Suomalaisia podcasteja

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


FiVe - filosofiset veljet

Olemme luokanopettajaopiskelijoita, jotka uppoutuvat aina kahvipöytäkeskusteluissa filosofoimaan elämää ja oppimista. Podcastissamme pyrimme vapaamuotoiseen keskusteluun. Podcastin tarkoitus on kehittää omaa ajattelua ja sanoittaa omaa oppimista. Keskustelujen teemat valitsemme osittain etukäteen ja pyrimme myös heittämään ajatuksia lennosta podcastin aikana. Aiheet voivat siten vaihdella meidän arkikokemuksista jopa syvällisempään filosofointiin. Pyrimme käsittelemään aiheita, jotka ovat pinnalla kohta valmistuvilla luokanopettajilla. Meitä kiinnostaa taidot, onnellisuus ja hyvinvointi.

Seuraa podcastia: RSS-syötteenä, Apple-podcasteissa. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 30 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 2.9.2019.

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 17 - Itsensä johtaminen

Julkaistu 22.10.2020

Tässä jaksossa Uppis, Roope ja Tommi keskustelevat itsensä johtamisesta käyttäen pohjana Pentti Sydänmaanlakan luomaa Oy Minä Ab -mallia .

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 16 - työnaloitus

Julkaistu 15.10.2020

Ukko-Pekka, Roope ja Tommi keskustelevat kuinka ensimmäinen työvuosi opettajana on lähtenyt käyntiin ja mitä ajatuksia se on herättänyt.

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 15 - Testaaminen feat. LPR poppoo

Julkaistu 24.9.2020

Tällä kertaa Roope keskustelee Lappeenrannan kavereidensa kanssa testaamisesta. Näistä mm puhutaan.

Kenelle sopii/ kenelle ei?

Hyödyt ja haitat

Mitä sektoreita on missä testataan?

Testeissä kurkot ei pärjää käytännössä esim. joukkueurheilu?

Pitäisikö  kouluun saada eri tyylejä testata ---> kaikille ei sovi oksennustestit

Erilaiset tavat arvioida kehittymistä?

Lopuksi kiivasta keskustelua huumeiden käyttäjistä. Olisiko oikea muoto hoitaa heitä vai rangaista. 

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 14 - Roope - Hiljainen kommunikointi

Julkaistu 16.8.2020

Jaksossa pohdin hiljaista kommunikointia/sanatonta viestintää/ non-verbaalista viestintää eri muodoissa. 

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 13 - Roope - Kerro jotain uutta

Julkaistu 6.7.2020

Jaksossa kerron (Roope)  asioita itsestäni mitä ihmiset ei välttämättä tiedä. 

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 12 - Todellisuus

Julkaistu 21.6.2020

Luokanopettajat Ukko-Pekka, Roope ja Tommi keskustelevat jaksossa mitä todellisuus on. Missä ja miten se ilmenee sekä mihin asioihin se linkittyy..

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 11 - Roope - Aikuistuminen

Julkaistu 4.6.2020

Kerron jaksossa karanteenielämän vaikutuksista. Miten aikuistuminen ja itsenäistyminen näkyy arjessa ja toiminnassa.

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 10 - Muutos

Julkaistu 27.5.2020

Tässä jaksossa keskustelemme muutoksesta. Muutokset voivat olla odotettavissa ja ennustettavissa tai yllättäviä. Keskustelemme sekä koronaviruksen aiheuttamasta muutoksesta, että valmistumisen ja työelämään siirtymisen aiheuttamasta muutoksesta. 

Keskustelemassa on Ukko-Pekka Rissanen, Tommi Arola ja Roope Hämäläinen

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 9 - Luokanopettajakoulutus yliopistossa

Julkaistu 16.2.2020

Ukko-Pekka, Tommi ja Roope höpöttelevät omista luokanopettajakoulutuksen kokemuksistaan, luokanopettajatutkintorakenteesta, sekä kuinka he ovat päässeet opiskelemaan luokanopettajaksi.

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 8 - Yleiskatsaus jääkiekkoilijan elämään ja opiskelujen yhdistämiseen

Julkaistu 14.2.2020

Jaksossa kerron (Roope) yleisesti millaista on jääkiekkoilijan arki ja nostan seuraavat teemat esille.

