Suomalaisia podcasteja

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


MetroPodia

MetroPodia on Metropolia Ammattikorkeakoulun podcast-kanava. https://podcast.metropolia.fi/ Kanavassa on kolme teemaa, joista pääsee eri aihealueisiin. Teemat ovat 1) Kestotilaus oppimiseen 2) Tulevaisuutta luotaamassa 3) Ammattikorkeakoulun arjessa

Seuraa podcastia: RSS-syötteenä, Apple-podcasteissa. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 210 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 3.4.2020.

Korkeapainetta 5: Matkalla-malli vie luovaa ryhmätoimintaa kuntien asukkaille

Julkaistu 19.6.2024

Kuntien käyttöön kehitetty Matkalla-toimintamalli vie kulttuuritoimintaa kuntien asukkaille. Sen avulla toteutetaan luovaa ryhmätoimintaa esimerkiksi kouluissa, kylätoiminnassa, työpaikoilla, palvelutaloissa, perhekeskuksissa, mielenterveystyössä tai vaikkapa neuvoloissa. Malli on kunnille kustannustehokas ja lisää asukkaiden hyvinvointia. Matkalla-mallista keskustelevat lastenkulttuurikonsultti, etnomusikologi Henna Leisiö Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry:stä Pohjois-Suomesta sekä musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkija, yliopettaja Laura Huhtinen-Hildén Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Keskustelua johdattelee Elina Ala-Nikkola Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Korkeapainetta-podcast-sarjassa tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraina jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Podcast-sarjaa julkaistaan osana Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeREn toimintaa. CuWeREn toiminnasta vastaavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Tutustu kaikkiin Korkeapainetta-podcastin jaksoihin sekä Korkeapainetta-blogiin. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä.

Sydämellä terveydelle 3: Seksuaalisuuden puheeksiotto neuvolassa

Julkaistu 6.6.2024

Mitä on seksuaalisuuden puheeksiotto ja miten terveydenhoitaja voi tukea parisuhdetta vauva-aikana? Seksuaaliterveys on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kuuluu kaikkien meidän perusoikeuksiimme. Tässä jaksossa terveydenhoitotyön opiskelijat Henna Suomela ja Pinja Väänänen haastattelevat terveystieteiden maisteria ja seksuaalineuvojaa Noora Asplundia aiheesta. Jakson kuunneltuasi saat tietää mitä on seksuaalisuuden puheeksiotto, miten se näkyy neuvola terveydenhoitajan työssä ja miten raskaus sekä synnytys vaikuttavat seksuaalisuuteen. Lisäksi keskustelemme vauvan tulon vaikutuksesta parisuhteeseen ja miten parisuhdetta voidaan tukea neuvolassa. Jaksoa voi hyödyntää terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset. Tervetuloa kuuntelemaan Sydämellä terveydelle -podcastia. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Jakson käsikirjoittajat: Henna Suomela, Pinja Väänänen Tallenteen kesto: 38:35 minuuttia

Viimeinen kuulutus 3: Eettisyys kestävässä asiantuntijuudessa -matkalle

Julkaistu 24.4.2024

Tässä osassa kuulemme kestävän työtoiminnan ja työhyvinvoinnin perustasta. Lisäksi pohdimme yhdessä millä keinoin työn aiheuttamaa eettistä kuormitusta voidaan vähentää tai jopa välttää kokonaan. Aihe on tärkeä, sillä opintojen aikana eettisen työn tekemisen sekä johtamisen tiedot ja taidot sekä kokemus eettisesti kestävästä työkulttuurista siirtyvät opiskelijoiden mukana työelämään, kun he valmistuvat. Jaksossa vieraina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori Jaana Seitovirta ja sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelman opiskelija Mikael Kasberg. Keskustelua johdattelevat Metropolian lehtorit Anu Leppänen ja Teija Rautiola. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Teija Rautiola ja Anu Leppänen Editointi: Samuel Dietz, Digistudiopalvelu Tallenteen kesto: 29,45 min

Viimeinen kuulutus 2: Miten tavoittaa kestävä hyvinvoinnin tila?

Julkaistu 24.4.2024

Tässä osassa kuulemme opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia ylläpitävistä tekijöistä. Mitkä asiat tukevat jo opintojen aikana? Entä millaiset menetelmät tukevat myös työhyvinvointia ja kulkevat mukana, kun opiskelija siirtyy työelämään? Aihe on tärkeä, sillä opintojen aikana saavutetut kestävän hyvinvoinnin tiedot ja taidot siirtyvät opiskelijoiden mukana työelämään, kun he valmistuvat. Jaksossa vieraina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun opintopsykologi Antti Äijänen ja Terveyden edistämisen YAMK-tutkinto-ohjelmasta juuri valmistunut HUS:ssa työskentelevä sairaanhoitaja Jonna Mandelin. Keskustelua johdattelevat Metropolian lehtorit Anu Leppänen ja Teija Rautiola. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Teija Rautiola ja Anu Leppänen Editointi: Julius Koskitalo, Digistudiopalvelu Tallenteen kesto: 32,17 min

Viimeinen kuulutus 1: Kestävän kehityksen ja asiantuntijuuden matkalle!

Julkaistu 24.4.2024

Viimeinen kuulutus -sarjan ensimmäisessä osassa kuulemme, mitkä ovat Agenda 2030 toimintaohjelman kaksi kansallista painopistealuetta ja miten ne voivat näyttäytyä ammattikorkeakoulun opetustoiminnassa. Kuulemme myös miten taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys linkittyvät toisiinsa? Aihe on tärkeä, sillä opintojen aikana saavutetut kestävän kehityksen, vastuullisen ja eettisen toiminnan tiedot ja taidot siirtyvät opiskelijoiden mukana työelämään, kun he valmistuvat. Jaksossa vierailee Metropolia Ammattikorkeakoulun yliopettaja, kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan asiantuntija Riitta Lehtinen. Keskustelua johdattelevat Metropolian lehtorit Anu Leppänen ja Teija Rautiola. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Teija Rautiola ja Anu Leppänen Editointi: Kalle Rouvinen, Digistudiopalvelu Tallenteen kesto: 31,54 min

Moninainen Metropolia 5: Moninaisuus, työelämä ja sukupuolten välinen tasa-arvo

Julkaistu 24.4.2024

Moninainen Metropolia -podcast-sarjassa Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu keskustelee opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa siitä, miten moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää meillä Metropoliassa sekä laajemmin korkeakouluissa. Tässä jaksossa vieraana on Metropolian asiantuntija ja opettaja Johanna Niemi. Millainen sukupuolijakauma on Metropolian eri aloilla? Onko sukupuolen mukainen eriytyminen erityisen vahvaa Metropoliassa? Entä miten opiskelijoiden valintoihin voidaan konkreettisesti vaikuttaa? Heidi ja Johanna keskustelevat myös siitä, miten sukupuolten välinen tasa-arvo näkyy Metropolian henkilöstössä ja miten sukupuolen mukaan eriytyneet alat vaikuttavat opiskelijoiden harjoittelujaksoihin ja tulevaan työelämään. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Heidi Rontu ja Johanna Niemi Editointi: Julius Koskitalo, Digistudiopalvelu Jakson kesto: 25:04 min

Moninainen Metropolia 4: Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen oppimistilanteissa

Julkaistu 24.4.2024

Moninainen Metropolia -podcast-sarjassa Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu keskustelee opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa siitä, miten moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää meillä Metropoliassa sekä laajemmin korkeakouluissa. Tässä jaksossa Heidin vieraiksi saapuvat Metropolian asiantuntija ja opettaja Johanna Niemi sekä sosionomi ja seksuaaliterapeutti Minttu Ågren, joka suorittaa ylempää ammattikorkeakouluopintoja Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH) -tutkinto-ohjelmassa. Mitä on sukupuolen moninaisuus ja miten moninaisuuden voi huomioida korkeakouluarjessa? Miten turvallisemman tilan periaatteilla ja syrjimättömän kielen avulla luodaan sekä sukupuolienemmistöille että -vähemmistöille tilaa oppia ja tehdä töitä? Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Heidi Rontu, Johanna Niemi ja Minttu Ågren Editointi: Digistudiopalvelu Jakson kesto: 26:51 min

Moninainen Metropolia 3: Miten saavutettavuus, moninaisuus ja yhdenvertaisuus liittyvät toisiinsa?

Julkaistu 29.2.2024

Moninainen Metropolia -podcast-sarjassa Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu keskustelee opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa siitä, miten moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää meillä Metropoliassa sekä laajemmin korkeakouluissa. Tässä jaksossa vieraana on Metropolian saavutettavuusasiantuntija Jenni Torikka. Saavutettavuus on moniselitteinen käsite. Miten saavutettavuus ja moninaisuus, yhdenvertaisuus sekä tasa-arvo oikein liittyvät toisiinsa? Mikä merkitys selkeällä yleiskielellä ja selkokielellä on korkeakoulun arjessa? Entä miten digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset vaikuttavat verkossa tapahtuvaan opetukseen ja oppimateriaaleihin? Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Heidi Rontu ja Jenni Torikka Editointi: Samuel Dietz, Digistudiopalvelu Jakson kesto: 23:03 min

Tarinoita yhteiskirjoittamisesta 4: Tieteellisestä ammatilliseen julkaisemiseen

Julkaistu 13.2.2024

Miten yhteiset intressit ja keskinäinen luottamus tukee yhteiskirjoittamista? Entä aiheuttaako ammattikorkeakoulun ja yliopiston erilaiset julkaisemisen kulttuurit ristiriitoja? Tässä jaksossa pääsemme tutustumaan suomen kielen ja viestinnän lehtoriin Eveliina Korpelaan Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä vanhempaan yliopistonlehtoriin Johanna Komppaan Helsingin yliopistosta. He ovat kirjoittaneet yhdessä sekä tieteellisiä artikkeleita että tietokirjan. Kuulemme myös, miten julkaisuja on työstetty ihan kädet savessa. Keskustelua johdattelee Metropolian julkaisuasiantuntija Riikka Wallin. Tarinoita yhteiskirjoittamisesta -podcastissa korkeakoulujen asiantuntijat ja heidän kumppaninsa pohtivat mitä yhdessä kirjoittaminen antaa ja miksi sitä kannattaa tehdä. Entä millaisia yhteistyön kiperiä tilanteita voi syntyä? Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Riikka Wallin & Maija Merimaa Kuva: Riikka Wallin Tallenteen kesto: 35:07 min

Tarinoita yhteiskirjoittamisesta 3: Kehitystyön tulokset näkyväksi

Julkaistu 13.2.2024

Tässä jaksossa syvennytään ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan ytimeen: miten tehdään tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulokset näkyväksi? Terveysalan lehtori Hannele Hokkanen Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja erityisasiantuntija Arto Tiihonen Laurea-ammattikorkeakoulusta kertovat siitä, miten he ovat yhdessä tehneet näkyväksi seniorivaikuttajaryhmien toimintaa yhteisten verkkoartikkelien ja podcastin avulla. Kuulemme myös oliko yhteistyö saumatonta ja onko Hannelella ja Artolla samanlainen tyyli kirjoittajina. Arto paljastaa olevansa tosi huono yhteiskirjoittamisessa. Keskustelua johdattelee Metropolian julkaisuasiantuntija Riikka Wallin. Tarinoita yhteiskirjoittamisesta -podcastissa korkeakoulujen asiantuntijat ja heidän kumppaninsa pohtivat mitä yhdessä kirjoittaminen antaa ja miksi sitä kannattaa tehdä. Entä millaisia yhteistyön kiperiä tilanteita voi syntyä? Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Riikka Wallin & Noora Montonen Kuva: Riikka Wallin Tallenteen kesto: 38:56 minuuttia

Tarinoita yhteiskirjoittamisesta 2: Tapahtumasta yhteistä ymmärrystä

Julkaistu 13.2.2024

Miten osallistumien ammattilaistapahtumaan muotoutuu yhteiseksi ymmärrykseksi kirjoittamalla? Siitä kertovat asiantuntija, projektipäällikkö Anniina Honkonen Laurea-ammattikorkeakoulusta ja lehtori ja tiimiesihenkilö Jennie Nyman Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Kuulemme myös mitä Anniina ja Jennie ovat oppineet toisiltaan ja mistä he haaveilevat julkaisun tekijöinä seuraavaksi. Keskustelua johdattelee Metropolian julkaisuasiantuntija Riikka Wallin. Tarinoita yhteiskirjoittamisesta -podcastissa korkeakoulujen asiantuntijat ja heidän kumppaninsa pohtivat mitä yhdessä kirjoittaminen antaa ja miksi sitä kannattaa tehdä. Entä millaisia yhteistyön kiperiä tilanteita voi syntyä? Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Riikka Wallin & Anna Laakkonen Kuva: Riikka Wallin Tallenteen kesto: 22:56 minuuttia

Tarinoita yhteiskirjoittamisesta 1: Yhteisön merkitys kirjoittamisessa

Julkaistu 13.2.2024

Tarinoita yhteiskirjoittamisesta -podcastin ensimmäisessä jaksossa kuulemme miten korkeakouluissa työskentelevien suurimman kirjoittamiseen liittyvän haasteen, eli ajanpuutteen, voi ratkaista. Yhteisöllisen kirjoittamisen oppaan (Art House, 2023) kirjoittajat ja Helsingin yliopistossa työskentelevät apulaisprofessori Johanna Isosävi ja professori Camilla Lindholm kertovat millainen merkitys kollegiaalisella tuella on julkaisujen syntymiselle. Kuulemme myös miten heidän yhteiset kirjat ovat syntyneet ja miten tietokirjan tekeminen eroaa tieteellisestä julkaisemisesta. Keskustelua johdattelee Metropolian julkaisuasiantuntija Riikka Wallin. Tarinoita yhteiskirjoittamisesta -podcastissa korkeakoulujen asiantuntijat ja heidän kumppaninsa pohtivat mitä yhdessä kirjoittaminen antaa ja miksi sitä kannattaa tehdä. Entä millaisia yhteistyön kiperiä tilanteita voi syntyä? Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittaja: Riikka Wallin Kuva: Riikka Wallin Tallenteen kesto: 25:11 minuuttia

Perehdytyksen uudet tuulet työllisyyspalveluissa 3: Työarjessa oppiminen

Julkaistu 12.2.2024

Tässä jaksossa tarkastelemme perehdytyksen kokonaisuutta laajemmassa viitekehyksessä, jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Mitkä ovat vuonna 2035 tarvittavat geneeriset työelämäosaamiset? Mikä on niiden yhteys tämän päivän asiantuntijatyöhön ja perehdytyskäytänteisiin? Entä kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteiseen Digivisio 2030 -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta jatkuvan oppimisen mallimaa? Keskustelemassa ovat hankeasiantuntija Kirsi Tuovinen ja palveluesihenkilö Mirka Jokela Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluista. Jakson keskustelua johdattelee Mari Lehtori Virtanen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Mari Virtanen, Outi Pyrhönen, Heli Patanen, Kirsi Tuovinen ja Mirka Jokela Tallenteen kesto: 27 minuuttia

Perehdytyksen uudet tuulet työllisyyspalveluissa 2: Sitouttamisen saloja

Julkaistu 12.2.2024

Tässä jaksossa keskitymme siihen, miten perehdytysprosessissa voidaan huomioida ja edistää työntekijöiden sitoutumista organisaatioon. Tarkastelemme erityisesti osallisuuden vahvistamisen ja motivoinnin näkökulmia. Jakson aikana asiantuntijavieraat Kirsi Tuovinen ja Mirka Jokela Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluista tuovat esiin käytännön kokemuksia asiantuntijatyöhön perehdyttämisessä. Keskustelua johdattele Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori Outi Pyrhönen. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Outi Pyrhönen, Heli Patanen, Mari Virtanen, Kirsi Tuovinen ja Mirka Jokela Tallenteen kesto: 22 minuuttia

Perehdytyksen uudet tuulet työllisyyspalveluissa 1: Perehdytyksen perusta

Julkaistu 12.2.2024

Tämän sarjan ensimmäisessä jaksossa keskustelemme perehdytyksen suunnitelmallisuudesta ja yksilöllisyydestä ja siitä, miten hyvin suunniteltu perehdytysprosessi on asiantuntijatyöhön oppimisen perusta. Kirsi Tuovinen ja Mirka Jokela valottavat Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden perehdytysprosessin suunnitelmallisuutta ja niitä käytäntöjä, joilla perehdytettävää tuetaan. Keskustelua johdattelee lehtori Heli Patanen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Heli Patanen, Outi Pyrhönen, Mari Virtanen, Kirsi Tuovinen ja Mirka Jokela Tallenteen kesto: 17 minuuttia

Digikliinisiä uratarinoita 5: Kyvykkäänä uudistuvassa työelämässä

Julkaistu 25.1.2024

Tämä jakso käsittelee kyvykkyyksiä uudistuvassa työelämässä. Jaksossa käsitellään konkreettisia taitoja digiosaamisesta itsensä johtamiseen ja innovaatiokykyyn. Siinä korostetaan myös opintojen roolia kyvykkyyksien kehittämisessä. Keskustelemassa ovat digikliinisten alumnit Mari Alén ja Aino Nasturica, opiskelija Julia Hiidenvesi sekä lehtori ja uraohjaaja Outi Pyrhönen. Keskustelua johdatteleva Mari Virtanen toimii tutkintovastaavana Metropolian Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, YAMK -tutkinnossa. Digikliinisiä uratarinoita -sarja - on suunnattu kliinisessä työssä sote-alalla toimiville, alanvaihtajille, digitaalisesti orientoituneille ja digikliinisestä asiantuntijuudesta kiinnostuneille - pyrkii tuottamaan uutta tietoa tulevaisuuden terveydenhuollon ja sen kehittämisen tueksi - tekee näkyväksi digikliinisen asiantuntijuuden ja työnkuvien monipuolisuutta. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Hanna Jantunen, Julia Hiidenvesi, Outi Pyrhönen ja Mari Virtanen Tallenteen kesto: 32 minuuttia

Digikliinisiä uratarinoita 4: Mihin YAMK-lipulla pääsee?

Julkaistu 25.1.2024

Digikliinisten uratarinoiden tässä jaksossa keskustellaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vaikutuksista urakehitykseen. Aiheesta keskustelemassa ovat digikliinisten alumnit Mari Alén ja Aino Nasturica, opiskelija Hanna Jantunen ja lehtori/uraohjaaja Outi Pyrhönen. Keskustelua johdatteleva Mari Virtanen toimii tutkintovastaavana Metropolian Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, YAMK -tutkinnossa. Jaksossa pohditaan, minkälaisiin työtehtäviin yamk-tutkinnolla on mahdollista työllistyä ja miten tutkinnon tuoma osaaminen tunnistetaan kentällä. Lisäksi keskustellaan sattuman roolista nykyisillä haastavilla työmarkkinoilla ja saadaan alumnien vinkkejä työnhakuun ja oman osaamisen ja asiantuntijuuden sanoittamiseen. Lopuksi pohditaan digikliinisen asiantuntijuuden paikkaa työelämässä ja tarvetta luoda uusia rooleja ja mahdollisuuksia digikliinisten osaajien käyttöön. Digikliinisiä uratarinoita -sarja - on suunnattu kliinisessä työssä sote-alalla toimiville, alanvaihtajille, digitaalisesti orientoituneille ja digikliinisestä asiantuntijuudesta kiinnostuneille - pyrkii tuottamaan uutta tietoa tulevaisuuden terveydenhuollon ja sen kehittämisen tueksi - tekee näkyväksi digikliinisen asiantuntijuuden ja työnkuvien monipuolisuutta. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Hanna Jantunen, Julia Hiidenvesi, Outi Pyrhönen ja Mari Virtanen Tallenteen kesto: 27 minuuttia

Digikliinisiä uratarinoita 3: Urasuunnittelu osana asiantuntijatyötä

Julkaistu 25.1.2024

Tässä jaksossa käsittelemme alumnien urapolkuja erityisesti urasuunnittelun näkökulmasta. Mukana keskustelemassa ovat alumnit Sanna Varteva ja Tuija Huupponen, digikliinisten opiskelijat Hanna Jantunen ja Julia Hiidenvesi. Keskustelua johdatteleva Mari Virtanen toimii tutkintovastaavana Metropolian Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, YAMK -tutkinnossa. Alumnien uratarinoiden lisäksi jakson ytimessä ovat urasuunnittelu, aktiivinen toimiminen, uteliaisuus, sitkeys ja rohkeus. Kuuntelemalla saat selville sattuman roolin kokonaisuudessa. Digikliinisiä uratarinoita -sarja - on suunnattu kliinisessä työssä sote-alalla toimiville, alanvaihtajille, digitaalisesti orientoituneille ja digikliinisestä asiantuntijuudesta kiinnostuneille - pyrkii tuottamaan uutta tietoa tulevaisuuden terveydenhuollon ja sen kehittämisen tueksi - tekee näkyväksi digikliinisen asiantuntijuuden ja työnkuvien monipuolisuutta. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Hanna Jantunen, Julia Hiidenvesi, Outi Pyrhönen, Eveliina Järvinen, Jenni Jakola ja Mari Virtanen Tallenteen kesto: 30 minuuttia

Digikliinisiä uratarinoita 2: Työhyvinvoiva asiantuntija

Julkaistu 25.1.2024

Tässä jaksossa keskustellaan sekä yleisestä hyvinvoinnista että työhyvinvoinnista, erityisesti kliinisessä työssä toimivien ja alalle haluavien näkökulmasta. Jaksossa keskustelevat alumnit Sanna Varteva ja Tuija Huupponen, digikliinisten opiskelija Julia Hiidenvesi ja lehtori/uraohjaaja Outi Pyrhönen. Keskustelua johdatteleva Mari Virtanen toimii tutkintovastaavana Metropolian Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, YAMK -tutkinnossa. Hyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä jaksossa nostetaan esiin työn imu, mahdollisuus tehdä töitä omalla persoonalla, ja oman työyhteisön tuki. Alumnit Sanna ja Tuija korostavat työn imua ja merkityksellisyyttä työssään, kun taas Julia tuo esiin intensiivisen työskentelyn haasteet ja palautumisen tärkeyden. Keskustelu laajenee käsittelemään myös hallinnan tunnetta ja tasapainoa hyvinvoinnin osatekijöinä. Digikliinisiä uratarinoita -sarja - on suunnattu kliinisessä työssä sote-alalla toimiville, alanvaihtajille, digitaalisesti orientoituneille ja digikliinisestä asiantuntijuudesta kiinnostuneille - pyrkii tuottamaan uutta tietoa tulevaisuuden terveydenhuollon ja sen kehittämisen tueksi - tekee näkyväksi digikliinisen asiantuntijuuden ja työnkuvien monipuolisuutta. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Hanna Jantunen, Julia Hiidenvesi, Outi Pyrhönen ja Mari Virtanen Tallenteen kesto: 38 minuuttia

Digikliinisiä uratarinoita 1: Asiantuntijan identiteetti

Julkaistu 25.1.2024

Tässä podcast-sarjan avausjaksossa kuulemme digikliinisten alumniemme uratarinoita ja pohditaan erityisesti asiantuntijaidentiteetin muodostumista opintojen aikana ja sitä seuranneen uran eri vaiheissa. Lisäksi jakso käsittelee urasuunnittelua, ammatti-identiteettiä ja tulevaisuuden työelämää. Jaksossa keskustelemassa ovat alumnit Tuija Huupponen ja Sanna Varteva, digikliinisten opiskelija Hanna Jantunen sekä uraohjaaja ja lehtori Outi Pyrhönen. Keskustelua johdatteleva Mari Virtanen toimii tutkintovastaavana Metropolian Kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija, YAMK -tutkinnossa. Keskustelun ytimessä on asiantuntijaidentiteetin muotoutuminen, osaamisen monipuolistuminen ja uuden oppiminen. Osallistujat jakavat kokemuksiaan ja pohdintojaan siitä, miten heidän asiantuntijaidentiteetti on muodostunut ja minkälaisia ajatuksia ja tunteita matkalle on mahtunut onnistumisen kokemuksista huijarisyndrooman ajatuksiin saakka. Digikliinisiä uratarinoita -sarja - on suunnattu kliinisessä työssä sote-alalla toimiville, alanvaihtajille, digitaalisesti orientoituneille ja digikliinisestä asiantuntijuudesta kiinnostuneille - pyrkii tuottamaan uutta tietoa tulevaisuuden terveydenhuollon ja sen kehittämisen tueksi - tekee näkyväksi digikliinisen asiantuntijuuden ja työnkuvien monipuolisuutta. Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä. Käsikirjoittajat: Hanna Jantunen, Julia Hiidenvesi, Outi Pyrhönen, Teemu Svala ja Hanna-Maija Aaltonen ja Mari Virtanen Tallenteen kesto: 28 minuuttia

Osallistuen 8: Verkostot yhteiseen käyttöön

Julkaistu 11.1.2024

Tässä Osallistuen-podcastin jaksossa pohditaan sitä, kuinka verkostot saadaan yhteiseen käyttöön koulutuksessa siten, että yhteinen oppiminen tuottaa osallisuutta ja rikastaa jokaisen osallistujan omaa osaamista. Asiasta keskustellaan jakaen kokemuksia Työkykykoordinaattori-koulutuksesta, jossa verkostojen käyttö toteutuu onnistuneesti. Keskustelemassa ovat Työkykykoordinaattori-koulutuksessa eri tavoin mukana olleet lehtori, koulutuksen vastuuopettaja Johanna Holvikivi ja lehtori Ulla Vehkaperä Metropolia Ammattikorkeakoulusta, kehitysjohtaja Marja Visti-Koskinen Ipi-kulmakuppilasta sekä Helsingin kaupungin Työtoiminnasta työelämään -hankkeen projektisuunnittelija Maiju Ahonen. Osallistuen-podcastissa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemunhetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä. https://osallistuen.metropolia.fi Jakson käsikirjoitus: Johanna Holvikivi & Ulla Vehkaperä Tallenteen kesto: 20 minuuttia Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä.

