Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Intohimona oppiminen!

Opetushallituksen podcast, jonka ytimessä ovat kysymykset yhdenvertaisista mahdollisuuksista oppia – miten huolehdimme siitä, että jokaisella oppilaalla on hyvät mahdollisuudet oppia ja löytää omat vahvuutensa? Ensimmäiset jaksot käsittelevät tasa-arvoisen peruskoulun haasteita eri näkökulmista. Miten oppilaiden hyvinvointi turvataan, muuttuuko koulun johtaminen, miten kokeilut muuttavat kehittämistä?

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 13 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 8.1.2020.

Oppilaan osaaminen esiin!

Julkaistu 6.10.2021

Miten oppilaan digiosaaminen kehittyy arjen tilanteissa? Miten oppilas löytää itselleen sopivia tapoja edistää tvt-osaamistaan? Jaksossa kaksi helsinkiläistä luokanopettajaa Antti Mettänen ja Lassi Niskanen keskustelevat oppimisesta, johon teknologia kuuluu luontevana osana. Antin ja Lassin keskustelu rohkaisee opettajaa kokeilemaan ja heittäytymään digimaailmoihin yhdessä oppilaiden kanssa. Jakson juontaa Päivi Leppänen.

Oppimisen taidot korostuvat digioppimisessa – Tuloksia ja tukea tutkimuksesta

Julkaistu 28.9.2021

Millainen tuetaan itsesäätelyä ja strategista oppimista digitaalisissa ympäristöissä? Miten teknologiasta saadaan irti sellaisia ominaisuuksia, jotka edistävät oppimista parhaalla tavalla? Miten teknologia voi edistää oppimista ja vuorovaikutusta? Mikä merkitys oppilaan tunteilla on oppimiselle ja miten tunteita voidaan säädellä? Millainen on opettajan rooli oppimistilanteessa digitaalisissa ympäristöissä ja miksi siihen on tärkeä kiinnittää huomiota? Jaksossa keskustelevat oppimisen tenure-professori Jonna Malmberg ja tutkija Heikki Kontturi. Jakson juontaa Päivi Leppänen.

Tytöt ja teknologia-aloille hakeutuminen

Julkaistu 21.9.2021

Suomalaiset tytöt ovat maailman kärkeä luonnontieteissä ja matemaattisissa aineissa, mutta eivät hakeudu opiskelemaan tekniikan ja teknologian aloille. Mistä tämä voisi johtua? Millä tavalla digitaitojen opetuksessa voidaan edistää tasa-arvoa? Miten ylläpitää oppilaan luottamusta tulevaisuuden mahdollisuuksiiin liittyen? Millaisiin asioihin opettaja voi vaikuttaa? Jaksossa keskustelevat tutkija Johanna Naukkarinen, tasa-arvoasiantuntija Eija Leinonen sekä projektipäällikkö Kaisa Orajärvi Sinä osaat- hankkeesta. Jakson juontaa Päivi Leppänen.

Miksi ja miten oppilaan digiosaamista tulee kuvata?

Julkaistu 16.9.2021

Digiosaaminen kuuluu jokaiselle oppilaalle. Mitä oppilaan hyvä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on ja miksi sitä tulee kuvata? Miten oppilaan digiosaamisen kuvauksia jalkautetaan paikallisesti? Millaisia konkreettisia toimia tulisi tasa-arvon edistämiseksi tehdä? Jaksossa on keskustelemassa pitkän linjan digipedagogiikan kehittäjä Jarno Bruun, joka on ollut projektiryhmässä mukana kehittämässä kuvauksia. Jarno kertoo jaksossa myös Kuopion digitaitokalenterista. Jarnon kanssa keskustelee Päivi Leppänen

Miten lapsen osallisuutta voidaan edistää varhaiskasvatuksen digitaalisissa ympäristöissä?

Julkaistu 7.9.2021

Miksi varhaiskasvatuksessa käytetään digilaitteita? Miten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan edistää varhaiskasvatuksen digitaalisissa ympäristöissä? Millainen pedagoginen toiminta konkreettisesti tukee lasten tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittymistä? Kuuntele podcast-jaksomme, jossa espoolainen varhaiskasvatuksen opettaja Hanna Manner, varhaiskasvatuksen asiantuntija Satu Nerg-Öhman sekä opetusneuvos Heidi Sairanen Opetushallituksesta keskustelevat aiheesta. Jakson juontaa Päivi Leppänen.

