Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Radio Kipinä

Radio Kipinän podcastit käsittelevät laajasti maanpuolustusta ja Puolustusvoimia. Podcastien tarkoitus on kertoa syvällisemmin maanpuolustuksen ratkaisuista, taustoista, puolustusjärjestelmää koskevista vaatimuksista ja reunaehdoista, sekä viestiä avoimesti puolustusvoimista ja sen toiminnasta. Podcasteissa esiintyvät Puolustusvoimien eri alojen parhaat asiantuntijat. Aiheet käsittelevät muun muassa tekniikkaa, sotataitoa, puolustusjärjestelmää ja puolustuksen periaatteita. Kuulijat voivat ehdottaa palautejärjestelmän kautta aiheita, jotka ovat juuri heille kiinnostavia.

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 35 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 16.1.2018.

Radio Kipinä - Kausi 3, Jakso 10 - Asevalvonta

Julkaistu 21.10.2020

Radio Kipinän kolmannen kauden kymmenennessä jaksossa asevalvonnasta vastaava upseeri, majuri Arto Toivanen Pääesikunnan operatiiviselta osastolta kertoo asevalvonnasta ja kansainvälisistä sopimuksista. Jaksossa keskustellaan niin asevalvonnan periaatteista, kuin myös käytännön työstä ja tarkastusten toteuttamisesta.

Kausi 3, Jakso 9 – HX-Hävittäjähanke: Myytinmurtajat

Julkaistu 25.8.2020

Radio Kipinän kolmannen kauden yhdeksännessä jaksossa puhutaan HX-hankkeesta, jolla korvataan 2020-luvun aikana Ilmavoimien vanheneva hävittäjäkalusto. Jaksossa keskustellaan ilmataistelun taktisista ja operatiivisista periaatteista, avataan HX-hankkeen arviointiprosessia, sekä murretaan hankkeeseen liittyviä myyttejä. Puhujina ovat strategisten hankkeiden ohjelmapäällikkö Lauri Puranen, sekä Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Juha-Pekka Keränen.

Kausi 3, Jakso 8 – Sotilaspoliisi

Julkaistu 7.8.2020

Radio kipinän kolmannen kauden kahdeksannessa jaksossa kapteeni Karri Lahtinen Kaartin jääkirykmentistä kertoo sotilaspoliisien koulutuksesta ja tehtävistä.

Kausi 3, Jakso 7 - Sotamuseo

Julkaistu 26.6.2020

Radio Kipinän kolmannen kauden seitsemännessä jaksossa Sotamuseon johtaja Harri Huusko, sekä Sotamuseon näyttelypäällikkö Lauri Haavisto kertovat Sotamuseosta, sen esineistöstä ja niihin liittyvistä tarinoista. Jaksossa kerrotaan myös tulevasta mielenkiintoisesta näyttelystä.

Kausi 3, Jakso 6 - Rannikkojoukkojen taistelu saariastossa, osa 2

Julkaistu 13.5.2020

Radio kipinän kuudennessa jaksossa jatkamme rannikkojoukkojen parissa. Kapteeniluutnantti Daniel Forsell Uudenmaan prikaatista kertoo, miten rannikkojoukkojen taisteluosasto hyökkää rannikko-olosuhteissa.

Säsong 3, Avsnitt 5 - Kusttruppernas strid i skärgårdsmiljö, del 2

Julkaistu 13.5.2020

I sjätte avsnittet i tredje säsongen av Radio Kipinä fortsätter vi tillsammans med kusttrupperna. Kaptenlöjtnant Daniel Forsell från Nylands brigad berättar hur ett kustjägarkompani kan utföra en anfallsoperation i skärgårdsmiljö, samt om vilka förmågor och utrustning kustjägarna använder.

Kausi 3, Jakso 4 - Mosaiikkisodankäynti

Julkaistu 27.4.2020

Radio Kipinän kolmannen kauden neljännessä jaksossa everstiluutnantti ja valtiotieteen tohtori, Juha Mälkki Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta puhuu yhdysvaltalaisten uudesta sotataidollisesta ajattelusta. Jaksossa käsitellään Yhdysvaltojen sotataidollisen ajattelun muutosta ja sitä, kuinka heidän ajattelunsa sodankäynnistä on muuttumassa voimasuhteiden eron kavennettua.