Osallistuen 7: Projektin omistajan iso vastuu osallistuvasta työotteesta

Julkaistu 11.1.2024

Tässä podcast-jaksossa keskustellaan siitä, millaisia asioita projektin vastuuhenkilön eli omistajan on hyvä ottaa huomioon projektissa, jossa käytetään osallistuvaa työotetta. Mitä omistajan tulisi osata, huomioida ja tietää omasta roolistaan? Mitä haasteita projektin omistaja saattaa kohdata ja mitkä ovat hänen vastuunsa? Asiasta ovat keskustelemassa Metropolia Ammattikorkeakoulusta dialogipäällikkö Minna Kaihovirta sekä kansainvälisten asioiden päällikkö Niina Huovinen, joka on hyödyntänyt systemaattisesti osallistuvaa otetta muun muassa Metropolian kansainvälisen toimenpideohjelman luomisessa. Osallistuen-podcastissa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemunhetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu Osallistuen töissä -verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä. https://osallistuen.metropolia.fi Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola ja Minna Kaihovirta Tallenteen kesto: 29 minuuttia Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä.

Osallistuen 6: Parhaat opit ryhmäprosessien ohjaamisesta

Julkaistu 11.1.2024

Osallisuuteen liittyvät aina tavalla tai toisella ihmisten välinen työskentely ja vuorovaikutus. Tässä podcast-jaksossa tarkastellaan sitä, miten saadaan luotua hetkiä, joissa ihmiset voivat kokea osallisuutta käsiteltävään yhteiseen aiheeseen ja toisiinsa. Asiasta ovat keskustelemassa Metropolia Ammattikorkeakoulun osallistuvan työotteen asiantuntijat Elina Ala-Nikkola ja Anne-Mari Raivio. Osallistuen-podcastissa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemunhetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu Osallistuen töissä -verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä. https://osallistuen.metropolia.fi Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola ja Anne-Mari Raivio Tallenteen kesto: 23 minuuttia Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä.

Osallistuen 5: Osallistavan työpajan suunnittelu askel askeleelta

Julkaistu 11.1.2024

Tässä podcastissa käydään läpi hyvän osallistavan hetken suunnittelun ja toteutuksen vaiheita. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota tilaisuutta ennen, sen aikana ja sen jälkeen? Millaisia osia työpajoissa tyypillisesti on? Mikä kannattaa varmistaa aina ja mitä puolestaan voi varioida tilaisuudesta toiseen? Asiasta ovat keskustelemassa Metropolia Ammattikorkeakoulun osallistuvan työotteen asiantuntijat Elina Ala-Nikkola ja Anne-Mari Raivio. Osallistuen-podcastissa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemunhetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu Osallistuen töissä -verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä. https://osallistuen.metropolia.fi Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola ja Anne-Mari Raivio Tallenteen kesto: 28 minuuttia Tämä podcast on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND) -lisenssillä.

Tulevaisuusareena-podcast 6: Osallistuvan TKI-kumppanuuden käynnistäminen ja fasilitoiminen

Julkaistu 22.12.2023

Tulevaisuusareena-podcastsarjan kuudennessa jaksossa yliopettaja ja projektipäällikkö Toini Harra sekä osaamisaluepäällikkö Heidi Stenberg keskustelevat lehtori ja projektipäällikkö Nea Vänskän kanssa osallistuvan TKI-kumppanuuden käynnistämisestä. Jaksossa kuulemme esimerkiksi, millaista on kumppanuuteen perustuvan TKI-toiminnan käynnistäminen ja ilmiölähtöisten tutkimus- ja kehittämisverkostojen rakentaminen. Sukellamme myös siihen, mitkä hyvät käytännöt yhteistoiminnan fasilitointiin kytkeytyy ja mitä osaamista se oikein vaatii. Jakson käsikirjoittaja: Nea Vänskä Intro, tallennus ja editointi: Jussi Linkola Tallenteen kesto: 32:05

Tulevaisuusareena-podcast 5: Moninäkökulmainen ja sosiaalisesti kestävä hankeviestintä

Julkaistu 22.12.2023

Tulevaisuusareena-podcastsarjan viidennen jakson aihe on moninäkökulmainen ja sosiaalisesti kestävä hankeviestintä. Kokemustoimija ja viestinnän ja markkinoinnin opiskelija Sara Väisänen sekä viestinnän asiantuntija Milla Åman Kyyrö keskustelevat aiheesta yhdessä lehtori ja projektipäällikkö Nea Vänskän kanssa. Keskustelussa pohditaan esimerkiksi, kuinka hankeviestintää voidaan suunnitella ja toteuttaa osallistuvan TKI-kumppanuuden periaatteiden mukaisesti ja sosiaalisesti kestävillä tavoilla sekä mitä hyötyä siitä on käytännössä. Jakson käsikirjoittajat: Sara Väisänen ja Nea Vänskä Intro, tallennus ja editointi: Jussi Linkola Tallenteen kesto: 19:30

Tulevaisuusareena-podcast 4: Dialogit kumppanuudessa

Julkaistu 22.12.2023

Tulevaisuusareena-podcastsarjan neljäs jakso käsittelee dialogin merkitystä ja mahdollisuuksia osallistuvassa TKI-kumppanuudessa ja yhteistoiminnassa. Keskustelemassa ovat #MINÄMERKITSEN-projektista opettaja, KM Emmi Pohjolainen ja asiantuntijayrittäjä & puheterapeutti, FM Elisa Johansson. Projekti on alusta lähtien toiminut tasavertaisessa kehittäjäkumppanuudessa ja tuottanut sisältöä projektiin yhdessä keskustellen. Siinä toteutetaan yhdenvertaisia keskusteluja eri tahojen kanssa. Keskustelujen tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteistoiminnan vaikutuksista sekä nostaa esille erilaisia mahdollisuuksia toimia yhdessä. Keskustelua vetää Sari Helenius Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Jakson käsikirjoittaja: Sari Helenius Intro, tallennus ja editointi: Jussi Linkola Tallenteen kesto: 35:04 minuuttia.

Tulevaisuusareena-podcast 3: Samalla puolella pöytää

Julkaistu 22.12.2023

Tulevaisuusareena-podcastsarjan kolmannessa jaksossa kanssatutkija ja kokemusasiantuntija Antti Pitkänen ja lehtori Ulla Vehkaperä keskustelevat siitä, mitä on merkityksellinen yhteistoiminta ja miten mahdollistetaan kokemustoimijoiden, tutkijoiden, ammattilaisten ja opiskelijoiden mielekästä ja kumppanuuteen perustuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Keskustelua johdattaa lehtori ja projektipäällikkö Nea Vänskä. Pääsemme kuulemaan muun muassa, kuinka luodaan puitteita yhdenvertaiselle ja mukaan kutsuvalle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle sekä esimerkkejä ja kokemuksia käytännöstä. Jakson käsikirjoittaja(t): Nea Vänskä Intro, tallennus ja editointi: Jussi Linkola Tallenteen kesto: 28:37

Tulevaisuusareena-podcast 2: Osallistuvan TKI-kumppanuuden onnistumisia ja haasteita

Julkaistu 22.12.2023

Tulevaisuusareena-podcastsarjan toisessa jaksossa pureudutaan syvemmin osallistuvan TKI-kumppanuuden mahdollisuuksiin kestävän hyvinvoinnin edistämisessä. Miten kumppanuudessa onnistutaan? Entä millaisia haasteita toteuttamiseeen liittyy? Jaksossa pohditaan, miksi osallistuva TKI-kumppanuus on tärkeää ja mitä ovat sen tuottamat hyödyt yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. Keskustelemassa ovat TKI-toiminnan johtaja Anna-Maria Vilkuna ja yliopettaja Salla Sipari Metropoliasta sekä professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta. Keskustelua fasilitoi lehtori ja projektipäällikkö Nea Vänskä Metropoliasta. Jakson käsikirjoittaja: Nea Vänskä Intro, tallennus ja editointi: Jussi Linkola Tallenteen kesto: 42:46 minuuttia

Tulevaisuusareena-podcast 1: Osallistuva TKI-kumppanuus kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi

Julkaistu 22.12.2023

Tulevaisuusareena-podcastsarja käsittelee kumppanuuteen perustuvaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Sarjan ensimmäisessä jaksossa kysytään ja pohditaan, mitä osallistuva TKI-kumppanuus on ja miten kestävän hyvinvoinnin tavoittelu haastaa meitä uudistamaan TKI-toimintaa ja -kulttuuria? Keskustelemassa ovat TKI-toiminnan johtaja Anna-Maria Vilkuna ja yliopettaja Salla Sipari Metropoliasta sekä professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta. Keskustelua fasilitoi lehtori ja projektipäällikkö Nea Vänskä Metropoliasta. Jakson käsikirjoittaja: Nea Vänskä Intro, tallennus ja editointi: Jussi Linkola Tallenteen kesto: 26:21 minuuttia

Osallistuen 4: Tavoite hukassa? Askeleita työpajan tavoitteen määrittelyyn

Julkaistu 21.12.2023

Kuinka tärkeää on tavoitteen määrittely osana tarkoituksenmukaisia osallistavia työpajoja? Mitä tavoitteen määrittelyssä on hyvä ottaa huomioon? Tässä jaksossa kurkistetaan siihen, millainen on hyvä tavoite, miten siitä voidaan viestiä ja miten sen saavuttamista voidaan arvioida. Entä miten pitäisi toimia, jos keskustelu karkaakin tavoitteeksi määritellystä aiheesta muualle? Asiasta keskustelevat osallistuvan työotteen asiantuntijat, lehtorit Henna-Liisa Palojärvi ja Outi Pyrhönen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Osallistuen-podcastissa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemunhetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu Osallistuen töissä -verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä. https://osallistuen.metropolia.fi Jakson käsikirjoitus: Henna-Liisa Palojärvi ja Outi Pyrhönen Tallenteen kesto: 17 minuuttia

Osallistuen 3: Johtaminen osallistuvan työotteen edellytyksenä

Julkaistu 21.12.2023

Millä tavoin osallistava johtaminen auttaa vahvistamaan ja tukemaan toimijuutta työyhteisössä? Miten välttää näennäisosallistaminen – ja näennäisosallistuminen? Miten voidaan kutsua mukaan osallistumaan ja millä tavoin erilaiset jännitteet voidaan kääntää osallistavan johtamisen hyödyksi? Metropolia Ammattikorkeakoulun Osallistuen-podcastin kolmannessa jaksossa näistä teemoista ovat keskustelemassa yliopettaja ja tutkintovastaava Katri Halonen, tutkintovastaava Raisa Varsta, osaamisaluepäällikkö Heidi Stenberg ja osallistavan työotteen asiantuntija Anne-Mari Raivio Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Osallistuen-podcastissa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemunhetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu Osallistuen töissä -verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä. https://osallistuen.metropolia.fi Jakson käsikirjoitus: Anne-Mari Raivio Tallenteen kesto: 42 minuuttia

Osallistuen 2: Osallistuva työote tiimityötaitona

Julkaistu 21.12.2023

Osallistava työskentely nähdään usein toimintana, jossa tiimin vetäjä tai ulkopuolinen fasilitoija auttaa ihmisiä keskustelemaan, suunnittelemaan, toimimaan yhdessä jonkin yhteisen asian äärellä. Ihmiset tulevat valmiiksi suunniteltuun tilaisuuteen tuomaan ajatuksensa, taitonsa ja tietonsa kehittämisen tueksi. Mutta mitäpä jos osallistavaa työskentelyä ei nähtäisikään erillisinä fasilitoituina hetkinä, vaan osallistuva työote olisikin tiimityötaito: perusosaaminen ja työote, joka jokaisella tiimiläisellä on? Mitä tällöin on tärkeää huomioida ja miten tällaista osaamista voidaan kehittää? Asiasta ovat keskustelemassa fasilitoinnin valmentaja, fasilitoija ja yhteiskehittämisen asiantuntija, yrittäjä Tuomas Tirkkonen Tupu Creativesta ja osallistuvan työotteen asiantuntija Elina Ala-Nikkola Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Osallistuen-podcastissa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemunhetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu Osallistuen töissä -verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä. https://osallistuen.metropolia.fi Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola Tallenteen kesto: 28 minuuttia

Osallistuen 1: Mitä osallisuus on ja miten sitä voidaan vahvistaa?

Julkaistu 21.12.2023

Mitä osallisuus on, miten sitä määritellään? Miten osallisuutta voidaan vahvistaa ja mikä merkitys meillä jokaisella on osallisuuden edistämisessä? Metropolia Ammattikorkeakoulun Osallistuen-podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa näistä teemoista ovat keskustelemassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava tutkija Anna-Maria Isola sekä osallistavan työotteen asiantuntijat Elina Ala-Nikkola ja Anne-Mari Raivio Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Osallistuen-podcastissa osallisuudesta innostuneet asiantuntijat asettuvat ihmettelemään osallisuutta, sen mahdollisuuksia, karikoita ja riemunhetkiä työelämässä. Keskustelujen äärelle johdattelevat Metropolia Ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän, tutustu Osallistuen töissä -verkkojulkaisuun, josta löydät lisää tietoa, kokemuksia ja käytännön vinkkejä osallistuvaan työotteeseen työelämässä. https://osallistuen.metropolia.fi Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola, Anne-Mari Raivio Tallenteen kesto: 30 minuuttia

Korkeapainetta 4: Luova toiminta ja työote osaksi hyvinvointialueiden toimintaa

Julkaistu 15.12.2023

Tässä Korkeapainetta-podcastin jaksossa keskustellaan hyvinvointia ja terveyttä tukevasta luovasta toiminnasta ja sen mahdollisuuksista juurtua osaksi hyvinvointialueiden toimintaa. Mitä näköaloja ja mahdollisuuksia vuoden 2023 alusta perustetut hyvinvointialueet tuovat luovan työotteen ja monialaisen työskentelyn hyödyntämiseen osana työn arkea? Millaisilla tavoilla se vakiintuu toimintaan? Näitä asioita yhdessä pohtivat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palveluiden toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen, Helsingin Riistavuoren palvelukeskuksen vastaava ohjaaja Jukka Raitio sekä kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija, musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääainevastaava, lehtori Minna Lamppu ja vanhustyön lehtori Mari Heitto Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Jaksossa sukelletaan aiheeseen omaishoitoperheille suunnatun, moniammatillisesti toteutetun luovan ryhmätoiminnan kokemusten kautta. Keskustelu on nauhoitettu kesäkuussa 2023. Korkeapainetta-podcast-sarjassa tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraina jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Podcast-sarjaa julkaistaan osana Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeREn toimintaa. CuWeREn toiminnasta vastaavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. https://cuwere.fi/ https://blogit.metropolia.fi/korkeapainetta Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola, Mari Heitto, Minna Lahnalampi-Lahtinen, Minna Lamppu & Jukka Raitio Tallenteen kesto: 32 minuuttia

Korkeapainetta 3: Luova ryhmätoiminta muistiperheille

Julkaistu 15.12.2023

Miten moniammatillisesti ohjatulla luovalla ryhmätoiminnalla voidaan tukea sellaisten perheiden arkea, jossa perheenjäsenellä on muistisairaus? Millaisia kokemuksia on siitä, miten osallistujat ryhmätoiminnan kokevat? Tässä Korkeapainetta-podcastin jaksossakuvataan konkreettisesti, millaisia luovan ryhmätoiminnan pilotteja toteutettiin Uusia säveliä etsimässä -hankkeessa. Mitä ryhmissä käytännössä tehtiin? Entä mitkä olivat osallistujalähtöisesti, ryhmän jäsenet yksilöinä huomioivan toiminnan ohjaamisen lähtökohdat? Jaksossa kurkistetaan niin lähitapaamisina kuin etänäkin toteutettuihin ryhmiin. Aiheesta keskustelevat Helsingin Riistavuoren palvelukeskuksen vastaava ohjaaja Jukka Raitio sekä kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija, musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääainevastaava, lehtori Minna Lamppu ja vanhustyön lehtori Mari Heitto Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Korkeapainetta-podcast-sarjassa tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraina jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Podcast-sarjaa julkaistaan osana Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeREn toimintaa. CuWeREn toiminnasta vastaavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. https://cuwere.fi/ https://blogit.metropolia.fi/korkeapainetta Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola, Mari Heitto, Minna Lamppu & Jukka Raitio Tallenteen kesto: 27 minuuttia

Korkeapainetta 2: Luovaa toimintaa ryhmässä mielen hyvinvointiin!

Julkaistu 15.12.2023

Tässä Korkeapainetta-sarjan jaksossa keskustellaan mielen hyvinvoinnin tukemisesta luovan ryhmätoiminnan keinoin. Aiheeseen sukelletaan kahden eri käytännön esimerkin kautta. Uusia säveliä etsimässä -ryhmätoiminta on ammattilaisten ohjaamaa luovaa ryhmätoimintaa, jonka keskiössä on monialainen ja -ammatillinen ohjaaminen sekä osallistujalähtöisyys. TunneMusiikki-toiminta puolestaan on Eläkeliiton järjestämää toimintaa, jota ohjaavat toiminnan ohjaamiseen koulutetut vapaaehtoiset vertaiset. Jaksossa keskustelevat Metropolia Ammattikorkeakoulusta psykologian lehtori Eeva Tawast, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija ja musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääainevastaava, lehtori Minna Lamppu sekä vanhustyön lehtori Heidi Oilimo, joka on työskennellyt aiemmin myös Eläkeliitossa TunneMusiikki-toiminnan suunnittelijana. Korkeapainetta-podcast-sarjassa tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraina jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Podcast-sarjaa julkaistaan osana Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeREn toimintaa. CuWeREn toiminnasta vastaavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. https://cuwere.fi/ https://blogit.metropolia.fi/korkeapainetta Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola, Minna Lamppu & Eeva Tawast Tallenteen kesto: 34 minuuttia

Korkeapainetta 1: Luovuus mielenterveytemme tukena

Julkaistu 15.12.2023

Tässä Korkeapainetta-podcastin jaksossa keskustellaan siitä, miten luovuus, taidetoiminta ja ilmaisu voivat olla mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukena. Keskustelijat pohtivat miten mielenterveystyön ammattilainen voi omassa työotteessaan lisätä luovuuden mahdollisuuksia. Jaksossa kuullaan paljon kokemuksia ja konkreettisia esimerkkejä niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelystä. Jaksossa kuullaan myös, mitä mielenterveydellä ja mielen hyvinvoinnilla ylipäänsä tarkoitetaan, miten suomalaisten mielet tällä hetkellä voivat sekä keskustellaan mielen ongelmien ennaltaehkäisyn merkityksestä. Keskustelijoina jaksossa ovat aikuisten mielenterveystyön asiantuntija Mirja Erlund MIELI Suomen mielenterveys ry:stä sekä psykologian lehtori Eeva Tawast ja kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija Elina Ala-Nikkola Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Korkeapainetta-podcast-sarjassa tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin edistämistä erilaisista näkökulmista käsin. Vieraina jaksoissa on alan tutkijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita. Keskustelujen äärelle johdattelevat kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Podcast-sarjaa julkaistaan osana Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä CuWeREn toimintaa. CuWeREn toiminnasta vastaavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. https://cuwere.fi/ https://blogit.metropolia.fi/korkeapainetta Jakson käsikirjoitus: Elina Ala-Nikkola & Eeva Tawast Tallenteen kesto: 40 minuuttia

Opinnäytetyö: Lastenreuman ja sen hoidon vaikutukset perheeseen

Julkaistu 10.11.2023

Lastenreuma vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko perheeseen. Tässä podcastissa Metropolian sairaanhoitajaopiskelijat Inka Aro ja Venni Lindberg siitä, minkälaisia vaikutuksia lastenreumalla ja sen hoidolla voi olla perheeseen. Podcastissa syvennytään myös siihen, minkälaisia voimavaroja pitkäaikaissairauden kanssa voidaan hyödyntää. Tarkoituksena on myös tarjota matalan kynnyksen vertaistukea reumaperheille. Inka Aro, Janna Lintu ja Venni Lindberg toteuttivat podcastin osana toiminnallista opinnäytetyötään. Käsikirjoitus: Inka Aro, Janna Lintu ja Venni Lindberg Tallenteen kesto: 24 min 12 s

Moninainen Metropolia 2: Mitä moninainen Metropolia on opiskelijoille?

