Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Metsä

UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava Inka Musta ja kestävän metsätalouden kehityksestä vastaava Timo Lehesvirta keskustelevat metsästä, ruohonjuuritasolta korkeimman puun huipulle.

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 16 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 18.9.2019.

Kuinka yhteistyöhankkeilla voidaan edistää luonnonsuojelua?

Julkaistu 16.6.2020

Kuinka taloudesta lähtöisin olevat toimijat voivat suojella luontoa? Millainen merkitys yhteistyöhankkeita on luonnonsuojelun kannalta? Tässä jaksossa Inka ja Timo keskustelevat luonnonsuojelusta sekä yhteistyöhankkeista. Elinympäristöhankkeet ja lajistohankkeet tuovat lisää tietoa eri toimijoille – mitä esimerkiksi palomiehet voivat oppia paloalueiden ekosysteemistä? Podcastia vetävät UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava Inka Musta ja kestävän metsätalouden kehityksestä vastaava Timo Lehesvirta.

Miksi luonto on meille niin tärkeä?

Julkaistu 20.5.2020

Millaisia hyvinvointivaikutuksia luonnolla voi olla ihmiselle? Näin koronaepidemian aikana luonnosta on tullut tärkeä osa ihmisten palautumista sekä irtipäästämistä arjesta. Tässä etänä äänitetyssä jaksossa Inka ja Timo keskustelevat luontosuhteen merkityksestä. Millainen luonto antaa voimaa ja saako lähiluonnosta saman mitä metsästä? Podcastia vetävät UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava Inka Musta ja kestävän metsätalouden kehityksestä vastaava Timo Lehesvirta.

Kenellä on lupa suojella luontoa?

Julkaistu 6.5.2020

Kuuluuko luonnonsuojelu metsäalalle? Voiko metsäteollisuuden parissa työskentelevä olla luonnonsuojelija? Tässä etänä äänitetyssä jaksossa Inka ja Timo keskustelevat ympäristön suojelusta ja ympäristöjärjestöistä, sekä siitä kenellä on mahdollisuus ja vastuu vaikuttaa ympäristön suojeluun. Voiko metsäyhtiössä jopa vaikuttaa paremmin konkreettisiin puoliin ympäristön hyväksi kuin ympäristöjärjestössä?  Podcastia vetävät UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava Inka Musta ja kestävän metsätalouden kehityksestä vastaava Timo Lehesvirta.

Näin koronakevät on vaikuttanut työelämään

Julkaistu 24.4.2020

Miltä näyttää työnteko, kun koronaviruspandemia on eristänyt ihmiset toisistaan? Inka ja Timo pohtivat etänä äänitetyssä jaksossa, missä määrin muuttunut tilanne on lisännyt ihmisten välistä empatiaa ja vähentänyt keskeytyksiä. Muuttuuko työn tuloksellisuuden mittaaminen ja itsensä johtaminen pysyvästi? Miten yritykset reagoivat poikkeukselliseen tilanteeseen? Podcastia vetävät UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava Inka Musta ja kestävän metsätalouden kehityksestä vastaava Timo Lehesvirta.

Miten metsäalan tulisi valmistautua tulevaisuuteen?

Julkaistu 11.3.2020

Mitä näkökulmia pitää huomioida nyt istutettavien puiden kohdalla, jotta ne menestyisivät vuonna 2100? Mitä tapahtuu jokamiehenoikeudelle? Miten ilmastonmuutos näyttäytyy metsissä ja voiko se luoda jopa mahdollisuuksia suomalaisille metsille?  UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava Inka Musta ja kestävän metsätalouden kehityksestä vastaava Timo Lehesvirta keskustelevat tulevan vuosisadan metsävisiostaan ja metsäalan tulevaisuudesta.

Miten monimuotoisuus ja tasa-arvo toteutuvat metsäalalla?

Julkaistu 21.2.2020

Miten metsäalan tasa-arvoisuus on muuttunut vuosien varrella ja mikä sen suunta on tulevaisuudessa? Minkälainen merkitys on tiimin diversiteetillä, sillä onko tiimissä eri sukupuolia, eri ikäisiä tai eri koulutustaustoja edustettuna?  UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava Inka Musta ja kestävän metsätalouden kehityksestä vastaava Timo Lehesvirta keskustelevat tasa-arvon ja monimuotoisuuden näyttäytymisestä metsäalan työympäristössä.

Vaurastuminen kutsuu metsänomistajaa

Julkaistu 5.2.2020

Metsänomistajat ovat yllättävän kiinnostuneita sijoittamisesta. Yli 70 prosenttia ilmoittaa sijoittamisen joko houkuttelevan tai olevan jo osa omaa arkea. Tulokset selviävät Taloustutkimuksen viime vuonna valmistuneesta Metsänomistaja sijoittajana -tutkimuksesta. Teksti: Heli SatuliLukija: Riikka Viljakainen

Kortelammin yhteismetsä on etäomistajien toimiva ratkaisu

Julkaistu 9.1.2020

Kortelammin yhteismetsä perustettiin, jotta suvun metsät säilyisivät kokonaisuutena, hoito olisi vaivatonta ja tuotto turvallista, vaikka omistajat asuvat kauempana. Metsänomistajareportaasi Heinolasta kertoo yhteismetsän omistamisesta. Teksti: Päivi StenroosLukija: Tuomas Kara

Ekosysteemipalvelut paljastavat metsän arvon

Julkaistu 19.12.2019

Mitä tapahtuisi, jos alkaisimme määritellä metsien arvon ekosysteemipalveluina? Miten määriteltäisiin ja laskettaisiin kaikki erilaiset hyödyt, joita metsät tuottavat – hengitysilmasta hyötykasveihin? Timo Lehesvirta ja Johanna Haapala miettivät myös, kuinka päätetään se, kuka saa hyötyä kaikista palveluiden rahanarvoisista osista. Timo vastaa kestävän metsätalouden kehityksestä UPM:llä ja Johanna työskentelee UPM:llä ympäristöasiantuntijana. Ekosysteemipalveluiden määritelmiin voi tutustua Wikipediassa.

