Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


MetroPodia

MetroPodia on Metropolia Ammattikorkeakoulun podcast-kanava. https://podcast.metropolia.fi/ Kanavassa on kolme teemaa, joista pääsee eri aihealueisiin. Teemat ovat 1) Kestotilaus oppimiseen 2) Tulevaisuutta luotaamassa 3) Ammattikorkeakoulun arjessa

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 45 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 3.4.2020.

Opi arjessa 3: Itse- ja yhteisöohjautuvuus työssä oppimisessa

Julkaistu 25.1.2022

Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Vilma Mutka Mukamas Learning Design Oy:stä. Jaksossa pureudutaan yhteisöohjautuvuuteen osana oppivaa organisaatiota. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta? Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssä oppiminen vaatii niin organisaatiolta, työyhteisöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin?

Opi Arjessa 2: Oppiminen työntekijän taitona

Julkaistu 25.1.2022

Jakso 2. Oppiminen työntekijän taitona Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Annu Karkama Mukamas Learning Design Oy:stä. Jaksossa etsitään keinoja vahvistaa omia oppimisen taitoja ja pohditaan mm. sisäisen motivaation, aikapaineen ja itsetuntemuksen merkitystä työssä oppimiselle. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta? Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssä oppiminen vaatii niin organisaatiolta, työyhteisöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin?

Opi Arjessa 1: Työssä oppiminen

Julkaistu 25.1.2022

Jakso 1. Työssä oppiminen Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Vilma Mutka Mukamas Learning Design Oy:stä. Jaksossa pohditaan sitä, miten työssä tänä päivänä opitaan ja puhutaanko oppimisesta riittävästi työpaikoilla ja mistä meidän oikeastaan pitäisikään puhua. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta? Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssä oppiminen vaatii niin organisaatiolta, työyhteisöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin?

Hyvissä handuisssa 3: Monialaisen harjoittelun tuottama osaaminen ja sen hyödyntäminen kotihoidossa

Julkaistu 20.1.2022

Tässä jaksossa keskustellaan Monialaisen tiimiharjoittelun tuottamasta osaamisesta ja sen hyödyntämisestä kotihoidossa. Aiheena on “Monialaisen harjoittelun tuottama osaaminen ja sen hyödyntäminen kotihoidossa”. Erityisesti tarkastellaan yhteistyöosaamista ja siihen liittyviä osaamisalueita. Keskustelijoina ovat Helsingin kaupungin Idän alueen kotihoitopäällikkö Sanna Numminen, Metropolia AMK:n lehtorit, tutkintovastaava, Kaija Kekäläinen Hyvinvoinnin osaamisalueelta sekä lehtori Carita Hand Terveys osaamisalueelta. Keskustelua käydään monialaisesta osaamisesta, sen tärkeydestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista. Osaamista tarkastellaan yhteistyöosaamisen sekä siihen liittyvien ihmislähtöisen-, konsultatiivisen- ja kumppanuusosaamisen, näkökulmista.

Pedagogin hetki 7. Mitä on oppimismuotoilu?

Julkaistu 19.1.2022

Pedagogin hetki -podcastin seitsemäs jakso. Vieraana Metropolian lehtori, digimentori ja digiguru Hannu Turunen Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisalueelta. Keskustelemme jaksossa oppimismuotoilusta ja siitä mitä se on. Keskustelussa Hannu jakaa käytännön kokemuksiaan oppimismuotoilusta ja pohdimme tuttuun tapaamme laajemminkin sen hyötyjä ja käyttöä. Wikipedia määrittelee että ”Oppimismuotoilu on toimintatapa tai näkökulma, jota voidaan soveltaa esimerkiksi koulutuksen, henkilöstön kehittämisen ja digitaalisen oppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.” Verkko-oppimisen muotoilukirja (FITech-julkaisu) määrittelee että ”oppimismuotoilulla tarkoitetaan järjestelmällistä, oppijakeskeistä ja kokonaisvaltaista oppimiskokemuksen rakentamista”. Keskustelussamme oppimismuotoilu on apuväline, jossa on valmiita työkaluja ja menetelmiä sovellettaviksi. Menetelmänä se nostaa oppijan keskiöön opetuksessa ja sen suunnittelussa. Hyödyllinen se on varmasti aina, mutta varsinkin esimerkiksi, kun opettajalla työajan rajat tulevat vastaan. Menetelmä sopii sekä digi- että liveopetukseen. Oppimismuotoilun vakiintuneempia englanninkielisiä termejä olisivat instructional design, learning design ja design for learning (Wikipedia). Linkkejä ja julkaisuja: https://fi.wikipedia.org/wiki/Oppimismuotoilu https://fitech.io/app/uploads/2019/09/Verkko-oppimisen-muotoilukirja-v-1.4.1-web.pdf https://www.theseus.fi/handle/10024/505722 Kuuntele ja mieti onko oppimismuotoilu kiireisen opettajan pelastus vai kauhistus? Olkaa yhteydessä! Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Pedagogin hetki 6: OnePage ja kriittinen ajattelu

