Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Ajatuspaja Libera

Vapauden, vastuun ja vapaan yhteiskunnan asialla. Tällä kanavalla aito ja alkuperäinen Yleinen tasapaino sekä ääneenluetut artikkelit – blogipodit.

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 23 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 9.3.2016.

Yleinen tasapaino - Miten liberaalia demokratiaa puolustetaan

Julkaistu 4.8.2022

Tässä jaksossa keskustellaan Ajatuspaja Liberan julkaisemasta raportista; Diktaattorin käsikirja – eli miten liberaalia demokratiaa puolustetaan. Raportissa tarkastellaan liberaalin demokratian asemaa ja sen kansainvälistä kehitystä, oikeusvaltion heikkenemistä ja autoritäärisiä yhteiskuntia. Venäjä, Valko-Venäjä, Puola ja Unkari kukin on omalla tavallaan antanut liberaalin demokraattisen päätöksenteon lipsua olemattomiin; raportissa tarkastellut maat ovatkin antaneet syyn nimetä raportin diktaattorin käsikirjaksi. Kun liberaalista demokratiasta aletaan luisua kohtia autokratiaa, se ei tapahdu yössä. Ei pelkästään nimittämällä tuomarit, kaappaamalla media, karkottamalla oppositio, väärentämällä vaalit, korruptoimalla armeija. Se tapahtuu rauhassa, askel kerrallaan. Niin, että pian koko kansa uskoo siihen, että on hyvä antaa valta yhdelle ja ainoalle; diktaattorille. Podcastia juontaa Liberan toiminnanjohtaja Lasse Pipinen ja vieraana on Liberan sisältöjohtaja ja raportin kirjoittaja Tero Lundstedt.

Yleinen tasapaino - Instituutiot - jäykästä joustavaksi?

Julkaistu 28.10.2021

Jaksossa keskustellaan julkisten instituutioiden roolista yhteiskunnassa. Käsittelemme kysymyksiä siitä, millainen on toimiva instituutio; miten se uudistuu ja pystyy reagoimaan muutoksiin nykyisessä, varsin turbulentissa toimintaympäristössä. Pohdimme myös, millaisia haasteita instituutioihin kohdistuu. Podcastia juontaa Inari ja studiossa vieraana on Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari.

Yleinen tasapaino - #taloushätätila #eläkepommi

Julkaistu 12.10.2021

Suomen taloustilanne on synkkä. Taloutta jäytää samat rakenteelliset ongelmat, jotka olivat olemassa jo ennen koronaa. Yksi näistä on väestörakenne. Työikäisiä on siis liian vähän suhteessa siihen, mitä kaikkea heidän työllään pitäisi rahoittaa. Jaksossa käsitellään eläkejärjestelmää valtiontalouden osana. Millaisena eläkejärjestelmä näyttäytyy nykyisessä taloustilanteessa ja miten kestävä sen rahoituspohja on? Käsittelemme myös kysymystä siitä, miksi työeläkeyhtiöiden sijoitukset alisuoriutuvat vuodesta toiseen. Podcastia juontaa Inari ja studiossa vieraana on talousasiantuntija Martin Paasi.

Yleinen tasapaino - Energiapodi 3/3: Iso kuva

Julkaistu 28.9.2021

Yleisen tasapainon energiapodin kolmannen ja viimeisen jakson teema on energiatuotannon iso kuva.  Aiheina vetytalous, EROEI ja mittakaavat. Mistä vetytaloudessa on kyse; miten vetyä tuotetaan ja mihin sitä voidaan energiamuotona käyttää? EROEI tulee sanoista Energy Returned On Energy Invested. Mitä EROEI tarkoittaa eri energiamuotojen kohdalla ja miten suhdelukua on tulkittava?   Pohdimme myös, mitä koko energia-alan mittakaavasta on hyvä ymmärtää.   Podia juontaa Inari, vieraana jälleen energia-analyytikko Rauli Partanen. Seuraa meitä: @inaridunord @Liberafi

Yleinen tasapaino - Energiapodi 2/3: Hiilineutraali tulevaisuus! Tilaa luonnolle! Lisää ydinvoimaa!