1. Erilaiset roolit joukkueessa: ero nuoren ja konkari pelaajan välillä pukukopissa. Kilpailu/uhka

2. Ryhmädynamiikka. Mestis/Liiga

3. Valmentajan ja joukkueen välinen suhde

4. Miten jääkiekko hallitsee koko elämää

5. Psyykkinen valmius vs fyysiset taidot

6. Pystyykö opiskelun ja lätkän yhdistämään

7. Tuki organisaatiolta

8. Uran jälkeinen elämä

9. Esikuvat

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 7 - Liikunnan sivuaine Itä-Suomen yliopisto

Julkaistu 12.2.2020

Jaksossa Roope, Tommi ja Ukko-Pekka kertovat Joensuun liikunnan (25op) lyhyen sivuaineen sisällöistä. Liikunnan sivuaineen sisältöjen lisäksi kerromme kokemuksiamme ja mitä olemme saaneet siitä tulevaan opettajuuteemme.

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 6 - Osa 4/4 - Oppilas, opiskelija ja opettaja

Julkaistu 12.2.2020

"Virhe on suuri siunaus" - pelkäätkö häpeää vai epäonnitumista

Jaksossa keskustellaan Itä-Suomen yliopiston liikunnan 25 opintopisteen sivuaineen muutoksesta viimevuosina, sekä siihen liittyvistä ilmiöistä. Kuinka opiskelijamassat ovat lisääntyneet sekä kuinka yksilöllisten tarpeiden ja pyyntöjen määrä on lisääntynyt yksilötasolla. Kuinka tasa-arvoista joustaminen on, joidenkin kohdalla kun toiset eivät tarvitse joustoa. Jos jostakin otetaan, siihen tulee myös antaa oma panoksensa. 

Lisäksi lopussa pohdimme pelätäänkö me epäonnistumista vai häpeän tuntemusta. Miten taustalla vaikuttavat odotukset tai lupaukset ja missä suhteessa ajattelemme niiden vaikuttavan toimintaamme ja ajatuksiimme. Mikä on hyvä pedagoginen suhde ja missä menee pedagogisen tahdikkuuden punainen lanka oppilas, opiskelija ja opettajasuhteessa. Missä määrin opettaja voi tai uskaltaa tuoda rehellisesti, avoimesti ja todellisuuteen painottuen omia tunteita ja kokemuksia sekä onko sillä mitään arvoa?

Jakso on osa pidempää keskustelua, joka on leikattu aihealueittain neljään osaan. Keskustelemassa Uppiksen, Roopen ja Tommin lisäksi ovat yliopisto opettajat ja liikunnan sivuaineen vetäjät Annu sekä Tuomas.


"Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria" - Kurt Lewin

" Keskeneräisyydestä selvitään yhdessä" - Kurt Vonnegut


FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 6 - Osa 3/4 - Oppilas, opiskelija ja opettaja

Julkaistu 11.2.2020

"Kasvatuksen keskeinen tehtävä on kultivoida halua, eli kasvattaa ihminen haluamaan asioita, jotka ovat kestäviä." 

Jakson keskustelua läpileikkaa teemat, kuten halu, kasvatuskulttuuri sekä kasvatuksen psykologisointi politisoinnin sijaan. Keskustelemassa ovat yliopisto opettajat Annu ja Tuomas, sekä opettajaopiskelijat Uppis, Roope ja Tommi. Jakso on osa pidempää keskustelua, joka on leikattu aihealueittain neljään osaan.

Jakson teemat:

-opettaja vallankäyttäjänä

-kasvatuskulttuuri

-lasten oikeudet, neuvottelukulttuuri, kuri ja kunnioitus

- halu, tarve ja mielihyvä

-kasvatuksen psykologisointi vs politisointi

-oppimiskäsityksen dimensionaalisuus

-yksilön toiminnan ja tekojen merkitys 

-sisäinen motivaatio ja kiintymyssuhdeteoria sekä riittämättömyysFiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 6 - Osa 2/4 - Oppilas, opiskelija ja opettaja

Julkaistu 8.2.2020

Jakson teemana on oppimisen ja koulutuksen ydinasiat. Asiasta keskustelemassa on Roope, Tommi, Uppis ja yliopisto-opettajat Tuomas ja Annu. Jakso on osa pidempää keskustelua, joka on leikattu aihealueittain neljään osaan.

