Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


#neuvottelija

#neuvottelija Sami Miettinen on huippuneuvottelijan podcast, jossa haastatellaan työkseen neuvottelevia ja annetaan neuvotteluohjeita. Aiheet vaihtelevat investointipankkitoiminnasta kansantalouteen ja kasvuyritäjiin. Samin Uusi neuvotteluvalta (WSOY) -kirjaa oli syksyllä 2019 kuunnelluin teos talous ja business-kategoriassa, rinnallaan myös kirjaan haastateltujen Risto Siilasmaan ja Björn Wahlroosin kirjat.

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 59 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 20.1.2020.

#neuvottelija 58 - OKR eli Objectives and Key Results (Henri Sora)

Julkaistu 17.1.2021

Henri Sora, Labrox:in toimitusjohtaja, kertoo kirjansa Strategia arkeen OKR-mallilla keskeisistä huomioista. OKR on lähes kulttimaineen saanut lyhyen aikavälin, esim. kvartaalitasolla, tapahtuva muutosjohtamisen tehotyökalu, jolla mm. Google on kiihdyttänyt kasvuaan arvioiden mukaan jopa kymmenkertaiseksi. Googleen mallin toi pääomasijoittaja John Doerr, joka oppi sen Andy Grovelta Intelissä ja kirjoitti OKR:stä klassikon Measure What Matters.  

Sora käy läpi Objectives (Tavoitteet) ja Key Results (Avaintulokset) ja niiden käyttöönoton ja seurannan yrityksen eri tasoilla. Malli pyrkii avoimuuteen, totuudellisuuteen sekä osaoptimoinnin minimoimiseen. Ne saavutetaan tekemällä tavoitteista haastavia, yhteisesti jaettuja (alignment), sekä jättämällä ne kompensaation ulkopuolelle.  

Sami ja Henri pohtivat myös muutoksia, joita ORK:ien käyttöönotto vaatii henkilöstöhallintoon, KPI:den seurantaan sekä strategiatyöhön. OKR soveltuukin erityisen hyvin itseohjautuviin yrityksiin ja Suomessa sen on ottanut käyttöön mm. Futurice, Ambientia ja Labrox. Mallin saa käyttöön jopa kahvipöydän tussitaululla, mutta kirjan toinen kirjoittaja Juuso Hämäläinen, www.tangible-growth.com, on myös perehtynyt OKR-ohjelmistoihin.   

Tilaa OKR-kirja: https://okr-kirja.fi/tilaa-kirja/ 

#sijoittajat #yritykset #neuvottelijat #ihminen

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 57 - Trumpin viraltapano ja bannaus (Antti Ronkainen)

Julkaistu 12.1.2021

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Antti Ronkainen kommentoi USA:n poliittista väkivaltaa ja kuohuntaa. Donald Trump ja hänen lakimiehensä Rudy Guiliani pyrkivät estämään Joe Bidenin saamien osavaltojen valitsijamiesäänien hyväksynnän kongressissa. He laittoivat toivonsa Trumpille lojaaleihin republikaanisen puolueen senaattoreihin ja alahuoneen edustajiin, sekä varapresidentti Mike Penceen.

Trumpin puhe kehotti väkijoukkoa marssimaan Pennsylvania Avenuelle.  Tästä alkoi tapahtumaketju, jossa viisi ihmistä, mukaanlukien poliisi, kuoli.  Demokraattinen puolue on hakemassa Trumpin viraltapanoa. Samalla demokraateille myönteiset sosiaalisen median alustat kuten Twitter, Facebook ja Instagram ovat estäneet Donald Trumpin some-viestinnän turvallisuusriskiin vedoten. Tämä on johtanut syytöksiin sensuurista ja pohdintaan alustojen kykyyn toimia demokraattisen ja neutraalin keskustelun edistäjinä. 

Ronkainen arvelee että Trump on kykenemätön myöntämään tappiotaan. Samalla hänen uhonsa on edesauttanut mm. Georgian osavaltion kuvernöörin paikan kääntymiseen demokraateille, joilla on mahdollisuus nyt myös kongressin tuella ajaa demokraateille mieluista lainsäädäntöä USA:ssa. 

#politiikka #yhteiskunta #neuvottelijat

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 56 - Päästökompensointi (Elina Kajosaari)

Julkaistu 7.1.2021

Compensate Operations Oy:n toimitusjohtaja Elina Kajosaari keskustelee Samin kanssa päästökompensaatiomarkkinasta. Antero Vartian perustama Kompensäätiö on säätiö, joka tarjoaa kuluttajille ja yrityksille hiilidioksidipäästöjen kompensaatiopalvelun.  Elinan tiimi siis laskee asiakkaan puolesta tämän aiheuttamat päästöt. Tämän jälkeen yhtiö luo (tai ostaa) päästövähennysyksiköitä, jotka perustuvat tiukat kritieerit ja auditoinnit täyttäviin hiilidioksidin sidontaprojekteihin.   Vapaaehtoisen päästökompensoinnin markkinaan liittyy keskeneräisyyttä ja puutteita. Esikriteeritkin täyttävistä hiilensidonnan projekteista alle 10% kelpuutetaan Compensaten asiantuntijapaneelin ja valintaprosessin kautta hiilensidontasalkkuun. Vuonna 2020 Compensate ohjasi salkun kautta hiilensidontaan noin 1,2 miljoonaa euroa  Suomen markkinatalouden jatkumossa vastikkeellinen päästökompensaatio on jäänyt rahankeruulain ja poliisihallituksen limboon, johon odotetaan muutosta lähiaikoina.   

Jakson lopussa Sami pyysi faktoja ilmastoskeptikoille: Norjalainen Per Espen Stoknes avaa hyvin syitä ilmastokriisin kieltämiselle. Stoknesiä löytyy myös Yle Areenasta. Skeptical Science tarjoaa vastauksia ja faktaa useimpiin denialistien toistamiin väittämiin.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 55 - Palaute (Kaisa Mäkelä)

Julkaistu 1.1.2021

Awareness Recreated-yhtiön perustajiin kuuluva Kaisa Mäkelä on vieraana keskustelemassa psykologisen palautteen tärkeyden lisäksi myös #neuvottelija -kanavan palautteesta.  Jaksossa #neuvottelija 34 – Panttivankineuvottelujen gurut ja paine neuvotteluissa Helena Åhman pyysi lahjoittamaan yhden kirjoistaan kanavan tarkkanäköiselle seuraajalle. Kaisa oli kommentoinut laajasti keskustelua ja oli lukupiirinsä yhteydessä keskustellut Åhmanin ja Harri Gustafsbergin aiemmasta kirjasta Tilannetaju : päätä paremmin, joten hän valitsi Keskusteluälykkyys painetilanteissa -kirjan.  

Tässä lyhen formaatin minijaksossa keskustellaan #neuvottelija -kanavan ensimmäisestä vuodesta. Kaisa pitää erityisesti rahoitukseen ja kasvuyrittäjyyteen liittyvistä keskusteluista. Jaksossa pohditaan myös tietoisuuden mallintamisen mahdollisuuksista, Carl Jungia ja Sigmund Freudia. 

Kommentoikaa onko kokeilu kiinnostava ja toistamisen arvoinen. Ryhmän linjasta on myös aina mielenkiintoista kuulla palautetta!

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 54 - The Great Reset (Tuomas Malinen)

Julkaistu 23.12.2020

Tuomas Malinen saapuu #neuvottelija -kanavan yleisön demokraattisesti valittuna (57% kannatus) toive-esiintyjänä. Aiheena on The Great Reset, joka on World Economic Forumin perustajan Klaus Schwabin kirja ja Davosissa 2020 pandemian keskellä tehty toimenpidesuositus hyviltä vaikuttavien toimenpidekorien käyttöönotolle. Pintaa raaputtamalla näistä löytyy epäilyttäviä lopputulemia ja elitistisiä pyrkimyksiä, jotka ovat ristiriidassa yksilönvapauksien kanssa.   LIVE kommentointi Tuomas Malinen & Sami Miettinen keskiviikkona 23.12.2020 kello 18:00. Tilaa kanava ja osallistu ja kysele jakson aikana Tuomas Maliselta mietteitä vuodelle 2021. #neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 53 - Uudet rakenteet Suomessa ja EUssa (Elina Lepomäki)

Julkaistu 17.12.2020

Elina Lepomäki, kokoomuksen varapuheenjohtaja, DI ja KTM keskustelee kuinka hyvin kokoomuksen hallituskaudella kirjoitettu Vapauden voitto (Otava) on kestänyt aikaa. Useat kirjan ideoista pohjautuvat universalismiin ja yksityisen kansalaisen oikeuteen tasapuolisiin ja elinkaaren yli toimivia kannustimia sisältäviin tukiverkkoihin, joiden rahoittaminen ei kuormita kansalaisvaltioita nykyisellä tasolla. Näitä ovat mm. perustili ja koulutusuudistus, sekä valtion tarjoama ansiosidonnainen työttömyysvakuutus. Möhkälemäinen sote-uudistus ei edellisen hallituksen eikä varsinkaan nykyhallituksen toteuttamana ole Elinan mielestä onnistunut uudistus, vaan räjäyttää menot ja siirtelee sote-menoja epätasapainoisesti kasvukeskuksia rankaisten.  

#neuvottelija-kanavan seuraajat pyysivät Samia haastamaan kysymyksellä onko Lepomäestä tullut liittovaltion ja euron puolustaja. Lepomäki ei vieläkään koe eurojärjestelmän olevan toimiva, mutta hän on kirjassaan esitellyt idean ihmisten liittovaltiosta, joka voisi purkaa euron valuvikoja ja moraalikatoa. Hän pitää paluuta no bailout -periaatteeseen ratkaisevana euron tulevaisuuden kannalta. Lepomäki pitää ongelmallisena Suomen poikkeavan jyrkkää polarisointia pelastusrahaston suhteen, joka ei tunnusta jo nykyisin keskuspankkijärjestelmän kautta toteutuvaa mittavaa yhteisvastuuta. 

Perustili on otettu kansainvälisessä keskustelussa hyvin vastaan. Perustilillä voisi olla myös EU-ulottuvuus ja jaksossa keskustellaan voisiko EKP:n keskuspankkirahauudistus yhdistyä EU:n laajuiseen henkilökohtaiseen perustiliin. Elina kannustaa suomalaisia aktiiviseen kansalaiskeskusteluun nykyrakenteiden haastamiseksi ja kehittämiseksi, niin Suomen kuin EU:n tasolla.  

Vapauden voitto-kirja: https://otava.fi/kirjat/vapauden-voitto/

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 52 - Vastuullinen kapitalismi (Tiina Landau)

Julkaistu 12.12.2020

Tiina Landau keskustelee Samin kanssa hänen ja Hanna Silvolan kirjasta Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin (Alma Talent). Milton Friedmanin on sanonut, että yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Se ei kuitenkaan ole yritysten ainoa tarkoitus ja hieman yllättäen kapitalismi, pääomien omistamisen vapaus, voi ohjata yrityksiä toimimaan vastuullisesti sijoittajien passiivisen ja aktiivisen toiminnan ohjaamana. Vastuullinen sijoittaminen ja yritystoiminta voi alentaa yritysten ja sijoittajien riskiä ja parantaa sijoitetun pääoman riskikorjattua tuottoa, jopa yli yleisen markkinakehityksen kuten näyttää käyvän vuonna 2020.

Tiina kuvaa vastuullisen sijoittamisen taustalla olevia rakenteita, joihin kuuluu YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta, Agenda 2030, sekä perinteisempiä yrityksen vastuullisuuden kolmea tarkkailu- ja tavoitealuetta - E environmental (ympäristö), S social (sosiaalinen vastuu) ja G Governance (hyvä hallinnointi). Vastuullisuuden tavoittelu voi luoda yritykselle kilpailuedun varainhankinnan lisäksi sen liiketoiminnassa. Vastuullisuusmittareita onkin otettu käyttöön liiketoiminnan ohjauksen lisäksi myös yrityskauppojen due diligencen osana. Sami jakaa #neuvottelijat -yhteisössä (liittymislinkki alla) Castren & Snellmanin seminaariin tekemäänsä Vastuullinen yrityskauppa-materiaalia.