Julkaistu 12.1.2022

Pedagogin hetki -podcastin kuudes jakso, jossa vieraana liiketalouden yliopettaja Jukka Kaisla. Ensimmäinen vieraamme koskaan käynnistää meissä syviä prosesseja. Nostamme pöydälle koulujärjestelmän heikkouden: puutteellisen itsenäisen ja kriittisen ajattelun opettamisen. Nyt on aika lopettaa copy-paste-kirjoittaminen. Omista oppisi! Jaksossa esittelemme toimivaksi todetun menetelmän, jolla opiskelijoiden oppi syvenee ja myös opettajan työ kevenee. Mikä juju tässä sitten piilee? Menetelmään siirtyminen saattaa olla työlästä ja vaatia uskallusta sekä opettajalta että oppilailta. Kuuntele niin tiedät lisää ja saat toivottavasti uusia ideoita! Jukan kotisivu, josta löydät mm. lisää OnePage-menetelmästä: https://jukkakaisla.fi/ Oliko jakso hyvä ja heräsikö kysymyksiä? Olkaa yhteydessä! Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Hyvissä handuissa 1: Yhdessä kehittäen innovaatiopolulla -kolmen toimijan näkökulmat

Julkaistu 16.12.2021

Tässä jaksossa keskustellaan aiheesta ”Innovaatiopolku - väylänä työelämän ja oppilaitosten kumppanuudelle.” Keskustelijoina ovat Helsingin kaupungin Myllypuron kotihoidossa esihenkilönä työskentelevä YAMK terveydenhoitaja Erja Kupiainen, toimintaterapia opiskelija Markus Määttänen sekä Metropolia ammattikorkeakoulun TtM lehtori Hannele Hokkanen. Keskustelussa jaetaan kokemuksia INNO-lähettiläs toiminnasta ja pohditaan, mitä hyötyä tällaisesta kehittäjäkumppanuudesta on työelämälle, korkeakoululle ja opiskelijoille.

Oppeja HyMy-kylästä 1: Terveiset monialaisuustiimiltä

Julkaistu 7.12.2021

Metropolian lehtorit ja HyMy-kylän Monialaisuutiimin toimijat Elina Wasenius, Saila Pakarinen ja Teija Rautiola keskustelevat siitä, miten Monialaisuustiimi tukee opiskelijoiden oppimista poikkialaiseen asiantuntijuuteen. Jakso on ensimmäinen sarjassa Oppeja HyMy-kylässä. Äänessä myös Metropolian opiskelija Teemu Pekkala. HyMy-kylä = Hyvinvointia Myllypurosta. Katso myös Metropolian Metsälähettiläät video https://youtu.be/CvM6G5Rh7mU

AMKoodari 4: Saammeko suositella? Tekoäly ehdottaa koodauskursseja.

Julkaistu 29.11.2021

Tässä jaksossa AMKoodari-hankkeen projektipäällikkö Jenni Koponen keskustelee lehtori Vesa Ollikaisen, Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmasta tekoälysuosittelijoista ja siitä, miten suosittelua käytettiin AMKoodari-hankkeessa

AMKoodari 2: Toteutusmalli

Julkaistu 29.11.2021

Jatkuva oppimisen päällikkö Taru Ruotsalainen AMKoodari-hankkeen projektipäällikkö Jenni Koponen keskustelevat AMKoodarin toteutusmallista.