Julkaistu 9.11.2023

Moninainen Metropolia -podcast-sarjassa Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu keskustelee opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa siitä miten moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää meillä Metropoliassa sekä laajemmin korkeakouluissa. Tässä jaksossa vieraana on toimintaterapian opiskelija ja Metropolian opiskelijakunnan METKAn hallituksen jäsen, edunvalvonta- sekä tapahtumavastaava Juuli Ärttö. Miten kansainväliset opiskelijat huomioidaan? Entä miten orientoivissa opinnoissa voidaan käsitellä moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä opiskelijat haluaisivat kehitettävän Metropoliassa? Käsikirjoittajat: Heidi Rontu ja Juuli Ärttö Jakson kesto: 19 min

Muutosvoimaa osaamisesta 4: Työssä oppimisen oivallukset ja opit pk-yrityksissä

Julkaistu 6.10.2023

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan viimeisessä jaksossa MUUVO-hankkeen yritysvalmentajat keskustelevat kehitystyön aikana syntyneistä oivalluksista ja opeista. Millainen oli hankkeessa testattu koulutus- ja valmennusmalli? Entä miten mikrokurssit ja valmennus voivat toimia osaamisen kehittämisen tukena? Keskustelemassa ovat yritysvalmentajat Taru Maamies ja Kari Mattila Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä yritysvalmentajat Anne-Mari Raivio, Natasa Anttila, Kaisa Välivehmas ja Perttu Pohjonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Tallenteen kesto: 31:39 min Käsikirjoitus: Anne-Mari Raivio, Metropolia Ammattikorkeakoulu Tämä podcast-sarja on toteutettu osana MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hanketta, jossa pilotoitiin uudenlaista työelämälähtöistä osaamisen kehittämisen toimintamallia. Hanke toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden yhteistyönä vuosina 2021–2023, ja se on saanut Euroopan sosiaalirahaston tukea osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Muutosvoimaa osaamisesta 3: Osaamisen kehittäminen yksinyrittäjän arjessa

Julkaistu 6.10.2023

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa pysähdymme tarkastelemaan osaamisen kehittämistä yksinyrittäjän näkökulmasta. Miten yksinyrittäjä voi kehittää osaamistaan? Keskustelemassa ovat lehtori ja yritysvalmentaja Taru Maamies Laurea-ammattikorkeakoulusta, yritysvalmentaja Kaisa Välivehmas Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä Ani Lakoma Radilak Oy:sta ja Jussi Oivukkamäki Formidable Group Oy:sta. Tallenteen kesto: 29:11 min Käsikirjoitus: Kaisa Välivehmas, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Taru Maamies Laurea-ammattikorkeakoulu Tämä podcast-sarja on toteutettu osana MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hanketta, jossa pilotoitiin uudenlaista työelämälähtöistä osaamisen kehittämisen toimintamallia. Hanke toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden yhteistyönä vuosina 2021–2023, ja se on saanut Euroopan sosiaalirahaston tukea osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Muutosvoimaa osaamisesta 2: Yrityksellä on vastuu olla olemassa huomennakin

Julkaistu 6.10.2023

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan toisessa jaksossa keskustellaan työssä oppimisen kulttuurista ja osaamisen kehittämisen hyvistä käytänteistä pk-yrityksen näkökulmasta. Miten rakentaa oppimista tukevaa kulttuuria työpaikalle? Keskustelemassa ovat lehtori Anne-Mari Raivio Metropolia Ammattikorkeakoulusta, TKI asiantuntija Mira Rajalakso Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä toimitusjohtaja Jari Haarnio Haarnio Oy:sta. Tallenteen kesto: 27:02 min Käsikirjoitus: Anne-Mari Raivio, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Mira Rajalakso, Laurea-ammattikorkeakoulu Tämä podcast-sarja on toteutettu osana MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hanketta, jossa pilotoitiin uudenlaista työelämälähtöistä osaamisen kehittämisen toimintamallia. Hanke toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden yhteistyönä vuosina 2021–2023, ja se on saanut Euroopan sosiaalirahaston tukea osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Muutosvoimaa osaamisesta 1: Vastuullisuus ja kestävä kehitys kiinteistöpalvelun arjessa

Julkaistu 6.10.2023

Muutosvoimaa osaamisesta -podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa keskustellaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden roolista ja merkityksestä kiinteistöpalveluissa. Entä millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa kiinteistöpalveluissa? Keskustelemassa ovat yritysvalmentajat Natasa Anttila ja Perttu Pohjonen Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä toimitusjohtaja Kaija Niemi Länsimäen Kiinteistöpalveluista. Tallenteen kesto: 27:23 min Käsikirjoitus: Natasa Anttila ja Perttu Pohjonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu Tämä podcast-sarja on toteutettu osana MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hanketta, jossa pilotoitiin uudenlaista työelämälähtöistä osaamisen kehittämisen toimintamallia. Hanke toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden yhteistyönä vuosina 2021–2023, ja se on saanut Euroopan sosiaalirahaston tukea osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Datan jäljillä 6: Tietosuojan lumoissa

Julkaistu 25.9.2023

Datan jäljillä -podcast-sarjan kuudennessa jaksossa keskustelemme tietosuojasta ja miten siitä huolehditaan. Mitä tietosuojalla tarkoitetaan ja miksi on oleellista huolehtia tietosuojasta? Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektisuunnittelija Anna Eskola, projektiasiantuntija Laura Mattila ja yritysvalmentaja Natasa Anttila Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Jakso on nauhoitettu etäyhteydellä kesäkuussa 2023. Datan jäljillä -podcast-sarja toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan ja edistää aineistojen avoimuutta. Tallenteen kesto: 24:12 min Käsikirjoitus: Anna Eskola, Laura Mattila ja Hanna Repo Jamal, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Datan jäljillä 5: TKI-hankkeiden eettiset näkökulmat

Julkaistu 25.9.2023

Datan jäljillä -podcast-sarjan viidennessä jaksossa keskustelemme TKI-hankkeisiin liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Mitä tarkoitetaan avoimella TKI-toiminnalla ja millaisia eettisiä kysymyksiä projektin elinkaaren aikana voi tulla vastaan? Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektiasiantuntija Laura Mattila, lehtori Hanna Repo Jamal ja innovaatioasiantuntija Juha Järvinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Podcastit mainittu linkkivinkki: Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvän tieteellisen käytännön HTK-ohje 2023 | tenk.fi https://tenk.fi/fi/ajankohtaista/htk-2023-ohje-julkaistu Datan jäljillä -podcast-sarja toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan ja edistää aineistojen avoimuutta. Tallenteen kesto: 15:18 min Käsikirjoitus: Anna Eskola, Laura Mattila ja Hanna Repo Jamal, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Datan jäljillä 4: Opinnäytetöihin liittyvät eettiset kysymykset

Julkaistu 25.9.2023

Datan jäljillä -podcast-sarjan neljännessä jaksossa keskustelemme opinnäytetöihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Mitä tarkoitetaan hyvällä tieteellisellä käytännöllä, mitä eettisiä kysymyksiä opinnäytetyöprosessin aikana voi tulla esille, entä mitkä ovat opiskelijan ja ohjaajan vastuut ja velvollisuudet? Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektisuunnittelija Anna Eskola, lehtori Hanna Repo Jamal ja innovaatioasiantija Juha Järvinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Hyödyllisiä linkkejä: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsittely Suomessa 2023 | tenk.fi https://tenk.fi/fi/ajankohtaista/htk-2023-ohje-julkaistu Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2019). Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje | tenk.fi (päivitetty 16.11.2021) https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/ihmistieteiden-eettisen-ennakkoarvioinnin-ohje Datan jäljillä -podcast-sarja toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan ja edistää aineistojen avoimuutta. Tallenteen kesto: 15:39 min Käsikirjoitus: Anna Eskola, Laura Mattila ja Hanna Repo Jamal, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Datan jäljillä 3: Aineistot avoimiksi!

Julkaistu 25.9.2023

Datan jäljillä -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa perehdymme aineistojen avaamiseen käytännössä. Millainen on datan avaamisen prosessi entä mistä lähteä liikkeelle, jos on kiinnostunut aineistojen avaamisesta? Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektisuunnittelija Anna Eskola ja projektiasiantuntija Laura Mattila Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä tietoasiantuntija Minna Marjamaa Laurea-ammattikorkeakoulusta ja tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Datan jäljillä -podcast-sarja toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan ja edistää aineistojen avoimuutta. Tallenteen kesto: 20:33 min Käsikirjoitus: Anna Eskola, Laura Mattila ja Hanna Repo Jamal, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Datan jäljillä 2: Avoimen datan merkitys ja hyödyt

Julkaistu 25.9.2023

Datan jäljillä -podcast-sarjan toisen jakson aiheena on avoin data, sen merkitys ja hyödyt. Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektisuunnittelija Anna Eskola ja projektiasiantuntija Laura Mattila Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä johtava asiantuntija Tarmo Toikkanen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrasta. Podcastissa vinkatut lisämateriaalit: Avoin tiede https://www.avointiede.fi/fi Avoin data https://www.avoindata.fi/ Datan jäljillä -podcast-sarja toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan ja edistää aineistojen avoimuutta. Tallenteen kesto: 23:05 min Käsikirjoitus: Anna Eskola, Laura Mattila ja Hanna Repo Jamal, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Datan jäljillä 1: Aineistot hallintaan

Julkaistu 25.9.2023

Datan jäljillä -podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa keskustellaan erilaisista aineistoista, joita ammattikorkeakouluissa syntyy muun muassa TKI-hankkeissa ja opinnäytetöissä. Mitä aineistot ovat ja mikä merkitys hyvällä aineistonhallinnalla on korkeakoulujen arjessa? Tässä jaksossa keskustelemassa ovat projektisuunnittelija Anna Eskola, lehtori Hanna Repo Jamal ja projektiasiantuntija Laura Mattila Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä tietoasiantija Nina Hynnä Hämeen ammattikorkeakoulusta. Podcastissa vinkatut lisämateriaalit: Tietoarkiston aineistonhallinnan käsikirja | tuni.fi https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/ Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) | tenk.fi https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk Datan jäljillä -podcast-sarja toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan ja edistää aineistojen avoimuutta. Tallenteen kesto: 18:21 min Käsikirjoitus: Anna Eskola, Laura Mattila ja Hanna Repo Jamal, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Yrittäjän digityökalut: Liiketoiminnan kehitys digitaloudessa

Julkaistu 20.9.2023

Yrittäjän digityökalut sarjan kolmannessa jaksossa keskustellaan ja tunnistetaan erilaisia digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa. Liiketoimintaa voi syntyä yllättävällä tavalla. Keskustelemassa ovat Metropolian lehtorit Otto Härkönen ja Erkki Alanen sekä ratsastuspalvelua tarjoava yrittäjä Hanna Lindy, Lindyride Oy:sta. Käsikirjoitus: Otto Härkönen Kesto: 28:31

Yrittäjän digityökalut: Digitaalinen ajankäytön tehostaminen

Julkaistu 20.9.2023

Yrittäjän digityökalut -podcast sarjan toisessa jaksossa keskustellaan yrittäjän ajankäytön hallinnasta ja siihen soveltuvista digitaalisista työkaluista. Rannekello voi joskus olla riittävä, mutta myös muita työkaluja on tarjolla. Keskustelemassa ovat Metropolian lehtorit Otto Härkönen ja Erkki Alanen sekä OsaaVaan-yrityksestä Virpi Kemi. Käsikirjoitus: Otto Härkönen Kesto: 28:56

Yrittäjän digityökalut: Somen mahdollisuudet yrittäjälle

Julkaistu 20.9.2023

Yrittäjän digityökalut -podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa keskustellaan eri sosiaalisen median kanavien mahdollisuudesta yrittäjälle. Miten somessa voidaan rakentaa yrittäjätarinaa, lisätä myyntiä ja kasvattaa brändin tunnettuutta? Keskustelemassa ovat Metropolian lehtorit Otto Härkönen ja Erkki Alanen sekä yrittäjä ja osteopaatti Heidi Hautala. Käsikirjoitus: Otto Härkönen Kesto: 29:05

Moninainen Metropolia 1: Mitä moninainen Metropolia on henkilöstölle?

Julkaistu 14.9.2023

Moninainen Metropolia -podcast-sarjassa Metropolia Ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu keskustelee opiskelijoiden, henkilökunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa siitä miten moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää meillä Metropoliassa sekä laajemmin korkeakouluissa. Tässä jaksossa vieraana on Metropolian henkilöstöjohtaja Mikko Jäkälä. Miten varmistetaan, että Metropolian tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma ei jää pelkäksi pöytälaatikkopaperiksi? Onko jotain erityistä mitä pitäisi huomioida juuri henkilökunnan moninaisuudessa? Entä miten Metropolia asemoituu moninaisuuden edistämisessä suhteessa muuhun korkeakoulukenttään? Käsikirjoittajat: Heidi Rontu ja Mikko Jäkälä Jakson kesto: 19 min

Toivoa ja teetä yrittäjille: Mikroyrittäjien hyvinvoinnin ja uudistumisen edistäminen

Julkaistu 14.8.2023

Toivoa ja teetä yrittäjille -podcastin viimeisessä jaksossa keskustellaan siitä, miten mikroyrittäjien hyvinvointia ja uudistumista voidaan tukea hanketoiminnalla. Jaksossa kuullaan myös siitä, miten Toivo@Tee-hanke sai alkunsa. Lisäksi pohditaan sitä, mikä hankkeessa oli erityistä, mitä se on yrittäjille mahdollistanut ja mitä siitä jää jäljelle? Keskustelemassa projektipäällikkö Tarja Kantola Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä projektikoordinaattori Senja Niskala Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Käsikirjoitus: Tarja Kantola, Senja Niskala ja Hanna-Maija Aarnio Podcast on tehty Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa -hankkeessa, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2021–2023.

Toivoa ja teetä yrittäjille: Unelmat, toivo ja taidot yrittäjän arjessa

Julkaistu 14.8.2023

Mistä yrittäjä saa toivoa ja voimaa? Millaisia taitoja yrittäjä tarvitsee voimavarojensa tueksi? Mitä yksinyrittäjälle tarkoittaa menestys? Mikä on unelmien paikka tässä kaikessa? Muun muassa tällaisista asioista yrittäjä ja Laurea-ammattikorkeakoulun projektiasiantuntija Anita Mäntynen-Hakem sekä yrittäjä, hypnovalmentaja ja psyykkinen valmentaja Satu Isokuortti-Horelli keskustelivat Toivoa ja teetä yrittäjille -podcastin seitsemännessä jaksossa. Käsikirjoitus: Anita Mäntynen-Hakem ja Hanna-Maija Aarnio Podcast on tehty Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa -hankkeessa, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2021–2023.

Toivoa ja teetä yrittäjille: Miten kasvaa vastuulliseksi yrittäjäksi?

Julkaistu 14.8.2023

Jaksossa käsitellään vastuullisuutta ekologisesta, taloudellisesta sekä sosiaalisesta näkökulmasta ja sitä, mitä ne voivat tarkoittaa yritykselle. Keskustelussa tuodaan esille asioita, joihin mikro- ja pienyrittäjä voi kiinnittää huomiota omassa toiminnassaan, ja joiden avulla hän voi edistää vastuullista yritystoimintaa. Toivoa ja teetä yrittäjille -podcastin kuudennessa jaksossa keskustelemassa ovat yritysneuvojat Terja Patama, Tiina Lindholma ja Atlas Juvakko Novago-yrityskehitysyhtiöstä. Käsikirjoitus: Terja Patama ja Hanna-Maija Aarnio Podcast on tehty Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa -hankkeessa, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2021–2023.

Toivoa ja teetä yrittäjille: Onko verkkokaupan kotimaalla väliä?

Julkaistu 14.8.2023

Toivoa ja teetä yrittäjille -podcastin viidennessä jaksossa yrittäjä Sari Rauvanto-Eriksson Putiikkiopisto Orrellasta ja Jokke Eljala Suomalaisen työn liitosta keskustelevat verkkokaupasta. Onko verkkokaupan kotimaalla väliä, ja miten todentaa verkkokaupan kotimaisuus. Jaksossa kerrotaan myös suomalaisille verkkokaupoille myönnettävästä Avainlippu-merkistä. Käsikirjoitus: Sari Rauvanto-Eriksson ja Hanna-Maija Aarnio Podcast on tehty Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa -hankkeessa, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2021–2023.

Toivoa ja teetä yrittäjille: Ennakointi mikroyrittäjän työkaluna

Julkaistu 14.8.2023

Mitä on ennakointi ja miten mikroyrittäjä voi hyödyntää sitä? Toivoa ja teetä -yrittäjille podcastin neljännessä jaksossa yliopettaja Leena Unkari-Virtanen ja lehtori Hanna-Maija Aarnio Metropolia Ammattikorkeakoulusta keskustelevat siitä, minkälaisia materiaaleja ennakointiin ja tulevaisuustyöskentelyyn on tarjolla sekä siitä, miten näitä materiaaleja voi soveltaa. Käsikirjoitus: Hanna-Maija Aarnio Podcast on tehty Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa -hankkeessa, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2021–2023. Podcast on tehty Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa -hankkeessa, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2021–2023.

Toivoa ja teetä yrittäjille: Työnohjaus yrittäjän voimavarana

Julkaistu 14.8.2023

Toivoa ja teetä yrittäjille -podcastin kolmannessa jaksossa keskustellaan siitä, mitä hyötyä yksin- ja mikroyrittäjille voi olla työnohjauksesta? Yrittäjä Sonja Saloriutta kertoo tästä oman näkökulmansa, eli millaisia olivat hänen odotuksensa, kokemuksensa ja oivalluksensa työnohjauksen parissa. Sonjan kanssa keskustelemassa Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori ja työnohjaaja Marjo Ruuti. Käsikirjoitus: Marjo Ruuti ja Hanna-Maija Aarnio Podcast on tehty Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa -hankkeessa, jota rajoitti Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2021–2023.

Toivoa ja teetä yrittäjille: Yrittäjän hakukoneoptimointi menestyksen taustalla

Julkaistu 14.8.2023

Miten yrittäjä voi päästä Googlen-etusivulle yhdessä yössä ja mikä voi olla sen merkitys liiketoiminnalle? Podcast-sarjan toisessa jaksossa keskustellaan miten käytännössä saamme yrityksemme näkyviin Googlen hakutuloksissa itse tekemällä ja pienellä budjetilla. Lisäksi pohditaan karttatilien merkitystä ja hakukoneoptimoinnin tulevaisuuden suuntauksia. Keskustelijoina Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori Oskari Vesterinen ja sekä yrittäjä, fysioterapeutti ja yritysvalmentaja Johannes Hesso. Käsikirjoitus: Oskari Vesterinen ja Hanna-Maija Aarnio Podcast on tehty Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa -hankkeessa, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2021–2023.

Toivoa ja teetä yrittäjille: Luovuus yrittäjän voimavarana

Julkaistu 14.8.2023

Toivoa ja teetä -yrittäjille podcast-sarjan ensimmäinen jakso kertoo tarinallisuuden, voimauttavan valokuvan ja taiteen mahdollisuuksista tukea kriisissä selviytymistä. Keskustelu kutsuu oman yritystarinan rakentamiseen, uusien näkökulmien mahdollisuuteen ja muistuttaa verkostoitumisen tärkeydestä pienyrittäjän toiminnassa. Keskustelijoina Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori Päivi Rahmel sekä näyttelijä, taiteilija-kehittäjä Pirre Toikkanen. Aiheeseen liittyvät myös maksuttomat e-julkaisut Yrittäjän tarinakortit https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-378-7 ja Tanssia koronan kanssa – Yrittäjät pandemian varjoissa. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-370-1 Käsikirjoitus: Päivi Rahmel ja Hanna-Maija Aarnio Podcast on tehty Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa -hankkeessa, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2021–2023.

Hyvinvoiva yrittäjänainen: Kasvava yritys, hyvinvoiva yrittäjä – onko pakko aina kasvaa?

Julkaistu 29.6.2023

Tässä jaksossa hankkeeseen osallistuneet pienyrittäjänaiset pohtivat yrityksen kasvua mahdollisuutena, oman hyvinvoinnin ja osaamisen merkitystä yrityksen toiminnassa. Naisyrittäjät pohtivat myös Oona2.0-hankkeessa toteutetussa tutkimuksella esille nousseita yrityksen kasvun esteitä ja myös keinoja, jotka mahdollistaisivat kasvua. Osallistujat pohtivat myös kasvaako yrittäjän hyvinvointi samanaikaisesti yrityksen kasvun kanssa ja miettivät keinoja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Metropolian Digistudiossa ovat keskustelemassa kokemusasiantuntijat, osteopaattiyrittäjä Elina Airaksinen, suuhygienistiyrittäjä Tara Roisko sekä uravalmentajayrittäjä Elvira Vainio. Keskustelua luotsaa yrittäjätaustainen hankeasiantuntija, yliopettaja Kaarina Pirilä. Tämä podcast on tuotettu osana Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta -ESR-hanketta. Hankkeeseen voit tutustua sivulla www.metropolia.fi/oona2

Hyvinvoiva yrittäjänainen: Kaksikielisyys hyvinvointiryhmän mausteena

Julkaistu 29.6.2023

Jakso 7: Kaksikielisyys hyvinvointiryhmän mausteena Jaksossa keskustellaan kaksikielisen hyvinvointiryhmän ohjaamisesta ja siitä, millaisia taitoja ohjaajalta vaaditaan. Studiossa ovat keskustelemassa lehtorit Heini Maisala-McDonnell ja Outi Pyrhönen. Jakso on kuudes osa Hyvinvoiva yrittäjänainen-sarjaa, jossa Oona 2.0-hankkeen hyvinvointiryhmiin osallistuneet naisyrittäjät ja hankkeessa toimineet asiantuntijat jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Podcast-sarja Hyvinvoiva yrittäjänainen on tuotettu osana Oona 2.0 – Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta -ESR-hanketta. Hankkeeseen voit tutustua sivulla www.metropolia.fi/oona2.

Hyvinvoiva yrittäjänainen: Toimivan hyvinvointiryhmän rakentaminen

Julkaistu 29.6.2023

Jaksossa pohditaan toimivan hyvinvointiryhmän periaatteita. Mikä on ennalta suunnitellun rakenteen tai joustavuuden merkitys? Mistä syntyy luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri? Studiossa ovat keskustelemassa lehtorit Heini Maisala-McDonnell ja Outi Pyrhönen. Jakso on kuudes osa Hyvinvoiva yrittäjänainen-sarjaa, jossa Oona 2.0-hankkeen hyvinvointiryhmiin osallistuneet naisyrittäjät ja hankkeessa toimineet asiantuntijat jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Podcast-sarja Hyvinvoiva yrittäjänainen on tuotettu osana Oona 2.0 – Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta -ESR-hanketta. Hankkeeseen voit tutustua sivulla www.metropolia.fi/oona2.

Hyvinvoiva yrittäjänainen: Being a female Entrepreneur in Finland

Julkaistu 29.6.2023

This episode seeks answers to the questions: What is it like start a life and business in a new country? What are the special challenges? What is the meaning of peer support? In Metropodia, Heli Savela, an entrepreneur, Kelly Duval, an entrepreneur, and Heini Maisala-McDonnell from Metropolia with entrepreneurial background are participating in a discussion, which is hosted and led by Outi Pyrhönen from Metropolia who also has an entrepreneurial background. The episode is the 5 part of the series ‘Wellbeing of a female entrepreneur’, in which participants in the Wellbeing for female entrepreneurs -groups of the Oona 2.0 project share their lessons and experiences related to their own entrepreneurial path. The podcast series ‘Wellbeing of a female entrepreneur’ has been produced as a part of ESF funded project Oona 2.0 – Strengthening Women’s Entrepreneurship through Digitalisation and Partnership. You can read more about the project on page www.metropolia.fi/oona2.

TK-menetelmiä käytäntöön 5: Miten taklataan YAMK-opinnäytteen luotettavuutta haastavia tekijöitä?

Julkaistu 25.5.2023

Tässä jaksossa digikliinisten alumni Aino Nasturica ja yliopettaja Mari Virtanen käyvät läpi Ainon ensimmäistä haastattelututkimuskokemusta luotettavuuden näkökulmasta. Keskustelun pohjana on Ainon, keväällä 2023, valmistunut opinnäytetyö "Röntgenhoitaja laadukkaana perehdyttäjänä radiologialla". Käsikirjoittaja: Mari Virtanen Lisäksi TK-menetelmiä käytäntöön ja TK-menetelmiä soveltamassa -sarjojen aiemmat jaksot voit kuunnella tästä: TK-menetelmiä käytäntöön 1: Käytettävyystestaus podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-…tavyystestaus/ TK-menetelmiä käytäntöön 2: Määrällinen tutkimus YAMK-opinnäytteen menetelmänä https://soundcloud.com/user-364421637/tk-menetelmia-kaytantoon-2-maarallinen-tutkimus-yamk-opinnaytteen-menetelmana TK-menetelmiä käytäntöön 3: YAMK-opinnäytteen vaikutuksista laajempaan vaikuttavuuteen (Huupponen & Virtanen)https://soundcloud.com/user-364421637/tk-menetelmia-kaytantoon-3-yamk-opinnaytteen-vaikutuksista-laajempaan-vaikuttavuuteen TK-menetelmiä käytäntöön 4: Näin tehdään haastattelututkimus YAMK-opinnäytteenä (Nasturica & Virtanen)https://soundcloud.com/user-364421637/tk-menetelmia-kaytantoon-4-nain-tehdaan-haastattelututkimus-yamk-opinnaytteena TK-menetelmiä soveltamassa 1: Miksi TK-menetelmien osaaminen on tärkeää? podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-…en-on-tarkeaa/ TK-menetelmiä soveltamassa 2: Voidaanko YAMK-opinnäytetyöllä vastata työelämän kehittämistarpeisiin? podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-…mistarpeisiin/ TK-menetelmiä soveltamassa 3: Miten huomioin tutkimusetiikkaa ja tietosuojaa työelämän kehittämisessä? podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-…ehittamisessa/

TK-menetelmiä käytäntöön 4: Näin tehdään haastattelututkimus YAMK-opinnäytteenä

Julkaistu 25.5.2023

Tässä jaksossa digikliinisten alumni Aino Nasturica ja yliopettaja Mari Virtanen keskustelevat laadullisen haastattelututkimuksen toteuttamisesta YAMK-opinnäytteenä. Keskustelun pohjana on Ainon, keväällä 2023, valmistunut opinnäytetyö "Röntgenhoitaja laadukkaana perehdyttäjänä radiologialla". Aino on valinnut laadullisen tutkimuksen menetelmän ja tehnyt haastattelututkimuksen, jotta hän saisi röntgenhoitajien äänen kuuluviin erityisesti perehdyttäjänä toimivan työntekijän näkökulmasta. Keskustelussa käsitellään opinnäytteen vaiheita, systemaattista tiedonhakua, haastattelurungon muodostamista ja aineiston deduktiivista analyysiä. Lisäksi Aino antaa käytännön vinkkejä opinnäytetyön tekijöille. Käsikirjoittaja: Mari Virtanen Lisäksi TK-menetelmiä käytäntöön ja TK-menetelmiä soveltamassa -sarjojen aiemmat jaksot voit kuunnella tästä: TK-menetelmiä käytäntöön 1: Käytettävyystestaus podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-…tavyystestaus/ TK-menetelmiä käytäntöön 2: Määrällinen tutkimus YAMK-opinnäytteen menetelmänä https://soundcloud.com/user-364421637/tk-menetelmia-kaytantoon-2-maarallinen-tutkimus-yamk-opinnaytteen-menetelmana TK-menetelmiä käytäntöön 3: YAMK-opinnäytteen vaikutuksista laajempaan vaikuttavuuteen (Huupponen & Virtanen)https://soundcloud.com/user-364421637/tk-menetelmia-kaytantoon-3-yamk-opinnaytteen-vaikutuksista-laajempaan-vaikuttavuuteen TK-menetelmiä soveltamassa 1: Miksi TK-menetelmien osaaminen on tärkeää? podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-…en-on-tarkeaa/ TK-menetelmiä soveltamassa 2: Voidaanko YAMK-opinnäytetyöllä vastata työelämän kehittämistarpeisiin? podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-…mistarpeisiin/ TK-menetelmiä soveltamassa 3: Miten huomioin tutkimusetiikkaa ja tietosuojaa työelämän kehittämisessä? podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-…ehittamisessa/

Elämää suomeksi: Hoitoalan harjoittelu on hyvä paikka oppia puhekieltä

Julkaistu 11.5.2023

Miltä Suomi maistuu, tuntuu, näyttää ja kuulostaa? Elämää suomeksi -podcast-sarjassa Suomeen muuttaneet opiskelijat kertovat kielen ja kulttuurin oppimisesta arjessa, opinnoissa ja töissä. Sarjan toisessa jaksossa puhutaan kielenoppimisesta hoitoalan harjoittelupaikoilla. Kokemuksistaan ovat kertomassa sairaanhoitajaopiskelijat Jingyan Liu ja Shammi Akhtar. Väärinkäsityksiltä ei voi välttyä ja hauskoja tarinoita riittää! Käsikirjoitus: Eevamaija Iso-Heiniemi Elämää suomeksi -sarja on tuotettu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Kielibuusti-hankkeessa. Podcast-sarjan tekemiseen osallistuvat Metropolian lisäksi myös Haaga-Helia ja Laurea. Sarja on kuunneltavissa kokonaisuutena Kielibuusti-hankkeen portaalissa myöhemmin keväällä 2023. Tallenteen kesto: 15 min.