Osakkeiden lisäksi ns. vihreät joukkolainat, green bondit, tuovat pääoman allokointiin vaikuttavuutta. Vaikuttavuussijoittaminen, impact investing, toteutuu yhä enenevässä määrin myös pääomasijoittajien toimesta.  

Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin (Tiina Landau ja Hanna Silvola)  https://shop.almatalent.fi/vastuullisuudesta-ylituottoa-sijoituksiin  

Tiina ja Hanna ovat solmineet kustannussopimuksen kirjan julkaisemiseksi englanniksi vuonna 2021 kansainväliselle yleisölle. 

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 51 - Rakenteet ja Sananvapaus (Ivan Puopolo)

Julkaistu 8.12.2020

MTV:n toimittaja ja sananvapauden puolustaja Ivan Puopolo keskustelee Samin kanssa yhteiskunnan rakenteista, sanavapaudesta, tasa-arvosta ja yksittäisten identiteettien oikeuksista toimia mm. suljettuina yhteisöinä. Saako media kuten Twitter tai YLE rajata mielipiteiden näkyvyyttä? Saavatko yksityisklubit rajata ihmisryhmiä pois identiteettien tai mielipiteiden perusteella?  

Jaksossa pohditaan sananvapauden toteutumista kansallisvaltioissa, joissa ideoiden markkinoita rajoittavat lain lisäksi myös yhteiskunnalliset rakenteet. Yhteiskuntafilosofiat ovat törmäyskurssilla mm. Ranskassa, jossa presidentti Emmanuel Macron on jäänyt mm. USA:n median hylkimäksi ideallaan eurooppalaisesta universalismista ja sekularismista. Macron on kokenut jääneensä yksin puolustamaan eurooppalaisia arvoja. Macronin universalistinen ajattelu on lähellä Francis Fukuyaman Identiteetti-kirjan teoriaa yhteiskunnan yhtenäisyyden ja kunnian kaipuusta. Macronin mielestä Ranskaan ei sovi amerikkalainen relativistinen identiteettipoliittinen multikultturalismi.  

Sekä Ivan että Sami kannattavat yhteiskunnan rakentumista mahdollisuuksien tasa-arvon pohjalta ja vierastavat lopputulosten tasa-arvoa. Keskustelussa pohditaan, onko markkinamekanismi lopputuloksille ja mielipiteille kuitenkaan tehokas ja itseään korjaava.  Sami arvioi, että vinoutuneet rakenteet johtuvat pääasiassa yksilötason käyttäytymisen vääristymistä - mieli painottaa liikaa samankaltaisuutta biologian ja vertaisoppimisen johdosta ja tätä vääristymää ei työmarkkina automaattisesti korjaa. Ivanin ajattelua ohjaa tieteellisen teorian faktapohjainen validoiminen. Hänen mukaansa ihmisten liberalismiin ja ihmisten vapaaseen käyttäytymiseen ei tule kajota kuin erittäin painavin perustein.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 50 - EU:n oppositio (Sari Essayah)

Julkaistu 3.12.2020

Sari Essayah, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja aiempi MEP, europarlamentin jäsen, kuvaa EU:n rakennetta. Samin tutustumismatkalla Brysseliin hänelle esitettiin väite että EU:ssa ei ole oppositiota.  

Essayah pohtii väitettä sekä kansallisten parlamenttien ja niiden valiokuntien sekä EU:n päätöksentekoelimien välistä demokraattista ja epädemokraattista suhdetta. EU:n elpymispaketin hyväksyntään liittyvä perustuslakivaliokunnan ja hallituksen välinen työskentely jätti Suomen kansalliselle oppositiolle vähän aseita vastustaa liittovaltiokehitystä.  

EU:n lainsäädännössä heikommin tunnetut raportöörit ja varjoraportöörit ovat puolueryhmien pääkanavat direktiivien ja enenevässä määrin asetusten kehittämiseen.  EU:n päätöksentekorakenne sisältää erityisesti Eurooppa-neuvoston kautta hidasteita yltiöpäiselle liittovaltiokehitykselle. Yritykset muokata EU:n vaalijärjestelmää kansalaisten kannalta mielenkiintoisemmaksi kärkikandidaateilla, spitzenkandidat, kuitenkin epäonnistui.  

Lopuksi Sari ja Sami pohtivat miten muuten EU:n järjestelmää voisi kehittää.  Jakso on kuvattu Puheenaiheen studiolla pidemmän EU:n ja euron rakenteita (ml. ECU-2) pohtivan keskustelun yhteydessä Sari Essayahin ja Sami Miettisen välillä.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 49 - EXIT Vol 2 yrittäjyys (Matias Mäenpää)

Julkaistu 29.11.2020

Matias Mäenpää, Anssi Kiviranta ja Petteri Poukka ovat julkaisseet EXIT vol. 2 - 16 Inspiroivaa tositarinaa suomalaisista yrittäjistä -kirjan. Sami Miettinen haastattelee Matiasta kirjan teemoista ja kuinka se rakentaa sekä alkuperäisen EXIT-kirjan että aiempien yritysmyönteisten kirjojen jatkumoa (esim. Taivas ja Helvetti-sarja).  Matiaksen mukaan ilahduttavasti sekä yrittämiseen että myös yrityksen omistamisen vaihtamiseen eli exittiin suhtaudutaan nyt aikuismaisemmin. Aiemmin viestikapulan vaihto on nähty "yrittäjän lottovoittona" tai jopa eriarvoisuuden vähentämisen vastaisena loukkauksena yhteiskunnalle.  

EXIT ja EXIT 2 käsittävät 31 yritystarinaa mukaan lukien Matiksen omakohtaisen PPG-Visman ja Anssin Bo LKV:n joissa välittäjänä toimi Translink Corporate Finance (Tero Nummenpää ja Ruben Moring). Uuden EXIT:in päättää Sami Inkisen loistelias Perunapelloilta Piilaaksoon - Asunnonvälityspalvelu muutti kiinteistöalaa ja toi miljardikaupat, jossa kuvataan mm. miten Trulia luotiin tyhjästä ja lopulta myytiin 2,6 miljardilla eurolla Zillowilla. Inkinen ja hänen vaimonsa Meredith Loringin tausta kestävyysurheilussa ja henkisessä hyvinvoinnissa on saanut Samin kanavoimaan osan energiastaan ja resursseistaan Virta Healthiin, joka tavoittelee kakkostyypin diabeteksen parantamiseen.  

Muita EXIT:in haastateltavia olivat mm. Peter Vesterbacka, Pekka Kari, Maija Itkonen, Rami Peltonen, Jaakko Mäki-Petäjä, Miia Riekki, Hannu Kytölä, Elias Aalto, Robert Kullström, Sirena Kiviranta, Harri Tahkola, Tuomas Kukkonen, Mikko Silventola, Taneli Sutinen ja Leena Niemistö.  

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 48 - EXIT-opas ja pääomatulot (Kim Väisänen)

Julkaistu 25.11.2020

Kim Väisänen pohtii #neuvottelija-jaksossa suomalaisen yhteiskunnan kiihkoa repostella pääomatuloja, jotka ovat noin 13 miljardia euroa kun ansiotuloja on 130 miljardia euroa. Verokiila on kokonaisveroasteen ollessa 42% bkt:stä suuri ja vain omistusasuminen on verovapaata kahden vuoden jälkeen. Suomalaisten vähäisen varallisuuden kertymisreittinä se onkin ylivoimainen.

Sosiaalinen siirtyvyys on silti suurta. Korkea ikä selittää varallisuutta ja tuloja jopa vielä paremmin kuin omistusasuminen, opiskelijat ovat nuorina ihmisinä lähes varmasti vähätuloisia.

Kim pohtii Samin kanssa yrityksen perustamisen ja erityisesti sen myynnin, EXIT:in mahdollistamaa yhteen verovuoteen tiivistämää tuloa varallisuuden lähteenä. Kim Väisäsen, Katleena Kortesuon ja Janne K. Jääskeläisen Exit-opas yrittäjälle - Näin trimmaat firmasi myyntikuntoon käsittelee tätä reittiä. Myyntivalmius vaatii noin kahden vuoden kehitysohjelmaa. Yrityksen tulee olla hyvä työntekijöille, asiakkaille ja omistajille. Sille on myös rakennettava hyvä hallinnointitapa ja sen tulee panostaa ammattimaiseen neuvonantotiimiin ja hakea useita ostajakandidaatteja.

EXIT:in jälkeen on mahdollista siirtää osa varallisuudesta kasvuyrityksiin, kuten Kim teki Blanccon jälkeen esim. Frameryyn ja jaksossa #37 puituun Videolyyn.

Pahoittelut 22:00 kohdassa tulevasta porauksen äänestä – rakennusporukka päätti tulla aamuvuoroon!

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 47 - Oppiminen ja EdTech sijoituskohteena (Marko Kyyrönen)

Julkaistu 18.11.2020

Marko Kyyrönen, Sparkmind.vc :n toimitusjohtaja, avaa miksi oppiminen alkaen varhaiskasvatuksesta aina elinikäiseen ja yritysten oppimiseen saakka on kasvavan sijoittajakiinnostuksen kohde. Jaksossa pohditaan onko Eurooppa ja Suomi jäämässä jälkeen Kiinan, Intian ja USA:n EdTech-buumista ja toisaalta kuinka norjalainen Kahoot on pelillistetyllä oppimisalustallaan päässyt yksisarvistasolle (yli $1mrd arvonmääritys) asti.  Sparkmind Fund on nyt €40m rahasto, jota tullaan kasvattamaan €60m saakka. 

Rahaston porfoliosta löytyy jo neljä sijoituskohdetta Suomesta, seuraavien sijoituskohteiden ollessa muualla Pohjoismaissa.  Suomen peruskoulun ja toisen asteen oppimisalustat ovat melko keskitettyjä, mutta Sanoma ja Otava ovat merkittäviä perinteisiä oppimateriaalituottajia, joiden tarjoumaa haastetaan mobiilipuolella mm. Google classroomin mahdollistamilla oppimisympäristöillä. 

Sovelluskehitys on myös murroksessa, Visman Wilma-sovelluksen ollessa yksi varhainen esimerkki opetuksen hallinnointipuolen ohjelmistoista.  Kommentoi miten näet oppimisen kehittyvän ja onko Suomen PISA-menestystä jatkettavissa älykkäällä koulutuksen (Ed) ja teknologian (Tech) yhdistelmällä! Tutustu videossa mainittuun savolaiseen Mauno-mäyräkoiraan liittymällä Facebookin suljettuun #neuvottelijat-yhteisöön

#neuvottelija 46 - Uusklassinen taloustiede ja historia (Juhana Vartiainen)

Julkaistu 15.11.2020

VTT Juhana Vartiainen käy Samin kanssa läpi uusklassisen taloustieteen historian kohokohdat, #neuvottelija-yleisön pyynnöstä.

Adam Smith - markkinatalous, näkymätön käsi ja absoluuttinen kilpailuetu

David Ricardo - koronkiskonta ja suhteellinen kilpailuetu

Karl Marx (ja Thomas Robert Malthus) - työväestön riisto ja kommunismi

Alfred Marshall - marginalismi ja valtavirran taloustiede

Sir John Maynard Keynes (ja Jean-Baptiste Say) - kysyntä ja tarjonta, makrotaloustiede, likviditeettiloukku

Friedrich Hayek (ja Ludvig von Mises) - itävaltalainen taloustiede ja subjektiivinen arvoteoria

Milton Friedman (ja Irving Fischer) - rahapolitiikka ja keskuspankkien valta 

Makrotaloustieteen tulevaisuus - käyttäytymistaloustiede (ja poliittinen taloustiede)

Kerro kuka puuttuu ja kenestä haluaisit oman jakson?