AMKoodari 1: Millainen opiskelija - sellainen koulutus

Julkaistu 29.11.2021

Jenni Koponen,Metropolia, AMKoodari-hankkeen projektipäällikkö ja yliopettaja Päivi Laine, ICT ja tuotantotalous, Metropolia keskustelevat siitä, keitä koulutuksiin osallistujat olivat, mitä he ajattelivat koulutuksista ja miten he kokivat hyötyneensä tästä hankkeesta. AMKoodari hankkeen on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Strategiasta käytäntöön 1: TKI + O = totta?

Julkaistu 29.11.2021

Jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu ja TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna aloittavat Metropolian AMK:n johtoryhmän podcast-sarjan strategiasta käytäntöön. Rontu ja Vilkuna keskustelevat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja oppimisen integraatiosta. Integraation tavoitteena on rakentaa avointa oppimisen toimintakulttuuria, jossa opiskelijat, korkeakoulun henkilöstö ja yhteistyökumppanit oppivat yhdessä. Tämänkaltaisen ekosysteemitoimijuuden avulla TKI + O = totta.

AMKoodari 3: Ketterällä koulutuksella ratkaisuja suomalaiseen koodaripulaan

Julkaistu 29.11.2021

Projektipäällikkö Jenni Koposen vieraana on osaamisaluepäällikkö Janne Salonen, Metropolian ICT ja tuotantotaloudesta. Tässä jaksossa keskustelemme suomalaisesta koodaripulasta ja miten AMKoodari-hankkeessa vastattiin ketterällä koulutuksella tähän.

Pedagogin hetki 5: Koulutuksen tulevaisuus

Julkaistu 15.11.2021

Pedagogin hetki -podcastin viides jakso: Onko tulevaisuus verkko-opetuksen juhlaa vai uhkaa? Kuuntele pohdintojamme koulutuksen tulevaisuudesta perustuen virtuaalisten ammattikorkeakoulupäivien kahteenkymmeneen kysymykseen. Mitä ajatuksia kysymykset herättävät Markuksessa ja Juhanassa? Luottavatko he teknologian kykyyn ratkaista ongelmia? Vai onko kenties teknologia se ongelma? Entä mitä Mooceista, demokratisoivatko ne oppimista? Onko koulutuksen tulevaisuus utopiaa vai dystopiaa ja paljastuuko jommastakummasta juontajasta pessimistinen puoli? Kuuntele niin ehkä tiedät! Jouni Kosken 20 kysymystä: https://journal.laurea.fi/korkeakoulun-uusi-oppiminen-ja-pedagogiikka/#4c9f57aa Mitä mieltä jaksosta – jäikö jotain hampaankoloon? Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Ohje webinaaritapahtumien juontajille

Julkaistu 9.11.2021

Podcastissa Metropolian digipäällikkö Kimmo Leiviskä haastattelee Metropolian dialogipäällikkö Minna Kaihovirtaa aiheesta, mitä webinaarin juontaja pitää ottaa huomioon ennen webinaaria ja webinaarin aikana. Lopuksi Minna antaa vinkkejä, neuvoja ja niksejä webinaarin juontajille.

Opinnäytetyö: Epävakaa persoonallisuushäiriöinen ensihoidossa

Julkaistu 3.11.2021

Tulevat ensihoitajat hoi! Ensihoitajaopiskelijat Mira ja Tiia-Mari käsittelevät opinnäytetyön tuotoksena tehdyssä podcastissaan epävakaan persoonallisuushäiriöisen potilaan kohtaamista ensihoidossa. Tule ja opi, miksi tästä aiheesta tulee keskustella, mitä epävakaa persoonallisuus on sekä siitä, miten epävakaa persoonallisuushäiriöinen tulisi ensihoidossa kohdata! Musiikki: Square People – I'm Not Nervous (CC BY 3.0)