Elämää suomeksi - Kielikummin kanssa ei tarvitse jännittää puhumista

Julkaistu 11.5.2023

Miltä Suomi maistuu, tuntuu, näyttää ja kuulostaa? Elämää suomeksi -podcast-sarjassa Suomeen muuttaneet opiskelijat kertovat kielen ja kulttuurin oppimisesta arjessa, opinnoissa ja töissä. Sarjan ensimmäisessä jaksossa puhutaan kielenoppimisesta kielikummin avulla. Kielikummitoimintaa on kehitetty Metropoliassa syksystä 2021 alkaen. Kielikummitoiminnasta ovat keskustelemassa sosiaalialan opiskelija, kielikummina toimiva Fanny Saartila ja sairaanhoitajaksi vasta valmistunut kummiopiskelija Melagros Jalijali. Käsikirjoitus: Eevamaija Iso-Heiniemi, Eveliina Korpela Elämää suomeksi -sarja on tuotettu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Kielibuusti-hankkeessa. Podcast-sarjan tekemiseen osallistuvat Metropolian lisäksi myös Haaga-Helia ja Laurea. Sarja on kuunneltavissa kokonaisuutena Kielibuusti-hankkeen portaalissa myöhemmin keväällä 2023. Tallenteen kesto: 13 min.

TK-menetelmiä käytäntöön 3: YAMK-opinnäytteen vaikutuksista laajempaan vaikuttavuuteen

Julkaistu 10.5.2023

Tässä jaksossa sotejohtamisen alumni Tuija Huupponen ja yliopettaja Mari Virtanen keskustelevat YAMK opinnäytetöiden vaikutuksista ja laajemmasta vaikuttavuudesta Tuijan opinnäytteen Etävastaanotot suun terveydenhuollossa : suuhygienistien, hammashoitajien ja hammaslääkäreiden kokemuksia ja mielipiteitä pohjalta. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303143561 Keskustelussa pohditaan Tuijan työn konkreettisia vaikutuksia, vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisia tapoja. Keskustelun keskiössä ovat vaikutusten ja vaikuttavuuden erilaiset näkökulmat (PESTE) ja mallit (Kirkpatrick, Phillips, Kaufman). Esiin nousevat mm. laadun paraneminen, tekninen tehokkuus, taloudellinen tehokkuus, kustannusvaikuttavuus, kustannushyöty, kokemukset ja koettu arvo. Lopuksi pohditaan vaikuttavan YAMK-opinnäytteen toimijoita ja heidän roolejaan osana onnistunutta opinnäytetyöprosessia. Käsikirjoittaja: Mari Virtanen Lisäksi TK-menetelmiä käytäntöön ja TK-menetelmiä soveltamassa -sarjojen aiemmat jaksot voit kuunnella tästä: TK-menetelmiä käytäntöön 1: Käytettävyystestaus https://podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-kaytantoon-1-kaytettavyystestaus/ TK-menetelmiä käytäntöön 2: Määrällinen tutkimus YAMK-opinnäytteen menetelmänä https://soundcloud.com/user-364421637/tk-menetelmia-kaytantoon-2-maarallinen-tutkimus-yamk-opinnaytteen-menetelmana?si=edd904d9e71e45048f73ee69ffa59d8a&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing TK-menetelmiä soveltamassa 1: Miksi TK-menetelmien osaaminen on tärkeää? https://podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-soveltamassa-1-miksi-tk-menetelmien-osaaminen-on-tarkeaa/ TK-menetelmiä soveltamassa 2: Voidaanko YAMK-opinnäytetyöllä vastata työelämän kehittämistarpeisiin? https://podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-soveltamassa-2-voidaanko-yamk-opinnaytetyolla-vastata-tyoelaman-kehittamistarpeisiin/ TK-menetelmiä soveltamassa 3: Miten huomioin tutkimusetiikkaa ja tietosuojaa työelämän kehittämisessä? https://podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-soveltamassa-3-miten-huomioin-tutkimusetiikka-ja-tietosuoja-tyoelaman-kehittamisessa/

TK-menetelmiä käytäntöön 2: Määrällinen tutkimus YAMK-opinnäytteen menetelmänä

Julkaistu 10.5.2023

Tässä jaksossa sotejohtamisen YAMK-tutkinnon alumni Tuija Huupponen ja yliopettaja Mari Virtanen keskustelevat Tuijan määrällisenä tutkimuksena toteutetusta opinnäytetyöstä, jonka aiheena oli Etävastaanotot suun terveydenhuollossa : suuhygienistien, hammashoitajien ja hammaslääkäreiden kokemuksia ja mielipiteitä. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303143561 Opinnäytetyö on kiinnostava siksi, että ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat yleensä kehittämistöitä, eikä määrällisiä tutkimuksia ole paljon. Jaksossa kuvataan mm. määrällisen tutkimuksen vaiheita, kyselylomakkeen kehittämistä ja aineiston analysointia Lisäksi pohditaan tutkimuksen luotettavuutta haastavia tekijöitä. Keskustelun lopuksi Tuija antaa vinkkejä määrällisen tutkimuksen tekijälle: 1. Valitse aihe, joka oikeasti kiinnostaa ja motivoi, jotta jaksat työskennellä sen parissa. 2. Panosta tutkimussuunnitelman tekoon ja mieti jo silloin, miten aiot aineistoa analysoida. 3. Käytä viitteidenhallintaohjelmaa (esim. Zotero), jolla tallennat lähteet helposti yhteen paikkaan. 4. Muodosta kysymykset huolellisesti ja harkitse taustatietokysymysten luokittelua. 5. Tutustu käyttämiisi ohjelmiin, kuten SPSS ja Excel, ja hyödynnä niiden ominaisuuksia. 6. Hyödynnä opinnäytetyöpajoja, joissa voit saada hyväksyntää ja arvokkaita vinkkejä kyselylomakkeen muodostamisessa ja tilastollisessa analysoinnissa. 7. Lisäksi muista, että raportointivaihe voi olla työläs. Erittäin tärkeää on raportoida tutkimuksen tulokset selkeästi ja ymmärrettävästi. Käsikirjoittaja: Mari Virtanen Lisäksi TK-menetelmiä käytäntöön ja TK-menetelmiä soveltamassa -sarjojen aiemmat jaksot voit kuunnella tästä: TK-menetelmiä käytäntöön 1: Käytettävyystestaus https://podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-kaytantoon-1-kaytettavyystestaus/ TK-menetelmiä soveltamassa 1: Miksi TK-menetelmien osaaminen on tärkeää? https://podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-soveltamassa-1-miksi-tk-menetelmien-osaaminen-on-tarkeaa/ TK-menetelmiä soveltamassa 2: Voidaanko YAMK-opinnäytetyöllä vastata työelämän kehittämistarpeisiin? https://podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-soveltamassa-2-voidaanko-yamk-opinnaytetyolla-vastata-tyoelaman-kehittamistarpeisiin/ TK-menetelmiä soveltamassa 3: Miten huomioin tutkimusetiikkaa ja tietosuojaa työelämän kehittämisessä? https://podcast.metropolia.fi/tk-menetelmia-soveltamassa-3-miten-huomioin-tutkimusetiikka-ja-tietosuoja-tyoelaman-kehittamisessa/

Dallataan yhdessä 4: Seniorina palveluja kehittämässä

Julkaistu 20.4.2023

Dallataan yhdessä -podcastissa keskustelemme senioreiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä. Sarjan neljännessä ja viimeisessä jaksossa – Seniorina palveluja kehittämässä – asiantuntija Arto Tiihonen Laureasta ja terveysalan lehtori Hannele Hokkanen Metropoliasta keskustelevat Dallaten-hankkeessa kehitetystä vaikuttajaryhmätoiminnasta. Vaikuttajaryhmä on vapaaehtoisista senioreista koottu ryhmä, jonka jäsenillä on halua vaikuttaa siihen, minkälaisia liikunta- ja hyvinvointipalveluja senioreille tarjotaan. Ryhmän jäsenistä mukana keskustelussa on Irma Marttila. Neljäntenä keskustelijana on vaikuttajaryhmätoiminnasta opinnäytetyötä tekevä geronomiopiskelija Hanna-Riitta Niku. Jaksossa keskustellaan siitä, miksi vaikuttajaryhmätyö on tärkeää, miten seniorit kokivat toiminnan ja miten toimintaa voisi kehittää edelleen. Käsikirjoitus: Arto Tiihonen, Hannele Hokkanen Dallataan yhdessä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Dallaten – Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin -hankkeen podcast-sarja.

Dallataan yhdessä 3: Liiketoimintaa Lean Startupilla

Julkaistu 20.4.2023

Dallataan yhdessä -podcastissa keskustelemme senioreiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä. Sarjan kolmannessa jaksossa – Liiketoimintaa Lean Startupilla – johtamisen lehtori, projektipäällikkö Heidi Stenberg ja liiketalouden yliopettaja Jukka Kaisla Metropoliasta sekä asiantuntija Juha Leskinen Laureasta ja keskustelevat Ledear Oy:n Matti Hiljasen kanssa siitä, miten Dallaten-hankkeessa on edistetty ja toteutettu yritysten liikunta- ja hyvinvointipalveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä Lean Startup -menetelmän avulla ja millaisia uusia liiketoimintamalleja on jäänyt yritysten käyttöön. Jaksossa käydään myös läpi, miksi yrittäjien kannattaisi hyödyntää Lean Startup -menetelmää. Käsikirjoitus: Heidi Stenberg, Jukka Kaisla, Juha Leskinen Dallataan yhdessä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Dallaten – Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin -hankkeen podcast-sarja.

Dallataan yhdessä 2: Hyvinvoiva seniori

Julkaistu 20.4.2023

Dallataan yhdessä -podcastissa keskustelemme senioreiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä. Sarjan toisessa jaksossa – Hyvinvoiva Seniori – ravitsemustieteen lehtori Merja Lahdenperä Metropoliasta ja fysioterapian lehtori Mikko Julin Laureasta keskustelevat Liftpt:n Matti Tynjän kanssa senioreiden liikkumisesta ja ravitsemuksesta. Keskustelun aikana puidaan mm. liikkumisen ja liikunnan eroja, miten ruokavaliolla ja fyysisellä aktiivisuudella voidaan ylläpitää toimintakykyä, kannattaako seniorin laihduttaa ja miten motivoida senioreita liikkumaan. Käsikirjoitus: Merja Lahdenperä, Mikko Julin Dallataan yhdessä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Dallaten – Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin -hankkeen podcast-sarja.

Dallataan yhdessä 1: Kuule asiakastasi

Julkaistu 20.4.2023

Dallataan yhdessä -podcastissa keskustelemme senioreiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä. Sarjan ensimmäisessä jaksossa – Kuule asiakastasi – johtamisen lehtori Heidi Stenberg Metropoliasta, asiantuntija Juha Leskinen Laureasta ja terveysliikunnan yliopettaja Paula Harmokivi-Saloranta Haaga-Heliasta keskustelevat asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Keskustelun aikana kurkistetaan asiakaslähtöisen ajattelun kehittymiseen sekä siihen, mitä hyötyä asiakkaiden kuuntelemisesta ja kuulemistesta yrittäjälle voi olla. Keskustelusta yrittäjä saa vinkkejä, miten hän voisi toteuttaa asiakaslähtöisyyttä omien palveluiden kehittämisessä ja kerrotaan, miten asiakaslähtöisyys on tuotu yritysten valmennusprosessia Dallaten-hankkeessa. Käsikirjoitus: Heidi Stenberg, Juha Leskinen, Paula Harmokivi-Saloranta Dallataan yhdessä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Dallaten – Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin -hankkeen podcast-sarja.

Taide työssä – kun yritys ja luovuus tapasivat toisensa 4: Työhyvinvointia päivässä

Julkaistu 12.4.2023

Millaisia ovat hyvinvoinnin mikroteot? Tässä jaksossa tarjoamme kivoja vinkkejä oman työhyvinvoinnin vahvistamiseen työpäivän aikana. Lisäksi lopussa on ohjattu lempeä harjoitus. Vinkkejä ovat kertomassa Metropolian fysio- ja toimintaterapian opiskelijat Katja Haanperä, Aliina Mikkola ja Xuan Dang. Keskustelua johdattelee Raili Honkanen-Korhonen. Podcast-sarjassa tuodaan esille, miten yritykset ja taiteilijat voivat hyötyä yhteistyöstä yritysvalmentajan johdolla. Sarjassa kerrotaan esimerkkejä siitä, miten taide, luovuus ja tarinat voivat olla mukana yrityksien yhteisöllisyyden rakentamisessa ja työyhteisön palautumiskyvyn vahvistamisessa. Sarjassa annetaan käytännön vinkkejä, miten yhteistyö saadaan parhaiten alulle, mitä yhteistyössä mahdollistuu ja kerrotaan eri osapuolten kokemuksia. Esimerkit tulevat Eloisa − Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä -hankkeen toiminnasta ja kokeiluista, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Käsikirjoitus: Raili Honkanen-Korhonen

Taide työssä – kun yritys ja luovuus tapasivat toisensa 3: Taide työyhteisön tukena

Julkaistu 12.4.2023

Voiko taidetta tehdä yhdessä työporukan kanssa? Yritysvalmennukseen osallistuneet myyjät Lotta Ojala ja Juuso Naumanen kertovat taiteen tekemisen kokemuksistaan ja sen merkityksestä omassa työyhteisössään. Keskustelua johdattelee Raili Honkanen-Korhonen. Podcast-sarjassa tuodaan esille, miten yritykset ja taiteilijat voivat hyötyä yhteistyöstä yritysvalmentajan johdolla. Sarjassa kerrotaan esimerkkejä siitä, miten taide, luovuus ja tarinat voivat olla mukana yrityksien yhteisöllisyyden rakentamisessa ja työyhteisön palautumiskyvyn vahvistamisessa. Sarjassa annetaan käytännön vinkkejä, miten yhteistyö saadaan parhaiten alulle, mitä yhteistyössä mahdollistuu ja kerrotaan eri osapuolten kokemuksia. Esimerkit tulevat Eloisa − Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä -hankkeen toiminnasta ja kokeiluista, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Käsikirjoittajat: Jennie Nyman & Raili Honkanen-Korhonen

Taide työssä – kun yritys ja luovuus tapasivat toisensa 2: Taide yrittäjän apuna

Julkaistu 12.4.2023

Miten taide ja luovuus voi tulla yrittäjän avuksi vahvistamaan työntekijöiden hyvinvointia ja vuorovaikutusta? Kuinka taide voi rikastaa liiketoimintaa ja yhteistyötä? Keskustelemassa ovat yrittäjä Erkki Murto-Koivisto ja yritysvalmentajat Päivi Rahmel ja Jori Linnamäki. Keskustelua johdattelee Raili Honkanen-Korhonen. Podcast-sarjassa tuodaan esille, miten yritykset ja taiteilijat voivat hyötyä yhteistyöstä yritysvalmentajan johdolla. Sarjassa kerrotaan esimerkkejä siitä, miten taide, luovuus ja tarinat voivat olla mukana yrityksien yhteisöllisyyden rakentamisessa ja työyhteisön palautumiskyvyn vahvistamisessa. Sarjassa annetaan käytännön vinkkejä, miten yhteistyö saadaan parhaiten alulle, mitä yhteistyössä mahdollistuu ja kerrotaan eri osapuolten kokemuksia. Esimerkit tulevat Eloisa − Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä -hankkeen toiminnasta ja kokeiluista, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Käsikirjoittajat: Jennie Nyman & Raili Honkanen-Korhonen

Taide työssä – kun yritys ja luovuus tapasivat toisensa 1: Taide tuli töihin

Julkaistu 12.4.2023

Miten taiteilijat ja yritysvalmentajat voivat olla työyhteisöjen apuna yritysten palautusmiskyvyn eli resilienssin vahvistamisessa kriisien kohdatessa? Millaista osaamista taiteilija tarvitsee, jotta työskentely työyhteisöjen kanssa sujuu? Mitä työskentely yrityksissä antaa taiteilijalle? Aiheesta keskustelevat yritysvalmentaja Päivi Rahmel, taiteilijat Leena Kouhia ja Pirre Toikkanen sekä työhyvinvoinnin asiantuntija Jennie Nyman. Keskustelua johdattelee Raili Honkanen-Korhonen. Podcast-sarjassa tuodaan esille, miten yritykset ja taiteilijat voivat hyötyä yhteistyöstä yritysvalmentajan johdolla. Sarjassa kerrotaan esimerkkejä siitä, miten taide, luovuus ja tarinat voivat olla mukana yrityksien yhteisöllisyyden rakentamisessa ja työyhteisön palautumiskyvyn vahvistamisessa. Sarjassa annetaan käytännön vinkkejä, miten yhteistyö saadaan parhaiten alulle, mitä yhteistyössä mahdollistuu ja kerrotaan eri osapuolten kokemuksia. Esimerkit tulevat Eloisa − Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä -hankkeen toiminnasta ja kokeiluista, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Käsikirjoittajat: Jennie Nyman & Raili Honkanen-Korhonen

Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi 4: Kannusta kokeiluihin ja kehittämismatkan oivalluksiin

Julkaistu 12.4.2023

Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi -podcastin neljännen jakson teemana on Kannusta rohkeasti kokeiluihin ja kehittämismatkan oivalluksiin. Jaamme yhdessä meidän kehittäjien ja työyhteisöjen näkökulmista oivalluksia ja oppeja. Lisäksi nostamme esiin Menestyvän työyhteisön salaisen raaka-aineen eli psykologisen turvallisuuden ja sen merkityksen osana työyhteisöjen toimintaa. Aiheista keskustelemassa ovat sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Salla Kivelä ja lehtori Carita Hand Metropoliasta. Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi -podcastissa pureudumme työyhteisöjen yhteiskehittämisessä hyödynnettäviin menetelmiin ja jaamme kokemuksia sekä oivalluksia kehittämismatkojemme varrelta. Podcastissa käsitellään Katse tulevaisuuteen -hankkeessa kehitettyä yritysten kehittämispolkua kohti kestävämpää työyhteisöä, sekä hankkeen keskeisiä teemoja kestävästä työstä ja resilienssistä. Hanke toteutetaan 1.5.2021-30.4.2023 ja rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto. Käsikirjoittajat: Salla Kivelä & Carita Hand

Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi 3: Vahvista työyhteisön kehittämismahdollisuuksia

Julkaistu 12.4.2023

Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi -podcastin kolmannen jakson teemana on Vahvista työyhteisön kehittämismahdollisuuksia. Keskustelemme kehittämisen seurannan ja suunnan tarkistamisen tärkeydestä osana kehittämistä. Kuinka selvitä yllättävistä tai odottamattomista tilanteista? Mitä ovat työyhteisön resilienssitekijät ja miten niitä voidaan vahvistaa? Aiheista keskustelemassa ovat sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Salla Kivelä ja lehtori Carita Hand Metropoliasta. Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi -podcastissa pureudumme työyhteisöjen yhteiskehittämisessä hyödynnettäviin menetelmiin ja jaamme kokemuksia sekä oivalluksia kehittämismatkojemme varrelta. Podcastissa käsitellään Katse tulevaisuuteen -hankkeessa kehitettyä yritysten kehittämispolkua kohti kestävämpää työyhteisöä, sekä hankkeen keskeisiä teemoja kestävästä työstä ja resilienssistä. Hanke toteutetaan 1.5.2021-30.4.2023 ja rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto. Käsikirjoittajat: Salla Kivelä & Carita Hand

Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi 2: Visiosta kirkkaiksi kehittämistavoitteiksi

Julkaistu 12.4.2023

Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi -podcastin toisen jakson teemana on Visiosta kirkkaiksi kehittämistavoitteiksi. Pohdimme yhdessä, miten visiosta saadaan täsmennettyä konkreettisempi ja kestävä kehittämistavoite. Lisäksi jaamme vinkkejä kehittämistavoitteen toimintasuunnitelman laatimisesta, jonka avulla tavoitteen saavuttamista voidaan edistää ja seurata. Aiheista keskustelemassa ovat sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Salla Kivelä ja lehtori Carita Hand Metropoliasta. Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi -podcastissa pureudumme työyhteisöjen yhteiskehittämisessä hyödynnettäviin menetelmiin ja jaamme kokemuksia sekä oivalluksia kehittämismatkojemme varrelta. Podcastissa käsitellään Katse tulevaisuuteen -hankkeessa kehitettyä yritysten kehittämispolkua kohti kestävämpää työyhteisöä, sekä hankkeen keskeisiä teemoja kestävästä työstä ja resilienssistä. Hanke toteutetaan 1.5.2021-30.4.2023 ja rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto. Käsikirjoittajat: Salla Kivelä & Carita Hand

Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi 1: Työyhteisön haaveista yhteiseksi visioksi

Julkaistu 12.4.2023

Tervetuloa Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi -podcastiin, jossa pureudumme työyhteisöjen yhteiskehittämisessä hyödynnettäviin menetelmiin ja jaamme kokemuksia sekä oivalluksia kehittämismatkojemme varrelta. Aiheista keskustelemassa ovat sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Salla Kivelä ja lehtori Carita Hand Metropoliasta. Ensimmäisen jakson teemana on Työyhteisön haaveista yhteiseksi visioksi. Mistä ja miten kannattaa lähteä liikkeelle, kun aloitetaan yhteistä kehittämismatkaa työyhteisön kanssa kohti kestävämpää työyhteisöä? Jaamme myös työyhteisöissä eniten esille nousseita visioita. Podcastissa käsitellään Katse tulevaisuuteen -hankkeessa kehitettyä yritysten kehittämispolkua kohti kestävämpää työyhteisöä, sekä hankkeen keskeisiä teemoja kestävästä työstä ja resilienssistä. Hanke toteutetaan 1.5.2021-30.4.2023 ja rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto. Käsikirjoittajat: Salla Kivelä & Carita Hand

Voimavaraistava ohjausote 7: Pessimismillä voimavarat kuntoon

Julkaistu 12.4.2023

Voimavaraistava ohjausote -podcast-sarjan seitsemännessä jaksossa teemana on pessimismipedagogiikka. Mitä pessimismipedagogiikalla tarkoitetaan, ja miten tätä lähestymistapaa voi hyödyntää ohjauksessa? Teemasta ovat keskustelemassa lehtori Anne-Mari Raivio Metropolia Ammattikorkeakoulusta, opettaja Sanna Velin Stadin ammatti- ja aikuisopistosta ja yliopistonlehtori Maija Saviniemi Oulun yliopistosta. Tämä podcast-sarja on osa Voimavaraistava uraohjaus -hanketta, joka toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä 5.5.2021–31.12.2022. Hankkeen rahoittajana toimi Opetushallitus. Voimavaraistava työvalmentaja -täydennyskoulutus kokosi yhteen ohjausalan asiantuntijoita eri organisaatioista keskustelemaan, pohtimaan ja oppimaan uutta yhdessä. Nämä kohtaamiset toimivat taustana keskusteluille voimavaraistavasta ohjausotteesta ja sen hyödyntämisestä erilaisissa ohjauksellisissa kohtaamisissa. Käsikirjoittaja: Anne-Mari Raivio, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Voimavaraistava ohjausote 6: Aktiivinen kuuntelu ja ei-tietämisen tila