Jakso on nauhoitettu #puheenaihe-studiossa Rami Kurimon kanssa sen jälkeen kun Sami Miettinen ja Juhana Vartiainen olivat keskustelleet rahapolitiikasta ja universalismista euroalueella, liiittovaltiokehityksestä sekä Samin kehittämästä ECU2-mallista, jolla se Samin mielestä voitaisiin estää.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 45 - Moderni rahateoria MMT (Lauri Holappa)

Julkaistu 10.11.2020

Modernista rahateoriasta väitöskirjan tehnyt Lauri Holappa jäsentelee räjähdysmäisesti suosiotaan lisänneen rahajärjestelmäkuvauksen, MMT:n (Modern Monetary Theory), perusoletukset ja rakenteet.

Finanssipolitiikan rajoittamista perustellaan usein virheellisesti rahoitusmarkkinoiden kurinpitomekanismilla. MMT:n perusajatuksena on ohittaa yksityiset luottomarkkinat kokonaan ja säädellä rahan määrää ja fiskaalikulutuksen määrää suoraan valtiollisen keskuspankin myöntämällä luotolla, jonka määrää voidaan tarvittaessa kontrolloida myös verotuksella. Sami ja Lauri pohtivat mallin suosiota sekä vasemmistopiireissä että yllättäen myös investointipankkiiripiireissä, sillä sen kuvaus rahan luonteesta on oikea. 

Väärää rahamarkkinoiden kuvausta löytyy erittäin usein, karkeana esimerkkinä muuten erinomaisen Yval Hararin Sapiens kirjan kuvaus luotonlaajenemiskertoimeen (10x) perustuvasta eksogeenisestä rahajärjestelmästä, joka ei kestä päivänvaloa. Ajattelu on sukua rahan kvantiteettiteorialle Mv=PQ, jonka kyky kuvata reaalimaailmaa on myös alhainen. Jakson spekulatiivisemmassa osiossa Sami pyytää Lauria pohtimaan hyperinflaation esiintymistä, sitä voiko euro toimia chartalistisesti EU-tason ja maatason yhdistelmänä ECU2-mallilla ja onko itävaltalaisessa koulukunnassa mitään hyvää?  Eniten suosiota MMT:llä on USA:ssa ja voi olla että Joe Bidenin voitto tuo sen politiikkaratkaisuksi alijäämien ylläpitoon. 

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#negotiator 44 - SaaS funding Vainu with Round2 (Christian Czernich)

Julkaistu 6.11.2020

Christian Czernich, PhD, is the Founder and CEO of Round 2 Capital Partners, a specialist in enabling the growth of Software as a Service companies via revenue funding. His capital portfolio includes also Finnish SaaS-champion Vainu.io, a real-time company data platform and a successful B2B SaaS growth company.

Christian is also a former Translink Corporate Finance partner with deep academic and M&A structuring knowledge from e.g. Stockholm School of Economics and Stanford. He and Sami discuss the similarities in the Austrian and Finnish mindsets. Sami has worked with a number of Austrian companies on M&A. Round2Capital has had a very favorable impression of Finland, especially from technology point of view, and is keen to fund more success stories in the Nordics.

In this discussion Czernich shares his favorite SaaS-company metrics from both equity and debt financing point of view. These include net churn, Customer Acquisition Cost (CAC) in relation to Lifetime Value (LTV), Annual Recurring Revenue (ARR) growth and often overlooked Customer Engagement.

#neuvottelija 43 - Koronan toinen aalto ja Globaali dystopia (Tuomas Malinen)

Julkaistu 29.10.2020

GnS Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen kuvaa koronan toisen aallon talousvaikutusta. Jaksossa pureudutaan talouskommentaattoreiden ja päättäjien usein käsitelemättä jättämään kumulatiiviseen skenaarioanalyysiin.  On mahdollista hahmottaa skenaario, jossa taloudellisten ja terveydellisten rajoitusten vuoksi päättäjät ottavat käyttöön yksilöiden vapauden rajoituksia. 

Näiden lisäksi keskuspankkien alati kiihtyvä tarve vallata maaperää markkintaloudelta ja liikepankeilta näkyy syövän kaltaisena suunnitelmatalouden leviämisenä. Kiinan kommunistisen puolueen päätös velvoittaa maksujärjestelmät kuten Alipay ja WeChat käyttämään kiinalaista digitaalista keskuspankkirahaa mahdollistaa kansalaisten transaktioiden seurannan. Tämä on kehitys jota mm. Financial Times seuraa huolestuneena.  Näiden kontrollipäätösten yhdistelmänä, joko globaalisti koordinoituna tai sattumanvaraisena kumulointina, voi syntyä globaali dystopia, kansalaisten perusoikeuksien finanssipohjainen rajoitus, jopa totalitarismi.  Katso ja kommentoi kuinka lähellä globaali dystopia mielestäsi on. 

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 42 - 2NS-Valkohatut ja Vastaamon kiristys (Juho Ranta)

Julkaistu 26.10.2020

Second Nature Security-yhtiön Chief Technology Officer Juho Ranta avaa Psykoterapiakeskus Vastaamon kiristysvyyhtiä, jonka pahispuolella on  kyberrikollisjoukkio, black hat -hakkerit. 2NS-yhtiön liiketoimintamalli taas perustuu tietoturvan testaamiseen valkohattuhakkereiden kautta. Keskusrikospoliisi kiitteli julkisesti 25.10.2020 tiedotustilaisuudessaan tämän yhteisön apua, jonka perusteella kiristyksen forumina toimiva TOR-verkko ja bitcointili on saatu osittain kartoitettua.

Neuvottelija-yhteisössä on aiemmin käsitelty painetilanteissa selviytymistä mm. jaksossa #neuvottelija 34 – Panttivankineuvottelujen gurut ja paine neuv otteluissa (Helena Åhman).Juho avaa mitä suomalaisyritykset erityisesti terveydenhoidon alueella voivat oppia tilanteesta ja kuinka eurooppalainen GDPR-direktiivi on myös hyvä asia. Kiristyksen uhrit ovat saaneet poliisilta klassisen terrorismin vastaisen neuvon olla maksamatta kiristäjille bitcoineja, koska mitään takaeita ei ole että kiristys ei toistuisi.

Juho ja Sami pohtivat myös henkilökohtaisten identiteettitunnusten liiallista roolia - sähköpostin, henkilötunnuksen ja puhelinnumeron yhdistelmällä voidaan toteuttaa identiteettivarkauksia. Hallituksen hanke uudistaa henkilötunnus sukupuoli- ja ikätunnistetta sisältämättömäksi mahdollisesti uudistettavaksi tunnisteeksi on kannatettava uudistus, tosin sen kustannusvaikutus olisi suuri.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 41 - Mediasisältöjen arvo, IPR ja Disney (Timo Argillander)

Julkaistu 21.10.2020

#neuvottelijat -yhteisön Peter Fredman herätti laajaa keskustelua aiemmin kysyessään mielipiteitä immateriaalioikeuksien markkina-arvojen kohoamisesta fyysisten assettien, kuten Kaipolan paperikoneen, kustannuksella.

IPR VC:n toimitusjohtaja, aiemmin Applellakin työskennellyt Timo Argillander pohtii Samin kanssa Moomin Charactersin toimitusjohtajan ja Rights & Brandsin perustajan Rolle Kråkströmin Uusi neuvotteluvalta (WSOY) kirjassa esittämää väitettä. Rollen yhtiöt ovat harvoja suomalaiskonsepteja, jotka ovat onnistuneet lisensioimaan taiteellista sisältöä laajasti käytännössä kaikkialle maailmaan. »HBO ja Disney luovat viihdettä. Viihteen perusoletus on, että se korvataan aina uudella. Taide pelaa eri kentällä. Meidän perusnarratiivimme on pysyvää.»

Timo on myös Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) hallituksen jäsen ja keskustelussa kuvataan fokuksen siirtymää immateriaalisijoituksiin, joko on kiihtynyt sekä koronan että negatiivisten korkojen myötä.

Lisäksi riemuitaan mahdollisuuksista, joita Netflix, HBO ja erityisesti Disney tuovat suomalaisille elokuva- ja sarjatuotannoille kuten Sorjonen, White Wall ja erityisesti Gigglebug Entertainment Oy:n Keltainen Lumimies, joka on ensimmäinen Disneyn Suomesta tilaama alkuperäissarja.

Mediasisältöjen arvo on huipussaan kun niitä kulutetaan lyhyen viihdetuokion sijaan vuosien tai vuosikymmenien ajan pitkän kulutushännän kautta (long tail). Suomen kansantulon kannalta pitkien immateriaaliarvojen neuvottelu on elintärkeä taito.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 40 - USA:n liittovaltiokehitys (Manolis Huuki)

Julkaistu 18.10.2020

Manolis Huuki, Kannukselta kotoisin oleva myös USA:ssa opiskellut valtiotieteen opiskelija käy läpi USA:n liittovaltiokehityksen kriittiset vuodet. Kannus tunnetaaan kriisiajan pääministeristään Esko Ahosta, jonka kirja mustien joutsenten vuodesta 1991 on nyt tapetilla. Myös tuo aika varoittaa velkaantumisen vaaroista. Velkaantumienn osittain johti USA:n osavaltioiden ristiriitojen kasvuun ja sisällissotaan.  

Huukin isä on kreikkalainen ja jaksossa käydään läpi myös Sokrateen filosofiaa maailmanhistorian ensimmäisenä trollina.  

Manolis Huuki kuvasi jakson yhteydessä Sami Miettisen haastattelun suomalaisten kansainvälisistä neuvottelutilanteista.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 39 - Saavutus Podcast (Aaro Huttunen)

Julkaistu 10.10.2020

Sami Miettinen haastattelee Saavutus Podcastin isäntää Aaro Huttusta. Aaron kanavalla on tarinoita yksilötasolla merkittävistä saavutuksista ja niihin käytetyistä taidoista. #neuvottelija -kanavan jakso on kuvattu kaksoisjaksona. Samin haastattelu New Orleansin MBA-opintojen, Lontooseen muuttamisen ja kansainvälisen investointipankkiirin uran tavoittelusta löytyy nimellä Miksi neuvottelu on elämän tärkein taito

Aaron vieraiden saavutusten taustalla on usein elämänhallinnan, biohakkeroinnin ja erityisesti yksilöpsykologian vaikuttajat. Hän keskustelee jaksossa Samin kanssa mm. Jari Sarasvuon varhaisesta esikuvasta Brian Tracystä ja Tony Robbinsista, Richard Bandleristä sekä Robert Kiyosakista.

Kanavan kuulijat ovat toivoneet neuvotteluiden biohakkerointia tai psykofyysistä valmistautumista raskaisiin paineneuvotteluihin. Aaron suosituksia ovat mm. hänen vieraanaan ollut Jaakko Halmetoja sekä Teemu Arina. Molempien kanavien kuulijoilta toivotaan ehdotuksia haastateltavista kommentteihin!

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 38 - V-käyriä ja taistolaisuutta (Tuomas Malinen)

Julkaistu 1.10.2020

GnS Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen saapuu kertomaan yrityksensä tuoreimman Q-Review-raportin tunnelmat. Synkät ovat näkymät koko skenaariohaitarissa. Tuomas ei usko yleiseen toiveajatteluun eli V-käyrillä toipuvaan talouteen sekä sen taustakuvana yhteen piikkiin laantuvaan korona-aaltoon. 