Faces of Urbanisation: Naapurituottajat kaupunkitoimijana, jakso 1

Julkaistu 18.10.2021

Erasmus+ rahoitteisen Urban SOS -hankkeen Faces of Urbanisation -sarjan ensimmäinen podcasti: Naapurituottajat kaupunkitoimijana. Kalliolassa toteutettavan Naapurituottajat-projektin vastaavatuottaja Oili Paaskoski on Urban SOS -hankkeen Tiina Lehto-Lundénin ja Heli Määttäsen haastateltavana. Keskustelemme kaupunkiympäristön vaikutuksesta hyvinvointiin ja Naapurituottajat hankkeen linkittymistä Urban SOS -hankkeeseen. Urban SOS - Towards a trans-disciplinary, inclusive, sustainable future, an Erasmus+ Strategic Partnership: brings together educational institutions and work place organizations—who work in the cities with social issues caused by life in the City. The objective of the Urban SOS partnership is to contribute to the transnational and transdisciplinary innovation of European social work and social work education. As a way to share in the dialogue, we will be producing the Faces of Urbanisation podcast considering some of the following topics from our research and how they practically relate to our daily lives: • Urbanisation • Space and Placemaking • Rights to the City • Centralization of services • Physical and Social Infrastructure • Belonging, Identity and inclusion (I can’t remember where our list of podcast ideas is….) The Urban SOS project’s podcast series starts with the first episode: Naapurituottajat as city actors. Oili Paaskoski from Kalliola Settlement’s Naapurituottajat (Neighborhood Producers) project shares how Naapurituottajat is linked to the Urban SOS project and how both material and social urbanization are affecting people in Helsinki, especially among people who have a substance abuse background. Tiina Lehto-Lundén and Heli Määttänen, project workers from the Urban SOS -project, facilitate the discussion. Discussion is in Finnish.

Pedagogin hetki 4: Oppimisen metataidot

Julkaistu 3.9.2021

Pedagogin hetki -podcastin neljäs jakso: Oppimisen metataidot. Markus ja Juhana leijailevat teoreettisessa metapilvessä ja jakavat ajatuksiaan oppimisen metataitoihin liittyen. Saammeko sinut miettimään uudelleen mitä oppiminen on? Tai miten oppiminen yleensäkään mahdollistuu? Tarjolla myös vahvoja käytännön vinkkejä teorian kautta. Käsittelyssä mm. - tiedonhankintataidot ja tiedon soveltaminen - taidonhankintataidot - itsetuntemus ja reflektointikyky - avoimuus - keskittymiskyky - elämänhallintataito - vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen älykkyys Lisäksi mukana ensimmäistä kertaa myös kuulijakysymyksiä! Jäikö aiheesta jotain huomioimatta tai oliko siellä jotain kummallista? Lähettäkää meille kysymyksiä, palautetta ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Reflektoinnin voima, 4: Suorituskyvyn psykologia

Julkaistu 30.6.2021

Reflektion voima -podcastissa asennejohtamisen asiantuntija, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Marjo Huhtalan vieraina ovat Paula Thesleff ja Kia Lund. Suorituskyvyn psykologia -jaksossa otetaan selvää, mikä merkitys reflektiolla on suorituskyvyn parantamisessa. Jaksossa syvennetään reflektion psykologista perustaa ja teoria sidotaan siihen, miten asiat toteutuvat yritysmaailmassa esihenkilötyössä. Jakson loppuosa palkitsee kuulijansa hauskalla ja sporttisella ajatuspingiksellä. Reflektion voima -podcast-sarjassa opitaan uusia näkökulmia ja keinoja ammattilaisena kasvuun ja ajattelutaitojen kehittämiseen. Sarja on tuotettu Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hankkeen avulla, joka saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Käsikirjoitus, editointi ja tuotanto: Marjo Huhtala.

