Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Oppimatkalla

Äänessä rohkean johtajuuden sanansaattaja Nina Rinne Sitomosta ja modernin työelämän kehittäjä Ulla Vilkman Timanttia Consultingista. Tervetuloa mukaan oppimatkalle kanssamme ihmettelemään työelämää.

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 24 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 18.6.2018.

Jakso 24. Laiminlyötkö sinä johtamisessa nämä? (Bonusjakso)

Julkaistu 7.10.2020

Nostamme esille viisi tärkeää asiaa johtamisessa, joita yhdysvaltalaisen tietokirjailijan ja suositun puhujan Patrick Lencionin mukaan johtajat systemaattisesti lyövät laimin. Tarkastelemme näiden laiminlyöntien kautta myös omaa johtamisosaamistamme.

Jakso 23. Miten auttaa uupunutta?

Julkaistu 23.9.2020

Tarkastelemme uupumuksen tunnusmerkkejä, miten tunnistaa se itsessä ja muissa, sekä miettiä miten uupumustilanteessa voi auttaa.

Jakso 22. Intuition luotettavuus päätöksenteossa

Julkaistu 9.9.2020

Tutkimme mistä intuitiossa on kyse ja milloin intuitioon luottaminen kannattaa sekä tarkastelemme mitä riskejä intuition käyttämisessä voi olla. Saat vinkkejä myös intuition kehittämiseen.

Jakso 21. Miten ajatella oikein?

Julkaistu 26.8.2020

Omien ajattelutaitojen kehittäminen auttaa stressinhallinnassa, ihmissuhteissa, työhön liittyvässä luovuudessa ja auttaa lisäämään hallinnan tunnetta ja hyvinvointia arjessa. Jaksossa tarkastelemme ajattelua ja sen kehittämistä.

Jakso 20. Luottamus vs. psykologinen turvallisuus

Julkaistu 12.8.2020

Tarkastelemme mistä luottamus rakentuu ja miten paljon sillä on yhtäläisyyksiä ja eroja psykologisen turvallisuuden kanssa sekä miten molempia rakennetaan.

Jakso 19. Mitä suomalaisessa työelämässä on diversiteetti?

Julkaistu 29.7.2020

Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä siitä mitä diversiteetti eli monimuotoisuus työpaikoilla on, mitä se mahdollistaa, missä tilassa sen kanssa Suomessa ollaan ja miten diversiteettiä voidaan lisätä.

Jakso 18. Osaamisen kehittämisen tulevaisuus

Julkaistu 15.7.2020

Pohdimme mitä osaamisen kehittäminen on tämän päivän organisaatioissa, mihin osaamisen kehittäminen on menossa ja millainen muutos olisi välttämätön.

Jakso 17. Mitä etätyö on koronan jälkeen?

Julkaistu 1.7.2020

Pohdimme miten työelämä muuttuu, tehdäänkö etätyötä jatkossa enemmän ja tuleeko etätyön luonne muuttumaan.

Jakso 16. Mistä palkka oikeastaan pitäisi maksaa?

Julkaistu 23.1.2019

Perehdymme hieman palkanmaksun historiaan ja pohdimme tämän hetken palkkakeskustelua, miksi palkasta puhutaan niin paljon ja miksi se herättää tunteita sekä millaisia asioita yritykset voisivat pohtia omissa palkkamalleissaan.

Jakso 15. Millaista on hyvä verkostojen johtaminen?

Julkaistu 9.1.2019

Työ melkein alalla kuin alalla on muuttumassa verkostomaisempaan suuntaan. Pohdimme mitä verkostojen johtamisella tarkoitetaan ja miten johtaa verkostoa menestyksekkäästi.

Jakso 14. Siedätkö konflikteja keskustelukulttuurissa?

Julkaistu 26.12.2018

Konflikti-sanassa on pelottava kaiku. Perinteisesti suomalaisessa työelämässä pyritään välttämään konflikteja. Todellisuudessa tarvitsemme konfliktin mahdollistavaa keskustelukulttuuria. Pohdimme miksi, mitä hyötyä siitä on ja miten luoda sille edellytykset.

Jakso 13. Miten rakentaa yhteisöllisyyttä hajautetuissa organisaatioissa?