Istuvan hallituksen ja Sanna Marinin hyvin ekspansiivinen fiskaalielvytys tuntuu sopivan näihin skenaarioihin huonosti. Lisäksi pääministeri vaikuttaa olevan törmäyskurssilla yritysjohdon kanssa, joka yrittää selviytyä jälkisyklisen taantumisaallon ja mahdollisesti euron aiheuttaman kilpailukyvyn tuomista haasteista parhaan kykynsä mukaan. Pääministerin retoriikka on Malisen mielestä jopa taistolaista ja EU:n pelastuspaketin suhteen myös Matti Vanhasen puhe on välttelevää.  Katso ja kommentoi!

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 37 - Verkkokauppojen videosisältöbuumi (Nora Huovila)

Julkaistu 18.9.2020

Nora Huovila, Videolyn toimitusjohtaja, keskustelee Samin kanssa #neuvottelija -jaksossa videosisältöjen buumista verkkokaupoissa. Videot ovat erittäin tehokas tapa vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. Verkkokaupassa ostopäätöksiä voidaan A/B-testata kuratoitujen videoiden kautta. Sisältöä tuottavat myös brandit, joiden intresseissä on tuotteidensa mahdollisimman laadukas esitysmateriaali. Videoly.co yhdistää molemmat intressit. Videoly on kolmen enkelisijoituskierroksen jälkeen saanut suomalaiselta SaaS-erikoisyhtiöltä, Vendep Capitalilta kasvusijoituksen erityisesti Pohjois-Amerikan kasvuun. Sami ja Nora keskustelevat Atlantin ylityksen muodoista ja haasteista. Jakson esimerkkinä käytetään myös Samin yrityksen, Translink Corporate Finance Oy:n avustamaa Keskisen Kello – A-lehdet transaktiota.

Keskustelu laajenee myös kestävän kehityksen ja henkilökunnan arvoihin ja USA:n seeprasijoituskulttuuriin, joka on vastineena Silicon Valley Venture Capital Unicorn Complex-toiminnalle, jonka skaalautuvuusarvot ovat kovia. Nora on perustanut yhtiökumppaninsa kanssa Aalto-yliopiston naisverkoston, Sekä Nora että Sami paljastuvat Simon Sinekin faneiksi.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#negotiator 36 - Life after RBS and pinBox Solutions (Sanjeev Kumar)

Julkaistu 9.9.2020

Sami Miettinen interviews his former colleague at RBS, Sanjeev Kumar on his career after the Royal Bank of Scotland and on his recent non-executive position at pinBox Solutions, www.pinboxsolutions.com, as Global Advisory Board Member.  

pinBox Solutions is committed exclusively to digital micro-pension inclusion in Asia, Africa and the LAC. They help design, build and deploy inclusive, digital micro-pension systems that enable and encourage non-salaried workers to save for a secure and dignified retirement.  As Sami is also and Advisory Board member at a promising fintech company www.realstocks.io, Sanjeev and Sami are able to compare combining global executive level positions with impact investing. 

#negotiators-community supporting negotiations 

#neuvottelija 35 - Uran vaihto ja enkelisijoitukset (Ali Omar)

Julkaistu 4.9.2020

Ali Omar aloitti uransa lääkärinä ja perusti Kustaa Pihan kanssa Med Groupin, jonka runrate liikevaihto nousi sataan miljoonaan. Uran vaihtoa, pivotointia, auttoi lääkärityön varmuus paluukohtana, mikäli yritys olisi epäonnistunut. Riskin otto kannatti, tosin lääkärin työn lisäksi Ali tarvitsi myös MBA-koulutuksen lopulliseen menestykseen. Hän varoittaakin vääristä syistä uran vaihtamisesta. Vähintäänkin tulee tiedostaa että usein vaihtoa ajaa henkilökohtaiset turhautumiset. Jos pohjatyö on hyvin tehty, yrittäjyys on kuitenkin kuormittavuutensa vuoksi hyvin palkitsevaa. 

Kasvuyrittäjyysuransa jälkeen hän on rakentanut kymmenien yritysten enkelisijoitusportfolion ja osallistuu aktiivisesti niiden kehittämiseen. Nykyiset kiinnostukset kohdistuvat jatkuvan laskutuksen ohjelmistoyrityksiin (SaaS) ja niiden kansainväliseen skaalaukseen, koneoppimiseen ja analytiikkaan.   Ali ja Sami jakavat jaksossa kokemuksiaan enkelisijoittamisesta sekä sen kehittymisestä mm. FIBAN:in kautta. Kovaa työtä oikeilla työkaluilla tekevät perustajat voivat saada huipputuloksia. Omar toivookin Suomeen lisää aktiivisia enkelisijoittajia ja on valmis jakamaan kokemuksiaan perustajien lisäksi myös uusien sijoittajien kanssa. 

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 34 – Panttivankineuvottelujen gurut ja paine neuvotteluissa (Helena Åhman)

Julkaistu 29.8.2020

Sami Miettinen haastattelee työpsykologian tohtoria Helena Åhmania hänen neuvottelukokemuksistaan panttivankipsykologian ammattilaisten kuten Chriss Voss:in, George Kohlrieserin, Derek Gauntin, Richard Mallenderin ja Mathias Schrannerin kanssa. He ovat työskennelleet mm. FBI:lle ja Scotland Yardille. Helena itse on mm. palkittu kahdesti Ekonomiliiton kirjallisuuspalkinnolla sekä Vuoden puhujana.

Jaksossa Helena keskustelee työelämän neuvottelujen hallinnasta. Niitä voi käsitellä panttivankipsykologian keinoin erityisesti painetilanteissa. Paine on suurimmillaan, kun konfliktissa yhdistyy tietotason, tunnetason ja arvojen ja/tai identiteetin ristiriidat. Painetta ei pidä kuitenkaan pelätä tai edes välttää, sillä neuvottelijoiden yhteys ja keskustelun aitous muodostuu erityisesti painetilanteista selvitessä.

Liity #neuvottelijat -yhteisöön Facebookissa tai kommentoi YouTubessa tai Twitterissä aiheita. #neuvottelija-kanava arpoo osallistuneiden kesken Helena kolme kirjaa palkinnoksi yhteisöllisyydestä.

1. Keskusteluälykkyys painetilanteessa (Alma Talent) on opas vaativiin keskusteluihin, neuvotteluihin ja konflikteihin, sekä ulospääsyyn kohti neuvotteluratkaisua

2. Tilannetaju (Alma Talent, Harri Gustafsbergin kanssa) kertoo mistä tilannetaju syntyy, miten sitä voi kehittää ja miten se liittyy päätöksentekoon

3. Vallan Varjo (Suomen liikekirjat) on psykologinen murhamysteeri, jonka sankarina on KRP:n rikostutkija-psykologi Nina Susitaival

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 33 - Turvallisuuspolitiikka EU:ssa, NATO ja euro (Vesa Kanniainen)

Julkaistu 24.8.2020

Sami Miettinen haastattelee kolme väitöskirjaa tehnyttä Helsingin yliopiston emeritusprofessori Vesa Kanniaista Suomen turvallisuuspoliittisesta vajeesta, jota EU täydentää. Sotataloustiede pystyy arvioimaan kansallisia puolustustrategioita ja Kanniaisen toinen väitöskirja Esseitä kansallisesta puolustuksesta pureutuu myös Suomen turvallisuuspolitiikkaan talousteorian keinoin. 

Suomella on pysyvä geopoliittinen turvallisuusvaje.  Kanniaisen esseet käsittelevät mm. kansakunnalle optimaalista oman armeija kokoa, ääritapauksessa olemattomasta Lichtensteinin armeijasta Israelin monivuotiseen molemmille sukupuolille pakolliseen armeijaan turvallisuusvajeen näkökulmasta. Ruotsin päätös ajaa alas oma armeijansa vaikuttaa Suomen jatkuvaa asevelvollisuutta huonommalta. Kanniainen arvioi molemmilla mailla olevan kuitenkin NATO-option tai vähintäänkin USA:n osittaiset turvallisuustakuut, joita täydentämään EU:n turvallisuuspoliittinen ulottuvuus on kuitenkin arvokas. 

EU on moninkertainen taloudellinen ja väestöllinen mahti esim. Venäjään verrattuna.  Kanniainen toteaa, että NATO taritsisi Suomea enemmän kuin Suomi NATO:a Baltian turvallisuuspolitiikan takaajana, joten option lunastamista ei tule hätiköidä. Lisäksi jaksossa käydään läpi euron talouskasvua heikentävää vaikutusta EU:lle.  Lopuksi Vesa kertoo nykyprojekteistaan, jotka keskittyvät mm. etiikan ja käyttäytymistaloustieteen yhdistämiseen taloudelliseen tutkimukseen.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 32 - Verotus, Laffer ja Libera (Tere Sammallahti)

Julkaistu 20.8.2020

Sami Miettinen haastattelee Liberan tutkimusjohtajaa Tere Sammallahtea päivä sen jälkeen kun toinen ajatuspaja Kalevi Sorsa- säätiö julkaisi neljäsataasivuisen katselmuksen Suomen väitettyyn eriarvoisuuskehitykseen. Samaan aikaan Suomessa on OECD:n suurimmat tulonsiirrot ja eriarvoisuus gini-kertoimella mitaten on maailman pienimpiä. Olemme äärimmäisen tasa-arvoisessa ylimmässä desiilissä globaalisti. 

Julkinen keskustelu on Suomessa keskittynyt siihen, miten saataisiin kerättyä mahdollisimman paljon veroja, ja hiukan liikaakin, jos se vaan poistaa tuloja ylimmiltä desiileiltä. Suomessa taas ei käydä käytännössä mitään keskustelua siitä mitkä ovat valtion ja julkisen sektorin ydintehtävät. Suomessa kerätään joka skenaariossa maksimimäärä veroja ja sitten ne käytetään politiikkojen päättämiin, usein vain pientä klikkiä hyödyntäviin projekteihin.  Maksimaalisen euromääräisen verokertymän kuvaus voidaan ymmärtää Lafferin käyränä, jossa veroaste 0% tuottaa nolla euroa verotuloja. Toisessa päässä on veroaste 100%, jossa jokaisen taloudellisen toimeliaisuuden osoitus viedään pois yksilöltä. Tämä malli tuottaa veroeuroja vain totalitaarisessa yhteiskunnassa.

Keskustelussa pohditaan omistaako valtio yksilöt verosubjekteina ja kun näin ei ole, miten poliittista akselistoa voisi ymmärtää liberalismin lähtökohdista. Ajatuspajat ovat ideoiden alustoja, jotka voivat laventaa Suomen tukehtunutta poliittisesti soveliaiden keskusteluaiheiden kenttää. Lopussa Sami toivoo poliitikoilta enemmän pitkän formaatin tubetuksia, joista Sammallahden Terestroika-kanava on yksi esimerkkki.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#negotiator 31 - Stealth Federalization of the EU (Tuomas Malinen)

Julkaistu 12.8.2020

Tuomas Malinen, the CEO of GnS Economics goes through four charts over the stealth federalization of the EU in the interview by Sami Miettinen at the #negotiator channel. The YouTube interviews with Tuomas Malinen have been watched over 200,000 times in Finland so his message resonates with Finns, who are worried of the EU becoming a federation as the 750 billion euro recovery fund breaks EU Articles 123, 125 and 310.  Tuomas encourages the citizens of the EU countries to demand referendums and national discussions on the fund in 20020. These would determine, whether the transfer union with ever increasing tax burdens and mutualized federal debt is in their interests.  

Malinen compares the unfavorable GDP paths of Finland, Italy, and Greece to the more encouraging recoveries of Germany, Austria, Spain and Portugal. Consequently, Tuomas questions the impact of the common currency, euro on the growth paths of the countries by showing the practically identical interest rate paths of Finland, Sweden and Eurozone over decades, regardless of the currency used. In another chart, GnS Economics has simulated the development of the currency of Finland, markka (FIM), during the euro period. The simulation points to significant counter-cyclical benefits, which would have boosted the economy of Finland, especially via export growth, by tens of billions of euros.  

The key themes of the interview are spelled out by Tuomas Malinen and Peter Nyberg in their article.

