Suomalaisia podcasteja

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


SKR PODCAST

SKR podcastissa Suomen Kulttuurirahaston tukemat tieteen ja taiteen tekijät keskustelevat tieteestä, taiteesta ja kulttuurista. Podcastin vieraat käyvät dialogia toinen toistensa tieteen tai taiteen aloista, tämän hetkisistä töistään ja mahdollisista yhteisistä aihealueista, teemoista tai käsitteistä. Podcasteja isännöi Olli Ahlroos. Teknisestä toteutuksesta vastaa Joakim Pusenius. Podcastit on taltioitu Taidekoti Kirpilässä. http://taidekotikirpila.fi/ Tuotanto: Suomen Kulttuurirahasto & Plato Productions

Seuraa podcastia: RSS-syötteenä, Apple-podcasteissa. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 5 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 6.9.2018.

SKR PODCAST #5 – Satumaarit Myllyniemi ja Lauri Elsilä

Julkaistu 16.12.2018

SKR podcastin viidennessä jaksossa vieraina ovat kulttuuriantropologi Satumaarit Myllyniemi ja proviisori ja aivotutkija Lauri Elsilä. Jaksossa keskustellaan muun muassa psykedeeleistä ja yliluonnollisista kokemuksista. Satumaarit Myllyniemi on kulttuuriantropologi ja matkailututkija. Hän valmistelee väitöstutkimusta suomalaisista toisen maailmansodan yliluonnollisiksi tulkituista kokemuksista Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaineeseen. Väitöstutkimus liittyy Lapin sotatapahtumien osalta Oulun yliopiston akatemiahankkeeseen Lapland's Dark Heritage. Lauri Elsilä on proviisori ja aivotutkija Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjaan tähtäävä tutkimuksensa käsittelee psykedeelien neurofarmakologiaa, erityisesti riippuvuuksien hoidon ja hermoverkostojen näkökulmista. Voisi sanoa, että Myllyniemen ja Elsilän tutkimuksissa liikutaan inhimillisen kokemuksen reuna-alueilla. Heidän tutkimuksensa sivuavat ihmisten mystisiä ja yliluonnollisia kokemuksia. Myllyniemi kerää tutkimuksessaan toisen maailmansodan aikaisia kertomuksia kokemuksista, joita voi luonnehtia yliluonnollisiksi. Hän tarkastelee näitä kertomuksia osana laajempaa kulttuuriperintöä. Tällaiset kauan vaietut kertomukset äärimmäisen hädän ja puutteen ääreltä voi nähdä osana suomalaista vaiettua kulttuuriperintöä. Elsilän psykedeelien neurofarmakologiaa käsittelevän tutkimuksen keskiössä on aivokemiallisten prosessien lisäksi myös niiden aiheuttamat mystiset kokemukset. Olisiko psykedeelejä ja niiden aiheuttamia kokemuksia mahdollista valjastaa osaksi jo olemassa olevia terapeuttisia käytäntöjä? Miten psykedeelit toimisivat osana tällaista terapiaa? Elsilä kertoo miten tällaisia aineita ja niiden aiheuttamia kokemuksia tutkitaan. Podcastia isännöi Olli Ahlroos. Keskustelu on taltioitu Taidekoti Kirpilässä 11.8.2018. http://taidekotikirpila.fi/ Olli Ahlroos on Plato Productions:n ja Plato Philosophy Management Oy:n perustaja. Hän on koulutukseltaan filosofi ja taiteen tutkija. Tuotanto: Suomen Kulttuurirahasto & Plato Productions Konsepti: Olli Ahlroos http://www.ahlroos.com Tekninen toteutus: Joakim Pusenius http://www.joakimpusenius.com Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Satumaarit Myllyniemelle apurahan suomalaisten toisen maailmansodan yliluonnollisiksi tulkittuja kokemuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön. Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Lauri Elsilälle apurahan hallusinogeenejä ja aivojen muovautuvuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön.

