häntä haastattelee Kalevi Sorsa -säätiön projektitutkija Maija Mattila.

Yleisturva

Julkaistu 9.5.2018

SDP:n Yleisturva-sosiaaliturvamallista keskustelemassa mallin kehittäjä Matias Mäkynen yhdessä Kalevi Sorsa -säätiön tutkimuspäällikkö Antti Alajan ja projektitutkija Maija Mattilan kanssa. Ketkä voivat saada yleisturvaa? Mitä tarkoittavat perus-, yleis- ja aktiivitaso? Miten yleisturva suhteutuu perustuloon?

Takaisin podcastien listaan