#negotiators-community supporting negotiations 

#neuvottelija 30 - Kaadetaan EU:n tulonsiirtorahasto! (Tuomas Malinen)

Julkaistu 6.8.2020

GnS Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen latelee Sami Miettisen haastattelussa madonluvut Euroopan Unionin ehdotukselle muuttaa valtioiden liitto liittovaltioksi kansallisvaltioita sumuttaen. EU:n perussopimuksen artikkeleita 310, 125 ja 123 rikotaan EU:n 750 miljardin euron tukipaketilla ja paketin hyväksyntä kansallisissa eduskunnissa sinetöisi EU:n velkaantumisen ja jäsenvaltioiden väliset tulonsiirrot pysyväksi rakenteeksi. Ne toistettaisiin vääjäämättömien seuraavien eurokriisin jälkeen ja johtaisivat jälleen yhden holtittoman velkatason luomiseen liittovaltiotasolle. Tukipaketin jakokriteerit vaikuttavat muodostetun auttamaan Ranskaa estämään sen pankkisektorin tappioita erityisesti Italiasta ja Espanjasta, eikä poliittinen meriselitys solidaarisesta koronatuesta tai erityisesti viennin tukemisesta ole uskottava.

Euroopan Union tulevaisuuden kannalta on ongelmallista sitoa euron ja EU:n kohtalot yhteen. Liittovaltioprosessi on mahdollista pysäyttää tai legitimoida järjestämällä neuvoa antava kansanäänestys tulonsiirtosopimuksesta ja edellyttämällä eduskunnan kunnioittavan sen tahtoa. Mikäli prosessia ei pysäytetä, euron korjaamisen sijasta koko EU:n tulevaisuus on uhattuna yhteisvelan lyhytaikaista krapularyyppyä vastaan.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 29 - Talouskasvu ja Instituutiot (Mika Maliranta)

Julkaistu 3.8.2020

A/M Podcastin pääjuontaja Mika Maliranta kuvaa talouskilpailua urheiluvertauksin pelikentän tasoittamisena. Sami Miettinen johdattelee keskustelun yritystenvälisen kilpailun ja Kilpailuviraston tekemän tuomarointityön lisäksi muiden hyvien instituutioiden rooliin talouden pelikentän mahdollistajina. Yritysten muodostumisen ja kasvun talousteoreettinen ymmärtäminen otti suuren askeleen oikeustaloustieteilijä Robert Coasen teoreemoilla. Niissä tiedon epäsymmetrisyys ja transaktiokustannusten korkeus ovat merkittäviä syitä kilpailla markkinoiden tai yksittäisten ihmisten sijaan (osake)yhtiöitä käyttäen. Osakeyhtiöiden kilpailun taas on oltava tasapuolista ja reilua, jotta kansantalouden kasvu ja tuottavuus kehittyisivät.

Yksi Malirannan suosikkiajattelijoista, MIT:n professori Daron Acemoğlu, on tutkinut erittäin kattavasti talouden lainalaisuuksia Italian mafian muodostumisesta hegeliläiseen systeemiteoriaan. Mahtipontisten maailmanselitysten sarja on kulminoitunut kahteen merkittävään kirjaan: Miksi maat kaatuvat (Why Nations Fail) sekä The Narrow Corridor, joissa pohditaan tasapuolisten, luotettavien ja erityisesti kansalaisten hyvinvointia rakentavien instituutioiden optimirakennetta. Maliranta pohtii vaaraa, joka vaanii sekä liian heikon julkistalouden Mad Max-yhteiskunnissa, että ylisuurten valtioiden tukahduttavissa rakenteissa. Kapea kieleke näiden välissä johtaa hyvinvointiin, jossa erityisesti Pohjoismaat ovat olleet maailman johtotähtiä, osin hyödyntäen raadollisempien yhteiskuntien innovointivoimaa. Lopussa lähtee terveiset Matti Apuselle!

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 28 - Yritysten Tubestrategia (Rami Kurimo)

Julkaistu 30.7.2020

Jaksossa Sami Miettinen haastattelee #puheenaihe -podcastin perustajaa Rami Kurimoa. Rami on nauhoittanut nyt jo yli sata jaksoa ja hänellä on hyvä kuva somealustojen algoritmeista ja strategioista. #puheenaihe -podcastin alku oli hidasta mutta sinnikkyys on palkittu ja kanava on lähtenyt hyvään nousuun. Jaksossa keskustellaan yritysten somealustoista; niiden ongelmista ja vinkeistä hyvään alkuun. Ramilta löytyy kokemusta podcastin menestyksekkäästä pyörittämisestä pienellä budjetilla. Myös Sami jakaa omia kokemuksiaan podcastin pyörittämisestä ja antaa vinkkejä etenkin yritysten sosiaalisiin medioihin liittyen, mukaan lukien YouTube, Spotify, LinkedIn, Insta sekä uutena tulokkaana TikTok. 

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 27 – Suomalaiset Piilaaksossa ja YES VC (Jyri Engeström)

Julkaistu 5.7.2020

Jyri Engeström on San Franciscossa sijaitsevan YES VC:n perustaja (Caterina Faken kanssa). Hän antoi kesälomallaan Suomessa haastattelun. Jyri on ollut sekä sijoittajana että perustajana monessa nopeasti skaalautuvassa yhtiössä. Hän on taustaltaan sosiologi ja hyödyntää erityisesti vahvojen perustajatiimien tunnistamista ja heidän sosiaalisten verkostojen ristipölytyskykyjään löytääkseen aikaisen kasvuvaiheen räjähtävän kasvun sijoituskohteita.

Sami Miettinen keskustelee Jyrin kanssa Piilaakson suomalaisista ja Slushin ja ensimmäisen vaiheen kasvuyritysten kuten Supercell, Smartly menestyksen jälkeisestä suomalaisesta kasvuyhtiökulttuurista. Engeströmin edustama venture capital -sijoitusmalli sopii harvalle suomalaisyritykselle. Ohituskaista Amerikkaan on vahvoille visionäärisille perustajille täysin mahdollinen, jopa suomalainen ensivaiheen rahoituksen ohi tai sen rinnalla. Jyri on laatinut vc-toimialan äärimmäisistä haasteista ja todennäköisyyspelistä esityksen: What You Should Know About Early-Stage Venture Capital 

Suomalaisten SaaS-osaaminen jatkuvalaskutteisten ohjelmistojen kehittämisessä uusille yhteisöille on yksi mahdollinen lupaava segmentti aikaisen vaiheen pääomasijoituksille.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 26 - EXIT-prosessi ja yrityskaupat (Tero Nummenpää)

Julkaistu 28.6.2020

Tero Nummenpää, Translink International AG:n hallituksen puheenjohtaja on vieraana kertomassa EXIT-prosessista ja yrityskaupoista. EXIT on Translinkin asiakkaiden Matias Mäenpään ja Anssi Kivirannan suositun kirjan nimi, jossa käydään läpi myös hyöty jonka omistajayrittäjät voivat saada neuvonantajan käytöstä. 

Suuret investointipankit kuten Credit Suisse ja Goldman Sachs opettavat henkilökunnalleen tyypillisesti kaksivaiheisen huutokaupan. Translinkin tyyli on erilainen ja usein perustuu aiesopimuksen muodostamiseen nykyisten omistajien ja uuden omistajan välillä. Tero kertoo myös kuulumisia verkoston maiden sopeutumisesta covid-19-tilanteeseen ja yritysjärjestelyjen trendeistä sekä kertoo hyvän neuvonantajan ominaisuuksista. Jakson julkaisu on ajoitettu #puheenaihe - kanavan investointipankkijakson kanssa yhteen, vieraana Sami Miettinen ja Rahapodin Martin Paasi. 

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 25 - Väärinymmärretty markka ja tuleva liittovaltio (Tuomas Malinen)

Julkaistu 19.6.2020

Tuomas Malinen, GnS Economicsin toimitusjohtaja ja Sami Miettinen keskustelevat kuusi vuotta vanhasta Euron tulevaisuus – Suomen vaihtoehdot (Libera, 2014) kirjasta ja sen skenaarioista.

Näistä fiskaalinen federalismi on vihdoin edennyt EKP:n taseesta EU:n budjettipöytiin. Nettomaksajana toiminut Italia liittyy tulonsiirtojen vastaanottajaksi. Kehityksestä huolimatta EU ei ole lähelläkään USA:n rakennetta, jossa kaikkien osavaltioiden kansalaisten ja yritysten veroihin kuuluu yli 10% bruttokansantuotteen tasolla oleva liittovaltiovero. EU:ssa suurimmatkin nettoveronmaksajamaat maksavat noin 1% bkt:staan EU:lle. Myös velkatasot ovat hyvin erilaisia: USA:n liittovaltioiden veroasteet ovat tyypillisesti 10-20% bkt:sta kun EU:n jäsenmaiden velkatasot ovat lähes kaikki yli sovitun katon, 60% bkt:sta. Ylivelkaantunut liittovaltio ei ole stabiili.

Tuomas käy läpi kirjan julkisuudessa pitkälti vaietun skenaarion, markan käyttöönoton pääministerin ilmoituksen jälkeen. Euroon liityttiin kevyellä prosessilla, mutta lähtö vaatii huolellisen salaisen valmistelun. Britannian poistuttua tämä kirjan "peesausvaihtoehto" pohjoismaisella kaksoisvaluuttamallilla on kuitenkin nyt hankala toteuttaa, koska EU-tuki olisi matala. Markka olisi GnS Economicsin simulaation mukaan ollut Ruotsin kruunun kaltainen vastasyklinen valuutta euroaikana, joten vaihtoehtoa ei ole syytä dramatisoida. 

Lopuksi katse kääntyy ajopuuvaihtoehdoksi kuusi vuotta nimettyyn skenaarion. Se on muuttunut pankkikriisiä odottavaksi riskikimpuksi, jossa velan päälle lasketaan liikkeelle lisää katteetonta velkaa. Jakson jälkeen Tuomas ja Sami nauhoittivat keskustelun (#neuvottelija 24), jonka kuusi kalvoa käyvät läpi markan ja muiden kelluvien pienienkin valuuttojen korkojen kohtuullisuuden, niiden vaihtokurssin hyödyllisen vastasyklisyyden sekä liittovaltion vaatiman korkean lisäveroasteen ongelmallisuuden Suomen hyvinvointimallille.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 24 - Tuomas Malinen Faktakaaviot - Markka vai Liittovaltio?

Julkaistu 18.6.2020

Jakso on kuvattu 17.6.2020 Tuomas Malisen pidemmän haastattelun (#neuvottelija 25) yhteydessä. Se kannattaa katsoa YouTubessa kuvioiden vuoksi.

Tuomas Malinen, GnS Economicsin toimitusjohtaja ja Sami Miettinen saivat haasteen #neuvottelija -kanavan ehdotuksena Toni Vuoriselta esittää Euron tulevaisuus – Suomen vaihtoehdot (Libera, 2014) kirjan skenaarioiden keskeiset viestit. Näitä ovat mm.