Julkaistu 23.9.2021

Tämä on toinen osa komiosaisesta energia-asioihin keskittyvästä sarjasta. Edellisessä jaksossa käsittelimme energiamurrosta ja -markkinoita, nyt aiheina on EU-taksonomia, ydinenergia ja siihen liittyvät myytit. Energiatuotannon kehityssuunnat aiheuttavat haasteita, jotka ovat ratkaistavissa teknologian ja sähkömarkkinoiden suunnittelun avulla. Hyvät energiaratkaisut ovat yksi keskeinen keino yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämisessä. Yksi osatekijä ratkaisujen kehittämisessä on EU-taksonomia, eli EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä. Kaikki ilmastoystävälliset energiamuodot eivät näytä olevan samalla viivalla komission arvioinnissa. Esimerkiksi vähähiilinen ydinenergia ei saanut kestävän energian statusta yksiselitteisesti, vaikka sen kestävyys olisi ollut ratkaistavissa samassa prosessissa muiden energiamuotojen kanssa. Komissio oli kuitenkin omassa tieteellisessä selvityksessään juuri todennut sen kestävyyden. Pohdimme, miksi ydinenergia pitäisi sisällyttää EU-taksonomiaan, miksi juuri ydinenergia on kiistakapula ja miksi siihen liittyy niin paljon vastustusta. Podia juontaa Inari ja vieraana jälleen energia-analyytikko Rauli Partanen. Seuraa meitä: @inaridunord @Liberafi

Yleinen tasapaino - Energiapodi 1: Energiamarkkinoiden murros

Julkaistu 7.9.2021

Tällä kertaa Yleisessä tasapainossa keskustellaan energiasta. Energiamarkkina on voimakkaassa murroksessa. Yksi iso trendi on fossiilisista polttoaineista luopuminen, mikä vaikuttaa yhä enemmän siihen, miten energiaa tuotetaan ja käytetään. Murrosta pyritään ohjaamaan ja kiihdyttämään monin tavoin EU-tasolla ja kansallisesti, sekä yritys- ja kotitaloustasolla. Mukana on paljon politiikkaa, ideologiaa, sekä yritysten ja järjestöjen lobbaamista ja yksittäisten henkilöiden omia intressejä. Jaksossa keskustellaan siitä, mitä eri tahojen tavoitteet ja niiden väliset ristiriidat ovat, miten ne vaikuttavat toisiinsa ja mitä esimerkiksi sääntelyn keinoin voidaan tehdä.   Studiossa Inari, vieraana energia-analyytikko Rauli Partanen.

Yleinen tasapaino - Erilaisia hattuja ja puhepuhetta yhteiskunnasta

Julkaistu 3.8.2021

Jatkamme Yleisessä tasapainossa metakeskustelua yhteiskunnasta Heikki Pursiaisen kanssa. Jaksossa kevyesti isoista aiheista: kielestä, somerooleista ja YLE:n asemasta. Onko YLE lihava pulu mediakentän shakkilaudalla? Sivuamme myös muita Tärkeitä Asioita, kuten matematiikkaa ja JSN:n merkitystä. Seuraa meitä Twitterissä: Ajatuspaja Libera @Liberafi Inari @inaridunord

Yleinen tasapaino - Puheen häiriöitä ja heikkoa estetiikkaa

Julkaistu 6.7.2021

Yleisessä tasapainossa keskustellaan Twitter-runoudesta. Onko se yhteiskunnallisen puheen muotona häirikkö vai avain erilaisten näkökulmien ymmärtämiseen? Pohdimme myös politiikan viihteellistymistä, some-estetiikkaa ja runojen subjekteja. Studiossa Inari Kulmunki ja media-alan yrittäjä, ex-liberalainen Heikki Pursiainen. Seuraa meitä Twitterissä: @Liberafi @inaridunord

Yleinen tasapaino - Valtionosuusjärjestelmä - Terveyttä taikaseinästä

Julkaistu 1.6.2021

Keskustelu kunnista jatkuu Yleisessä tasapainossa. Pääteemoina valtionosuusjärjestelmä ja sote; sivujuonena soteuudistus ja sen ongelmakohdat. Lennosta loihditussa studiossa keskustelemassa ovat OKM:n erityisasiantuntija Sanna Lehtonen ja Liberan oma radiokasvo Lasse Pipinen. Inari Kulmunki juontaa. Taustalla narisee Lassen tuoli. Seuraa meitä Twitterissä: @Liberafi @inaridunord

Yleinen tasapaino - Kunta kahlitsee, kunta vapauttaa

Julkaistu 12.5.2021

Tällä kertaa Yleisessä tasapainossa keskustellaan aina kuumasta aiheesta eli kunnista. Jakson pääkysymys liittyy siihen, miten lähellä ihmistä päätöksenteon pitää olla. Podcastin puikoissa säätää Inari Kulmunki ja mukana studiossa on myös Liberan toiminnanjohtaja Lasse Pipinen. Vieraanamme etäyhteyksien päässä on kunta-asioiden asiantuntija, kunta- ja aluejohtamisen yliopistolehtori (TUNI), Jenni Airaksinen. Seuraa meitä Twitterissä: @Liberafi @inaridunord