SKR PODCAST #4 – Selja Ahava ja Sami Kivikkokangas

Julkaistu 8.11.2018

SKR podcastin neljännessä jaksossa vieraina ovat kirjailija Selja Ahava ja psykologi Sami Kivikkokangas. He keskustelevat kirjallisuudesta, psykoterapiasta ja muutoksesta. Selja Ahava on Helsingissä syntynyt kirjailija ja dramaturgi, joka asuu nykyään Porvoossa. Hän on julkaissut kolme romaania, ja hänen teoksiaan on käännetty 16 kielelle. Kirjoissa toistuvia teemoja ovat menetys, muutos ja ihmisen suhde selittämättömään. Sami Kivikkokangas on haagalainen vuonna 1985 syntynyt erikoispsykologi, psykodynaaminen nuorisopsykoterapeutti, integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti jatyönohjaaja. Hänen väitöskirjatyönsä käsittelee psykoterapeuttista muutosta, erityisesti haavoittuvuuden, häpeän ja seksuaalisuuden kysymyksissä: miten ja minkälaisen vuorovaikutuksen kautta aktiivinen toimijuus suhteessa ongelmalliseen ja häiritsevään voi tulla uudella tavalla mahdolliseksi ja kokemuksellisesti omaksi otetuksi. Ahava ja Kivikkokangas käsittelevät omissa töissään muutosta. Näistä lähtökohdista podcastissa pohditaan, mitä kirjallisuus, psykologia tai psykoterapia oikeastaan ovat. Alustavasti, molemmissa vaikuttaa olevan keskeistä “toisen nahkoihin meneminen”, niin kuin Ahava asian muotoilee. Podcastia isännöi Olli Ahlroos. Keskustelu on taltioitu Taidekoti Kirpilässä 17.8.2018. http://taidekotikirpila.fi/ Olli Ahlroos on Plato Productions:n ja Plato Philosophy Management Oy:n perustaja. Hän on koulutukseltaan filosofi ja taiteen tutkija. Tuotanto: Suomen Kulttuurirahasto & Plato Productions Konsepti: Olli Ahlroos http://www.ahlroos.com Tekninen toteutus: Joakim Pusenius http://www.joakimpusenius.com Suomen Kulttuurirahasto on vuonna 2018 myöntänyt Selja Ahavalle apurahan kirjalliseen työskentelyyn. Suomen Kulttuurirahasto on vuonna 2018 myöntänyt Sami Kivikkokankaalle apurahan psykoterapeuttista muutosta käsittelevään väitöskirjatyöhön.

SKR PODCAST #3 - Johanna Konttori ja Ville Löppönen

Julkaistu 16.10.2018

SKR podcastin kolmannessa jaksossa uskontososiologi Johanna Konttori ja kuvataiteilija Ville Löppönen keskustelevat muun muassa uskonnoista, uskonnon ja taiteen suhteesta, uskonnollisista käytännöistä ja maallistumisesta. Johanna Konttori toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtorina. Hänen väitöstutkimuksensa (Monsieur, näkemyksemme eivät ole samalta planeetalta!, 2015) käsittelee Ranskassa käytyjä poliittisia debatteja musliminaisten päähuiveista ja kasvohunnuista. Konttorin väitöksen jälkeinen tutkimus keskittyy uskontolukutaidon kehittämiseen Suomessa. Hänen kiinnostuksenkohteensa tutkimuksen saralla ovat muun muassa uskontososiologia, islam Euroopassa, uskonnonlukutaito ja kansallisen identiteetin ja uskonnon suhde. Ville Löppönen on Savonlinnassa syntynyt taiteilija, joka on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2007. Löppönen valmistui myös ortodoksisen teologian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta keväällä 2018. Hänen teoksiaan on esitetty Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Hänen muotokuvansa taiteilija Henry Wuorila-Stenbergstä voitti kolmannen palkinnon tanskalaisessa Brewer J.C. Jacobsenin Portrait Now! –muotokuvakilpailussa vuonna 2013. Löppöselle maalaaminen on rukousta. Maalaus toimii dialogina toiseuden kanssa. Keskustelussa nousee esiin tärkeitä näkökulmia siihen, miten ymmärrämme uskonnollisia käytäntöjä – omia ja vieraita. Konttori ja Löppönen keskustelevat myös maallistumisesta. Mitä se merkitsee? Minkälainen prosessi se lopulta on? Podcastia isännöi Olli Ahlroos. Keskustelu on taltioitu Taidekoti Kirpilässä 7.8.2018. http://taidekotikirpila.fi/ Olli Ahlroos on Plato Productions:n ja Plato Philosophy Management Oy:n perustaja. Hän on koulutukseltaan filosofi ja taiteen tutkija. Tuotanto: Suomen Kulttuurirahasto & Plato Productions Konsepti: Olli Ahlroos http://www.ahlroos.com Tekninen toteutus: Joakim Pusenius http://www.joakimpusenius.com Suomen Kulttuurirahasto on vuonna 2018 myöntänyt Johanna Konttorille apurahan uskontolukutaidon edistämistä käsittelevään tutkimukseen. Suomen Kulttuurirahasto on vuonna 2018 myöntänyt Ville Löppöselle apurahan taiteelliseen työskentelyyn.