Julkaistu 12.4.2023

Voimavaraistava ohjausote -podcast-sarjan kuudennessa jaksossa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio keskustelevat aktiivisesta kuuntelusta ja ei-tietämisen tilasta. Mitä aktiivisella, läsnäolevalla kuuntelulla tarkoitetaan ja mikä on sen merkitys ohjauskohtaamisissa? Tämä podcast-sarja on osa Voimavaraistava uraohjaus -hanketta, joka toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä 5.5.2021–31.12.2022. Hankkeen rahoittajana toimi Opetushallitus. Voimavaraistava työvalmentaja -täydennyskoulutus kokosi yhteen ohjausalan asiantuntijoita eri organisaatioista keskustelemaan, pohtimaan ja oppimaan uutta yhdessä. Nämä kohtaamiset toimivat taustana keskusteluille voimavaraistavasta ohjausotteesta ja sen hyödyntämisestä erilaisissa ohjauksellisissa kohtaamisissa. Käsikirjoittajat: Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Voimavaraistava ohjausote 5: Voimavaraistava työkalupakki sisältää kysymisen taidon

Julkaistu 12.4.2023

Voimavaraistava ohjausote -podcast-sarjan viidennessä jaksossa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio pysähtyvät kysymisen taidon äärelle ja keskustelevat ratkaisukeskeisyydestä ja ratkaisukeskeisten kysymysten hyödyntämisestä ohjaustapaamisissa. Mitä ratkaisukeskeiset kysymykset ovat, ja miten kysymisen taito voi lähteä harjoittamaan? Tämä podcast-sarja on osa Voimavaraistava uraohjaus -hanketta, joka toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä 5.5.2021–31.12.2022. Hankkeen rahoittajana toimi Opetushallitus. Voimavaraistava työvalmentaja -täydennyskoulutus kokosi yhteen ohjausalan asiantuntijoita eri organisaatioista keskustelemaan, pohtimaan ja oppimaan uutta yhdessä. Nämä kohtaamiset toimivat taustana keskusteluille voimavaraistavasta ohjausotteesta ja sen hyödyntämisestä erilaisissa ohjauksellisissa kohtaamisissa. Käsikirjoittajat: Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Voimavaraistava ohjausote 4: Voimavaraistava työkalupakki sisältää läsnäoloa ja virittäytyneisyyttä

Julkaistu 12.4.2023

Voimavaraistava ohjausote -podcast-sarjan neljännen jakson teemana on läsnäolo ja virittäytyneisyys kohtaamisissa. Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta keskustelevat läsnäolon merkityksestä kohtaamisissa. Millaista on hyvä läsnäolo kohtaamisissa, entä miten virittäytyneisyyttä ja läsnäoloa voisi lisätä? Tämä podcast-sarja on osa Voimavaraistava uraohjaus -hanketta, joka toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä 5.5.2021–31.12.2022. Hankkeen rahoittajana toimi Opetushallitus. Voimavaraistava työvalmentaja -täydennyskoulutus kokosi yhteen ohjausalan asiantuntijoita eri organisaatioista keskustelemaan, pohtimaan ja oppimaan uutta yhdessä. Nämä kohtaamiset toimivat taustana keskusteluille voimavaraistavasta ohjausotteesta ja sen hyödyntämisestä erilaisissa ohjauksellisissa kohtaamisissa. Käsikirjoittajat: Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Voimavaraistava ohjausote 3: Voimavaraistava ohjausprosessi

Julkaistu 12.4.2023

Voimavaraistava ohjausote -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa Raisa Varsta pohtii ohjausprosessia voimavaraistavan otteen näkökulmasta. Miksi olisi tärkeää puhua ohjattavan prosessista eikä ohjausprosessista? Entä millaisista palasista prosessia kannattaa rakentaa ja mikä on ohjaajan rooli? Tämä podcast-sarja on osa Voimavaraistava uraohjaus -hanketta, joka toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä 5.5.2021–31.12.2022. Hankkeen rahoittajana toimi Opetushallitus. Voimavaraistava työvalmentaja -täydennyskoulutus kokosi yhteen ohjausalan asiantuntijoita eri organisaatioista keskustelemaan, pohtimaan ja oppimaan uutta yhdessä. Nämä kohtaamiset toimivat taustana keskusteluille voimavaraistavasta ohjausotteesta ja sen hyödyntämisestä erilaisissa ohjauksellisissa kohtaamisissa. Käsikirjoittaja: Raisa Varsta, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Voimavaraistava ohjausote 2: Toimijuuden vahvistaminen

Julkaistu 12.4.2023

Voimavaraistava ohjausote -podcast-sarjan toisessa jaksossa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio tarkastelevat voimavaraistavan ohjausotteen hyödyntämistä uraohjauksen kontekstissa. Keskiössä on toimijuus ja se, miten sitä voidaan tukea ohjauksessa. Tämä podcast-sarja on osa Voimavaraistava uraohjaus -hanketta, joka toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä 5.5.2021–31.12.2022. Hankkeen rahoittajana toimi Opetushallitus. Voimavaraistava työvalmentaja -täydennyskoulutus kokosi yhteen ohjausalan asiantuntijoita eri organisaatioista keskustelemaan, pohtimaan ja oppimaan uutta yhdessä. Nämä kohtaamiset toimivat taustana keskusteluille voimavaraistavasta ohjausotteesta ja sen hyödyntämisestä erilaisissa ohjauksellisissa kohtaamisissa. Käsikirjoittajat: Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Voimavaraistava ohjausote 1: Voimavaraistavan ohjausotteen äärellä

Julkaistu 12.4.2023

Voimavaraistava ohjausote -podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio keskustelevat voimavaraistavasta ohjausotteessa ja sen sovellusmahdollisuuksista. Mitä voimavaraistavalla ohjausotteella tarkoitetaan, ja miten sitä voi soveltaa erilaisissa kohtaamisissa? Tämä podcast-sarja on osa Voimavaraistava uraohjaus -hanketta, joka toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä 5.5.2021–31.12.2022. Hankkeen rahoittajana toimi Opetushallitus. Voimavaraistava työvalmentaja -täydennyskoulutus kokosi yhteen ohjausalan asiantuntijoita eri organisaatioista keskustelemaan, pohtimaan ja oppimaan uutta yhdessä. Nämä kohtaamiset toimivat taustana keskusteluille voimavaraistavasta ohjausotteesta ja sen hyödyntämisestä erilaisissa ohjauksellisissa kohtaamisissa. Käsikirjoittajat: Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Musiikin poluilla 3: Improvisointi ja luova musiikin tuottaminen

Julkaistu 2.2.2023

Musiikin poluilla -podcastin kolmannessa jaksossa käsitellään improvisointia ja luovaa musiikin tuottamista Vieraina ovat musiikin lehtori Sanna Vuolteenaho Metropoliasta sekä laulaja-lauluntekijä, opettaja Johanna Viksten. Podcastissa käsitellään vuosina 2022-2023 järjestetyn Musiikin poluilla -täydennyskoulutuksen keskeisiä teemoja, ja niistä keskustelevat täydennyskoulutuksen kouluttajat ja opiskelijat. Podcastin on suunnitellut ja toteuttanut musiikkikasvatuksen lehtori Hanna-Maija Aarnio Metropoliasta. Täydennyskoulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Musiikin poluilla 2: Musiikin hahmotustaidot osana kokonaisvaltaista oppimista

Julkaistu 2.2.2023

Musiikin poluilla -podcastsarjan toisen jakson teemana on musiikin hahmotustaidot osana kokonaisvaltaista oppimista, ja vieraina ovat musiikin hahmotustaitojen lehtori Hanne Närhinsalo musiikkiopisto Juvenaliasta sekä pianonsoitonopettaja Tiina-Kaisa Monto Vantaan musiikkiopistosta. Podcastissa käsitellään vuosina 2022-2023 järjestetyn Musiikin poluilla -täydennyskoulutuksen keskeisiä teemoja, ja niistä keskustelevat täydennyskoulutuksen kouluttajat ja opiskelijat. Podcastin on suunnitellut ja toteuttanut musiikkikasvatuksen lehtori Hanna-Maija Aarnio Metropoliasta. Täydennyskoulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Musiikin poluilla 1: Ryhmä oppimisen tukena

Julkaistu 2.2.2023

Tervetuloa Musiikin poluilla -podcastiin! Ensimmäisen jakson teemana on ryhmä oppimisen tukena, ja vieraina ovat Musiikkikeskus Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen sekä huilunsoitonopettaja Keijo Säikkä Vantaan musiikkiopistosta. Podcastissa käsitellään vuosina 2022-2023 järjestetyn Musiikin poluilla -täydennyskoulutuksen keskeisiä teemoja, ja niistä keskustelevat täydennyskoulutuksen kouluttajat ja opiskelijat. Podcastin on suunnitellut ja toteuttanut musiikkikasvatuksen lehtori Hanna-Maija Aarnio Metropoliasta. Täydennyskoulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Kestävä keikkatyö -hanke: Unohdetut keikkalaiset – hiljainen ratas vai osana työyhteisöä?

Julkaistu 31.1.2023

Toteutuuko potilasturvallisuus ja saavatko keikkalaiset perehdytystä? Onko keikkalainen taakka, vai osa työyhteisöä? Puhutaanko kahvihuoneessa yhteisistä asioista vai pahaa keikkalaisista? Onko pissaa potilaiden vaipoissa vai vakkarityöntekijöiden päissä? Saako keikkalaiset keskusteluapua vai itkevätkö he yksin kotona? Pyrimme tässä podcastissa tuomaan esiin keikkalaisten äänen ja totuuden keikkatyöstä päivänvaloon. Podcastissa käsitellään edellä mainittuja asioita omien kokemuksiemme kautta. Pyrimme löytämään myös yhdessä ratkaisuja näihin kehityskohtiin ja kerromme omista voimavaroistamme, jotka ovat jaksaneet auttamaan pahimpienkin tilanteiden yli. Teemme podcastin nimettömänä aiheen arkaluontaisuuden takia.

Kestävä keikkatyö -hanke: Hyvä fiilis – hyvä keikka

Julkaistu 31.1.2023

Podcast toteutettiin osana Kestävä Keikkatyö - hanketta. Jaksossa keskustelemassa ajankohtaisesta aiheesta, keikkatyöstä, sairaanhoitajaopiskelijat Kirill Nevvonen, Janne Rinta-Kahila, Marianne Itäinen, Santtu Salo sekä Katja Lindén. Jaksossa pohditaan työvuoron aikana miten uuden oppiminen, kollegiaalisuus, hyvä fiilis ja kiitollisuus vaikuttavat keikkatyöhön ja miten niiden pohjalta syntyy hyvä keikka. Jaksossa peilataan keikkalaisten ajatuksia ja kokemuksia keikkatyöstä realistisessa ja mielenkiintoisessa kerronnallisessa muodossa.

Kestävä keikkatyö -hanke: Hyvä ensivaikutelma – onnistunut keikka

Julkaistu 31.1.2023

Podcastissa äänessä: Reena Igel-Makuya (haastattelija), Pia Salmi (keikkatyöntekijä) ja Sanna Ojala (vakituinen työntekijä) Jaksossa pureudutaan ensivaikutelman tärkeyteen ja minkälaista olisi hyvä perehdytys. Mitä hyvään ensivaikutelmaan tarvitaan ja tarvitseeko keikkatyöntekijä ylipäätään perehdytystä. Jaksossa keikkatyötä aloittava sairaanhoitajaopiskelija haastattelee keikkatyöntekijää sekä vakituista työntekijää heidän kokemuksistaan hoitotyön maailmasta.

Hyvinvoiva yrittäjänainen: Menestyksen mittareita

Julkaistu 31.1.2023

Tässä jaksossa etsitään vastauksia kysymyksiin: Mitä on menestys? Miltä menestys näyttää? Millainen kasvu on menestyksen mittari? Metropolian Digistudiossa ovat keskustelemassa kokemusasiantuntijat, yrittäjä Elvira Vainio, sekä hanke- ja kokemusasiantuntija Heini Maisala-McDonnell. Keskustelua luotsaa yrittäjätaustainen hankeasiantuntija Outi Pyrhönen. Jakso on neljäs osa Hyvinvoiva yrittäjänainen-sarjaa, jossa Oona 2.0-hankkeen hyvinvointiryhmiin osallistuneet kertovat omaan yrittäjäpolkuun liittyvistä opeistaan ja kokemuksistaan. Podcastsarja Hyvinvoiva yrittäjänainen on tuotettu osana Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta -ESR-hanketta. Hankkeeseen voit tutustua sivulla www.metropolia.fi/oona2

Hyvinvoiva yrittäjänainen: Minä yrittäjänä

Julkaistu 31.1.2023

Tässä jaksossa osallistujat keskustelevat yrittäjän identiteetistä ja siihen kasvamisesta. Keskustelijat tunnistavat omakohtaisesti, mitä yrittäjäidentiteetti omassa elämässä tarkoittaa, mitä se ei ole ja mikä merkitys sillä on omalle hyvinvoinnille. Metropolian Digistudiossa ovat keskustelemassa kokemusasiantuntijat, yrittäjä Elvira Vainio, sekä hanke- ja kokemusasiantuntija Heini Maisala-McDonnell. Keskustelua luotsaa yrittäjätaustainen hankeasiantuntija Outi Pyrhönen. Jakso on kolmas osa Hyvinvoiva yrittäjänainen-sarjaa, jossa Oona 2.0-hankkeen hyvinvointiryhmiin osallistuneet kertovat omaan yrittäjäpolkuun liittyvistä opeistaan ja kokemuksistaan. Podcastsarja Hyvinvoiva yrittäjänainen on tuotettu osana Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta -ESR-hanketta. Hankkeeseen voit tutustua sivulla www.metropolia.fi/oona2

Hyvinvoiva yrittäjänainen: Oman kuplan ulkopuolelta

Julkaistu 31.1.2023

Tässä jaksossa osallistujat kuvaavat kokemuksiaan yrittäjäkollegoilta saadusta tuesta ja sparrauksesta. He pohtivat myös sitä, mistä toimivat tapaamiset muodostuvat. Metropolian Digistudiossa ovat keskustelemassa kokemusasiantuntijat, yrittäjät Hanna Lindy ja Taina Koskimäki, sekä hanke- ja kokemusasiantuntija Heini Maisala-McDonnell. Keskustelua luotsaa yrittäjätaustainen hankeasiantuntija Outi Pyrhönen. Jakso on toinen osa Hyvinvoiva yrittäjänainen-sarjaa, jossa Oona 2.0-hankkeen hyvinvointiryhmiin osallistuneet kertovat omaan yrittäjäpolkuun liittyvistä opeistaan ja kokemuksistaan. Podcastsarja Hyvinvoiva yrittäjänainen on tuotettu osana Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta -ESR-hanketta. Hankkeeseen voit tutustua sivulla www.metropolia.fi/oona2

Hyvinvoiva yrittäjänainen: Voiko yrittäjä olla vapaalla?

Julkaistu 31.1.2023

Tässä jaksossa keskustellaan yrittäjänaisen hyvinvoinnin monista ulottuvuuksista, yksinyrittäjyyteen liittyvistä haasteista ja hyvistä käytänteistä, jotka vahvistavat kykyä vastata arjen vaatimuksiin. Osallistujat haastavat myös mielikuvaa yrittäjästä, joka on aina töissä, itseään säästämättä. Metropolian Digistudiossa ovat keskustelemassa kokemusasiantuntijat, yrittäjät Hanna Lindy ja Taina Koskimäki, sekä hanke- ja kokemusasiantuntija Heini Maisala-McDonnell. Keskustelua luotsaa yrittäjätaustainen hankeasiantuntija Outi Pyrhönen. Jakso on ensimmäinen osa Hyvinvoiva yrittäjänainen-sarjaa, jossa Oona 2.0-hankkeen hyvinvointiryhmiin osallistuneet kertovat omaan yrittäjäpolkuun liittyvistä opeistaan ja kokemuksistaan. Podcastsarja Hyvinvoiva yrittäjänainen on tuotettu osana Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta -ESR-hanketta. Hankkeeseen voit tutustua sivulla www.metropolia.fi/oona2

Minustako akuuttihoitotyön tai ensihoidon YAMK-opiskelija Metropoliaan?

Julkaistu 27.1.2023

Tässä podcastissa käsitellään Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia yamk-tutkinnon merkityksestä oman asiantuntijuuden ja urakehityksen sekä tulevaisuuden työelämän kehittämistä. Keskustelemassa ovat akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen yamk-opiskelija Senni-Milla Luostarinen sekä ensihoidon kehittämisen ja johtamisen yamk-opiskelija Markus Kauhanen. Lisäksi paikalla ovat tutkintovastaava Jukka Lehtimäki ja yliopettaja Iira Lankinen. Tule kuuntelemaan, mikä hyöty Senni-Millan ja Markuksen mielestä on siitä, että opiskelutoverit ovat laajasti eri puolilta Suomea tai minkälaisia kokemuksia heillä on itsenäisestä opiskelusta, etäopiskelusta tai ryhmätöistä. Kuulet myös opiskelijoiden ajatuksia urakehityksestä ja työelämän kehittämisestä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisäksi Jukka kertoo lisätietoa tutkintoon hakeutumisesta. Tule siis ihmeessä kuulemaan, miksi kannattaa hakeutua Metropoliaan opiskelemaan yamk-tutkintoa. Podcastin kesto 24:24. Käsikirjoitus Iira Lankinen. Miksaus: Samir Hellal Suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty seuraavia lähteitä: Hoitotyön tutkimussäätiö. FinAME-asiantuntijuusmalli™ - Hotus https://www.hotus.fi/asiantuntijuustoimintamalli/ OPH 2019. Osaaminen 2035. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2019:3 Osaaminen 2035 | Opetushallitus (oph.fi) https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/osaaminen-2035 OPH 2022. Tutkintojen viitekehysten osaamistasokuvaukset. 191224_tutkintojen_viitekehysten_osaamistasokuvaukset_fi_sv_en.pdf (oph.fi) https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/191224_tutkintojen_viitekehysten_osaamistasokuvaukset_fi_sv_en.pdf Arene 2022. Arenen suositus ammattikorkeakouluille yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta. https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/suositus-ammattikorkeakoulujen-yhteisista-kompetensseista-ja-niiden-soveltamisesta-2022/

Yrittäjyyden aalloilla 5: Yrittäjyyden myytti - Yrittäjä on yksin taloutensa suunnittelun kanssa.

Julkaistu 19.1.2023

Yrittäjyyden aalloilla podcast-sarjassa käsittelemme yrittäjyyteen liittyviä myyttejä ja tässä jaksossa keskustelun aiheena on kysymys siitä, onko yrittäjä todellakin yksin rahoituksensa ja taloutensa suunnittelun kanssa. Yrittäjyyden aalloilla -podcastin kippari Helena Miettusen kanssa myyttiä murtaa Marjo Seppälä Finnverasta. Yrittäjyyden aalloilla on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen -hankkeen podcast-sarja. Hankkeesta ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista löydät lisätietoja osoitteesta www.metropolia.fi/katsetulevaisuuteen Käsikirjoitus: Helena Miettunen. Jingle: Pixabay, Sandy Beach – Calm Waves – Water – Nature Sounds, JuliusH.

Yrittäjyyden aalloilla 4: Yrittäjyyden myytti. Johtajan on varmistettava kaikki

Julkaistu 19.1.2023

Yrittäjyyden aalloilla podcast-sarjassa käsittelemme yrittäjyyteen liittyviä myyttejä ja tässä jaksossa keskusteleun aiheena on se, onko johtajan todella varmistettava kaikki. Yrittäjyyden aalloilla -podcastin kippari Helena Miettusen kanssa myyttiä murtaa Katse tulevaisuuteen –hankkeen projektipäällikkö Titta-Maria Kettunen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Yrittäjyyden aalloilla on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen -hankkeen podcast-sarja. Hankkeesta ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista löydät lisätietoja osoitteesta www.metropolia.fi/katsetulevaisuuteen Käsikirjoitus: Helena Miettunen ja Titta-Maria Kettunen. Jingle: Pixabay, Sandy Beach – Calm Waves – Water – Nature Sounds, JuliusH.

Yrittäjyyden aalloilla 3: Yrittäjyyden myytti. Konkurssi(uhka) on yrittäjän loppu

Julkaistu 19.1.2023

Yrittäjyyden aalloilla podcast-sarjassa käsittelemme yrittäjyyteen liittyviä myyttejä ja tässä jaksossa keskustelun aiheena on kysymys siitä, onko konkurssi tai konkurssin uhka yrittäjän loppu. Yrittäjyyden aalloilla -podcastin kippari Helena Miettusen kanssa myyttiä murtaa Sami Heikkilä Nordeasta. Yrittäjyyden aalloilla on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen -hankkeen podcast-sarja. Hankkeesta ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista löydät lisätietoja osoitteesta www.metropolia.fi/katsetulevaisuuteen Käsikirjoitus: Helena Miettunen. Jingle: Pixabay, Sandy Beach – Calm Waves – Water – Nature Sounds, JuliusH.

Keskusteluja luovuuden ja taiteen merkityksestä ja saavutettavuudesta

Julkaistu 13.1.2023

Miten luovuus ja taide edistävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta, moninaisuutta ja tiedon levittämistä? Millä keinoilla taidetta ja kulttuuritoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi kaikille? Tässä podcastissa näistä aiheista keskustelevat tutkija, yliopettaja Laura Huhtinen Hildén Metropoliasta ja hankekoordinaattori Ruka Toivonen Kulttuuria kaikille -palvelusta. Podcastin tuottivat yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukeskus. Podcast tuotettiin osana Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hanketta. Keskustelussa viitataan hankkeessa tuotettuihin videoihin, jotka löydät kootusti täältä: https://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti_inspiraatiovideot. Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hanke on Kansallisen ikäohjelman yhteishanke, ja sitä koordinoi Taiteen edistämiskeskus. Hankkeessa ovat mukana Kulttuuria kaikille palvelu, Aili-verkosto ja Teatterikeskus. Kulttuuria kaikille -palvelu keskittyy hankkeessa edistämään tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien ikäihmisten yhdenvertaista kulttuuriin osallistumista ja kulttuurihyvinvointia Kaikukortti-toiminnan avulla.

Sukellus dialogiin 1: Mikä ihmeen dialogi?

Julkaistu 24.11.2022

Sukelletaan yhdessä dialogiin! Dialogi on mahdollisuus ja samalla myös välttämättömyys. Sitä voi tukea ja siinä voi kehittyä. Olen dialogipäällikkö Minna Kaihovirta Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja vieraakseni tähän podcastin olen kutsunut asiantuntijoita, jotka työssään edistävät dialogisuutta. Tässä sarjassa sukellan dialogisuuteen eri konteksteissa, muun muassa oppimisen ja johtamisen tukena. Pohdin myös eettisiä näkökulmia, verkon mukanaan tuomia erityispiirteitä. Tervetuloa mukaan! Vieraana Laura Arikka, Erätaukosäätiö

Sukellus dialogiin 2: Dialogin luominen ja tukeminen

Julkaistu 24.11.2022

Sukelletaan yhdessä dialogiin! Dialogi on mahdollisuus ja samalla myös välttämättömyys. Sitä voi tukea ja siinä voi kehittyä. Olen dialogipäällikkö Minna Kaihovirta Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja vieraakseni tähän podcastin olen kutsunut asiantuntijoita, jotka työssään edistävät dialogisuutta. Tässä sarjassa sukellan dialogisuuteen eri konteksteissa, muun muassa oppimisen ja johtamisen tukena. Pohdin myös eettisiä näkökulmia, verkon mukanaan tuomia erityispiirteitä. Tervetuloa mukaan! Vieraina Elina Ala-Nikkola, Anna Muukkonen

Sukellus dialogiin 3: Dialogisuus työyhteisön voimavarana

Julkaistu 24.11.2022

Sukelletaan yhdessä dialogiin! Dialogi on mahdollisuus ja samalla myös välttämättömyys. Sitä voi tukea ja siinä voi kehittyä. Olen dialogipäällikkö Minna Kaihovirta Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja vieraakseni tähän podcastin olen kutsunut asiantuntijoita, jotka työssään edistävät dialogisuutta. Tässä sarjassa sukellan dialogisuuteen eri konteksteissa, muun muassa oppimisen ja johtamisen tukena. Pohdin myös eettisiä näkökulmia, verkon mukanaan tuomia erityispiirteitä. Tervetuloa mukaan! Vieraana Annu Karkama, Mukamas Learning.