Reflektoinnin voima, 3: Reflektoiva kirjoittaminen

Julkaistu 29.6.2021

Reflektion voima -podcastissa asennejohtamisen asiantuntija, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Marjo Huhtalan vieraana on Amara Collaborationin perustaja, yrittäjä, transformaatiovalmentaja Heidi Gutekunst. Heidi on kahden advisor boardin puheenjohtaja, sekä Women's Board Awardin Suomen maajohtaja. Reflektoiva kirjoittaminen -jaksossa pohditaan reflektoivan kirjoittamisen mahdollisuuksia omassa henkilökohtaisessa kasvussa ja sen sopivuutta esimiestason ja johdon valmennuksiin kehittymisen välineenä. Reflektoiva kirjoittaminen ei ole vain teennäistä positiivista huttua, vaan siinä kohdataan myös raadolliset ja pimeimmät puolet itsessä. Itseään voi kehittää tietoisuuden ja läsnäolon kautta, mitä reflektoiva kirjoittaminen edistää. Heidi jakaa kokemukseen perustuvat vinkkinsä, miten menetelmää on mahdollista lähteä kokeilemaan sekä kertoo sen hyödyistä. Reflektion voima -podcast-sarjassa opitaan uusia näkökulmia ja keinoja ammattilaisena kasvuun ja ajattelutaitojen kehittämiseen. Sarja on tuotettu Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hankkeen avulla, joka saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Käsikirjoitus, editointi ja tuotanto: Marjo Huhtala.

Pedagogin Hetki 3. Mitä Opimme koronasta

Julkaistu 24.6.2021

Pedagogin hetki 3: Mitä opimme koronasta? Pedagogin hetki -podcastin kolmas jakso: Mitä opimme koronasta ja sen mukanaan tuomasta pakotetusta etäilystä? Mitä täällä oikein puhutaan, ovatko opettajat oppineet uusia asioita ja toiko koronamullistus mukanaan enemmän positiivisia vai negatiivisia asioita opettajan näkökulmasta? Kuuntele jakso, jossa Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorit Markus ja Juhana pohtivat omasta näkökulmastaan pakotetun etäilyn kompleksisia vaikutuksia opettajan työhön. Jäikö aiheesta jotain huomioimatta tai oliko siellä jotain kummallista? Lähettäkää meille kysymyksiä, palautetta ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Avaako YAMK-tutkinto uusia urapolkuja?

Julkaistu 23.6.2021

Opiskelu on aina satsaus tulevaisuuteen ja opintojen odotetaan tuovan uutta osaamista, verkostoja, uusia uramahdollisuuksia ja myös parempaa palkkaa. Keskustelussa avaamme oppijan näkökulmasta, millaista on opiskelu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa, miten opinnot nivoutuvat työelämään ja miten tutkinto avaa uusia urapolkuja. MetroPodiassa keskustelijoina ovat Kristiina Henttonen, Työkyky- ja työsuojeluasiantuntija, Kaupunkistrategia ja johto / Kehittämispalvelut, Vantaan kaupunki Juha Havukumpu, Lehtori, Kuntotus ja tutkiminen osaamisalue Metropolia Marjatta Kelo, Kehityspäällikkö Metropolia

Pedagogin hetki 2: Miten opetetaan oppimaan

Julkaistu 17.6.2021

Pedagogin hetki -podcast, jakso numero kaksi: Miten opetetaan oppimaan? Jaksossa Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorit Markus ja Juhana keskustelevat oppimisen metataidoista ja siitä, miten opetetaan oppimaan. Aihetta lähestytään sekä teoreettisesti että käytännön esimerkein ja metodein keskustelun kautta. Olemmeko kaikki maan päälle pullahtelevia sieniä, joita rihmasto kasvattaa? Jäikö aiheesta jotain huomioimatta tai oliko siellä jotain kummallista? Lähettäkää meille kysymyksiä, palautetta ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Pedagogin hetki 1: Opetuksen arvot

Julkaistu 8.6.2021

Pedagogin hetki -podcast, jakso numero yksi: Opetuksen arvot. Jaksossa Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorit Markus ja Juhana esittäytyvät ja keskustelevat yleisesti omasta näkökulmastaan pedagogiikkaan ja opettamiseen. Jakson varsinainen teema on opettamisen arvot kuten inhimillisyys, joustavuus, läpinäkyvyys, tasa-arvoisuus ja itseohjautuvuus. Jaksossa keskustellaan, mitä nämä tarkoittavat ja minkälaisin keinoin näihin digitaalisen muotoilun opetuksessa pyritään. Oliko jakso hyvä ja heräsikö kysymyksiä? Olkaa yhteydessä! Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Reflektoinnin voima, 2: Valmentava työote ja reflektio