Yleinen tasapaino - Tietosi on ehkä turvassa

Julkaistu 22.4.2021

Olemmeko hävinneet taistelun yksityisyyden suojasta? Tunnemmeko  hallintaoikeuden kiemurat omiin tietoihimme? Mihin raja vedetään sen suhteen, mistä itseämme koskevasta tiedosta olemme valmiita luopumaan? Ajatus laajasta henkilökohtaisesta vapaudesta näyttäytyy varsin kapeana, kun yksilö on erilaisten sopimusten kautta luovuttanut verkossa henkilötietojensa hallintaoikeudet useille eri tahoille. Yksityisyys hämärtyy esimerkiksi tilanteessa, jossa yksilö on sijaintitietojensa tai verkkosivuklikkaustensa perusteella jäljitettävissä.   Liberan Yleinen tasapaino -podcastissa hypätään heti tietoturvan syvään päätyyn. Jaksossa käsitellään tietoturvaa ja yksityisyyttä digitaalisissa palveluissa. Huoli nousee esiin yleensä vasta silloin kun jokin menee yksityisen tiedon turvaamisessa pieleen.   Aiheesta keskustelevat ajatuspaja Liberan projektipäällikkö, kognitiotieteilijä, FT Inari Kulmunki @inaridunord ja tietoturva-asiantuntija Benjamin Särkkä. Jaksossa eritellään, mitä tietoturvalla ja tietosuojalla tarkoitetaan. Tämän jälkeen keskustellaan laajemmin yksityisen datan hallinnasta ja sen suojasta datataloudessa ja tietojärjestelmissä.   Seuraa meitä Twitterissä: @Liberafi @inaridunord LÄHTEITÄ Floridi, L. (2014) The Philosophy of Information. New York: Oxford University Press. Floridi, L. (2015) The Ethics of Information. New York: Oxford University Press.  Floridi, L. (2003) On the Intrinsic Value of Information Objects and the Infosphere, Ethics and Information Technology 4(4), 287–304. Floridi, L. (1999) Information Ethics: On the Theoretical Foundations of Computer Ethics, Ethics and Information Technology, 1(1), 37–56.   Maner, W. (1980) Starter Kit on Teaching Computer Ethics. Helvetia Press.  Moor, J.H. (1994) What Is Computer Ethics?, Metaphilosophy, 16 (4), 266–275.  EU (2016) EU:n tietosuoja-asetus 2016/679. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/ HTML/?uri=CELEX:32016R0679 European Comission (2017) Guidelines on the right to ”data portability”. http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233  Knuutila A, Kokkonen V, Sundquist H, Kuittinen O & Thure S (2017) MyData muutosvoimana: Julkishallinnon henkilötiedon ihmiskeskeisen hyödyntämisen mallit ja vaikutukset. Raportti. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 61/2017. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=21301 Poikola A, Kuikkaniemi K, Kuittinen O, Honko & Knuutila A (2018) MyData – johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon hyödyntämiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-554-5  Kerber W (2016) Digital Markets, Data, and Privacy: Competition Law, Consumer Law, and Data Protection. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR Int) 2016, 639–647. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2770479

Yleinen Tasapaino - saamaton yritystukityöryhmä

Julkaistu 20.4.2018

Miksi yritystukityöryhmä ei onnistunut karsimaan yritystukia? Liberan Podcastissa kysymykseen on vastaamassa kansanedustaja Antero Vartia

Yleinen tasapaino - demarien liberaalivähemmistö

Julkaistu 28.3.2018

Liberan Yleinen tasapaino -podcastissa Mikko Kiesiläisen vieraana sdp:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari. Skinnari on jäänyt omassa puolueessaan liberaaliin vähemmistöön. Podcastissa hän pohtii liberaalin ajattelun sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja sosialidemokraattisessa puolueessa.

