Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Metsä

Podcast, jossa Timo Lehesvirta ja Johanna Haapala keskustelevat metsästä

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 3 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 18.9.2019.

Ilman biodiversiteettiä meillä ei olisi mitään

Julkaistu 7.10.2019


Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus eli on asia, johon ei kiinnitetä vielä tarpeeksi huomiota. Johtuuko se siitä, että elonkirjon määrää on vaikea ohjailla yhtä suoraviivaisesti kuin vaikkapa suojeltujen metsäalojen pinta-aloja? Millaisia ovat aiemmin tehtyjen päätösten seuraukset ja miten nopeasti voidaan olettaa tilanteen muuttuvan, jos toimintatapoja vaihdetaan nyt?Timo Lehesvirta ja Johanna Haapala pohtivat podcastissa myös sitä, miksi kaikkien – myös muiden kuin metsän parissa työskentelevien ihmisten – pitäisi ymmärtää biodiversiteetin tärkeys. Ja miten saavutetaan UPM:n ympäristövastuun tavoitteet vuodelle 2030?Timo vastaa kestävän metsätalouden kehityksestä UPM:llä ja Johanna työskentelee UPM:llä ympäristöasiantuntijana.
Hyvä metsänhoito on hyväksi ilmastolle

Julkaistu 30.9.2019


Kestävyys ajatusmallina soveltuu hyvin metsätalouteen, sillä metsien hoitoon on perinteisestikin liitetty ylisukupolvinen ajattelu. Metsänomistajan näkökulmasta olennaisin tekijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on metsän elinvoimasta huolehtiminen. Artikkeli on julkaistu Metsän henki -lehdessä 1/2019.Teksti: Tuomas FreundlichLukija: Riikka Viljakainen
Miten metsästä pitäisi puhua?

Julkaistu 18.9.2019


Timo Lehesvirta ja Johanna Haapala miettivät UPM:n uuden podcastin ensimmäisessä jaksossa sitä, miksi metsästä pitäisi puhua ja miten siitä puhutaan. Miten metsänkäytöstä keskustellaan? Miten tasapainotetaan se, mihin tarkoituksiin metsää käytetään ja kuka saa äänensä kuuluviin?Timo vastaa kestävän metsätalouden kehityksestä UPM:llä ja Johanna työskentelee UPM:llä ympäristöasiantuntijana.
Takaisin podcastien listaan