Julkaistu 27.5.2021

Reflektion voima -podcastissa asennejohtamisen asiantuntija, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Marjo Huhtalan vieraana on Kaswu Oy:n toimitusjohtaja, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Mikko Ojanen. Reflektointi ja valmentava työote -jakso porautuu pedagogisesta näkökulmasta valmentavan työotteen ja reflektoinnin yhdistämisen mahdollisuuksiin digitaalisissa toteutuksissa. Kuulijalleen jakso antaa kannustusta ja rohkaisua modernin pedagogisen ajattelun vahvistamiseen omassa työssään. Reflektion voima -podcast-sarjassa opitaan uusia näkökulmia ja keinoja ammattilaisena kasvuun ja ajattelutaitojen kehittämiseen. Sarja on tuotettu Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hankkeen avulla, joka saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Käsikirjoitus, editointi ja tuotanto: Marjo Huhtala.

Reflektoinnin voima, 1: Reflektion hyödyt ja haitat

Julkaistu 26.4.2021

Reflektion voima -podcastissa asennejohtamisen asiantuntija, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Marjo Huhtalan vieraana on toimittaja, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Anna Perho. Reflektion hyödyt ja haitat -jakson keskustelussa uppoudutaan yritysvalmentamisen työn kautta siihen, milloin reflektio kannattaa ja milloin se taas voi mennä överiksi. Jakso herättää orastavan mielenkiinnon reflektiota kohtaan ja kannustaa kokeilemaan sitä työelämässä jokaiselle itselle parhaiten soveltuvalla tavalla. Reflektion voima -podcast-sarjassa opitaan uusia näkökulmia ja keinoja ammattilaisena kasvuun ja ajattelutaitojen kehittämiseen. Sarja on tuotettu Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hankkeen avulla, joka saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Käsikirjoitus, editointi ja tuotanto: Marjo Huhtala.

Korkeakoulu kestävän kehityksen mahdollisuuksien äärellä

Julkaistu 13.4.2021

Kestävä kehitys on läpileikkaava teema Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiassa. Miten varmistetaan, että arvopohjaan vahvasti nivoutuva teema tuodaan strategiasta käytäntöön ja miten laajan korkeakouluyhteisön yhteistyötä edistetään kestävän kehityksen teemojen ympärillä? Kuuntele podcastista miten näihin tartutaan keväällä 2021! Podcastissa keskustelevat dialogipäällikkö Minna Kaihovirta ja kestävän kehityksen päällikkö Elli Ojala.

Korkeakouluyhteisössä vaikutetaan yhdessä

Julkaistu 12.4.2021

Korkeakoulu on yhteisö, jonka toimintaan vaikuttavat niin opiskelijat kuin henkilöstökin. Kun vuorovaikutuksen paikkoja luodaan ja kehitetään, laajenee yhteistyö oppimisen ohessa moneen muuhunkin osioon. Kuuntele podcastista, miten kestävä kehitys nousi Metropolia Ammattikorkeakoulussa keskiöön ja millaisessa roolissa opiskelijat olivatkaan. Podcastissa Metropolia Ammattikorkeakoulun dialogipäällikkö Minna Kaihovirta keskustelee kestävän kehityksen teemoista. Ensimmäisessä jaksossa vieraana on suuhygienistiksi Metropoliassa opiskeleva Ella Vainikka. Tämän jakson aiheena on korkeakoulun toimintakulttuuri ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet tärkeiksi kokemissaan teemoissa. #Ammattikorkeakoulu #KesäväKehitys #MetroPolis

Ammattikorkeakouluopiskelu, olisiko mun juttu?

Julkaistu 3.3.2021

Keskustelemassa opinto-ohjaajat Mari Rupponen ja Paula Lindqvist. Opot kertovat, millaista ammattikorkeakouluopiskelu on ja kenelle se sopii.

3AMK-korkeakoulupoliittinen innovaatio

Julkaistu 1.3.2021

FT, dosentti Pentti Rauhala on tehnyt selvityksen 3AMK:n yhteistyöstä vuosilta 2017-2020. Selvitys on julkaistu Metropolian julkaisusarjassa. Poadcastissa Rauhala ja Metropolian viestintäpäällikkö Liisa Salo keskustelevat yhteistyöstä, sen keskeisistä tuloksista ja jatkosta. 3AMK on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian, strateginen liittouma. Sen tavoitteena on vastata entistä paremmin ja tehokkaammin opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin metropolialueella hyödyntämällä jäsenammattikorkeakoulujen vahvuuksia.