Yleinen Tasapaino - alkoholilaki

Julkaistu 15.2.2018

Alkoholilaki saatiin vuosien valmistelun jälkeen maaliin. Yleinen tasapaino-podcastien vieras Sinuhe Wallinheimo kertoo väännöistä hallituskumppaneiden ja virkamiesten kanssa. Keskustelua vetää Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen

Yleinen tasapaino - kausaalipodi

Julkaistu 5.9.2017

Talousteoria-podcastin huippusuosion innoittamana Liberan podcastissa keskustellaan taas taloustieteestä! Aiheena on tällä kertaa empiirinen taloustiede ja erityisesti kausaalipäättely. Kausaalipäättelyllä tarkoitetaan yhteiskunnallisten syy-seuraussuhteiden tutkimusta. Siis tutkimusta, joka menee korrelaatioiden tuolle puolen. Tutkimusta, jolla pyritään selvittämään, mikä aiheuttaa yhteiskunnassa mitäkin. Liberan Heikki Pursiaisen vieraina ovat johtava tutkija Matti Sarvimäki ja tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen VATTista. Vieraat vastaavat seuraaviin kysymyksiin: Mitä syy-yhteyspäättely on? Mihin syy-sitä tarvitaan? Mitä ovat satunnaiskokeet? Miten voidaan päätellä syy-seuraussuhteita, kun kokeiden järjestäminen ei ole mahdollista? Mikä ihme on kontrafaktuaali? Kuuntele Liberan Yleinen tasapaino -kausaalipodi, viihdy ja viisastu!

Yleinen tasapaino - lukukausimaksut

Julkaistu 30.5.2017

Podcastin aiheena korkeakoulujen lukukausimaksut. Tunteita nostattavasta asiasta keskustelemassa ETLAn tutkimusjohtaja Niku Määttänen ja Helsingin yliopiston entinen kansleri Kari Raivio. Miksi maksuton yliopisto on huono juttu? Kuinka suuret maksujen pitäisi olla? Pitäisikö Suomessa olla yliopistomarkkinat? Mitä tutkimustieto sanoo? Näitä kysymyksiä vieraiden kanssa pohtimassa on Liberan Heikki Pursiainen.

Yleinen tasapaino - pormestarit

Julkaistu 28.3.2017

Ajatuspaja Liberan kuntavaalipodcastissa ei keskusteltu ympäripyöreistä arvokysymyksistä tai maakuntauudistuksesta, vaan kuntien tehtävistä. Syvälliseen keskusteluun Heikki Pursiaisen kanssa osallistuivat pormestariehdokkaat Anni Sinnemäki (Vihr.) sekä Jan Vapaavuori (Kok.). Pursiainen oli ehdokkaiden kanssa eri mieltä lähes kaikesta.

Yleinen Tasapaino - verot

Julkaistu 28.2.2017

Podcastissa puhuvat verotuksesta VATTin Essi Eerola ja Boreniuksen verojuristi, osakas Janne Juusela. Keskustelua kuljettaa Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen. "Verotetaan muurahaista, ei heinäsirkkaa", kuvaa Pursiainen säästämisen ja verotuksen suhdetta. Kuuntele, onko verokeskusteluun mahtunut muita eläinvertauksia.

Yleinen Tasapaino - hyvinvointiyhteiskunta

Julkaistu 24.10.2016

Työstä, holhoamisesta, vastuusta, yhteiskunnasta, hyvinvoinnista, reiluudesta, arvonmuodostuksesta ja muista meitä kaikkia suomalaisia koskevista aiheista podcastissa puhuvat professori Heikki Hiilamo, kirjailija ja kulttuurintutkija Jari Ehnrooth ja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen.

Yleinen Tasapaino - talousteoria

Julkaistu 12.7.2016

Liberan podcastissa puhuvat tällä kertaa talousteoria-asiaa toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen, professori Klaus Kultti ja professori Hannu Vartiainen.

Yleinen Tasapaino - aluepolitiikka

Julkaistu 28.6.2016

Ajatuspaja Liberan kolmannessa podcastissa aluepolitiikasta ja -tuista puhuvat keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä, VATTin erikoistutkija Tuukka Saarimaa ja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen.

Yleinen Tasapaino - maahanmuutto

Julkaistu 21.4.2016

Ajatuspaja Liberan historian toisessa podcastissa puhutaan maahanmuutosta. Toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen johdattaa keskustelua "suvakkien" kesken maahanmuutosta, koulutuksesta, työelämästä ja väestömuutoksesta. Keskustelussa mukana väestötutkija Jussi Pyykkönen, HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen ja kansanedustaja Osan Yanar.

Yleinen tasapaino - puhepuhetta yritystuista

Julkaistu 9.3.2016

Ajatuspaja Liberan ensimmäisellä podcastilla puhuvat yritystuista ja niiden merkityksestä Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen, markkinoinnin kummitäti Anne Korkiakoski ja ETLAn tutkimusjohtaja Mika Maliranta.

Takaisin podcastien listaan