1) kelluvien kansallisten valuuttojen korkojen yleisesti erittäin yhteneväinen taso. Myös markan korkotaso oli käytännössä sama kuin maailmanvaluuttojen ja kellumiskaudellaan 1992-1996 Ruotsin korkoja alempi. Korkotaso myös laski tuolloin samalla kun markan ulkoinen arvo kasvoi eli markka revalvoitui kauden loppua kohti mennessä

2) kelluvat kansalliset valuutat ovat kansantaloutensa varoventtiileitä ja vastasyklisiä stabilisaattoreita. Ylikansallinen valuutta kuten euro rikkoo nämä stabilisaattorit, joten tuolloin kansallisvaltion tulee tukeutua sisäisiin sopimuksiin kuten kiky-tyyppisiin sisäisiin devalvointeihin taantumatilanteissa

3) USA:n osavaltioiden velkatasot ovat yleensä 10-20% bkt:sta kun EU:n maiden velkatasot ovat usein yli vakaussopimuksen 60% tason. Tämän tason ylitettyään dollaria käyttävä Puerto Rico ajautui velkajärjestelyyn, jota USA:n no bail out – säännön mukaan ei tuettu velan yhteisvastuullistamisella

4) USA:n liittovaltion, osavaltioiden ja maakuntien kokonaisveroaste on yhteensä alle 30% kun EU:ssa kokonaisveroasteet ovat 35-45%. EU:n verotyyppiset maksut ovat kuitenkin nettona korkeintaan 1% ja voivat Unkarin ja Bulgarian tapauksessa olla nettosaamisia noin 4% bkt-tasolla

5) EU:n suunnitteilla oleva 750 miljardin euron tukipaketti korottaa EU-maiden veroastetta kohti USA:n liittovaltion tasoa. Ongelmana on erittäin korkealla tasolla olevat velkatasot ja verotasot, jotka eivät vaikuttaisi kestävän useiden prosenttien bkt-tasolisäyksiä

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 23 - Ennakko Tuomas Malinen Tero Nummenpää Martin Paasi

Julkaistu 13.6.2020

Tässä kokoomajaksossa kerrotaan kuulumisia Samin yrityksen Translink Corporate Finance Oy:n investointipankkitoiminnasta ja kuultavaksi saapuu Tero Nummenpää, kansainvälisen ketjun hallituksen puheenjohtaja ja Samin yhtiökumppani. Investointinpankkitoiminnasta puhui kanavalla ensin Kirsi Larkiala jaksossa #3 finanssialan neuvottelut. Kuluvalla viikolla mm. Nasdaq First North listattu Nordic ID on toteuttanut suunnatun osakeannin. Yhtiön jokaisessa tiedotteessa on mukana Hyväksyttynä Neuvonantajana Translink, joka oli yksi pääkouluttaja 365 Päivässä Pörssiin ohjelmassa vuonna 2019. Teemaa on tarkoitus jatkaa vierailijana #puheenaihe -kanavalla Leevi Leivon vieraana, jonne on todennäköisesti tulossa myös Rahapodin Martin Paasi.

Sanna Ukkola haastatteli Samia AlfaTV:n suorassa lähetyksessä neuvottelutaidosta ja puhetaidosta. Sami arvioi Sanna Marinin viestintätaidot erinomaiseksi ja arveli että viestintätaidot korreloivat vahvasti neuvottelutaidon kanssa. Katri Kulmunin yritys parantaa molempia Tekirin palveluilla johti hänen eroonsa, mikä on sääli, mutta nostanee viestintätaidon koulutuksen profiilia. Sen johtava asiantuntija Juhana Torkki puhui pitkässä Turussa nauhoitetussa jaksossa antiikin filosofien Plutarkhoksen ja Senecan metodeista, jotka ovat yhä hämmästyttävän relevantteja myös nykyaikana. Juhanan Puhevalta- ja Samin kanssa kirjoitettu Neuvotteluvalta ovat moderneja oppaita samoista aiheista.

Perussuomalaisten ajatuspajan epäonnistunut julkaisu identiteettipolitiikasta nostaa kaikuja Samin vierailusta Futucastin jaksossa #87 Podcastien Rooli Yhteiskunnallisessa Keskustelussa. Toivottavaa on että aiheesta käydään amerikkalaisten asiapodcastien tyyliin pitkän formaatin keskusteluja, kuten myös Black Lives Matter-teemasta.

#neuvottelijat -yhteisön pyynnöstä Tuomas Malinen saapuu puhumaan ajankohtaisesta EU:n liittovaltiokehityksestä ja sen vaihtoehdoista kuten rinnakkaisvaluutoista ja kansallisesta suvereniteetin vahvistamisesta. Kuten yleensä, yhteisön kysymyksiä käsitellään läpi. Jätä kommentteja ja kysymyksiä joko Facebookin ryhmään tai YouTube-jaksoon!

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 22 - Antiikki ja Neuvotteluvalta (Juhana Torkki)

Julkaistu 7.6.2020

Sami Miettinen haastattelee Uusi neuvotteluvalta (WSOY, 2019) -kirjan toista kirjoittajaa Juhana Torkkia hänen matkastaan kirjailijana ja kääntäjänä. Juhanan kirjailijaura alkoi väitöskirjasta apostoli Paavalin retoriikasta. Se loi pohjan ensimmäiselle puhetaidon menestyskirjalle Puhevalta (Otava), jonka jälkeen Juhana ja Sami kirjoittivat Neuvotteluvallan ensimmäisen laitoksen. Sitä seurasi vaikuttamisen kuvaukset Tarinan valta ja Puhevalta käyttöön.

Viime vuodet Torkki on keskittynyt haastaviin käännösprojekteihin. Hän käänsi suoraan latinasta stoalaisen mestarifilosofin Senecan kirjoituksia Elämän lyhyydestä. Nyt Juhanan käännös kreikkalaisen Plutarkhoksen käytännönläheisistä, jopa kognitiivisen psykologian kaltaisista, ohjeista on julkaistu kokoomateoksena Mielen tyyneydestä (Otava, 2020).

Jaksossa Sami kysyy myös #neuvottelijat – yhteisön kysymyksiä Juhanalle kääntämisen tekniikasta neuvottelun ja retoriikan yhteiskohtiin. Esimerkkinä Juhana pohtii miten etymologia voi kirkastaa käytön sumentaneet sivistyssanamme, jota varsinkin Jari Sarasvuo käyttää podcastiensa perusrakenteena. Esimerkkinä konkurssi, concursus, joka tarkoittaa alkukielellä toogat heiluen yhdessä juoksemista kohti velallisen kotia hakemaan lainasaatavat velalliselta. 

Antiikin maailman luotettava ja rehellinen dialogi ja kokonaisvaltainen kouluttautuminen hyveelliseksi ihmiseksi on myös Neuvotteluvallan periaatteellisuus-luvun ytimenä.

Jakso on äänitetty Café Art - kahvilassa Turussa.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 21 - #Futucast (William von der Pahlen ja Isak Rautio)

Julkaistu 29.5.2020

Sami Miettinen haastattelee #Futucastin jountajia William von der Pahlenia ja Isak Rautiota, jotka ovat onnistuneet nostamaan podcastinsa Suomen eturivin asiakanavaksi, jossa on vieraillut mm. Björn Wahlroos, Bengt Holmström, Reijo Karhinen, Mikko Hyppönen, Ilkka Herlin, Jan Vapaavuori, Li Andersson ja Esko Valtaoja. Jaksossa keskustellaan Futucastin Wilin ja Isakin tausta sekä Futucastin kehittymisestä yli sadan jakson ajan, ensin suomenkielisenä ja sitten rinnalla Slushin yhteistyökanavana. Slushin kanssa tehdyissä jaksoisssa on ollut vieraana mm. Ouran Petteri Lahtela ja Masterclassin David Rogier.  

Jakso antaa maistiaisia tulevasta #futucast- jaksosta, jossa Isak, Wili ja Sami keskustelevat amerikkalaisista tubejättiläisistä kuten Joe Roganista, Sam Harrisista sekä Jordan Petersonista. Joe Rogan siirtyy YouTubesta Spotifyin sadan miljoonan dollarin siirtosummalla, joka osoittaa tubettajien medialustojen arvon. Mikään ei tule itsestään, formaatti vaatii avoimuutta, improvisaatiota ja rohkeutta.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 20 - #neuvottelijat haastatteluputki ja #puheenaihe

Julkaistu 19.5.2020

Sami Miettinen pohtii #neuvottelija -kanavan alkua täysin amatöörimäisestä growth hack kokeilusta tilanteeseen, jossa esimerkiksi Tuomas Malinen Black Swan 2 jakso tulee rikkomaan 10,000 katselua ja tilaajaamäärät ovat jo arvostetun Futucastin yläpuolella.  Tartuin katsoja- ja kuulijapalautteen ykkösongelmaan eli epätasaiseen äänenlaatuun kovalla kädellä. Pete Lipposen ja kuulijoiden suosituksista on poimittu dynaamiset headsetit tilaukseen kaiun ja heikon äänen vähentämiseksi.  

#puheenaihe kutsui Samin kolmannen kerran vierailijaksi, tällä kertaa pohtimaan "Hajoaako #euro" perussuomalaisen talouspoliittisen asiantuntijan, Juhani Huopaisen kanssa. Jaksossa pohditaan euroalueen annus horribilis-vuotta, jossa Italia saattaa päätyä Kreikan kaltaisiin pääomakontrolleihin. Jakso ennakoi Merkelin ja Macronin €500 miljardin velkaa, arvioin että EU:n €160 miljardin euron budjettia vastaan juuri 0,5 teraeuroa on järkevä maksimi. Euromaiden ei tulisi taata enää EVM:n ja ERVV:n lisäksi uutta budjetitonta yhteisvelkaa, jättäen mielummin EKP:n taseen velkaleikkauksen toteutuspaikaksi. Lisäksi Sami sopi #puheenaihe -kanavan kanssa että #neuvottelija -jaksoja voi kommentoida heidän Discord-serverillään.  

Jaksossa mietitään tulevien haastateltavien putkea, johon kuuluu alustavasti Sami Torstila, Vesa Kanniainen, Teemu Arina, Asko Kauppinen, Tero Nummenpää sekä Matti Keloharju. Englanninkieliseen haastatteluputkeen sovitellaan ExAnten toimitusjohtaja Jens Nordvigia (ECU2) sekä Midaxon perustajaa Kalle Kilpeä (globaali SaaS-malli). Sami on Midaxon vieraana puhumassa M&A-transaktioiden toteuttamisesta virtuaaliaikana. Coffee is for closers! https://info.midaxo.com/webinar-signup-closing-deals-in-a-virtual-world  

Kiitoksia kommenteista, ja liittykää myös #neuvottelijat - Facebook yhteisöön!

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 19 - Podcastien äänitekniikka (Pete Lipponen)

Julkaistu 14.5.2020

Huom! Jakso on tarkoituksella huojuvalla äänentasolla, siinä demotaan podcastauksen äänen ongelmia Peten kanssa.

Sami Miettinen haastattelee Pete Lipposta #neuvottelija -kanavan kuulija- ja katselijapalautteena jatkuvasti toistuvasta ongelmasta, heikosta tai huolimattomasta äänen tasosta. Tarkkaavaiset #neuvottelija-yhteisön jäsenet ovat tarjonneet avuliaasti sekä teknisiä suosituksia eristyisesti mikrofonien että Translink Corporate Financen kokoushuoneen kaiun suhteen. 

Tässä jaksossa Pete ja Sami testaavat erilaisia mikkivaihtoehtoja sekä äänitysasetuksia mm. äänen särööntymisen estämiseksi sekä kaiun poistamiseksi.  RØDE MT 5 mikit ja erityisesti niiden liian lyhyet jalat vaihtunevat lähemmäksi suuta asetettaviin versioihin! DJI Osmo Pocket taas on toiminut videokuvan suhteen varsin moitteittomasti. Osasyyllinen heikkoon äänenlaatuun löytyy myös jälkituotannosta, jossa erillisiä ääniraitoja ei ole käsitelty pois ja päälle vaan ne ottavat ääntä ja kaikuja keskustelijan puheesta. Samin valinta pysyä Windows-maailmassa ja Adoben Premier-ohjelmistossa lienee myös Applea hankalampi maasto. Jaksosta on kaksi versiota, normalisoimaton ja toivottavasti nyt kuulamasi normalisoitu versio. Normalisointiefektiksi on  valittu ITU BS.1770-3, target loudness -14 LUFS, Tolerance 05 LU ja Max True Peak level -1 dBTP. Kertokaahan omat asetuksenne ja laitteistonne.