Kaupunkien rooli yritysten tuotekehityskumppanina, osa 7/7

Julkaistu 7.1.2021

Podcastissa toimintaterapian asiantuntijan, Toini Harran ja vanhustyön asiantuntijan, Panu Karhisen, vieraina ovat teknologia-asiantuntija Jaana Kokko, joka koordinoi OuluHealth Labs - Oulu WelfareLab -toimintaa sekö terveyden ja hyvinvoinnin yritysasiamies Sanna Hartman Helsingin kaupungilta. Keskustelun aiheena on Kaupunkien rooli yritysten tuotekehityskumppanina. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö ja musiikki: Panu Pentikäinen, Pulu Studio. Kuvaus ja leikkaus: Minna Kilpeläinen ja Tuukka Lindholm. Grafiikka: Jukka Fordell. Syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden mahdollisuudet, osa 6/7

Julkaistu 7.1.2021

Podcastissa toimintaterapian asiantuntijan, Toini Harran ja vanhustyön asiantuntijan, Panu Karhisen, vieraina ovat Metropoli-ammattikorkeakoulun ICT-asiantuntija lehtori Aarne Klemetti ja Kajo-apuvälineiden apuvälineasiantuntija Miikka Kyllönen. Keskustelun aiheena on digitaalisten tuotteiden ja palveluiden mahdollisuudet. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö ja musiikki: Panu Pentikäinen, Pulu Studio. Kuvaus ja leikkaus: Minna Kilpeläinen ja Tuukka Lindholm. Grafiikka: Jukka Fordell. Syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Epävarmuus ohjauksen voimavarana

Julkaistu 18.12.2020

Voimavaraistava uraohjaaja -täydennyskoulutuksen aikana käydyt keskustelut herättivät ja haastoivat ajattelemaan. Näitä oivalluksia me pohdimme erilaisissa podcast-keskusteluissa. Tämä podcast oli ensimmäinen sarjassamme. Keskitymme siinä epävarmuuteen osana hyvää ohjaamista. Miksi epävarmuus voi toisinaan olla juuri se, mitä tarvitaan voimavarakeskeisessä kohtaamisessa?

Uraohjausta työuran päätepisteessä

Julkaistu 18.12.2020

Voimavaraistava uraohjaaja -täydennyskoulutuksen aikana käydyt keskustelut herättivät ja haastoivat ajattelemaan. Näitä oivalluksia me pohdimme erilaisissa podcast-keskusteluissa. Tässä podcastissa kurkistamme siihen, miten uraohjaus voi tukea meitä siinä vaiheessa, kun työura saavuttaa päätepisteensä, mutta elämänura vielä jatkuu. Millä tavoin tätä nivelvaihetta voidaan tukea voimavaraistavasti?

Uraohjaus työhyvinvoinnin tukena

Julkaistu 18.12.2020

Voimavaraistava uraohjaaja -täydennyskoulutuksen aikana käydyt keskustelut herättivät ja haastoivat ajattelemaan. Näitä oivalluksia me pohdimme erilaisissa podcast-keskusteluissa. Tässä podcastissa meitä puhututtaa uraohjauksen rooli myös siinä vaiheessa, kun työura on jo hyvässä vauhdissa. Pohdimme uraohjaajan roolia mm. työhyvinvoinnin vahvistajana, omien vahvuuksien tunnistamisen taitoa sekä työn kuormittavuuden eri puolia.

Yrittäjyyden tukeminen, osa 5/7

Julkaistu 25.11.2020

Podcastissa toimintaterapian asiantuntijan, Toini Harran ja vanhustyön asiantuntijan, Panu Karhisen, vieraina ovat Health Incubator Helsingin senior business advisor Christian Lardot ja Living Skillsin myynti- ja liiketoiminnan kehittäjä Helen Chambers. Keskustelun iheena on yrittäjyyden tukeminen. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö: Panu Pentikäinen, Pulu Studio, syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Ammattikorkeakoulujen rooli yritysten tuotekehityksessä, osa 4/7