Ledarskap, förtroende och skolutveckling

Julkaistu 5.1.2021

Vilka är byggstenarna som gör att en skola fungerar bra och att barnen och de unga får en utbildning av god kvalitet? Hur skapar man förtroende och kvalitet i utbildningen? Den senaste tidens exceptionella arrangemang i utbildningen har gett oss nya kunskaper och insikter i styrkorna och utmaningarna i utbildningsuppdraget. Hur kan vi upprätthålla förtroende, kvalitet och välbefinnande i kombination med skolutveckling och samhällsutvecklingen i stort? Direktör Kurt Torsell och specialsakkunnig Mari Sjöström diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Maj-Len Engelholm.

Muuttaako korona-aika koulua?

Julkaistu 3.12.2020

 Miten toimitaan, jos koulussa joudutaan karanteeniin? Millaiset asiat tukevat opettajien ja rehtoreiden jaksamista? Entäpä millaista koulua lapset tulevaisuudessa käyvät? Näihin kysymyksiin vastauksia etsivät Pia Kola-Torvisen kanssa kolmesta eri perspektiivistä rehtori Ilkka Laasonen Viikin normaalikoulusta, professori Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopistosta sekä pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen Opetushallituksesta.

Kodin ja koulun yhteistyö lapsen koulunkäynnin tukena

Julkaistu 17.6.2020

Pia Kola-Torvisen kanssa kodin ja koulun yhteistyöstä keskustelemassa Ulla Siimes ja Marjo Rissanen. Miten vanhempien rooli lapsen oppimisen tukena on muuttunut viime vuosina? Miten koulut voisivat kannustaa vanhempia lähtemään mukaan koulun toimintaan ja tuoda koulun pedagogiikkaa näkyväksi vanhemmille? Jakso on nauhoitettu alkukeväästä ennen kuin koululaiset siirtyivät etäopetukseen.

Kuinka kokeilemalla tehdään kaikille hyvää koulua?

Julkaistu 4.3.2020

Suomalainen opetus on hyvällä tasolla, mutta muuttuvassa maailmassa oppimisen ja koulun on uudistuttava. Voisiko kokeileva kehittäminen olla uudenlainen tapa tehdä koulutyötä? Millaisia oppeja kokeiluohjelmista on saatu? Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelemassa Valpuri Kurppa Kokeilukeskuksesta, Suvi Koivumäki ja Pirkko-Liisa Aatola Nokian kaupungilta.

Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki todentuu suomalaisessa perusopetuksessa?

Julkaistu 19.2.2020

Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Mutta toteutuuko tuki koko maassa yhteisin periaattein, ja miten se varmistetaan? Millaiset ratkaisut auttavat opettajia tuen antamisessa ja vähentävät työn kuormitusta? Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelemassa erityisopettaja  Anne Salovesi Helsingistä ja kehittämispäällikkö Jaakko Salo OAJ:sta.

Mikä rakentaa suomalaisen koulutuksen luottamusta?

Julkaistu 5.2.2020

Luottamus on suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta. Mutta miten sitä rakennetaan koulutusuudistuksissa? Millaisen punninnan edessä kunnat ovat, kun lapsimäärät vähenevät? Luottamuksesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelemassa erityisasiantuntija Mari Sjöström Kuntaliitosta ja opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta.

Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä – millaista on johtaa koulua vuonna 2020?

Julkaistu 23.1.2020

Millaista johtajuutta tarvitaan? Mitä mahdollisuuksia yhteisjohtaminen tuo? Koulun ja oppimisen johtamisesta sekä johtamisen merkityksestä hyvinvoinnin edistäjänä Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelee rehtori Vesa Äyräs.

Tasa-arvoinen peruskoulu – mikä sitä haastaa?

Julkaistu 8.1.2020

Miten koulu voisi paremmin ottaa huomioon lasten ja nuorten erilaiset lähtökohdat ja varmistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia? Pia Kola-Torvisen kanssa aiheesta keskustelevat pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja professori emeritus Jouni Välijärvi.

Takaisin podcastien listaan