Jakson sisältö:

-jatkuva oppiminen

-muutos

-koulutuksen ydinaines

-Miksi teemme jotakin?

-Kapasiteetti ja todellisuus

- Priorisoiminen

-Arvot

-Tietoisuustaidot

-Työn mittaaminen ja palaute

- Opettaja julkisenvallan käyttäjänä

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 6 - Osa 1/4 - Oppilas, opiskelija ja opettaja

Julkaistu 4.2.2020

Ukko-Pekka, Roope ja Tommi keskustelevat jakson vieraiden Tuomaksen ja Annun kanssa kasvatuksesta ja koulutuksesta. Keskustelu sivuaa teemoja, kuten miksi käymme koulua ja mitä koulussa mahdollisesti tulisi opettaa/olla. Lisäksi keskustelemme muun muassa siitä, miten jatkuvan yksilöllistymisen vaikutukset näkyvät opettajan arjessa.

Jakso on osa pidempää keskustelua, joka on leikattu aihealueittain neljään osaan.

FiVe - Filosofiset Veljet - Monologi - Jakso 5 - Matkani ammattilaisurheilijasta yliopisto-opiskelijaksi

Julkaistu 4.1.2020

Jaksossa kerron kuinka jääkiekko polkuni eteni ja mitkä valinnat ja syyt johtivat siihen, että halusin opiskelemaan. 

FiVe - Filosofiset Veljet - Monologi - Jakso 4 - Kolikon kaksi puolta

Julkaistu 18.12.2019

Jaksossa käsittelen vastakkainasettelulla kolikon molempia puolia. Mielestäni kaikissa asioissa on aina kaksi puolta, mutta kumpi on vahvempi ja kumpi heikompi. Seuraavat teemat tulee esille jaksossa.

Järki/tunteet

Ennakkoluulot/ennakkoluulottomuus

Urheilu/koulu

Oikea elämä/somepersoona

Avoin persoona/suljettu persoona

Tiedostettu/tiedostamaton 

Raha/onni

Tiedonjano/välinpitämättömyys

Minä/Muut

Julkisuus/tavan kansalainen

Oma etu/kaikkien etu

Positiivisuus/negatiivisuus

FiVe - Filosofiset Veljet - Jakso 3 - Solipsismi

Julkaistu 14.12.2019

Jaksossa Roope ja Uppis kääntelevät Solipsismin käsitettä. Myöskin pohditaan sitä millainen tietoisuus tai millä ajatuksen tasolla eläimet ovat sekä sitä, että jos joku substanssi korvataan täydellisesti niin pysyykö kuitenkin alkuperäinen synnynnäinen tai sisäänrakennettu malli/tietoisuus substanssissa?

FiVe - Filosofiset Veljet - Monologi - Jakso 2 - Hyvän mielen asiat

Julkaistu 14.12.2019

Käsittelen jaksossa hyvän mielen asioita 15 eri käsitteen/näkökulman avulla. 

1. Liikunta

2. Ruoka

3. Sosiaalinen elämä

4. Opiskelu

5. Elokuvat

6. Musiikki

7. Asioita, missä en ole hyvä

8. Toisten auttaminen

9. Huolettomuus

10. Vastavuoroisuus

11. Vastoinkäymiset

12. Subjektiivinen kokemus

13. Eri asiat ei ihmisillä

14. Onnellisuus / hyvän mielen asiat

15. Hyvän mielen tavoitteet

FiVe - filosofisetveljet - Jakso 1 - Sosiaalisuus

Julkaistu 7.12.2019

Tässä jaksossa Ukko-Pekka ja Roope keskustelevat menneestä pilottikaudesta ja mitä ajatuksia tässä vaiheesta podcastista sekä sen tekemisestä on syntynyt. Lisäksi sukelletaan pintaa syvemmälle sosiaalisuuteen. Jakson teemat näkyy jäsenneltynä alla:

Reflektointia ja keskustelua menneestä 10 jakson pilottikaudesta n. 0 - 10 min

Sosiaalisuuden moninaisuus: n. 11 min

1. Sosiaalinen itsetunto

2.Sosiaalinen minäkäsitys ja kuka tai mikä minä olen? n. 30- 40 min (Melioristi: https://www.hs.fi/elama/art-2000006250547.html)