Pete Lipponen on Uneton-pienelokuvakilpailun hallituksen puheenjohtaja ja Lipponen Productionsin kautta toteuttaa kansainvälisiä audivideotuotantoja.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 18 – Korona Black Swan 2 (Tuomas Malinen)

Julkaistu 6.5.2020

Sami Miettinen haastattelee GnS Economicsin toimitusjohtajaa, Tuomas Malista koronaviruksen laukaisemasta ennennäkemättömästä aallosta rahapoliittisia ja taloudellisia kerrannaisvaikutuksia vuonna 2020.

Jaksossa #1 reagointiin 12.3.2020  covid-19 pandemian laukaisemaan ensimmäiseen aaltoon, pörssien syvään laskuun ja siitä seuranneeseen välittömiin USA:n keskuspankin toimiin ja päämamarkkinoiden heiluntaan. Toisessa aallossa koronalta suojautuminen on laskenut taloudellista aktiviteettia. Tietyt tuotannon ja kysynnän alueet kuten lentoliikenne ja hotellitoiminta ovat romahtaneet. Toisaalta varsinkin USA:n osakemarkkinat ovat toipuneet huhtikuussa.

Tässä jaksossa Tuomas Malinen palaa #neuvottelijat -yhteisön kysymyksiin kuten Mustan Joutsenen määritelmään, miten inflaatio voi kiihtyä kahden matalan inflaation vuosikymmenen jälkeen, miten kysyntä ja tarjonta muovautuvat sekä voiko rahapolitiikka ohjata niitä. Mahdollinen korkotason nousu on osittain inflaation noususta erillinen kysymys ja voi seurata pankkikriisistä, jossa pankkien välisen rahan hinta nousee. 

Tuomas on huolestunut synkissä skenaarioissa myös huoltovarmuudesta kuten ruoan riittävyydestä maailmassa. 

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 17 - Digitrippi Hubspottiin (Jussi Liimatainen)

Julkaistu 29.4.2020

Jussi Liimatainen ja Sami Miettinen keskustelevat Jussin uudesta kirjasta Digitrippi - Näin johdat digimarkkinointia (Mstreet, 2020). Jaksossa käydään läpi perinteinen outbound (push) ja indbound (pull) -markkinointi. Jussin kirja on suunnattu erityisesti ylemmälle johdolle ja konkretisoi sekä käsitteitä että yleisimpiä verkkoliidimarkkinoinnin keinoja alkaen Googlen hakukoneoptimoinnista myynnin ja markkinoin integroituihin järjestelmiin. Näitä ovat mm. HubSpot, Salesforce ja MS Dynamics, joista varsinkin HubSpot on keskittynyt inbound-suppilon muuttamiseksi asiakashyödyn kiihdyttämiseen ns. vauhtipyörää käyttäen.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 16 SaaS-klubi - SaaS-sijoittajien KPIt (Antti Pietilä)

Julkaistu 26.4.2020

Ohjelmisto- ja e-business ry järjesti 31.3.2020 koulutuksen aiheella Kuinka SaaS-yritys muotoillaan rahoitus- tai myyntikuntoon. Loyalisticin Antti Pietilä haastatteli Sami Miettistä, Translink Corporate Finance Oy:n partneria jatkuvalaskutteisesta ohjelmistopalvelusta, SaaS-mallista, sen rahoittamisesta, arvonmäärityksestä ja myyntiprosessista. Yli kahden tunnin koulutuksessa esiintyi myös Nordic ID:n toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski ja tuotannosta vastasi myös Rasmus Roiha.

Tässä pätkässä käydään läpi SaaS-yhtiöiden tyypillisimmät tunnusluvut kuten Annual/Monthly Recurring Revenues, churn, Customer Acquisition Cost, Average Cost of Sales, Gross Margin, Lifetime Value sekä tietysti Growth. SaaS-sijoittajat ovat varsin tarkkoja sen suhteen että kohdeyhtiö pystyy tuottamaan kyseiset luvut ja viittaa niihin yleensä lyhenteinä ARR, MRR, CAC, ACS ja LTV. Jaksossa mietitään miten näiden metriikoiden tuottaminen sujuu yrityksen sisäisenä ja neuvonantajien kuten Translink Corporate Finance Oy yhteistyönä ja mitkä ovat tahot jotka sijoittavat kasvuun matkalla kohti 10 mijoonan jatkuvalaskutteista yritystä, jonka arvonmääritys voi olla jopa 10x ARR. Jakso jaetaan, kuten yleensä myös #neuvottelijat #negotiators -yhteisössä. Liity mukaan!

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 15 SaaS-klubi - CSS, markkinapaikka vai B2B SaaS? (Antti Pietilä)

Julkaistu 19.4.2020

Ohjelmisto- ja e-business ry järjesti 31.3.2020 koulutuksen aiheella Kuinka SaaS-yritys muotoillaan rahoitus- tai myyntikuntoon. Loyalisticin Antti Pietilä haastatteli Sami Miettistä, Translink Corporate Finance Oy:n partneria jatkuvalaskutteisesta ohjelmistopalvelusta, SaaS-mallista, sen rahoittamisesta, arvonmäärityksestä ja myyntiprosessista. Yli kahden tunnin koulutuksessa esiintyi myös Nordic ID:n toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski ja tuotannosta vastasi myös Rasmus Roiha.

Tässä pätkässä käydään läpi mitä eroa on kuluttajien (B2C) digitaalisilla tilauspalveluilla, Consumer Subscription Service (CSS), markkinapaikalla (esim. Timma tai Über) ja B2B SaaS-palveluilla. (esim. Lyyti, Admicom tai myöskin Timma). Nordic ID edustaa PaaS-mallia, platform as a service.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#negotiator 14 - Negotiating Entrepreneurship Through Acquisition (Gautam Basu and Mikko Järvinen)

Julkaistu 13.4.2020

Please watch YouTube to see the visuals used in this training session.

Sami Miettinen teaches negotiation skills pro-bono in True North Entrepreneurship Through Acquisition program.  This first part of the training goes through relative valuation basics such as EV/EBITDA multiples in engineering sector, and covid-19 impact on valuation levels. The win-win vs. no deal mindset of ETA is contrasted to win-lose and compromise strategies of average negotiators, whose failing arc of negotiation is shown as a cautionary example. The True North Search is managed by Gautam Basu and Mikko Järvinen.

After this, information discovery and management is discussed. The extreme signaling techniques of Nalle Wahlroos and Elon Musk's are demonstrated.  Please follow up to discover ideal arc of negotiation, time management, negotiation team dynamics and more. 

#neuvottelijat (#negotiators) group supporting negotiations

#neuvottelija 13 - Dialogisuunnitelma osana etämyyntiä (Mika D Rubanovitsch)

Julkaistu 8.4.2020

Sami Miettinen haastattelee #neuvottelijat-kanavalla Mika D. Rubanovitschiä Uuden neuvotteluvallan Dialogisuunnitelmaksi nimetystä pre-closing tekniikasta. Dialogisuunnitelma on asiakkaan päätöksentekijöiden ja jarrumiesten kanssa käytävän vuoropuheen strateginen suunnitelma. Se sijaitsee markkinointi-myynti - vaiheen ja lopullisen sopimusneuvottelun äärimmäisen tärkeässä välimaastossa ja sen osatekijät ovat tiedonhankinta, kalibrointisoitto sekä täsmäagenda, jota täydennetään jopa 10 minuuttia ennen varsinaista neuvottelua.

Ruban kymmenen kirjaa muodostavat etämyyjälle ja ostajalle resurssin, jonka avulla neuvottelu onnistuu. Viimeisin kirja Älä ole pomo sai myös hyvän vastaanoton ja nousi bestselleriksi. Jaksossa Sami ja Ruba pohtivat myös covid-19-viruksen aiheuttamaa rytmitystä etätyöhön, jossa 45 minuutin pääpalavereja täydentävät 15 minuutin dialogisuunnitelman mukaiset avaavat palaverit. Asiakkailla ei ole rahaa eikä aikaa haaskattavaksi, mutta he reagoivat hyvin suunniteltuun vuoropuheluun eli dialogisuunnitelmaan. 

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 12 - Digitalisaation covid-19-murros (Jaakko Lindgren Antti Toponen)

Julkaistu 3.4.2020

Sami Miettinen haastattelee #Neuvottelijat-kanavalla juristikaksikkoa Jaakko Lindgreniä (Dottirin perustajaosakas) sekä Antti Toposta (Sulapacin päälakimies) kirjasta Digitalisaatio : Murroksen koko kuva. Kirjan kirjoittamishetkellä he ja kaksi muuta kirjoittajaa, Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen arvioivat oikein maailmanlaajuisen laman olevan digitaalisen kehityksen yksi mahdollinen saranakohta. Covid-19-virus tai koronavirus on kuitenkin ollut ennennäkemättömän voimakas katalyytti käytännössä koko maailman digitalisaatiokehitykselle. 

Jaksossa käydään läpi juridiikan nopeaa sopeutumista, mm. yhtiökokoukset ovat pakon edessä virtuaalisia, vaikka lain kirjain ei toteutuisikaan kaikkien mielestä. Pakko on tehokas sopeuttaja. Samalla Jaakko ja Antti arvioivat jakamistalouden, alustatalouden, globalisaation ja dataohjautuvan maailman kehitystä. Lopulta päädytään miettimään myös valtion roolia mahdollistajana ja rautaisena kansalaisten valvojana. Sami lähettää myös kutsun Pörssiklubin virtuaalisen kirjakerhon puolesta.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 11 – Teraeurot liikkeella – Maksujarjestelma (Henri Alakylä)

Julkaistu 28.3.2020

Sami Miettinen haastattelee varsinaisssuomalaista toimittajaa Henri Alakylää eurojärjestelmässä vellovista teraeuroista. Teraeuro on 1000 miljardia euroa eli 10^12 euroa. Mittayksikkönä se on noin Suomen viiden vuoden bruttokansantuotteen summa. Tämä on yksikkö, jolla globaalit maksujärjestelmä operoivat pitääkseen talouden rahavirrat elossa.

Suomi on varautunut hyvänä aikana huonosti tilanteeseen, jossa nämä eurovirrat katkeaisivat esimerkiksi pääomakontrollien käyttöönottoon. Henri ja Sami keskustelevat mitä skenaarioita on mietinnässä ja miten toisen maailmansodan kaltaiseen talouden pysähtymiseen voi ylipäätänsä reagoida.

He pohtivat myös onko vuoden 2008 talouskriisistä ja sitä noin 2010-2012 seuranneesta eurokriisistä opittu ja minkälaisia kohtalokkaita valintoja poliitikot, keskuspankkiirit ja tavalliset suomalaiset tulevat kohtaamaan covid-19 bunkkereistaan noustessaan. Savun hälvennyttyä pitää tarkastaa kytkennät.

Jakso on varsin tekninen ja siinä käydään läpi myös euroalueen maksujärjestelmän anatomiaa kuten TARGET2-maksuja sekä setelien vähenevää roolia mahdollisina tartunnan lähteinä. Sami muistuttaa #neuvottelijat -yhteisöä myös omasta ratkaisustaan, ECU2-hajautuksesta digitaalikukkaroineen.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 10 – Helsinki koronan jälkeen (Mikko Särelä)

Julkaistu 24.3.2020

Sami Miettinen haastattelee TkT Mikko Särelää, joka on yksi Lisää kaupunkia Helsinkiin-ryhmän perustajista. Ihmisten tehdessä pakotettua etätöitä pandemian aikana monet haastavat kaikki turvallisetkin oletukset.  Keskustelussa käydään tehokkaan kaupunkisuunnittelun vaikuttamisen perustaa ja ihmisten käyttäytymistä, kuten urbaanin kaupunkilaisen identiteettejä ja ihmisten tarvetta käyttää liikkumiseen noin tunnin riippumatta lähiympäristöstä. Aiheuttaako covid-19-epidemia kaikkien comebackien äidin ja Nurmijärvi-ilmiö nousee takaisin zombiena? Helsinkiä on jo ministeritasolla harkittu eristettäväksi.  