Taimikon varhaisperkaus kannattaa

Julkaistu 26.11.2019

Taimikonhoidolla varmistetaan, että uuden metsän perustamiseen sijoitettu raha saadaan aikanaan takaisin, ja moninkertaisena. Metsänomistajan kannattaa tarkastaa keväällä istutettu taimikko jo heti ensimmäisenä syksynä. Taimikonhoito kasvattaa kantorahatuloja vähintään kolmanneksella, mutta jos varhaisperkaus on jäänyt tekemättä, pelkällä taimikonharvennuksella ei päästä enää samaan ainespuun kasvuun. Erityisesti tukkipuuta tulee vähemmän. Teksti: Marianna Salin Lukija: Riikka Viljakainen 

Metsästävä maantieteilijä pitää metsän kasvukunnossa

Julkaistu 4.11.2019

Metsänomistaja Pertti Saarelainen hoitaa metsiään luonnonystävän huolellisuudella ja uskoo vastuulliseen metsätalouteen. Metsänomistajareportaasi Enosta kertoo vastuullisesta metsänhoidosta. Teksti: Jaska Poikonen Lukija: Tuomas Kara

Miten yritysvastuu näkyy metsäyhtiössä?

Julkaistu 28.10.2019

Kenen on vastuu yrityksen toiminnasta? Voiko se pohjimmiltaan edes olla kenenkään muun kuin työntekijöiden eli ihmisten käsissä? Voiko vastuullisuutta verrata vaikkapa turvallisuuden kulttuurin merkitykseen yrityksessä – koskaan ei toimita niin, että ihmisiä loukkaantuu, joten koskaan ei toimita vastuuttomasti? Timo Lehesvirta ja Johanna Haapala pohtivat teemaa myös sitä kautta, mikä on taloudellisen kannattavuuden sekä vastuullisuuden suhde ja miten vastuu jakautuu yritysten sekä viranomaisten välillä. Timo vastaa kestävän metsätalouden kehityksestä UPM:llä ja Johanna työskentelee UPM:llä ympäristöasiantuntijana.

Metsiään hoitavat ilmastosankarit

Julkaistu 14.10.2019

Yksien keskustellessa ilmastonmuutoksesta toiset tekevät tänäänkin vertaansa vailla olevia ilmastotekoja perkaamalla, harventamalla ja uudistamalla metsiään. Näitä ilmastosankareita ei pidä syyttää metsänielujen tuhoamisesta vaan kiittää nielujen kestävästä kasvattamisesta. UPM:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen kirjoitus metsänomistajien työstä ilmaston eteen. Teksti: Jussi PesonenLukija: Tuomas Kara

Ilman biodiversiteettiä meillä ei olisi mitään

Julkaistu 7.10.2019

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus eli on asia, johon ei kiinnitetä vielä tarpeeksi huomiota. Johtuuko se siitä, että elonkirjon määrää on vaikea ohjailla yhtä suoraviivaisesti kuin vaikkapa suojeltujen metsäalojen pinta-aloja? Millaisia ovat aiemmin tehtyjen päätösten seuraukset ja miten nopeasti voidaan olettaa tilanteen muuttuvan, jos toimintatapoja vaihdetaan nyt? Timo Lehesvirta ja Johanna Haapala pohtivat podcastissa myös sitä, miksi kaikkien – myös muiden kuin metsän parissa työskentelevien ihmisten – pitäisi ymmärtää biodiversiteetin tärkeys. Ja miten saavutetaan UPM:n ympäristövastuun tavoitteet vuodelle 2030? Timo vastaa kestävän metsätalouden kehityksestä UPM:llä ja Johanna työskentelee UPM:llä ympäristöasiantuntijana.

Hyvä metsänhoito on hyväksi ilmastolle

Julkaistu 30.9.2019

Kestävyys ajatusmallina soveltuu hyvin metsätalouteen, sillä metsien hoitoon on perinteisestikin liitetty ylisukupolvinen ajattelu. Metsänomistajan näkökulmasta olennaisin tekijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on metsän elinvoimasta huolehtiminen. Artikkeli on julkaistu Metsän henki -lehdessä 1/2019. Teksti: Tuomas FreundlichLukija: Riikka Viljakainen

Miten metsästä pitäisi puhua?

Julkaistu 18.9.2019

Timo Lehesvirta ja Johanna Haapala miettivät UPM:n uuden podcastin ensimmäisessä jaksossa sitä, miksi metsästä pitäisi puhua ja miten siitä puhutaan. Miten metsänkäytöstä keskustellaan? Miten tasapainotetaan se, mihin tarkoituksiin metsää käytetään ja kuka saa äänensä kuuluviin? Timo vastaa kestävän metsätalouden kehityksestä UPM:llä ja Johanna työskentelee UPM:llä ympäristöasiantuntijana.

Takaisin podcastien listaan