3. Sosiaalinen väsymys n. 44 – 52 min

4. Sosiaalisuuden taito n. 52 – 56 min

5. Sosiaalinen epävarmuus n. 56 – 59 min

6. Erilaiset sosiaaliset tilanteet n. 59 – 1h 4min

7. Sosiaaliset käytöstavat ja etiketit n. 1h 4min (edit. korjaus: "Kadis"= kadetti koulu/sotakorkeakoulu)

8. Sosiaaliset normit eri kulttuureissa n. 1h 9min

9. Nonverbaalinen viestintä, ilmeet ja eleet n. 1h 13 min

10. Sosiaalisuus eri ihmisten kanssa n.1h 17 min (Korjaus: ei seksuaaliterapeutti opiskelija vaan seksuaalineuvojaopiskelija n. 1h 20 min)

11. Sosiaalinen vastavuoroisuus, aktiivinen kuuntelu ja läsnäolo n. 1h 15min. Lions Quest:https://www.lions.fi/toiminta/lions_quest/


Lisää teoriaa löytyy mm.

1.Susan Harter mm. self perseption profile ja moniulotteinen minäkäsitysmalli

2.Shavelson, Hubner ja Stanton 1976, hierarkinen minäkäsitysmalli. https://www.researchgate.net/publication/261618629_Self-Concept_Its_Multifaceted_Hierarchical_Structure

3. Joharin ikkuna https://www.joharinikkuna.fi/index.php?page=0_Mik%C3%A4+Johari%3F.html.

4. Pentti Sydänmaa-Lakka – Älykäs itsensä johtaminen - Oy Minä Ab malli.

5. Esa Saarinen filosofinen systeemiajattelu: https://www.youtube.com/watch?v=16JE3fQLU2A


Uusi palaute kanava: [email protected]

FiVe - Filosofiset Veljet - pilotti 10 - motivaatio

Julkaistu 5.12.2019

Jaksossa Ukko-Pekka, Tommi ja Roope pohtivat onko sisäistä motivaatiota ilman ulkoista motivaatiota? Mitkä teemat liittyvät motivaatioon ja kuinka niitä yritetään selittää erilaisilla teoreettisilla malleilla. 

Lähteitä:

-K.B.Madsen ja Henry Egidius - Oppiminen ja motivaatio - Motivaatiolajit - 1976

-Lauri Järvilehto - Hauskan oppimisen vallankumous

-Dezi ja Ryan - itsemääräämisteoria

-Frank Martella - https://www.youtube.com/watch?v=Kk2UeCzxEn8


Edit:

- Lokoterapian keksijä/keskitysleiri esimerkki- Viktor Frankl - (lähde: Lauri Järvilehto - Hauskan oppimisen vallankumous)

FiVe - Filosofiset Veljet - monologi - pilotti 9 - Pitääkö ihmisen osata olla itsekseen?

Julkaistu 27.11.2019

Jaksossa pyörittelen ajatusvirtana teemoja itsekseen olemisen ympärillä. Näistä näkökulmista muun muassa teemaa käsittelen:

Pitääkö kaikkien ihmisten osata olla itsekseen?

Pitääkö tylsyyttä olla ja pitääkö sitä sietää?

Onko Suomessa normi, että pitää omata taito olla yksin vs muu maailma --> yhteisöllisyys?

Ekstrovertti vs introvertti käsitys teeman sisällä

Onko nykyihminen riippuvainen teknillisistä ärsykkeistä?

Viihdynkö itseni kanssa?

Onko itsenäisemmillä ihmisillä vahvemmat mielipiteet?


FiVe - Filosofiset Veljet - pilotti 8 - Generalisti Vs Specialisti

Julkaistu 13.11.2019

Specialisti VS  Generalisti jaksossa luokanopettajaopiskelijat Ukko-Pekka Rissanen, Tommi Arola ja Roope Hämäläinen keskustelevat teemaan liittyen eri näkökulmia. Jakso sisältää oman näkökannan perusteluja ja pohtimista, missä menee määrittelyjen tai normaalin raja, sekä onko generalisti specialistia jostakin syystä mahdollisesti parempi  tai toisinpäin. Missä elämänvaiheessa tai tilanteessa toinen on hyvä tai paha?  Elääkö generalistit specialistien maailmassa?

Jaksossa nousseita lähteitä:

1.)Nettisivu josta keskustelimme termien määrittelyssä: https://guidetopurposefulsuccess.com/generalist-vs-specialist/

2.)Johdatus kasvatustieteenfilosofiaan, Sirkka Hirsjärvi 1985.