Jonathan Haindthin moraaliperusta (moral foundations theory) selittää identiteettiä viidellä moraalitunneryhmällä: huolenpito, oikeudenmukaisuus, lojaalisuus omaa ryhmää kohtaan, auktoriteetti ja kunnioitus, pyhyys tai puhtaus. Liberaaleille on huolenpito ja oikeudenmukaisuus ovat korkealla verrattuna konservatiiveihin ja konservatiiveilla vastaavasti lojaalisuus, auktoriteetti ja puhtaus.  Koronavirus, jonka parempi nimi olisi SARS2 vaikuttaa sekä brutaalisti surmaten osan väestöstä ja epäsuoremmin mm. Yuval Noah Hararin pohdinnan mukaan dataismin eli tietusulautumisen kasvulla, mutta mahdollisesti myös globaalin ongelmanratkaisun renessanssilla. 

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 9 – Korona Black Swan (Tuomas Malinen)

Julkaistu 12.3.2020

Sami Miettinen haastattelee GnS Economicsin toimitusjohtajaa, Tuomas Malista koronaviruksen laukaisemasta ennennäkemättömästä pörssiromahduksesta. Korona on Nassim Nicholas Talebin popularisoiman Mustan Joutsenen ilmentymä, mutta ilman sitäkin markkinat olisivat Malisen mukaan romahtaneet. Syynä tähän on yhdentoista vuoden läpi jatkunut keskuspankkien ja rahajärjestelmän elvytyksen väärinkäyttö ympäri maailmaa.

Malinen näkee ainakin kolme 1930-luvun lavan kaltaista riskiä, tällä kertaa ympäri maailman:

1) Kiinassa on rakennettu jättimäinen velkakertymä varjopankkisektorin, pankkisektorin sekä keskusjohtoisen poliittisen systeemin käsissä

2) Euromaissa ei ole hellitetty hetkeksikään keskuspankin täyselvytyksestä sekä negatiivisella korkotasolla että määrällisellä elvytyksellä. Tämä on horjuttanut Euromaiden pankkien kestävyyttä, joka näkyy erityisesti Italiassa

3) USA:ssa keskuspankki on osittain lopettanut setelirahoituksen ja epätavalliset korot, mutta on joutunut tarjoamaan mm. repo-markkinoilla likviditeettiä. Samalla pääomamarkkinat kuten high yield-markkinat ovat kovalla koetuksella

Riskien yhteisvaikutuksesta voi seurata Suomen kansantaloudelle jopa kaksinumeroisia talouden laskulukuja. Jaksossa lyödään myös vetoa Euroopan keskuspankin (EKP) tulevaisuudesta!

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#Neuvottelija 8 - Työpsykologia rekrytoinnissa (Juho Toivola)

Julkaistu 10.3.2020

Varoitus: #neuvottelija-kanavan alkuajan jakso, heikko äänenlaatu

Sami Miettinen haastattelee Juho Toivolaa Big5 faktoreista sekä rekrytoinnin ja työuran muutoksista nykyaikana. Mm. Thomas Eriksonin "Idiootit ympärilläni"-kirjan jungilainen nelikenttä introversion ja ekstroversion sekä asia- ja ihmiskeskeisyyden akseleilla on yleisin ihmisten tunnistama psykologinen luokitteluperuste. Työpsykologiassa kuitenkin käytetään paljon yleisemmin paremmin validoitua Big 5 -mallia. Juho kuvaa ns. "hyvän tyypin" stereotyyppistä määräytymistä viiden faktorin kesken joita ovat avoimuus, tunnollisuus, ekstroversio, sovinnollisuus ja neuroottisuus. Nimet eivät ole erityisen onnistuneita, sillä vaikkapa markkinoinnissa voi pärjätä matalalla ekstroversiolla ja korkealla neuroottisuudella. Työmarkkinoilla onnistuminen vaatii sekä suorahakulistoille pääsemistä että ymmärrystä työnantajien persoonallisuustoiveista. Hyvä neuvottelija miettii myös omia ja neuvottelukumppaninsa psykologista profiilia.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#negotiator 7 - Search funds and ETA (Gautam Basu)

Julkaistu 4.3.2020

Gautam Basu is the executive in residence of Aalto University and his current research are is Search funds and Entrepreneurship Through Acquisition (ETA). In the model, a searcher commits to finding one highly suitable acquisition target and after a green light from due diligence will start as the CEO and major owner of the company. A search fund or a pool of committed investors complement the new shareholders who purchase the previous owner(s) out. If done diligently, the model can produce superior returns for the invested money, without having to resort into a high risk as the acquired businesses are typically fairly stable cash flow positive companies. 

Gautam Basu has founded True North Search, an accelerator focusing solely on entrepreneurship through acquisition. The community offers exclusive training, mentoring/coaching, best practices, access to capital, and world class expertise in search.

Next ETA event will take place at Aalto University on April 7th, 2020. Please consider the new form of impact investing and human capital improvement though Gautam.

Sami Miettinen haastattelee PhD Gautam Basua Aalto-yliopistosta #neuvottelija-podcastin ensimmäisessä englanninkielisessä jaksossa.  

#neuvottelijat (#negotiators) group supporting negotiations

#neuvottelija 6 - Identiteettipolitiikka (Antti Ronkainen)

Julkaistu 21.2.2020

Sami Miettinen haastattelee Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Antti Ronkaista poliittisista neuvotteluista. Huonosti ymmärretty tehokeino, identiteettipolitiikka, on ratkaissut aikamme merkittävistä vaaleista jo Boris Johnsonin ja Donald Trumpin vaalit. Keskustelu valottaa mitä virheitä Theresa May ja Jeremyn Corbyn tekivät ja kuinka Boris Johnson ja hänen strateginsa Dominic Cummings voittivat vaalit yksinkertaisilla identiteettipoliittisilla valinnoilla.

Antti pohtii miten mm. Francis ”historian loppu” Fukyama, Ivan Krastevin ja Thomas Piketty hahmottavat poliittisen vaikuttamisen murrosta. Jaksossa annetaan esimerkkejä myös suomalaisen politiikan heräämistä ns. Overtonin ikkunan käyttöön äänestäjien ohjailemisessa. Jakso sisältää myös tietoiskun, ns. Frankfurtin koulukunta on Bilderbergin illuminaattien kaltainen identiteettipoliittinen harhakuva.

Jaksossa pohditaan poliittisen neuvottelujen taustalla olevia faktoreita, joilla sinuunkin vaikutetaan liberaalin demokratian hiipuessa.

Post-mortem: ennustus Joe Bidenin tappiosta ei mennyt ihan putkeen! :)

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 5 - Rahapodin portfolioteoria (Martin Paasi) POISTETTU

Julkaistu 14.2.2020

Varoitus: #neuvottelija-kanavan alkuajan jakso, heikko äänenlaatu. Jakso poistettu, mutta yhä nähtävillä huonolaatuisena YouTubessa: https://youtu.be/zSMbJzntCNs #neuvottelija 5 - Rahapodin portfolioteoria (Martin Paasi)

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 4 - Omistajuus ja Puheenaihe (Tero Luoma & Rami Kurimo)

Julkaistu 9.2.2020

Erinomaisen Osaava omistaja -kirjan isäntä Tero Luoma, Taalerin sijoitusjohtaja ja Sami Miettinen kävivät #Puheenaihe - kanavalla puhumassa aiheesta Rikastu neuvottelemalla. Haastattelijana oli Rami Kurimo. Keskustelussa käsiteltiin sekä neuvottelun tekniikkaa ja käytäntöä ja kuinka ne muuttuvat kun neuvotellaan omistajuudesta. Omistaminen on taitolaji kuten neuvottelukin ja niiden välillä on paljon yhteistä, erityisesti eri neuvottelutasojen ymmärtäminen ja motivointi.  Koko jakso on katseltavissa #puheenaihe-kanavalta ja kestää 1h 18 min. 

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 3 - Finanssialan neuvottelut (Kirsi Larkiala)

Julkaistu 3.2.2020

Sami Miettinen keskustelee Kirsi Larkialan kanssa, joka on finanssialan ekosysteemin muutosjohtaja ja uudistaja. Kirsi on työskennellyt sekä kansainvälisissä suurpankeissa ja on viime vuosina edistänyt fintech-toimialan kasvua Pohjoismaissa. Sami ja Kirsi olivat samaan aikaan SEB:ssä, jonka Wallenberg Institutin Kirsi suoritti toisena suomalaisena. Jaksossa keskustellaan liikepankkitoiminnasta ja sen neuvotteluhaasteista toimialan muuttaessa muotoaan. Keskustelu ruotii myös Ruotsin ja Suomen fintech-ekosysteemin eroja sekä Kirsin kohtaamista JPM Morgan Chasen pääjohtajan Jamie Diamonin kanssa Davosissa.

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 2 - Kiinteistö- ja kasvuyritysneuvottelut (Petri Roininen)

Julkaistu 23.1.2020

Varoitus: #neuvottelija -kanavan alkuajan jakso, heikko äänenlaatu

Sami keskustelee Petri Roinisen kanssa, joka on Investors Housen CEO ja Suomen kasvuyrittäjien puheenjohtaja. Aiheena on neuvottelut sekä kiinteistöalalla että kasvuyritysten joukossa. Sami oli yksi kouluttajista Petrin perustamassa 365 Päivässä Pörssiin-ohjelmassa, jossa neuvottiin 34 kasvuyrittäjän hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa valmistautumaan listautumisantiin (IPO).

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija 1 - Neuvottelutekniikkana ankkurointi (Sami Miettinen)

Julkaistu 22.1.2020

Varoitus: #neuvottelija-kanavan alkuajan jakso, heikko äänenlaatu

Sami Miettinen kuvaa ankkurointi-neuvottelutekniikan kiinteistökaupassa. Esimerkkinä on Samin oma asunto Kalavenkadulla, 00180 Helsinki. Ankkurointipisteenä toimii Reaktorin kiinteistötekoäly, josta Sami parantaa suhteellisen hinnan viitettä ostajan erityspiirteillä, eli synergioilla.  Jakso toimii Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roinisen esittelynä. Petri on myös Suomen kasvuyrittäjien puheenjohtaja ja 365 Päivässä Pörssiin Nasdaq-listautumisantikoulutusohjelman vetäjä. Sami toimi yhtenä Certified Advisor-kouluttajan kollegansa Jari Laurialan kanssa ohjelmassa, joka tähtää siihen että suomalaisia pörssiyhtiöitä tuodaan myös suomalaisten sijoitusmahdollisuuksiksi.  

Jakson yhteydessä kannattaa kuunnella Petri Roinisen pitkä haastattelu kiinteistömarkkinoista ja kasvuyrittäjyyden neuvotteluhaasteista #neuvottelija 2 - Kiinteistö- ja kasvuyritysneuvottelut (Petri Roininen)

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

#neuvottelija - Kanavan esittely (Sami Miettinen)

Julkaistu 20.1.2020

Varoitus: #neuvottelija-kanavan alkuajan jakso, heikko äänenlaatu

#neuvottelija - Kanavan esittely Sami Miettinen Sami Miettinen esittelee huippuneuvottelijan kanavan. Hän kertoo lyhyesti investointipankkiirin ja kirjailijan (Uusi neuvotteluvalta, WSOY, 2019 Juhana Torkin kanssa) taustansa. Sami on haastatellut aiemmin Suomen huippuneuvottelijoiden kermaa ml. Martti Ahtisaari, Risto Siilasmaa, Björn Wahlroos, Elina Lepomäki. Hän suosittelee jaksossa Translink Corporate Financen yrityskauppa-asiakkaiden Anssi Kivirannan ja Matias Mäenpään EXIT-kirjaa ja hahmottelee tulevien huippuneuvottelijoiden haastattelusuunnitelmaansa. 

#neuvottelijat-yhteisö neuvottelun tukena

Takaisin podcastien listaan