Sukellus dialogiin 4: Dialogin eettiset haasteet

Julkaistu 24.11.2022

Sukelletaan yhdessä dialogiin! Dialogi on mahdollisuus ja samalla myös välttämättömyys. Sitä voi tukea ja siinä voi kehittyä. Olen dialogipäällikkö Minna Kaihovirta Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja vieraakseni tähän podcastin olen kutsunut asiantuntijoita, jotka työssään edistävät dialogisuutta. Tässä sarjassa sukellan dialogisuuteen eri konteksteissa, muun muassa oppimisen ja johtamisen tukena. Pohdin myös eettisiä näkökulmia, verkon mukanaan tuomia erityispiirteitä. Tervetuloa mukaan! Vieraana Raisa Varsta

Sukellus dialogiin 5: Verkkoympäristö haastaa dialogin

Julkaistu 24.11.2022

Sukelletaan yhdessä dialogiin! Dialogi on mahdollisuus ja samalla myös välttämättömyys. Sitä voi tukea ja siinä voi kehittyä. Olen dialogipäällikkö Minna Kaihovirta Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja vieraakseni tähän podcastin olen kutsunut asiantuntijoita, jotka työssään edistävät dialogisuutta. Tässä sarjassa sukellan dialogisuuteen eri konteksteissa, muun muassa oppimisen ja johtamisen tukena. Pohdin myös eettisiä näkökulmia, verkon mukanaan tuomia erityispiirteitä. Tervetuloa mukaan! Vieraana Anne-Mari Raivio

Sukellus dialogiin 6: Dialogisuus johtamisen tukena

Julkaistu 24.11.2022

Sukelletaan yhdessä dialogiin! Dialogi on mahdollisuus ja samalla myös välttämättömyys. Sitä voi tukea ja siinä voi kehittyä. Olen dialogipäällikkö Minna Kaihovirta Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja vieraakseni tähän podcastin olen kutsunut asiantuntijoita, jotka työssään edistävät dialogisuutta. Tässä sarjassa sukellan dialogisuuteen eri konteksteissa, muun muassa oppimisen ja johtamisen tukena. Pohdin myös eettisiä näkökulmia, verkon mukanaan tuomia erityispiirteitä. Tervetuloa mukaan! Vieraina Heidi Rontu, Liisa Salo

Yrittäjyyden aalloilla 2: Yrittäjyyden myytti. Yrityksen arvot perehdytyksessä

Julkaistu 14.11.2022

Tässä podcast-sarjassa käsittelemme yrittäjyyteen liittyviä myyttejä ja tässä podcastissa on teemana yrityksen arvoihin ja perehdytykseen liittyvä myytti. Tänään murretaan myyttiä siitä, että yrityksen arvoja ei tarvitse miettiä tai käydä esimerkiksi perehdytyksessä läpi. Asioita pohtimassa ovat Helena Miettunen, lehtori ja tutkintovastaava Metropolia ammattikorkeakoulusta joka myös toimii asiantuntijana Katse tulevaisuuteen- hankkeessa ja Katse tulevaisuuteen –hankkeen toinen asiantuntija Jaana Meriläinen, niinikään lehtori Metropolia ammattikorkeakoulusta. Tämä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen -hankkeen podcast-sarjan toinen jakso.

Yrittäjyyden aalloilla 1: Yrittäjyyden myytti. Yrittäjä ei voi vaikuttaa osaajapulaan

Julkaistu 11.11.2022

Tämä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Katse tulevaisuuteen -hankkeen podcast-sarjan ensimmäinen jakso. Yrittäjyyden aalloilla podcast-sarjassa käsitellään yrittäjyyteen liittyviä myyttejä ja keskustellaan eri alojen edustajien kanssa näistä aiheista. Tässä jaksossa perehdytään osaajapulaan. Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua eri alojen osaajapulasta ja rekrytointihaasteista, jotka voivat jarruttaa myös yritysten kasvua. Aina alan tai töiden vetovoimaisuus ei liity palkka-asioihin, sillä työhön liittyy vahvasti muitakin näkökulmia ja myös näistä näkökulmista keskustelemme tänään. Toivomme, että keskustelussa tulisi esiin tärkeitä seikkoja, joiden avulla yrittäjä voi pärjätä ja menestyä osaajapulasta huolimatta. Tänään keskustelemassa on kaksi ammattikorkeakouluopiskelijaa: Anton Sidorik ja Lara Bertieri, sekä Katse tulevaisuuteen –hankkeen asiantuntija Salla Kivelä ja podcast-sarjaa hoitava Helena Miettunen. Hankkeesta ja yrittäjyyteen liittyvistä teemoista löydät lisätietoja osoitteesta www.metropolia.fi/katsetulevaisuuteen Käsikirjoitus Helena Miettunen. Jingle: Pixaby, Sandy Beach - Calm Waves - Water - Nature Sounds JuliusH

Sydämellä terveydelle 2: Sairaanhoitaja terveyden edistäjänä

Julkaistu 7.11.2022

airaanhoitajan työn lähtökohta tulee olla asiakkaan terveyden edistäminen. Myös ihmisen kohtaamis- ja vuorovaikutustaidot ovat merkittävässä roolissa hoitotyössä. Tässä jaksossa Noora Asplund ja Tinja Kaivolahti käyvät läpi terveyden edistämisen menetelmiä käytännön esimerkkejä tarjoillen. Asiakkaan ohjauksessa on hyödyllistä osata muutosvaihemallin vaiheet. Se edistää mm. dialogia asiakkaan kanssa. . Jaksoa voi hyödyntää terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset. Tule mukaan kuuntelemaan Sydämellä terveydelle -podcastia!

Sydämellä terveydelle 1: Terveyden edistämisen perusteita

Julkaistu 7.11.2022

Sydämellä terveydelle podcast-sarja alkaa. Aloitusjaksossa Noora Asplund ja Tinja Kaivolahti Metropoliasta käyvät läpi terveyden edistämisen peruskäsitteitä Jakson kuunneltuasi ymmärrät mm. mikä on hoitotyön paradigma tai mitä ovat terveys ja hyvinvointi. Kuulet myös lyhyesti ekologisesta systeemiteoriasta, salutogeneesistä ja koherenssin tunteen yhteydestä terveyteen. Pääset tutustumaa , promootion ja prevention käsitteisiin ja miten ne terveyden edistämiseen ja käytännön työhön. Jakson sisältöä voi hyödyntää terveyden edistämisen peruskäsitteiden oppimiseen ja soveltamiseen. Jakso soveltuu kaikille terveydestä ja sen edistämisestä kiinnostuneille, ja eritoten terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille. Tule mukaan kuuntelemaan Sydämellä terveydelle -podcastia!

Auditointipaivakirja 8: Auditointiasiantuntijan puheenvuoro

Julkaistu 4.11.2022

Marja-Liisa ”Mafi” Saarilammi toimii Metropolian auditoinnin projektipäällikkönä Karvilta. Keskustelussaan Metropolian toiminta-arkkitehti Virve Kentan kanssa hän käy läpi marraskuussa pidettävän auditoinnin yksityiskohtia ja valottaa niiden taustoja. Mafi kertoo tarkemmin, mitä auditoinnissa tapahtuu myös auditoijan silmin sekä vinkkaa, miten suhtautua ryhmähaastattelun jännittämiseen. Käsikirjoitus Virve Kentta ja Anna Zaikova.

Auditointipäiväkirja 9: Metropolian rehtori, kokenut auditoija ja auditoitava

Julkaistu 4.11.2022

AuditointipäiMetropolian rehtori Riitta Konkola ja toiminta-arkkitehti Virve Kentta käsittelevät tulevan auditoinnin yksityiskohtia. Rehtori jakaa myös auditoijanäkökulmaa Turun AMK:n kokemuksestaan, pohtii tärkeimpiä tapahtumia vuoden 2016 auditoinnista tähän hetkeen sekä avaa omaa valmistautumistaan auditointihaastatteluun. Käsikirjoitus Virve Kentta ja Anna Zaikova

Auditointipäiväkirja 7: Missä menet, Metropolia? - Kehitysjohtajan katsaus

Julkaistu 4.11.2022

Metropolian kehitysjohtaja Eeva Viitanen keskustelee toiminta-arkkitehti Virve Kentan kanssa keväällä 2022 kirjoitetusta itsearviointiraportista sekä sen kautta esiin nousseista vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Keskustelussa pohditaan myös kehityskohteita sekä katsotaan Metropolian tulevaisuuden strategiaan. Käsikirjoitus Virve Kentta ja Anna Zaikova

TK-menetelmiä käytäntöön 1 - Käytettävyystestau

Julkaistu 4.11.2022

Tänään käytettävyystestauksesta ja käyttäjäkokemuksen arvioinnista ovat keskustelemassa Metropolian digikliinisten (YAMK) alumni Tuulia Park ja saman tutkinnon yliopettaja ja tutkintovastaava Mari Virtanen. Miksi digitaalisten palveluiden käytettävyyttä tutkitaan ja miksi se on tärkeää juuri nyt? Miten käytettävyystestauksen voi tehdä, mitä vaiheita siihen kuuluu ja minkälaisia aineistonkeruu ja - analysointi menetelmiä siinä voi hyödyntää? Ja mitä hyötyä siitä ylipäänsä on ja kenelle? Kuuntelemalla saat vastauksen näihin ja moniin muihin kysymyksiin digitaalisten ratkaisujen käytettävyystestaukseen liittyen. Tule ihmeessä mukaan. Tuulian koko työn voit lukea osoitteessa Theseus.fi. Julkaisun pysyvä osoite on https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205169697 Tämä TK-menetelmiä käytäntöön- sarja on jatkoa sarjalle TK-menetelmiä soveltamassa, jonka aiemmat jaksot voit kuunnella tästä: Virtanen, M., Lankinen, I. & Niemi, A. (5/2022). TK-menetelmiä soveltamassa 1: Miksi TK-menetelmien osaami-nen on tärkeää? Lankinen, I., Virtanen, M. & Niemi, A. (9/ 2022). TK-menetelmiä soveltamassa 2: Voidaanko YAMK-opinnäytetyöllä vastata työelämän kehittämistarpeisiin? Niemi, A., Lankinen, I. & Virtanen, M. (9/ 2022). TK-menetelmiä soveltamassa 3: Miten huomioin tutkimusetiikkaa ja tietosuojaa työelämän kehittämisessä?

Summer school Barcelonassa – Transversaaleja taitoja harjoittelemassa

Julkaistu 4.11.2022

Onnistunut moniammatillinen yhteistyö edellyttää oppimaan oppimista, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä kriittistä ja luovaa ajattelua. Näitä transversaaleja taitoja voidaan oppia ja opettaa erilaisilla menetelmillä. Tässä podcastissa sosiaalialan opiskelijat Mirkka, Immi, Mari ja Sari kertovat oppimiskokemuksistaan Itshec-hankkeen Summer Schoolista, joka järjestettiin Barcelonassa kesällä 2022. Tervetuloa kuulemaan matkastamme!

Itsetuhoinen potilas ensihoidossa

Julkaistu 25.10.2022

Anniina Veiss ja Irène Tousignant toteuttavat podcastin opinnäytetyönsä toiminnallisena tuotoksena.

On the move 2: Onko liike lääke myös oppimisessa?

Julkaistu 25.10.2022

Mitä aivoissa tapahtuu, kun kehoa liikutetaan? Oppiiko liikkuva opiskelija paremmin? Metropolia on the Move -podcastsarjan toisessa jaksossa hankepäällikkö Hanna Lankia ja tutkija Heidi Syväoja syventyvät liikkumisen, aivojen ja oppimisen välisiin yhteyksiin tuoreimman tutkimustiedon valossa.

Digistudiot 3: Opit ja oivallukset Digistudion palvelusta

Julkaistu 4.10.2022

Tässä jaksossa kolme tietotekniikan lehtori, digimentori Heli Thomander ja viestinnän asiantuntija, digimentori Ilse Skog keskukstelevat teemasta, mitä palveluja digistudiot tarjoavat käyttäjilleen. Metropolia Ammattikorkeakouluun haluttiin digistudio ja sitä varten perustettiin projektiryhmä alkuvuonna 2021 - keskelle koronan siivittämää digiloikkaa. Tässä podcast-sarjassa projektiryhmäläiset asettuvat oppien ja oivallusten äärelle. Mitä saatiin aikaiseksi ja miten? Missä onnistuttiin ja mitä nyt tehtäisiin toisin? Tervetuloa mukaan jälkiviisasteluun!

Digistudiot 2: Millaiseen tekniseen konseptiin päädyttiin?

Julkaistu 4.10.2022

Digistudioprojektin toisessa jaksossa projektipäällikkö Kimmo Leiviskä ja lehtori Hannu Turunen pohtivat digistudion teknisiä ratkaisuja. Metropolia Ammattikorkeakouluun haluttiin digistudio ja sitä varten perustettiin projektiryhmä alkuvuonna 2021 - keskelle koronan siivittämää digiloikkaa. Tässä podcast-sarjassa projektiryhmäläiset asettuvat oppien ja oivallusten äärelle. Mitä saatiin aikaiseksi ja miten? Missä onnistuttiin ja mitä nyt tehtäisiin toisin? Tervetuloa mukaan jälkiviisasteluun!

Digistudiot 1: Palvelumuotoilu vai ketterä kehittäminen?

Julkaistu 4.10.2022

Digistudiot podcastsarjan ensimmäisessä jaksossa keskustelevat digistudioprojektin projektipäällikkö Kimmo Leiviskä ja lehtori Pia Väkiparta-Lehtonen teemalla, miten projekti tehtiin palvelumuotoillen ja osallistaen. Metropolia Ammattikorkeakouluun haluttiin digistudio ja sitä varten perustettiin projektiryhmä alkuvuonna 2021 - keskelle koronan siivittämää digiloikkaa. Tässä podcast-sarjassa projektiryhmäläiset asettuvat oppien ja oivallusten äärelle. Mitä saatiin aikaiseksi ja miten? Missä onnistuttiin ja mitä nyt tehtäisiin toisin? Tervetuloa mukaan jälkiviisasteluun!

TK-menetelmiä soveltamassa 3: Miten huomioin tutkimusetiikka ja tietosuoja työelämän kehittämisessä?

Julkaistu 30.9.2022

Keskustelemassa Antti Niemi, Mari Virtanen, ja Iira Lankinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Jaksossa keskustellaan, miten työelämän kehittämisessä huomioidaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka, mitä on hyvä tieteellinen käytäntö konkreettisesti ja miten tietosuojaan liittyvät kysymykset otetaan huomioon. Tämä jakso on kolmas ja viimeinen osa tutkimus - ja kehittämismenetelmiä käsittelevää sarjaa, jonka tarkoituksena on selkiyttää TK-osaamisen merkitystä osana ammattikorkeakoulututkintoa ja tulevaisuuden työelämää. Tämä sarja on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka toimivat nyt tai tulevaisuudessa tutkimisen, kehittämisen tai innovaatioiden parissa. Toivomme, että tämä sarja vahvistaa TK-menetelmien merkityksen ymmärtämistä ja kirkastaa TK-menetelmien soveltavan käyttöä. Sarja tarjoaa konkreettisia esimerkkejä ja käytännön työvälineitä erilaisten tutkimuksellisten kehittämistöiden ja esimerkiksi opinnäytetöiden tekemiseen.

TK-menetelmiä soveltamassa 2: Voidaanko YAMK-opinnäytetyöllä vastata työelämän kehittämistarpeisiin?

Julkaistu 30.9.2022

Tässä jaksossa keskustellaan käytännön esimerkkien kautta sitä, minkälaisiin työelämälähtöisiin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin yamk-opiskelijat opinnäytetöissään vastaavat ja minkälaisilla tutkimusmenetelmillä niihin pyritään löytämään ratkaisuja. Onko yamk-opiskelijan tekemällä opinnäytetyöllä merkitystä urakehityksen näkökulmasta vai onko se vain pakko tehdä, jotta saa tutkinnon suoritetuksi? Tämä jakso on toinen osa kolmiosaista tutkimus- ja kehittämismenetelmiä käsittelevää sarjaa, jonka tarkoituksena on selkiyttää TK-osaamisen merkitystä osana ammattikorkeakoulututkintoa ja tulevaisuuden työelämää. Keskustelemassa ovat Iira Lankinen, Antti Niemi ja Mari Virtanen.

MetroPodia uudenlainen tapa julkaista 1: Käsis purkkiin! - Vinkkejä podcastin käsikirjoittamiseen

Julkaistu 29.9.2022

Tässä jaksossa yliopettaja Mari Virtanen ja viestintäyksikön asiantuntija Ilse Skog keskustelevat podcasteista osana korkeakoulujen julkaisutoimintaa. Jaksossa kuullaan käytännön kokemuksia ja jaetaan vinkkejä podcastien käsikirjoittamiseeen. Mitä kaikkea käsikirjoitusvaiheen liittyy, mitä kannattaa ottaa huomioon ja miten tätä voi käytännössä tehdä? Eli tule ihmeessä meidän mukaan kuulemaan, miten pannaan käsis purkkiin?

MetroPodia uudenlainen tapa julkaista 2: Podcast eetteriin! - Käsis kuunneltavaksi lopputuotteeksi

Julkaistu 29.9.2022

Tässä jaksossa aiheena on podcast eetteriin eli miten käsikirjoituksesta tuotetaan kuunneltava lopputuote ja mitä kaikkea on hyvä ottaa tuotantovaiheessa huomioon. Keskustelemassa sisällöntuottaja, yliopettaja Mari Virtanen ja viestintäyksikön asiantuntija, podcastien teknisen tuotannon guru Ilse Skog. Teknisten yksityiskohtien lisäksi podcastissa selviää, mihin tarvitaan Virtasen istumalihaksia, mitä robotti voisi tehdä ja miksi lisävauhti ei kärsimättömän maailmassa ole huono asia. Tule ihmeessä mukaan kuulemaan miten käsis pannaan eetteriin. Sarjan ensimmäisen jakson, Käsis purkkiin - Käytännön vinkkejä podcastin käsikirjoittamiseen voit kuunnella tästä xxxx.

MetroPodia uudenlainen tapa julkaista 3: Podcastien tavoitteellinen julkaiseminen

Julkaistu 29.9.2022

Tässä jaksossa aiheena on podcastien tavoitteellinen julkaiseminen eli käytännössä kyseessä on kuunneltavien lopputuotteiden jatkohoito. Keskustelemassa tavoitteellinen julkaisija, yliopettaja Mari Virtanen ja viestintäyksikön asiantuntija, analytiikkavastaava Ilse Skog. Jakson aikana selviää, miten asettaa tavoitteita, tehdä yksityiskohtainen julkaisusuunnitelma tai analysoida julkaisujen vaikutuksia? Kuinka paljon podeja kuunnellaan ja mikä onkaan MetroPodian kolmen kärki? Tule ihmeessä kuulemaan vinkkejä tavoitteellisen julkaisemisen toteuttamisesta.

Auditointipäiväkirja 6: METKA ja Metropolian laatu - metkaa vai mutkia?

Julkaistu 8.9.2022

Auditointipäiväkirjan 6:nnessa jaksossa Metropolian toiminta-arkkitehti Virve Kentta keskustelee opiskelijakunta METKAn toiminnanjohtaja Pekka Petäkosken kanssa siitä, miten auditoinnit ja niiden vaikutukset näkyvät ja tuntuvat metkalaisten ja opiskelijoiden silmin. Jakson ovat käsikirjoittaneet Virve Kentta ja Anna Zaikova.

Auditointipäiväkirja 5: Vaikuttava ja uudistava Metropolia

Julkaistu 22.8.2022

Jakson 5 podcastissa Metropolian toiminta-arkkitehti Virve Kentan, TKI-johtaja Anna-Maria Vilkunan ja asiantuntija Minna Möttösen keskustelussa selviää, miten Metropolian vaikuttavuus ja uudistumiskyky näyttäytyvät itsearvioinnin linssin kautta. Videon ovat käsikirjoittaneet Virve Kentta ja Anna Zaikova Metropoliasta.

Metropolia on the Move 1: Lisää liikettä opetukseen

Julkaistu 15.8.2022

Metropolia on the Move -podcastsarjan ensimmäinen jakso. Jaksossa jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu ja hankepäällikkö Hanna Lankia keskustelevat opetuksen liikunnallistamisesta. Mitä hyötyä istumisen tauottamisesta opetuksessa on ja miten sitä voidaan käytännössä toteuttaa? Lisäksi jaksossa esitellään opiskelijakunta METKAn Metropolia on the Move -hanketta. Metropolia on the Move -podcastsarjassa syvennytään opetuksen liikunnallistamiseen. Tässä erityisesti opetushenkilökunnalle suunnatussa sarjassa keskustellaan muun muassa siitä, miten fyysisen aktiivisuuden lisääminen opetukseen edistää oppimista ja kuinka opetukseen voidaan lisätä liikettä päivittäisessä työssä. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Strategiasta käytäntöön 5: Ei toista ilman toista

Julkaistu 20.6.2022

Strategiasta käytäntöön podcastsarjan viidennessä ja viimeisessä jaksossa teemoina ovat ”Kestävä kehitys” ja ”Kestävä Kasvu”. Näihin aiheisiin keskustelussa paneutuvat Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, kehitysjohtaja Eeva Viitanen ja varatoimitusjohtaja Simo Mustila. Podcastissa kuulijalle selviää käytännön esimerkein, miten kestävää kehitystä ja kasvua toteutetaan Metropoliassa.

Pedagogin hetki 8. Häiriötön oppiminen

Julkaistu 20.6.2022

Pedagogin hetki -podcastin kahdeksas jakso Metropolian lehtoreilta Markus Norrena ja Juhana Kokkonen. Nyt digilaite käteen ja tule pohtimaan kanssamme oppimista ja aikamme digihäiriöitä. Miksi häiriöttömyys on tärkeää, vai onko se? Mitä se edes tarkoittaa? Mitä ja mistä johtuvia ongelmia digilaitteidemme käyttötavoissa on? Tulisiko meidän perustaa elämämme aktiiviselle kieltäytymiselle? Älä tyydy puuroon karkkikaupassa vaan kuuntele tämä. Tarjolla on sekä teoriaa että käytännön vinkkejä, sekä dystooppista maailmankuvaa, että toiveikasta hippimentaliteettia. Jaksossa erikseen mainittuja lähteitä: - Nir Eyal ”Indistractable” -kirja: https://www.nirandfar.com/indistractable/ - Cal Newport “A World Without Email” -kirja: https://www.calnewport.com/books/a-world-without-email/ - Sherry Turkle “Reclaiming Conversation” -kirja: https://www.penguinrandomhouse.com/books/313732/reclaiming-conversation-by-sherry-turkle/ - Center for Humane Technology: https://www.humanetech.com/ - Pomodoro-tekniikka: https://peda.net/mantsala/m%C3%A4nts%C3%A4l%C3%A4n-lukio/voi-hyvin/sja/patpjojl - Pomodoro-ajastin esim: https://www.tomatotimers.com/ Mitä pidit? Saitko tästä hyvää kesäkuuntelemista? Lähettäkää meille kysymyksiä, palautetta ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Oppeja Hymy-kylästä 2: Oivalluksia moniammatillisesta työstä kuntouttavassa työssä

Julkaistu 16.6.2022

Sarjan toisessa osassa keskustelun aiheena on moniammatillisessa HelMet-pilotoinnissa saadut oppimiskokemukset ja oivallukset. Pilotointi kartoitti kuntouttavalla arviointijaksolla olevien asiakkaiden tarpeita. Keskustelu sivuaa myös moniammatillisten opintojen sekä moniammatillisen kehittämistyön merkitystä. Keskustelemassa ovat Helsingin kaupungin kuntouttavan arviointiyksikön toimintaterapeutti Jonna Heimonen, opiskelija Ilkka Nygrén sekä Hymy-kylän kuntotiimin lehtorit Katriina Rantala-Nenonen ja Ulla Vaherkoski.

Auditointipäiväkirja 4: Paljastiko itsearviointi luurankoja koulutuksen kaapista?

Julkaistu 16.6.2022

Auditointipäiväkirjan neljännessä jaksossa pohditaan mm.: Miltä osaamista kehittävä Metropolia näyttää? Raportista nousevat kiinnostavimmat ja kuumottavimmat huomiot? Miten tästä eteenpäin, raportin pohjalta? Miten tästä eteenpäin, raportin pohjalta? Käsikirjoittajat/tekijät Virve Kentta Anna Zaikova Heidi Rontu Marjatta Kelo

TK-menetelmiä soveltamassa 1: Miksi TK-menetelmien osaaminen on tärkeää?

Julkaistu 13.6.2022

Keskustelemassa Mari Virtanen, Antti Niemi ja Iira Lankinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Jaksossa keskustellaan tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyvästä osaamisesta, sen tärkeydestä korkeakouluopiskelijoille ja merkityksestä tulevaisuuden työelämälle. Tämä jakso on ensimmäinen osa tutkimus ja kehittämismenetelmiä käsittelevää sarjaa, jonka tarkoituksena on selkiyttää TK-osaamisen merkitystä osana ammattikorkeakoulututkintoa ja tulevaisuuden työelämää. Tämä sarja on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotka toimivat nyt tai tulevaisuudessa tutkimisen, kehittämisen tai innovaatioiden parissa. Toivomme, että tämä sarja vahvistaa TK-menetelmien merkityksen ymmärtämistä ja kirkastaa TK-menetelmien soveltavan käyttöä. Sarja tarjoaa konkreettisia esimerkkejä ja käytännön työvälineitä erilaisten tutkimuksellisten kehittämistöiden ja esimerkiksi opinnäytetöiden tekemiseen.