3.)Sami Kalaja – youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=vaMQMM_Oz1U

FiVe - Filosofiset Veljet - monologi - pilotti 7 - häpeä, mindset ja ihmiset VS asiat

Julkaistu 3.11.2019

Podcastissa pohdin ja pyrin yhdistämään eri teorioita liittyen ihmisenö kehittymiseen ja olemiseen. sosiaalisessa kontekstissa. Puhummeko asioista vai ihmisistä? Teemana taustalla on häpeä, haavoittuvaisuus, asenne, itseluottamus ja pystyvyyden kokemus.

 

Jakso koostuu:

Opettajan työn arvosteleminen ja Dunning – Gruger n. 0 – 5 min. (https://lapsenmaailma.fi/blogit/lapselliset-miehet/ylakoulun-opettaja-sinulla-on-suomen-paskin-ammatti-ja-hoidat-senkin-huonosti/) (http://www.tervettaskeptisyytta.net/niin-tietamaton-etta-luulee-tietavansa/)


Asiat Vs Ihmiset ja Juuso Pekkinen podcast: Elisa Aalto Turun yliopisto syyllisyys Vs häpeä n. 6 – 11 min.


Tommy Helsten – elämän paradoksit n. 11 – 14 min.


Martella Frank –  n. 14 – 16 min. (https://www.hs.fi/elama/art-2000006290526.html?fbclid=IwAR3_prq8FwRZlGhaPnX-9XDUaS82fzkAwOSWkIWAlKyz3sNh63TgW7G8BGc)


Maslow Abrahaman – perusturva n. 16 – 17 min.


Stern Daniel – ihmisen sisään rakennettu uteliaisuus n. 17 – 19 min.


Bandura Albert – Pystyvyyden ja sosiaalisen oppimisen teorian kehittäjä n. 19 min. ja n. 29 min.

(https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/sosiaalipsykologia/bandura.htm)


Brene Brown – häpeä ja haavoittuvaisuus n. 19 – 25 min.

(https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=fi#t-25444)


Carol Dweck – mindset n. 25 – 29 min. (https://www.youtube.com/watch?v=qjBdcyueom8)


Ilkka Palviainen – vuorovaikutus joukkueurheilussa, mindset n. 27 – 28 min.


Jari Sarasvuo – Mojomornings – itseluottamus ja itse-epäily ja kritiikki n. 30 – 40 min.


(Edit. ei tehtäväorientaatio vaan tavoiteorientaatio n. 31 min 50 sek.)

FiVe - Filosofiset Veljet - monologi - pilotti 6 - Olet oman elämäsi toimitusjohtaja, kuinka yrityksesi voi?

Julkaistu 23.10.2019

Aihe: Olet oman elämäsi toimitusjohtaja, kuinka sinun yrityksesi voi. Ketkä ovat bisneskumppaneitasi?

- Kehittyminen ja käytännön toiminta


Edellisen jakson kertausta alkuhöpöttelyissä: n. 2-8 min

- tavoitteet, arvot, visio, halut, tarpeet

- tarina ja anekdootit (Jari Sarasvuo- Mojomornings) 

- teoria vs käytäntö = mikä on totta?


Oman toiminnan kehittäminen ja ohjaaminen: n. 8- 18 min.

1. Voi itse ensiksi hyvin, huomaa kokonaiskuormitus:

- tunne ja perehdy itseesi- Oy ab minä malli (Pentti Sydänmaa-Lakka- Älykäs itsensä johtaminen)

- perusasiat kuntoon: arkirutiinit (olet mitä toistat päivittäin)

- kehitä itseäsi viemällä pieniä käytännön muutoksia arkeen

- Kun teet muutoksia, keskity kerralla vain yhteen alueeseen


2. Elämän työkalupakki: n. 15 - 18 min.

- Työkalut muuttuvat, koska maailmakin muuttuu. Kehity jatkuvasti.

- Hyväksy keskeneräisyys

- Hakeudu tilanteisiin, jotka jännittävät ja pelottaa.

- Reflektoi ja pohdi omaa toimintaa.


3. Mikä on sinun käyttöteoriasi elämään tai opettamiseen n. 18 - 25 min.

a. Uskomusjärjestelmä

b. Maailmankuva

c. Ihmiskäsitys

d. Minuus (oppimistyyli, ajattelu, persoona, identiteetti yms..)