SKR PODCAST #2 – Pekka Pakkanen ja Juho Kangas

Julkaistu 6.9.2018

SKR podcastin toisessa jaksossa arkkitehti Pekka Pakkanen ja säveltäjä Juho Kangas keskustelevat muun muassa rytmin merkityksestä arkkitehtuurissa ja siitä, mitä tilojen hierarkia voi tarkoittaa säveltaiteessa? Pekka Pakkanen on helsinkiläinen vuonna 1969 syntynyt arkkitehti. Hän on arkkitehtuurin tutkimusmatkailija, jonka työt kasvavat paikan, ohjelman ja valittujen materiaalien synteesistä. Pakkanen on toiminut mm. Allas Sea Poolin ja Serlachius Museo Göstan pääsuunnittelijana sekä Guggenheim Helsinki -kilpailun voittaneen ehdotuksen paikallisena arkkitehtina. Juho Kangas (s. 1976 Kokkolassa) opiskeli sävellystä Sibelius-Akatemiassa  Paavo Heinisen, Eero Hämeenniemen ja Veli-Matti Puumalan johdolla sekä Wolfgang Rihmin oppilaana Saksassa. Hänen teoksiaan on esitetty Suomessa ja ulkomailla. Keskustelun aikana Pekka ja Juho löytävät luovista prosesseistaan mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä. Ehkä hieman yllättäen, rakennus- ja säveltaide muistuttavat toisiaan monin tavoin. Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka rahoittaa tiedettä, taidetta ja suomalaista kulttuuria. SKR podcastin keskustelijat ovat Kulttuurirahaston apurahansaajia eri aloilta. Kurkista kanssamme kulttuurin ja tieteen tekijöiden ajatuksiin. https://www.skr.fi/ Podcastia isännöi Olli Ahlroos. Podcast on taltioitu Taidekoti Kirpilässä 14.6.2018. http://taidekotikirpila.fi/ Olli Ahlroos on Plato Philosophy Management Oy:n toinen perustaja. Hän on koulutukseltaan filosofi ja taiteen tutkija. Joakim Pusenius on Tuotanto: Suomen Kulttuurirahasto & Plato Productions Konsepti: Olli Ahlroos Tekninen toteutus: Joakim Pusenius Suomen Kulttuurirahasto on vuonna 2018 myöntänyt Juho Kankaalle apurahan sävellystyöhön ja Pekka Pakkaselle (yhdessä Risto Huttusen ja Santeri Lipastin kanssa) apurahan Venetsian Arkkitehtuuribiennaalin Time Space Existence -näyttelyyn osallistumiseen.

SKR PODCAST #1 – Minna Harjuniemi ja Toni Koivulahti

Julkaistu 6.9.2018

Suomen Kulttuurirahaston SKR podcastin ensimmäisessä jaksossa kirjailija-ohjaaja Minna Harjuniemi ja teologi Toni Koivulahti pohtivat monen muun asian lisäksi väkivaltaa. Vaikka väkivalta on molemmille ajankohtainen teema, tarkastelevat he sitä hyvin erilaisista näkökulmista. Minna Harjuniemi on kirjailija-ohjaaja, joka on työskennellyt myös ohjaajantyön lehtorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Aiemmin hän on työskennellyt freelance-ohjaajana sekä Ylioppilasteatterin johtajana 2001-2004. Hän kirjoittaa suurimman osan ohjaamistaan esityksistä itse. Harjuniemi on kahden pojan äiti ja kotoisin Kymenlaaksosta. Toni Koivulahti on sosiaalietiikan tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hänen väitöskirjansa käsittelee uskonnon ja väkivallan yhteyksiä poliittisen teologian teoriassa. Lisäksi hän on kiinnostunut eläinoikeusfilosofiasta ja Jumalan kuoleman teologiasta. Minna ja Toni keskustelevat väkivallan lisäksi teatterin tekemiselle ja käsitteelliselle tutkimukselle ominaisesta luovuudesta. Jaksossa keskustellaan myös teatterin ja käsitteellisen tutkimuksen moraalista, pohditaan mitä teatterin poliittisuus merkitsee ja mitä on poliittinen teologia. Jaksossa selviää myös, mitä tarkoittaa “hidas väkivalta”. Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka rahoittaa tiedettä, taidetta ja suomalaista kulttuuria. SKR podcastin keskustelijat ovat Kulttuurirahaston apurahansaajia eri aloilta. Kurkista kanssamme kulttuurin ja tieteen tekijöiden ajatuksiin. https://www.skr.fi/ Podcastia isännöi Olli Ahlroos. Podcast on taltioitu Taidekoti Kirpilässä 12.6.2018. http://taidekotikirpila.fi/ Olli Ahlroos on Plato Philosophy Management Oy:n toinen perustaja. Hän on koulutukseltaan filosofi ja taiteen tutkija. Joakim Pusenius on audiovisuaalisen alan moniosaaja. Tuotanto: Suomen Kulttuurirahasto & Plato Productions Konsepti: Olli Ahlroos Tekninen toteutus: Joakim Pusenius Suomen Kulttuurirahasto on vuonna 2018 myöntänyt Minna Harjuniemelle apurahan seksuaalisuutta, väkivaltaa ja nautintoa käsittelevän esityksen käsikirjoittamiseen ja Toni Koivulahdelle apurahan uskonnon ja väkivallan yhteyttä poliittisen teologian teoriassa käsittelevään väitöskirjatyöhön. Jaksossa esiin nousseita henkilöviittauksia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Milbank https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt

Takaisin podcastien listaan