Julkaistu 12.12.2018

Hajautettuihin organisaatioihin liittyy paljon ennakkokäsityksiä, jopa ennakkoluuloja. Hajautetuissa organisaatioissa on myös haasteita. Pohdimme, miksi yhteisöllisyydellä on merkitystä ja kerromme esimerkkejä yhteisöllisyyden rakentamisen keinoista hajautetussa tiimissä.

Jakso 12. Miksi empatia liike-elämässä on nyt niin paljon pinnalla?

Julkaistu 28.11.2018

Empatia on noussut viime aikoina yhdeksi johtamisen keskusteluiden teemaksi. Myös asiakastyötä tekeviin ja liiketoimintaa kehittäviin rooleihin liitetään empatiakeskustelua. Pohdimme, miksi empatia on nyt -ismi.

Jakso 11. Milloin arvot ohjaavat yrityksen toimintaa ja milloin ne jäävät sanahelinäksi?

Julkaistu 14.11.2018

Parhaimmillaan arvot tukevat yrityksen menestymistä ja joskus taas sabotoivat sitä. Pohdimme tarvitaanko arvojohtamista ja miten saada ihmiset sitoutumaan samoihin arvoihin.

Jakso 10. Miten huonoon johtamiseen pitäisi puuttua?

Julkaistu 31.10.2018

Pohdimme miksi huono johtaminen tuntuu edelleen olevan yllättävän yleistä, mistä se johtuu, mitä sille voisi tehdä ja kenen vastuulla organisaatiossa siihen puuttuminen on.

Jakso 9. Mitä muotoiluajattelu on ja miten sitä voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä?

Julkaistu 17.10.2018

Muotoilutermiä liitetään nykyisin vähän joka teemaan. Jaksossa perehdymme siihen, miten muotoilulähtöisellä ajattelulla on mahdollista ratkaista haasteita ja kehittää liiketoimintaa asiakaslähtöisesti.

Jakso 8. Miten opitaan uutta ja uusiudutaan?

Julkaistu 3.10.2018

Tässä jaksossa pohdimme, miksi jatkuvan oppimisen ja kehittymisen asenteesta puhutaan paljon, sekä mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten opitaan uutta. Ne jotka käyttävät omaa aikaa ja rahaa kehittymiseensä, pääsevät tulevaisuudessa valitsemaan itseä kiinnostavat työtehtävät.

Jakso 7. Mikä saa ihmisen itseohjautumaan?

Julkaistu 19.9.2018

Tässä jaksossa ihmetellään itseohjautuvuutta, mikä tappaa itseohjautuvuuden ja pyritään ymmärtämään miten työyhteisön itseohjautuvuutta voidaan lisätä.

Jakso 6. Miten yrityksen työntekijöiden metataitojen kehittyminen näkyy viivan alla?

Julkaistu 25.7.2018

Jaksossa pohditaan tulevaisuuden työelämässä tärkeitä metataitoja ja miksi ne ovat tärkeitä vai ovatko.

Jakso 5. Miksi toisiin firmoihin on imua ja toisiin ei?

Julkaistu 18.7.2018

Jaksossa pohditaan ymmärretäänkö mihin ihmiset sitoutuvat ja miten sitoutuminen työssä syntyy.

Jakso 4. Management 3.0

Julkaistu 11.7.2018

Jaksossa pohditaan, mikä ihme management 3.0 on, ja miksi siitä pitäisi olla kiinnostunut sekä mitä siitä pitäisi tietää.

Jakso 3. Kulttuuri vs. strategia

Julkaistu 4.7.2018

Jaksossa pohditaan, miksi kulttuuri niin usein jyrää strategian ja strategia jää toteutumatta, tai miksi sitä ei edes tunnisteta organisaatiossa.

Jakso 2. Agile, ketteryys ja kokeilukulttuuri - miten edistää näitä organisaatiossa?

Julkaistu 25.6.2018

Jaksossa pohditaan miksi kokeilukulttuuri on nyt pinnalla sekä miksi ja miten se hyödyttää organisaatioita.

Jakso 1. Miten ajatella työstä vuonna 2020?

Julkaistu 18.6.2018

Jaksossa pohditaan, mitä pitää ymmärtää työn murroksen megatrendistä ja työelämässä käynnissä olevasta muutoksesta?

Takaisin podcastien listaan