FiVe - Filosofiset Veljet - monologi - pilotti 5 - epävarmuus polttoaineena sekä elämän käyttöteoria

Julkaistu 19.10.2019

Aihe: Miksi pidän podcastia? Podcastiin ja tiedon etsimisen/oppimisen käyttövoimani. n. 0-5 min.

- epävarmuus ja pelko voimavarana

- elämän (opettajan) käyttöteoria


INTRO n. 5-10 min.

- oppimisen portaat (Pentti Sydänmaa-Lakka, Älykäs organisaatio)

- yhteiskunta ja työ muuttuu, mihin siis valmistautua?

- Opetussuunnitelma vs Arjen totuus


MINUN KÄYTTÖTEORIANI n. 11-20 min.

- Flow,  Mihály Csíkszentmihályi ja Motivaatio, Dezi ja Ryan

1. Mikä on tärkein tehtävä

2. Palaute -> pystyvyyden kokemus (Psykologiset perustarpeet)

3. Priorisointi


LOPPUHÖPÖTTELYT n.20-26 min.

- Edellisen kertaus ja flow -teoriaan syventyminen

- Toiminnan eri muodot: proaktiivinen ja reaktiivinen n. 21 min.

FiVe - Filosofiset Veljet - monologi - pilotti 4 - opettaja yrittää ja tuntee

Julkaistu 13.10.2019

Monologissa pohdin yliopisto-opintojen arjen kokemusta. Jopa luokanopettajaopiskelijan toiminta muuttuu oppimisesta täydellisyyden tavoitteluun, kun arviointiperusteet muuttuvat hyväksytty/hylätty arvioinnista numeroarvosteluksi. Lisäksi koitan koota ajatuksiani siitä, miten yrittäminen, myynti ja markkinointi ovat linkissä kouluun ja opettamiseen.  Tämän kaiken taustalla vaikuttaa tietenkin tunteet, mutta mitä ihmettä ne tunteet sitten on? Miten niitä voi tulkita tai voiko niitä tulkita? Lopuksi esitän vielä kysymyksen: mikä on motivaation taustalla vaikuttava mekanismi juuri sinun toiminnassasi?


Lähteet:

Yuval Noah Harari - 21 oppituntia maailman tilasta

Lauri Nummemmaa- tunteiden psykologia

Lauri Järvilehto - tee itsestäsi mestariajattelija

Henkka Hyppönen - kuinka se tehdään 

Henkka Hyppönen - pelon hinta

Juhana Torkki - puhevalta / tarinavalta

Katri saarikivi ja Inkeri Meriluoto: https://tunnejataida.fi/yleinen/aivotutkija-kasvatustieteen-professori-opettajan-omat-tunnetaidot-ovat-opettamisen-perusta/?fbclid=IwAR2Jg4cbALZfFqZA5xiA7BT7pbLg6stiR5-Tp7R_ReivwNZtX7K1IwFZ66o

FiVe - Filosofiset Veljet - monologi - pilotti 3 - Hiljainen tieto/ tiedostettu ja tiedostamaton mieli/ajattelu

Julkaistu 15.9.2019

Tässä monologissa pyrin jäsentämään  vasta kuultua/opittua ja linkittämään sitä oman elämän kontekstiin ja esimerkkeihin, jotta oppisin paremmin. Henkilökohtainen kiinnostukseni pyörii tällä hetkellä mielen toiminnassa ja ihmisen sisäisen maailman kehittämisessä, motivaatiossa ja oppimisessa. 

Idea monologiin syntyi kun kuuntelin 1.)Lauri Järvilehdon kirjaa -Tee itsestäsi mestariajattelija, jossa Lauri avaa ihmismielen monipuolisuutta, oppimista ja ajattelua. Myös tällähetkellä luettavat kirjani 2.)Harri Gustafsbergin ja Helena Åhmanin - Tilannetaju päätä paremmin kirja, sekä 3.)Pentti Sydänmaa-Lakka - Älykäs itsensä Johtaminen kirja käsittelevät samoja aiheita. 