Miksi rokottaminen on tärkeää? Kenellä on lupa rokottaa?

Julkaistu 8.6.2022

Tämä podcast antaa näkökulmia siihen, miksi rokottaminen on tärkeää ja kenellä on valtuutus rokottaa sekä muihin rokottamiseen liittyviin aiheisiin. Saat vinkkejä myös siihen, millä menetelmillä rokottamista kannattaa opiskella. Keskustelemassa studiossa ovat terveystieteiden tohtori Anne Nikula, terveydenhoitajaopiskelija Helmi Harju ja lehtori, rokotusosaamisen opettaja Sari Nyman Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Dancing a change tango in a dialogue 2: Is there a toolbox for a successful dialogue?

Julkaistu 25.5.2022

This is the second episode of the pod cast series Dancing a change tango in a dialogue. In the first episode we discussed about the in-house support service for enabling dialogue in the working community of Metropolia University of Applied Sciences. The service called Parru. In this episode we discuss more in detail about the dialogue services. The focus is on how to build a successful dialogue.

Tuotteita tuunaamassa 3: Pk-yrittäjän tietoturva

Julkaistu 24.5.2022

Tuotteita tuunaamassa on tuotettu osana Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 (REACT-EU) -hanketta. – kuinka tietoturva / kyberturva tulisi huomioida pk yrittäjän arjessa? Jakson asiantuntijoina toimii TkT yrittäjä ja tietoturva-asiantuntija Pekka Jäppinen, Pegax Oy Oy ja lehtori, yrittäjä Otto Härkönen.

Auditointipäiväkirja 3: Hallitseeko Metropoliassa opettaja laatua vai laatu opettajaa?

Julkaistu 19.5.2022

Auditointipäiväkirjan kolmannessa jaksossa toiminta-arkitehti Virve Kentta ja projektipäällikkö Heidi Stenberg pohtivat, miten laatu käsitteenä näyttäytyy Metropoliassa. Podcastia käsikirjoittamassa ovat olleet Virve Kentta ja Anna Zaikova.

Strategiasta käytäntöön 4: Sukellus systeemiseen ajatteluun

Julkaistu 30.4.2022

Metropolian johtoryhmän Strategiasta käytäntöön -podcastsarjan neljännessä jaksossa viestintäpäällikkö Liisa Salon ja toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolan keskustelusta selviää, miten Metropoliassa strategiaa rakennetaan systeemisen ajattelun kautta.

Auditointipäiväkirja 2: Pitääkö auditointia jännittää?

Julkaistu 27.4.2022

Karvin johtava arviointiasiantuntija Mirella Nordblad keskustelee Metropolian toiminta-arkkitehti Virve Kentan kanssa auditoinnista. Podcastissa kuullaan auditoitavana ja auditoijana olemisesta. Käsikirjoitus: Virve Kentta Anna Zaikova

Tuotteita tuunaamassa 2: Kestävä kehitys osana yrityksen strategiaa

Julkaistu 25.4.2022

Tuotteita tuunaamassa on tuotettu osana Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 (REACT-EU) -hanketta. - kuinka kestävä kehitys ja planetaarinen kantokyky käännetään kannattavaksi liiketoimintamalliksi. Jakson asiantuntijoina toimii yrittäjä ja innovaattori Samuli Laurikainen, Snafu Oy ja lehtori, yrittäjä Otto Härkönen.

Tuotteita tuunaamassa 1: Luottamuksen rakentaminen

Julkaistu 25.4.2022

Tuotteita tuunaamassa on tuotettu osana Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 (REACT-EU) -hanketta. Kuinka luottamuksen rakentaminen on muuttunut digiaikana ja luottamuksen merkitys tuotteen/palvelun myynnissä&asiakastyössä. Jakson asiantuntijoina toimii vuorovaikutusvalmentaja ja työyhteisöfasilitaattori Jarkko Saari, Toisintekijät Sarjan vetäjän esittely: Otto Härkönen (Di, AmO, Kho) toimii lehtorina Metropolia ammattikorkeakoulussa ja hän on yrittäjyys ja johtaminen alueen teemavastaava. Otto toimii Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 hankkeessa ja Oona2.0 hankkeessa asiantuntijana. Oton intohimo on yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjien sparraus ja hän on myös Itä-Helsingin yrittäjien hallituksessa oppilaitosvastaavana.

Auditointipäiväkirja 1: Taasko meitä auditoidaan?

Julkaistu 1.4.2022

Metropoliassa on ollut ulkoinen auditointi 2016 sekä sisäiset auditoinnit 2018 ja 2020. Parhaillaan Metropolia valmistautuu syksyllä 2022 tapahtuvaan ulkoiseen auditointiin. Metropolian toiminta-arkkitehti Virve Kentta ja kokonaisarkkitehti Sofia Eskola luovat katsauksen menneisyyteen ja poimivat siitä oppeja nykyhetkeen, jossa valmistaudutaan tulevaan. Auditointiin valmistautuminen on jatkuvan oppimisen, oivaltamisen ja parantamisen kehä, joka tukee työarjessa onnistumista ja vahvistaa Metropoliaa. Ota yhteyttä [email protected] tai [email protected] KULJETTU POLKU: Metropolian ulkoinen auditointi 2016, sisäiset auditoinnit 2018 ja 2020 sekä niistä saadut opit. ONKO HARJOITUS TEHNYT MESTARIN? Myös auditointia voi harjoitella ja siinä voi tulla osaavammaksi. Mitä Metropolia on oppinut aikaisemmista? Ulkoiseen auditointiin valmistautuminen 2021-2022: mitä kannattaa huomioida? Käsikirjoitus: Virve Kentta Anna Zaikova Sofia Eskola

Yhdessä tekeminen 1: Psykologinen sopimus

Julkaistu 29.3.2022

Jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu ja pääluottamusmiehet Eija Vanhanen (Ammattiliitto Jyty ry) ja Ulla Vaherkoski (OAJ Metropolia ry) aloittavat uuden podcastsarjan: Yhdessä tekeminen. Sarjan tavoitteena on vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria. Ensimmäisessä jaksossa Heidi, Eija ja Ulla keskustelevat henkilöstön ja johdon vuoropuhelusta yhteisten tavoitteiden, keinojen ja toimintatapojen löytämiseksi muutoshaasteissa ja erilaisissa ristiriitatilanteissa. Jatkuva vuoropuhelu, yhteisen tiedon tuottaminen työn haasteista ja yhteistyön hyödyntäminen ovat keinoja toimivan psykologisen sopimuksen syntymiseen työntekijöiden ja työnantajan välillä. Toimiva psykologinen sopimus mahdollistaa ratkaisujen rakentamisen yhdessä. Kuuntele Yhdessä tekeminen podcast-sarjan ensimmäinen jakso psykologisesta sopimuksesta.

Musiikin käyttö vastasyntyneen hoidossa

Julkaistu 25.3.2022

Keskustelemassa Metropolian Myllypuron kampuksen digistudiossa Niiarosa Markkanen, Lili Badrummonir, Maija-Riitta Jouhki ja Marina Kostik musiikin käytöstä vastasyntyneen hoidossa.

Dancing a change tango in a dialogue 1: Dialogue as a tool of change

Julkaistu 22.3.2022

Heidi Rontu, director of Lifelong Learning, and Minna Kaihovirta, Manager of dialogue at Metropolia University of Applied Sciences, will discuss Dialogue as a Tool of Change. This is the first episode of the podcast series Dancing a Change Tango.

Strategiasta käytäntöön 3: Halu kuulla

Julkaistu 17.3.2022

Metropolian johtoryhmän strategiasta käytäntöön podcastsarjan kolmas jakso on ”Halu kuulla”. Keskustelemassa ovat henkilöstöjohtaja Mikko Jäkälä ja viestintäpäällikkö Liisa Salo. Tällä kertaa teemana ovat kuuleminen, vuorovaikutus, dialogi. Miten strategia ohjaa organisaation valintoja? Miten eri toimijoita osallistetaan, otetaan mukaan keskusteluun? Miten olemme rakentaneet systemaattisesti dialogin paikkoja ja hyödyntäneet fasilitoinnin keinoja? Näin saat vastauksen kuuntelemalla Halu kuulla -jakso.

Digitaalisuutta yrittäjänaisille 6: Verkkokaupan kautta kasvua kansainvälisyydestä

Julkaistu 17.3.2022

Pienyrittäjäkin voi kansainvälistyä, pienille erikoisille tuotteille usein markkinat ovat muualla kokemuksia pienyrittäjän kansainvälistymisestä. Keskustelemassa Raisa Varsta, Otto Härkönen ja Erkki Alanen. Podcastsarja Digitaalisuutta yrittäjänaisille on tuotettu osana Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta (ESR) -hanketta. Oona 2.0 - yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa Uudellamaalla. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020-28.2.2023

Digitaalisuutta yrittäjänaisille 5: : Digimediat ja verkostoitumisen mahdollisuudet liiketoiminnassa

Julkaistu 17.3.2022

Yhä useampi näkyy verkossa eri kanavissa, kuinka hyödynnän verkostoitumista omassa työssäni Keskustelemassa Mirita Saxberg, Otto Härkönen ja Erkki Alanen. Podcastsarja Digitaalisuutta yrittäjänaisille on tuotettu osana Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta (ESR) -hanketta. Oona 2.0 - yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa Uudellamaalla. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020-28.2.2023.

Digitaalisuutta yrittäjänaisille 4: Digitaalisuus strategian ja liiketoiminnan toteuttajana

Julkaistu 17.3.2022

Digityökalut mahdollistavat pienyrittäjälle paljon kuinka pienyrittäjä voi rakentaa ja toteuttaa digitaalisen strategian. Keskustelemassa Sanya Saarinen, Otto Härkönen ja Erkki Alanen. Podcastsarja Digitaalisuutta yrittäjänaisille on tuotettu osana Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta (ESR) -hanketta. Oona 2.0 - yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa Uudellamaalla. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020-28.2.2023.

Digitaalisuutta yrittäjänaisille 3: Oma jaksaminen digityökalut apuna

Julkaistu 17.3.2022

Liiketoiminta vaatii aikaa ja jaksamista, kuinka selviät vastoinkäymisistä ja takaiskuista. Keskustelemassa Anja Kadziolka, Otto Härkönen ja Eki Alanen. Podcastsarja Digitaalisuutta yrittäjänaisille on tuotettu osana Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta (ESR) -hanketta. Oona 2.0 - yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa Uudellamaalla. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020-28.2.2023.

Digitaalisuutta yrittäjänaisille 2: Työn ulkoistaminen - alustatalous yrittäjän apuna

Julkaistu 17.3.2022

Alustatalous tuo kilpailua mutta myös paljon mahdollisuuksia joita yrittäjä voi käyttää osana omaa myyntityötä ja ansaintaansa. Keskustelemassa Antti Sekki, Erkki Alanen ja Otto Härkönen. Podcastsarja Digitaalisuutta yrittäjänaisille on tuotettu osana Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta (ESR) -hanketta. Oona 2.0 - yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa Uudellamaalla. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020-28.2.2023.

Digitaalisuutta yrittäjänaisille 1: Pienyrittäjän ajankäyttö ja uudistuminen

Julkaistu 17.3.2022

Kuinka pienyrittäjä pystyy kiireisen työn ohella uudistautumaan ja hallitsemaan omaa ajankäyttöään? Keskustelemassa Oona Kankkunen, Otto Härkönen ja Erkki Alanen. Podcastsarja Digitaalisuutta yrittäjänaisille on tuotettu osana Oona 2.0 - Yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta (ESR) -hanketta. Oona 2.0 - yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanuusverkostojen kautta on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa Uudellamaalla. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2020-28.2.2023.

Hyvissä handuissa 3: Opiskelijoiden konsultatiivinen osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona

Julkaistu 25.2.2022

Tässä jaksossa keskustellaan aiheesta ”opiskelijoiden konsultatiivinen osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona”. Keskustelijoina ovat Metropolia ammattikorkeakoulun lehtori Kaija Kekäläinen ja fysioterapian tutkinnon opiskelija Anna Mäntykoski sekä Metropolia ammattikorkeakoulun yliopettaja Kaarina Pirilä. Keskustelussa tarkastellaan konsultatiivista toimintaa ja osaamista käytännönläheisesti ja muodostetaan käsitystä siitä mitä konsultatiivinen osaaminen tulevaisuuden työelämätaitona antaa erityisesti opiskelijoille, mutta myös opettajille ja asiakkaille.

Strategiasta käytäntöön 2: Henkilöstön hyppy tuntemattomaan

Julkaistu 31.1.2022

Metropolian johtoryhmän jäsenet keskustelevat pareittain Strategiasta käytäntöön -podcastsarjassa. Sarjan toisessa jaksossa ”Henkilöstön hyppy tuntemattomaan” Jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu kysyy henkilöstöjohtaja Mikko Jäkälältä, mitä henkilöstön kannalta tarkoittaa Metropolian ekosysteemimäinen toimintatapa, kun TKIO tuottaa siihen syötettä? Onko se epämääräistä, jopa hähmäistä? Podcastissa saat tähän vastuksen. Strategista käytäntöön podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa Heidi Rontu ja TKI-johtaja Anna-Mari Vilkuna keskustelivat teemasta "TKI+O. onko se yhtä kuin totta?"

Opi arjessa 8: Oppilaitosten muuttuva rooli työssä oppimisen mahdollistajina

Julkaistu 27.1.2022

Jakso 8. Oppilaitosten muuttuva rooli työssä oppimisen mahdollistajana. Keskustelemassa Taru Ruotsalainen ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Soili Meklin Snellman EDUsta. Jaksossa tarkastellaan oppilaitosten roolia työssä oppimisessa - onko sellaista? Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta? Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssä oppiminen vaatii niin organisaatiolta, työyhteisöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin

Opi arjessa 7: Työhyvinvointi oppivassa organisaatiossa

Julkaistu 27.1.2022

Jakso 7. Työhyvinvointi oppivassa organisaatiossa Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Petra Lindell SOK:lta. Jaksossa pohditaan sitä, miten oppiminen voi tukea työhyvinvointia ja mihin asioihin oppivassa organisaatiossa tulisi kiinnittää huomiota. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta? Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssä oppiminen vaatii niin organisaatiolta, työyhteisöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin?

Opi arjessa 6: Oppimista tukeva kulttuuri

Julkaistu 27.1.2022

Jakso 6. Oppimista tukeva kulttuuri. Keskustelemassa Anne-Mari Raivio Metropoliasta ja Vilma Mutka Mukamas Learning Design Oy:stä. Jaksossa tarkastellaan oppimista organisaatiokulttuurin näkökulmasta: millä tavoin organisaatioissa voidaan rakentaa kulttuuria, joka tukee ja rohkaisee oppimiseen, millainen on oppiva organisaatio? Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta? Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssä oppiminen vaatii niin organisaatiolta, työyhteisöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin?

Opi arjessa 5: Osaaminen näkyviin

Julkaistu 27.1.2022

Jakso 5. Osaaminen näkyviin Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Sanna Velin Stadin ammatti- ja aikuisopistosta. Jaksossa pureudutaan osaamisen tunnistamisen maailmaan. Kuinka hyvin me osaamme omaa osaamistamme sanoittaa, mitä kaikkea osaaminen oikeastaan tarkoittaakaan ja miten sen näkyväksi tekemistä voitaisiin tukea? Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta? Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssä oppiminen vaatii niin organisaatiolta, työyhteisöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin?

Opi arjessa 4: Työssä oppimisen fasilitointi

Julkaistu 27.1.2022

Jakso 4. Työssä oppimisen fasilitointi Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Annu Karkama Mukamas Learning Design Oy:stä ja Mari Rytisalo Tampereen ammattikorkeakoulusta. Jaksossa keskustellaan siitä, miten oppimista pitäisi edistää ja sparrata organisaatioissa, miten saadaan aikaan innostusta ja iloa oppimiseen ja millä tavoin muotoiluajattelua voisi siinä hyödyntää. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta? Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssä oppiminen vaatii niin organisaatiolta, työyhteisöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin?

Opi arjessa 3: Itse- ja yhteisöohjautuvuus työssä oppimisessa

Julkaistu 25.1.2022

Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Vilma Mutka Mukamas Learning Design Oy:stä. Jaksossa pureudutaan yhteisöohjautuvuuteen osana oppivaa organisaatiota. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta? Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssä oppiminen vaatii niin organisaatiolta, työyhteisöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin?

Opi Arjessa 2: Oppiminen työntekijän taitona

Julkaistu 25.1.2022

Jakso 2. Oppiminen työntekijän taitona Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Annu Karkama Mukamas Learning Design Oy:stä. Jaksossa etsitään keinoja vahvistaa omia oppimisen taitoja ja pohditaan mm. sisäisen motivaation, aikapaineen ja itsetuntemuksen merkitystä työssä oppimiselle. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta? Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssä oppiminen vaatii niin organisaatiolta, työyhteisöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin?

Opi Arjessa 1: Työssä oppiminen

Julkaistu 25.1.2022

Jakso 1. Työssä oppiminen Keskustelemassa Raisa Varsta ja Anne-Mari Raivio Metropoliasta sekä Vilma Mutka Mukamas Learning Design Oy:stä. Jaksossa pohditaan sitä, miten työssä tänä päivänä opitaan ja puhutaanko oppimisesta riittävästi työpaikoilla ja mistä meidän oikeastaan pitäisikään puhua. Opi arjessa -podcast-sarja on osa Sitran rahoittamaa Opi arjessa -hanketta, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa syksyllä 2021. Hankkeessa luotiin Vantaan kaupungille ketterän työssä oppimisen malli. Tässä podcast-sarjassa Metropolian oppimisen asiantuntijat Anne-Mari Raivio ja Raisa Varsta asettuvat eri asiantuntijoiden kanssa tarkastelemaan työssä oppimista erilaisten silmälasien kautta. Mistä me puhumme, kun puhumme työssä oppimisesta? Miten muotoiluajattelu tähän kuvioon istuu? Mitä työssä oppiminen vaatii niin organisaatiolta, työyhteisöltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin?

Hyvissä handuissa 2: Monialaisen harjoittelun tuottama osaaminen ja sen hyödyntäminen kotihoidossa

Julkaistu 20.1.2022

Tässä jaksossa keskustellaan Monialaisen tiimiharjoittelun tuottamasta osaamisesta ja sen hyödyntämisestä kotihoidossa. Aiheena on “Monialaisen harjoittelun tuottama osaaminen ja sen hyödyntäminen kotihoidossa”. Erityisesti tarkastellaan yhteistyöosaamista ja siihen liittyviä osaamisalueita. Keskustelijoina ovat Helsingin kaupungin Idän alueen kotihoitopäällikkö Sanna Numminen, Metropolia AMK:n lehtorit, tutkintovastaava, Kaija Kekäläinen Hyvinvoinnin osaamisalueelta sekä lehtori Carita Hand Terveys osaamisalueelta. Keskustelua käydään monialaisesta osaamisesta, sen tärkeydestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista. Osaamista tarkastellaan yhteistyöosaamisen sekä siihen liittyvien ihmislähtöisen-, konsultatiivisen- ja kumppanuusosaamisen, näkökulmista.

Pedagogin hetki 7. Mitä on oppimismuotoilu?

Julkaistu 19.1.2022

Pedagogin hetki -podcastin seitsemäs jakso. Vieraana Metropolian lehtori, digimentori ja digiguru Hannu Turunen Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisalueelta. Keskustelemme jaksossa oppimismuotoilusta ja siitä mitä se on. Keskustelussa Hannu jakaa käytännön kokemuksiaan oppimismuotoilusta ja pohdimme tuttuun tapaamme laajemminkin sen hyötyjä ja käyttöä. Wikipedia määrittelee että ”Oppimismuotoilu on toimintatapa tai näkökulma, jota voidaan soveltaa esimerkiksi koulutuksen, henkilöstön kehittämisen ja digitaalisen oppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.” Verkko-oppimisen muotoilukirja (FITech-julkaisu) määrittelee että ”oppimismuotoilulla tarkoitetaan järjestelmällistä, oppijakeskeistä ja kokonaisvaltaista oppimiskokemuksen rakentamista”. Keskustelussamme oppimismuotoilu on apuväline, jossa on valmiita työkaluja ja menetelmiä sovellettaviksi. Menetelmänä se nostaa oppijan keskiöön opetuksessa ja sen suunnittelussa. Hyödyllinen se on varmasti aina, mutta varsinkin esimerkiksi, kun opettajalla työajan rajat tulevat vastaan. Menetelmä sopii sekä digi- että liveopetukseen. Oppimismuotoilun vakiintuneempia englanninkielisiä termejä olisivat instructional design, learning design ja design for learning (Wikipedia). Linkkejä ja julkaisuja: https://fi.wikipedia.org/wiki/Oppimismuotoilu https://fitech.io/app/uploads/2019/09/Verkko-oppimisen-muotoilukirja-v-1.4.1-web.pdf https://www.theseus.fi/handle/10024/505722 Kuuntele ja mieti onko oppimismuotoilu kiireisen opettajan pelastus vai kauhistus? Olkaa yhteydessä! Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Pedagogin hetki 6: OnePage ja kriittinen ajattelu

Julkaistu 12.1.2022

Pedagogin hetki -podcastin kuudes jakso, jossa vieraana liiketalouden yliopettaja Jukka Kaisla. Ensimmäinen vieraamme koskaan käynnistää meissä syviä prosesseja. Nostamme pöydälle koulujärjestelmän heikkouden: puutteellisen itsenäisen ja kriittisen ajattelun opettamisen. Nyt on aika lopettaa copy-paste-kirjoittaminen. Omista oppisi! Jaksossa esittelemme toimivaksi todetun menetelmän, jolla opiskelijoiden oppi syvenee ja myös opettajan työ kevenee. Mikä juju tässä sitten piilee? Menetelmään siirtyminen saattaa olla työlästä ja vaatia uskallusta sekä opettajalta että oppilailta. Kuuntele niin tiedät lisää ja saat toivottavasti uusia ideoita! Jukan kotisivu, josta löydät mm. lisää OnePage-menetelmästä: https://jukkakaisla.fi/ Oliko jakso hyvä ja heräsikö kysymyksiä? Olkaa yhteydessä! Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Hyvissä handuissa 1: Yhdessä kehittäen innovaatiopolulla -kolmen toimijan näkökulmat

Julkaistu 16.12.2021

Tässä jaksossa keskustellaan aiheesta ”Innovaatiopolku - väylänä työelämän ja oppilaitosten kumppanuudelle.” Keskustelijoina ovat Helsingin kaupungin Myllypuron kotihoidossa esihenkilönä työskentelevä YAMK terveydenhoitaja Erja Kupiainen, toimintaterapia opiskelija Markus Määttänen sekä Metropolia ammattikorkeakoulun TtM lehtori Hannele Hokkanen. Keskustelussa jaetaan kokemuksia INNO-lähettiläs toiminnasta ja pohditaan, mitä hyötyä tällaisesta kehittäjäkumppanuudesta on työelämälle, korkeakoululle ja opiskelijoille.

Oppeja HyMy-kylästä 1: Terveiset monialaisuustiimiltä

Julkaistu 7.12.2021

Metropolian lehtorit ja HyMy-kylän Monialaisuutiimin toimijat Elina Wasenius, Saila Pakarinen ja Teija Rautiola keskustelevat siitä, miten Monialaisuustiimi tukee opiskelijoiden oppimista poikkialaiseen asiantuntijuuteen. Jakso on ensimmäinen sarjassa Oppeja HyMy-kylässä. Äänessä myös Metropolian opiskelija Teemu Pekkala. HyMy-kylä = Hyvinvointia Myllypurosta. Katso myös Metropolian Metsälähettiläät video https://youtu.be/CvM6G5Rh7mU

AMKoodari 4: Saammeko suositella? Tekoäly ehdottaa koodauskursseja.

Julkaistu 29.11.2021

Tässä jaksossa AMKoodari-hankkeen projektipäällikkö Jenni Koponen keskustelee lehtori Vesa Ollikaisen, Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmasta tekoälysuosittelijoista ja siitä, miten suosittelua käytettiin AMKoodari-hankkeessa

AMKoodari 2: Toteutusmalli

Julkaistu 29.11.2021

Jatkuva oppimisen päällikkö Taru Ruotsalainen AMKoodari-hankkeen projektipäällikkö Jenni Koponen keskustelevat AMKoodarin toteutusmallista.