Julkaistu 25.11.2020

Podcastissa toimintaterapian asiantuntijan, Toini Harran ja vanhustyön asiantuntijan, Panu Karhisen, vieraina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän johtaja Minna Elomaa-Krapu, TAMKin kehittämispäällikkö Tarja Heinonen ja Oamkin SimLabin vetäjä ja yliopettaja Tiina Tervaskanto-Mäentausta. Keskustelun aiheena on ammattikorkeakoulujen rooli yritysten tuotekehityksessä. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö: Panu Pentikäinen, Pulu Studio, syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Verkko tuotekehityksessä, osa 3/7

Julkaistu 25.11.2020

Podcastissa toimintaterapian asiantuntija Toini Harra ja vanhustyön asiantuntija Panu Karhinen keskustelevat THL:n Innokylän erikoissuunnittelija Merja Lyytikäisen kanssa verkosta tuotekehityksessä. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö: Panu Pentikäinen, Pulu Studio, syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Digitaalisten ekosysteemien rakentaminen, osa 2/7

Julkaistu 25.11.2020

Podcastissa toimintaterapian asiantuntija Toini Harra ja vanhustyön asiantuntija Panu Karhinen keskustelevat Business Tampereen asiakkuusvastaavan, Markku Niemen sekä OuluHealth-ekosysteemin verkostojohtajan, Minna Komun, kanssa digitaalisten ekosysteemien rakentamisesta. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö: Panu Pentikäinen, Pulu Studio, syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi Huom: alkaa kohdasta 0:11

Ikäihmisten palveluasumisen käyttäjälähtöinen kehittäminen, osa 1/7

Julkaistu 25.11.2020

TUTTU net -podcast Podcastissa toimintaterapian asiantuntija Toini Harra ja vanhustyön asiantuntija Panu Karhinen keskustelevat eläkkeellä olevan yrityssparraajan, Erkki Aallon ja Aalto yliopiston arkkitehtuurin tutkijan, Ira Verman, kanssa ikäihmisten palveluasumisen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö: Panu Pentikäinen, Pulu Studio, syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Mitä henkilöbrändäys on?

Julkaistu 10.11.2020

Podcastissä Seinäjoen ammattikorkeakoulun lehtori Jussi Kareinen keskustelee palvelumuotoiluun ja visuaaliseen yritysviestintään keskittyneen kouluttajan ja tutkijan Marjo Kamilan ja bloggaajana sekä vaikuttajamarkkinoijana tunnetun SeAMK-alumnin Elsa Heikon kanssa henkilöbrändäyksestä ja sen merkityksestä työnhaussa. Lisäksi Marjo ja Elsa kertovat omat vinkkinsä henkilöbrändäykseen. Podcast on osa Uraloikkarin käsikirjaa, joka on tuotettu Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OIVA-Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa -hankkeessa.

Henkilöbrändäys ja sen merkitys

Julkaistu 10.11.2020

Podcastissä Seinäjoen ammattikorkeakoulun lehtorit Jussi Kareinen, Johanna Ikola ja Jaana Liukkonen keskustelevat henkilöbrändäyksestä ja sen tärkeydestä nykyisillä työmarkkinoilla sekä mitä uraohjaajan tulisi ottaa huomioon keskustellessa siitä opiskelijan kanssa. Podcast on osa Uraloikkarin käsikirjaa, joka on tuotettu Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OIVA-Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa -hankkeessa.

Työn muuttuminen, hybridityö, erilaiset oppimisen mallit

Julkaistu 7.10.2020

Metropolian MetroPodia-podcastissa keskustelevat johtaja Katri Luukka, jatkuvan oppimisen palvelut ja henkilöstöjohtaja Mikko Jäkälä.

Työnopinnollistaminen hyvä tapa edistää opintoja - opiskelijan puheenvuoro

Julkaistu 3.4.2020

Opiskelija Esa Kylmämetsä ja Johanna Holvikivi keskustelevat Metropolian innovaatio-opintojen opinnollistamisesta työssä.

Joustavasti työelämää hyödyntäen - opettajien kokemuksia

Julkaistu 3.4.2020

Anne Perkiö ja Heikki Hyvärinen keskustelevat opinnollisestamisesta opettajan ja osaamisen kehittymisen näkökulmasta.

Takaisin podcastien listaan