Tavoitteenani on saada hiljaisesta tiedosta näkyvämpää eli sanoittaa ja tiedostaa omia mielen sisäisiä mallejani ja havaintokokemuksiani (skeemat). Näin voin vaikuttaa omiin ajatuskulkuihin ja toimintamalleihin paremmin (scriptit), sekä kehittää omaa toimintaa entistä laadukkaammaksi. Kohti omia arvojani ja tavoitteitani.


Lisää aiheesta Lauri Järvilehdon Blogista Ajattelun ammattilainen:

- "Kaksi ajatuksen tyyppiä": https://ajattelunammattilainen.fi/2011/06/01/kaksi-ajatuksen-tyyppia/

-"Järki, tunteet ja intuitio": https://ajattelunammattilainen.fi/2010/01/19/jarki-tunteet-ja-intuitio/


Podcastin aiheena:

-hiljainen tieto

- ajattelun tyypit: skriptit ja skeemat, 

-tiedostettu ja tiedostamaton mieli, 

-ajattelyn työkalut: tunteet, rationaalisuus(järki) ja intuitio 

-opitun siirtovaikutus ja informaali, nonformaali ja formaali oppiminen


Luokanopettajaopiskelija Ukko-Pekka (uppis)

FiVe - Filosofiset Veljet - pilotti 2: sosiaalinen väsymys ja kokemukset

Julkaistu 10.9.2019

Olemme luokanopettajaopiskelijoita, jotka uppoutuvat aina kahvipöytäkeskusteluissa filosofoimaan elämää ja oppimista. Podcastissamme pyrimme vapaamuotoiseen keskusteluun. Podcastin tarkoitus on kehittää omaa ajattelua ja sanoittaa omaa oppimista. Keskustelujen teemat valitsemme osittain etukäteen ja pyrimme myös heittämään ajatuksia lennosta podcastin aikana. Aiheet voivat siten vaihdella meidän arkikokemuksista jopa syvällisempään filosofointiin. Pyrimme käsittelemään aiheita, jotka ovat pinnalla kohta valmistuvilla luokanopettajilla. Meitä kiinnostaa taidot, onnellisuus ja ihmiselämän sosiaaliset ulottuvuudet kielestä kulttuuriin.

Podcastissa:  Pilotti 2 - jaksossa aiheena:

  • Aiheiden heittelyä 0-3min
  • Sosiaalinen väsymys  noin. 3-25min.
  • Tietoisuus, ajattelu, mieli, ärsykkeet, kokemus, havainnot(skeemat ja scriptit. noin. 25-30min.
  • Introvertti ja Ekstrovertti noin. 30- 35min.
  • Ihmisten vahvuudet ja heikkoudet  noin. 35-41 min.

Teemme Pilottina vapaamittaisen tuotantokauden, jossa opettelemme podcastin saloja, etsimme kehystä tuleville höpöttelyille ja kehittämme itseämme siinä ohessa.

Viittaukset:

Yuval Noah Harari: 21 oppituntia maailman tilasta

Hintikka Jaana: Tunteen ja käyttäytyminen hallintaan. Tunnetaitojen opettaminen. Agression portaat –opetusohjelman avulla. Opettajan käsikirja.

FiVe - Filosofiset Veljet - pilotti 1

Julkaistu 2.9.2019

Olemme kaksi luokanopettajaopiskelijaa, jotka uppoutuvat aina kahvipöytäkeskusteluissa filosofoimaan elämää ja oppimista. Podcastissamme pyrimme vapaamuotoiseen keskusteluun.  Podcastin tarkoitus on kehittää omaa ajattelua ja sanoittaa omaa oppimista. Keskustelujen teemat valitsemme osittain etukäteen ja pyrimme myös heittämään ajatuksia lennosta podcastin aikana. Aiheet voivat siten vaihdella meidän arkikokemuksista jopa syvällisempään filosofointiin. Pyrimme käsittelemään aiheita, jotka ovat pinnalla kohta valmistuvilla luokanopettajilla. Meitä kiinnostaa taidot, onnellisuus ja ihmiselämän sosiaaliset ulottuvuudet kielestä kulttuuriin.

Teemme Pilottina vapaamittaisen tuotantokauden, jossa opettelemme podcastin saloja, etsimme kehystä tuleville höpöttelyille ja kehittämme itseämme siinä ohessa.

Pilotti 1 jaksossa:

Elämäntaidot

Personaallisuus

Temperamentti

Tiedonkäsitykset ja mielikuvitus

Takaisin podcastien listaan