AMKoodari 1: Millainen opiskelija - sellainen koulutus

Julkaistu 29.11.2021

Jenni Koponen,Metropolia, AMKoodari-hankkeen projektipäällikkö ja yliopettaja Päivi Laine, ICT ja tuotantotalous, Metropolia keskustelevat siitä, keitä koulutuksiin osallistujat olivat, mitä he ajattelivat koulutuksista ja miten he kokivat hyötyneensä tästä hankkeesta. AMKoodari hankkeen on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Strategiasta käytäntöön 1: TKI + O = totta?

Julkaistu 29.11.2021

Jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu ja TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna aloittavat Metropolian AMK:n johtoryhmän podcast-sarjan strategiasta käytäntöön. Rontu ja Vilkuna keskustelevat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja oppimisen integraatiosta. Integraation tavoitteena on rakentaa avointa oppimisen toimintakulttuuria, jossa opiskelijat, korkeakoulun henkilöstö ja yhteistyökumppanit oppivat yhdessä. Tämänkaltaisen ekosysteemitoimijuuden avulla TKI + O = totta.

AMKoodari 3: Ketterällä koulutuksella ratkaisuja suomalaiseen koodaripulaan

Julkaistu 29.11.2021

Projektipäällikkö Jenni Koposen vieraana on osaamisaluepäällikkö Janne Salonen, Metropolian ICT ja tuotantotaloudesta. Tässä jaksossa keskustelemme suomalaisesta koodaripulasta ja miten AMKoodari-hankkeessa vastattiin ketterällä koulutuksella tähän.

Pedagogin hetki 5: Koulutuksen tulevaisuus

Julkaistu 15.11.2021

Pedagogin hetki -podcastin viides jakso: Onko tulevaisuus verkko-opetuksen juhlaa vai uhkaa? Kuuntele pohdintojamme koulutuksen tulevaisuudesta perustuen virtuaalisten ammattikorkeakoulupäivien kahteenkymmeneen kysymykseen. Mitä ajatuksia kysymykset herättävät Markuksessa ja Juhanassa? Luottavatko he teknologian kykyyn ratkaista ongelmia? Vai onko kenties teknologia se ongelma? Entä mitä Mooceista, demokratisoivatko ne oppimista? Onko koulutuksen tulevaisuus utopiaa vai dystopiaa ja paljastuuko jommastakummasta juontajasta pessimistinen puoli? Kuuntele niin ehkä tiedät! Jouni Kosken 20 kysymystä: https://journal.laurea.fi/korkeakoulun-uusi-oppiminen-ja-pedagogiikka/#4c9f57aa Mitä mieltä jaksosta – jäikö jotain hampaankoloon? Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Ohje webinaaritapahtumien juontajille

Julkaistu 9.11.2021

Podcastissa Metropolian digipäällikkö Kimmo Leiviskä haastattelee Metropolian dialogipäällikkö Minna Kaihovirtaa aiheesta, mitä webinaarin juontaja pitää ottaa huomioon ennen webinaaria ja webinaarin aikana. Lopuksi Minna antaa vinkkejä, neuvoja ja niksejä webinaarin juontajille.

Opinnäytetyö: Epävakaa persoonallisuushäiriöinen ensihoidossa

Julkaistu 3.11.2021

Tulevat ensihoitajat hoi! Ensihoitajaopiskelijat Mira ja Tiia-Mari käsittelevät opinnäytetyön tuotoksena tehdyssä podcastissaan epävakaan persoonallisuushäiriöisen potilaan kohtaamista ensihoidossa. Tule ja opi, miksi tästä aiheesta tulee keskustella, mitä epävakaa persoonallisuus on sekä siitä, miten epävakaa persoonallisuushäiriöinen tulisi ensihoidossa kohdata! Musiikki: Square People – I'm Not Nervous (CC BY 3.0)

Faces of Urbanisation: Naapurituottajat kaupunkitoimijana, jakso 1

Julkaistu 18.10.2021

Erasmus+ rahoitteisen Urban SOS -hankkeen Faces of Urbanisation -sarjan ensimmäinen podcasti: Naapurituottajat kaupunkitoimijana. Kalliolassa toteutettavan Naapurituottajat-projektin vastaavatuottaja Oili Paaskoski on Urban SOS -hankkeen Tiina Lehto-Lundénin ja Heli Määttäsen haastateltavana. Keskustelemme kaupunkiympäristön vaikutuksesta hyvinvointiin ja Naapurituottajat hankkeen linkittymistä Urban SOS -hankkeeseen. Urban SOS - Towards a trans-disciplinary, inclusive, sustainable future, an Erasmus+ Strategic Partnership: brings together educational institutions and work place organizations—who work in the cities with social issues caused by life in the City. The objective of the Urban SOS partnership is to contribute to the transnational and transdisciplinary innovation of European social work and social work education. As a way to share in the dialogue, we will be producing the Faces of Urbanisation podcast considering some of the following topics from our research and how they practically relate to our daily lives: • Urbanisation • Space and Placemaking • Rights to the City • Centralization of services • Physical and Social Infrastructure • Belonging, Identity and inclusion (I can’t remember where our list of podcast ideas is….) The Urban SOS project’s podcast series starts with the first episode: Naapurituottajat as city actors. Oili Paaskoski from Kalliola Settlement’s Naapurituottajat (Neighborhood Producers) project shares how Naapurituottajat is linked to the Urban SOS project and how both material and social urbanization are affecting people in Helsinki, especially among people who have a substance abuse background. Tiina Lehto-Lundén and Heli Määttänen, project workers from the Urban SOS -project, facilitate the discussion. Discussion is in Finnish.

Pedagogin hetki 4: Oppimisen metataidot

Julkaistu 3.9.2021

Pedagogin hetki -podcastin neljäs jakso: Oppimisen metataidot. Markus ja Juhana leijailevat teoreettisessa metapilvessä ja jakavat ajatuksiaan oppimisen metataitoihin liittyen. Saammeko sinut miettimään uudelleen mitä oppiminen on? Tai miten oppiminen yleensäkään mahdollistuu? Tarjolla myös vahvoja käytännön vinkkejä teorian kautta. Käsittelyssä mm. - tiedonhankintataidot ja tiedon soveltaminen - taidonhankintataidot - itsetuntemus ja reflektointikyky - avoimuus - keskittymiskyky - elämänhallintataito - vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen älykkyys Lisäksi mukana ensimmäistä kertaa myös kuulijakysymyksiä! Jäikö aiheesta jotain huomioimatta tai oliko siellä jotain kummallista? Lähettäkää meille kysymyksiä, palautetta ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Reflektoinnin voima, 4: Suorituskyvyn psykologia

Julkaistu 30.6.2021

Reflektion voima -podcastissa asennejohtamisen asiantuntija, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Marjo Huhtalan vieraina ovat Paula Thesleff ja Kia Lund. Suorituskyvyn psykologia -jaksossa otetaan selvää, mikä merkitys reflektiolla on suorituskyvyn parantamisessa. Jaksossa syvennetään reflektion psykologista perustaa ja teoria sidotaan siihen, miten asiat toteutuvat yritysmaailmassa esihenkilötyössä. Jakson loppuosa palkitsee kuulijansa hauskalla ja sporttisella ajatuspingiksellä. Reflektion voima -podcast-sarjassa opitaan uusia näkökulmia ja keinoja ammattilaisena kasvuun ja ajattelutaitojen kehittämiseen. Sarja on tuotettu Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hankkeen avulla, joka saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Käsikirjoitus, editointi ja tuotanto: Marjo Huhtala.

Reflektoinnin voima, 3: Reflektoiva kirjoittaminen

Julkaistu 29.6.2021

Reflektion voima -podcastissa asennejohtamisen asiantuntija, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Marjo Huhtalan vieraana on Amara Collaborationin perustaja, yrittäjä, transformaatiovalmentaja Heidi Gutekunst. Heidi on kahden advisor boardin puheenjohtaja, sekä Women's Board Awardin Suomen maajohtaja. Reflektoiva kirjoittaminen -jaksossa pohditaan reflektoivan kirjoittamisen mahdollisuuksia omassa henkilökohtaisessa kasvussa ja sen sopivuutta esimiestason ja johdon valmennuksiin kehittymisen välineenä. Reflektoiva kirjoittaminen ei ole vain teennäistä positiivista huttua, vaan siinä kohdataan myös raadolliset ja pimeimmät puolet itsessä. Itseään voi kehittää tietoisuuden ja läsnäolon kautta, mitä reflektoiva kirjoittaminen edistää. Heidi jakaa kokemukseen perustuvat vinkkinsä, miten menetelmää on mahdollista lähteä kokeilemaan sekä kertoo sen hyödyistä. Reflektion voima -podcast-sarjassa opitaan uusia näkökulmia ja keinoja ammattilaisena kasvuun ja ajattelutaitojen kehittämiseen. Sarja on tuotettu Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hankkeen avulla, joka saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Käsikirjoitus, editointi ja tuotanto: Marjo Huhtala.

Pedagogin Hetki 3. Mitä Opimme koronasta

Julkaistu 24.6.2021

Pedagogin hetki 3: Mitä opimme koronasta? Pedagogin hetki -podcastin kolmas jakso: Mitä opimme koronasta ja sen mukanaan tuomasta pakotetusta etäilystä? Mitä täällä oikein puhutaan, ovatko opettajat oppineet uusia asioita ja toiko koronamullistus mukanaan enemmän positiivisia vai negatiivisia asioita opettajan näkökulmasta? Kuuntele jakso, jossa Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorit Markus ja Juhana pohtivat omasta näkökulmastaan pakotetun etäilyn kompleksisia vaikutuksia opettajan työhön. Jäikö aiheesta jotain huomioimatta tai oliko siellä jotain kummallista? Lähettäkää meille kysymyksiä, palautetta ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Avaako YAMK-tutkinto uusia urapolkuja?

Julkaistu 23.6.2021

Opiskelu on aina satsaus tulevaisuuteen ja opintojen odotetaan tuovan uutta osaamista, verkostoja, uusia uramahdollisuuksia ja myös parempaa palkkaa. Keskustelussa avaamme oppijan näkökulmasta, millaista on opiskelu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa, miten opinnot nivoutuvat työelämään ja miten tutkinto avaa uusia urapolkuja. MetroPodiassa keskustelijoina ovat Kristiina Henttonen, Työkyky- ja työsuojeluasiantuntija, Kaupunkistrategia ja johto / Kehittämispalvelut, Vantaan kaupunki Juha Havukumpu, Lehtori, Kuntotus ja tutkiminen osaamisalue Metropolia Marjatta Kelo, Kehityspäällikkö Metropolia

Pedagogin hetki 2: Miten opetetaan oppimaan

Julkaistu 17.6.2021

Pedagogin hetki -podcast, jakso numero kaksi: Miten opetetaan oppimaan? Jaksossa Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorit Markus ja Juhana keskustelevat oppimisen metataidoista ja siitä, miten opetetaan oppimaan. Aihetta lähestytään sekä teoreettisesti että käytännön esimerkein ja metodein keskustelun kautta. Olemmeko kaikki maan päälle pullahtelevia sieniä, joita rihmasto kasvattaa? Jäikö aiheesta jotain huomioimatta tai oliko siellä jotain kummallista? Lähettäkää meille kysymyksiä, palautetta ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Pedagogin hetki 1: Opetuksen arvot

Julkaistu 8.6.2021

Pedagogin hetki -podcast, jakso numero yksi: Opetuksen arvot. Jaksossa Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorit Markus ja Juhana esittäytyvät ja keskustelevat yleisesti omasta näkökulmastaan pedagogiikkaan ja opettamiseen. Jakson varsinainen teema on opettamisen arvot kuten inhimillisyys, joustavuus, läpinäkyvyys, tasa-arvoisuus ja itseohjautuvuus. Jaksossa keskustellaan, mitä nämä tarkoittavat ja minkälaisin keinoin näihin digitaalisen muotoilun opetuksessa pyritään. Oliko jakso hyvä ja heräsikö kysymyksiä? Olkaa yhteydessä! Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen: [email protected]

Reflektoinnin voima, 2: Valmentava työote ja reflektio

Julkaistu 27.5.2021

Reflektion voima -podcastissa asennejohtamisen asiantuntija, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Marjo Huhtalan vieraana on Kaswu Oy:n toimitusjohtaja, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Mikko Ojanen. Reflektointi ja valmentava työote -jakso porautuu pedagogisesta näkökulmasta valmentavan työotteen ja reflektoinnin yhdistämisen mahdollisuuksiin digitaalisissa toteutuksissa. Kuulijalleen jakso antaa kannustusta ja rohkaisua modernin pedagogisen ajattelun vahvistamiseen omassa työssään. Reflektion voima -podcast-sarjassa opitaan uusia näkökulmia ja keinoja ammattilaisena kasvuun ja ajattelutaitojen kehittämiseen. Sarja on tuotettu Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hankkeen avulla, joka saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Käsikirjoitus, editointi ja tuotanto: Marjo Huhtala.

Reflektoinnin voima, 1: Reflektion hyödyt ja haitat

Julkaistu 26.4.2021

Reflektion voima -podcastissa asennejohtamisen asiantuntija, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Marjo Huhtalan vieraana on toimittaja, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Anna Perho. Reflektion hyödyt ja haitat -jakson keskustelussa uppoudutaan yritysvalmentamisen työn kautta siihen, milloin reflektio kannattaa ja milloin se taas voi mennä överiksi. Jakso herättää orastavan mielenkiinnon reflektiota kohtaan ja kannustaa kokeilemaan sitä työelämässä jokaiselle itselle parhaiten soveltuvalla tavalla. Reflektion voima -podcast-sarjassa opitaan uusia näkökulmia ja keinoja ammattilaisena kasvuun ja ajattelutaitojen kehittämiseen. Sarja on tuotettu Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hankkeen avulla, joka saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Käsikirjoitus, editointi ja tuotanto: Marjo Huhtala.

Korkeakoulu kestävän kehityksen mahdollisuuksien äärellä

Julkaistu 13.4.2021

Kestävä kehitys on läpileikkaava teema Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiassa. Miten varmistetaan, että arvopohjaan vahvasti nivoutuva teema tuodaan strategiasta käytäntöön ja miten laajan korkeakouluyhteisön yhteistyötä edistetään kestävän kehityksen teemojen ympärillä? Kuuntele podcastista miten näihin tartutaan keväällä 2021! Podcastissa keskustelevat dialogipäällikkö Minna Kaihovirta ja kestävän kehityksen päällikkö Elli Ojala.

Korkeakouluyhteisössä vaikutetaan yhdessä

Julkaistu 12.4.2021

Korkeakoulu on yhteisö, jonka toimintaan vaikuttavat niin opiskelijat kuin henkilöstökin. Kun vuorovaikutuksen paikkoja luodaan ja kehitetään, laajenee yhteistyö oppimisen ohessa moneen muuhunkin osioon. Kuuntele podcastista, miten kestävä kehitys nousi Metropolia Ammattikorkeakoulussa keskiöön ja millaisessa roolissa opiskelijat olivatkaan. Podcastissa Metropolia Ammattikorkeakoulun dialogipäällikkö Minna Kaihovirta keskustelee kestävän kehityksen teemoista. Ensimmäisessä jaksossa vieraana on suuhygienistiksi Metropoliassa opiskeleva Ella Vainikka. Tämän jakson aiheena on korkeakoulun toimintakulttuuri ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet tärkeiksi kokemissaan teemoissa. #Ammattikorkeakoulu #KesäväKehitys #MetroPolis

Ammattikorkeakouluopiskelu, olisiko mun juttu?

Julkaistu 3.3.2021

Keskustelemassa opinto-ohjaajat Mari Rupponen ja Paula Lindqvist. Opot kertovat, millaista ammattikorkeakouluopiskelu on ja kenelle se sopii.

3AMK-korkeakoulupoliittinen innovaatio

Julkaistu 1.3.2021

FT, dosentti Pentti Rauhala on tehnyt selvityksen 3AMK:n yhteistyöstä vuosilta 2017-2020. Selvitys on julkaistu Metropolian julkaisusarjassa. Poadcastissa Rauhala ja Metropolian viestintäpäällikkö Liisa Salo keskustelevat yhteistyöstä, sen keskeisistä tuloksista ja jatkosta. 3AMK on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian, strateginen liittouma. Sen tavoitteena on vastata entistä paremmin ja tehokkaammin opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin metropolialueella hyödyntämällä jäsenammattikorkeakoulujen vahvuuksia.

Kaupunkien rooli yritysten tuotekehityskumppanina, osa 7/7

Julkaistu 7.1.2021

Podcastissa toimintaterapian asiantuntijan, Toini Harran ja vanhustyön asiantuntijan, Panu Karhisen, vieraina ovat teknologia-asiantuntija Jaana Kokko, joka koordinoi OuluHealth Labs - Oulu WelfareLab -toimintaa sekö terveyden ja hyvinvoinnin yritysasiamies Sanna Hartman Helsingin kaupungilta. Keskustelun aiheena on Kaupunkien rooli yritysten tuotekehityskumppanina. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö ja musiikki: Panu Pentikäinen, Pulu Studio. Kuvaus ja leikkaus: Minna Kilpeläinen ja Tuukka Lindholm. Grafiikka: Jukka Fordell. Syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden mahdollisuudet, osa 6/7

Julkaistu 7.1.2021

Podcastissa toimintaterapian asiantuntijan, Toini Harran ja vanhustyön asiantuntijan, Panu Karhisen, vieraina ovat Metropoli-ammattikorkeakoulun ICT-asiantuntija lehtori Aarne Klemetti ja Kajo-apuvälineiden apuvälineasiantuntija Miikka Kyllönen. Keskustelun aiheena on digitaalisten tuotteiden ja palveluiden mahdollisuudet. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö ja musiikki: Panu Pentikäinen, Pulu Studio. Kuvaus ja leikkaus: Minna Kilpeläinen ja Tuukka Lindholm. Grafiikka: Jukka Fordell. Syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Epävarmuus ohjauksen voimavarana

Julkaistu 18.12.2020

Voimavaraistava uraohjaaja -täydennyskoulutuksen aikana käydyt keskustelut herättivät ja haastoivat ajattelemaan. Näitä oivalluksia me pohdimme erilaisissa podcast-keskusteluissa. Tämä podcast oli ensimmäinen sarjassamme. Keskitymme siinä epävarmuuteen osana hyvää ohjaamista. Miksi epävarmuus voi toisinaan olla juuri se, mitä tarvitaan voimavarakeskeisessä kohtaamisessa?

Uraohjausta työuran päätepisteessä

Julkaistu 18.12.2020

Voimavaraistava uraohjaaja -täydennyskoulutuksen aikana käydyt keskustelut herättivät ja haastoivat ajattelemaan. Näitä oivalluksia me pohdimme erilaisissa podcast-keskusteluissa. Tässä podcastissa kurkistamme siihen, miten uraohjaus voi tukea meitä siinä vaiheessa, kun työura saavuttaa päätepisteensä, mutta elämänura vielä jatkuu. Millä tavoin tätä nivelvaihetta voidaan tukea voimavaraistavasti?

Uraohjaus työhyvinvoinnin tukena

Julkaistu 18.12.2020

Voimavaraistava uraohjaaja -täydennyskoulutuksen aikana käydyt keskustelut herättivät ja haastoivat ajattelemaan. Näitä oivalluksia me pohdimme erilaisissa podcast-keskusteluissa. Tässä podcastissa meitä puhututtaa uraohjauksen rooli myös siinä vaiheessa, kun työura on jo hyvässä vauhdissa. Pohdimme uraohjaajan roolia mm. työhyvinvoinnin vahvistajana, omien vahvuuksien tunnistamisen taitoa sekä työn kuormittavuuden eri puolia.

Yrittäjyyden tukeminen, osa 5/7

Julkaistu 25.11.2020

Podcastissa toimintaterapian asiantuntijan, Toini Harran ja vanhustyön asiantuntijan, Panu Karhisen, vieraina ovat Health Incubator Helsingin senior business advisor Christian Lardot ja Living Skillsin myynti- ja liiketoiminnan kehittäjä Helen Chambers. Keskustelun iheena on yrittäjyyden tukeminen. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö: Panu Pentikäinen, Pulu Studio, syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Ammattikorkeakoulujen rooli yritysten tuotekehityksessä, osa 4/7

Julkaistu 25.11.2020

Podcastissa toimintaterapian asiantuntijan, Toini Harran ja vanhustyön asiantuntijan, Panu Karhisen, vieraina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän johtaja Minna Elomaa-Krapu, TAMKin kehittämispäällikkö Tarja Heinonen ja Oamkin SimLabin vetäjä ja yliopettaja Tiina Tervaskanto-Mäentausta. Keskustelun aiheena on ammattikorkeakoulujen rooli yritysten tuotekehityksessä. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö: Panu Pentikäinen, Pulu Studio, syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Verkko tuotekehityksessä, osa 3/7

Julkaistu 25.11.2020

Podcastissa toimintaterapian asiantuntija Toini Harra ja vanhustyön asiantuntija Panu Karhinen keskustelevat THL:n Innokylän erikoissuunnittelija Merja Lyytikäisen kanssa verkosta tuotekehityksessä. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö: Panu Pentikäinen, Pulu Studio, syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Digitaalisten ekosysteemien rakentaminen, osa 2/7

Julkaistu 25.11.2020

Podcastissa toimintaterapian asiantuntija Toini Harra ja vanhustyön asiantuntija Panu Karhinen keskustelevat Business Tampereen asiakkuusvastaavan, Markku Niemen sekä OuluHealth-ekosysteemin verkostojohtajan, Minna Komun, kanssa digitaalisten ekosysteemien rakentamisesta. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö: Panu Pentikäinen, Pulu Studio, syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi Huom: alkaa kohdasta 0:11

Ikäihmisten palveluasumisen käyttäjälähtöinen kehittäminen, osa 1/7

Julkaistu 25.11.2020

TUTTU net -podcast Podcastissa toimintaterapian asiantuntija Toini Harra ja vanhustyön asiantuntija Panu Karhinen keskustelevat eläkkeellä olevan yrityssparraajan, Erkki Aallon ja Aalto yliopiston arkkitehtuurin tutkijan, Ira Verman, kanssa ikäihmisten palveluasumisen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä. Podcast on osa Keskusteluja tulevaisuuden teknologioiden ja palveluiden tuotekehityksestä -podcast-sarjaa. Sarja on tuotettu 6Aika: HIPPA - Hyvintointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa EAKR:n rahoittamana ja julkaistaan TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelussa. Tuotannosta vastaavat Metropolia AMK, TAMK ja Oamk. Käsikirjoitus: Toini Harra, Panu Karhinen ja Minna Kilpeläinen. Äänityö: Panu Pentikäinen, Pulu Studio, syksy 2020. https://tuttunet.fi https://hippa.metropolia.fi

Mitä henkilöbrändäys on?

Julkaistu 10.11.2020

Podcastissä Seinäjoen ammattikorkeakoulun lehtori Jussi Kareinen keskustelee palvelumuotoiluun ja visuaaliseen yritysviestintään keskittyneen kouluttajan ja tutkijan Marjo Kamilan ja bloggaajana sekä vaikuttajamarkkinoijana tunnetun SeAMK-alumnin Elsa Heikon kanssa henkilöbrändäyksestä ja sen merkityksestä työnhaussa. Lisäksi Marjo ja Elsa kertovat omat vinkkinsä henkilöbrändäykseen. Podcast on osa Uraloikkarin käsikirjaa, joka on tuotettu Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OIVA-Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa -hankkeessa.

Henkilöbrändäys ja sen merkitys

Julkaistu 10.11.2020

Podcastissä Seinäjoen ammattikorkeakoulun lehtorit Jussi Kareinen, Johanna Ikola ja Jaana Liukkonen keskustelevat henkilöbrändäyksestä ja sen tärkeydestä nykyisillä työmarkkinoilla sekä mitä uraohjaajan tulisi ottaa huomioon keskustellessa siitä opiskelijan kanssa. Podcast on osa Uraloikkarin käsikirjaa, joka on tuotettu Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OIVA-Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa -hankkeessa.

Työn muuttuminen, hybridityö, erilaiset oppimisen mallit

Julkaistu 7.10.2020

Metropolian MetroPodia-podcastissa keskustelevat johtaja Katri Luukka, jatkuvan oppimisen palvelut ja henkilöstöjohtaja Mikko Jäkälä.

Työnopinnollistaminen hyvä tapa edistää opintoja - opiskelijan puheenvuoro

Julkaistu 3.4.2020

Opiskelija Esa Kylmämetsä ja Johanna Holvikivi keskustelevat Metropolian innovaatio-opintojen opinnollistamisesta työssä.

Joustavasti työelämää hyödyntäen - opettajien kokemuksia

Julkaistu 3.4.2020

Anne Perkiö ja Heikki Hyvärinen keskustelevat opinnollisestamisesta opettajan ja osaamisen kehittymisen näkökulmasta.

Takaisin podcastien listaan