Säsong 3, Avsnitt 3 - SFATU samarbetet (Kausi 3, Jakso 3)

Julkaistu 18.2.2020

Radio Kipinäs första svenskspråkiga avsnitt är här! I det tredje avsnittet i tredje säsongen av Radio Kipinä är temat det finsk-svenska försvarssamarbetet på truppförbandsnivå och den gemensamma amfibiska enheten SFATU, som bildas av Nylands brigad och Amfibieregementet. Samarbetet är en del av FISE Naval-samarbetet, som utvecklas under ledning av den finska och svenska marinen. Lyssna på podden för att höra mera om det unika nära samarbetet mellan förbanden och vilken förmågeutveckling som skett under de senaste åren. Radio Kipinän ensimmäinen ruotsinkielinen jakso on täällä! Radio Kipinän kolmannen tuotantokauden kolmannessa jaksossa teemana on Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö joukko-osastotasolla ja yhteinen amfibioyksikkö SFATU, jonka muodostavat Uudenmaan prikaati ja Ruotsin Amfibiorykmentti. Yhteistyö on myös osa FISE Naval -yhteistyötä, jota kehitetään Suomen ja Ruotsin merivoimien johdolla. Kuuntele podcastia, niin saat tietää lisää ainutlaatuisesta joukko-osastojen välisestä tiiviistä yhteistyöstä ja siitä, miten suorituskyky on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. Youtube-versiossa on myös suomenkielinen tekstitys!

Kausi 3, Jakso 2 - Taistelu rannikolla ja saaristossa

Julkaistu 18.12.2019

Radio Kipinän kolmannen kauden toisessa jaksossa osastoesiupseeri, komentajakapteeni Tuomas Syvänen Pääesikunnan koulutusosastolta luo kokonaiskuvaa siitä, millaisia haasteita ja vaatimuksia rannikko-olosuhteet asettavat taistelulle. Rannikkojoukkojen luonne on erityinen monella tapaa; rannikkojoukot pitävät sisällään muun muassa lähes kaikki aselajit. Yhteistoimintakyky, johtaminen sekä yksilön toimintakyky ovat keskiössä rannikon vaihtelevissa olosuhteissa toimittaessa. Rannikkojoukkojen käytännön toimintaan ja liikkumiseen syvennytään erillisessä podcast-jaksossa.

Kausi 3, Jakso 1 - Taistelijan Perustyökalu - rynnäkkökivääri 62 modernisointiprojekti

Julkaistu 16.10.2019

Radio Kipinän kolmannen kauden avausjaksossa tutkimusupseeri, kapteeni Pekka Määttänen Kaartin jääkärirykmentistä avaa rynnäkkökivääri RK62M modernisointiprojektia ja sen kehitystä. Podcastissa keskustellaan taistelijan ”perustyökalulle”, eli rynnäkkökiväärille asetettavista vaatimuksista, ominaisuuksista ja kehitysnäkymistä. Kapteeni Määttänen kertoo, miksi puolustusvoimat päätyi modernisoimaan RK62-aseen ja millä lähtökohdilla tutkimustyö vietiin läpi.

Kausi 2, Jakso 14 - Erikoisjoukot

Julkaistu 11.7.2019

Radio Kipinän toisen kauden viimeisessä, eli 14. jaksossa puhutaan suomalaisista erikoisjoukoista. Erikoisjoukkopataljoonan komentaja, everstiluutnantti Jari Kielenniva avaa suomalaisten erikoisjoukkojen koulutusta, sekä kertoo erikoisjoukkojen varustuksesta ja toimintatavoista.

Kausi 2, Jakso 13 - Pioneerit

Julkaistu 4.7.2019

Radion Kipinän toisen kauden 13. jaksossa pioneeriaselajin tarkastaja, eversti Matti Lampinen Maavoimien esikunnasta kertoo pioneeriaselajista. Jaksossa keskustellaan muun muassa pioneerien tehtävistä, koulutuksesta, sekä toimintatavoista ja taktiikasta.

Kausi 2, Jakso 12 - Testaus ja yhteensopivuusharjoittelu Bold Quest 19.1.

Julkaistu 2.5.2019

Radio Kipinän toisen kauden 12. jaksossa Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen avaa kansainvälisten kumppanien kanssa tehtävää testaus- ja yhteensopivuusharjoittelua. Jaksossa keskustellaan Bold Quest 19.1. harjoituksessa tehtävästä testitoiminasta. Aiheina ovat muun muassa ilmasta maahan kyvyn testaaminen ja harjoittelu, johtamisjärjestelmien yhteensovittaminen ja testaus, sekä logistiikan merkitys osana laajaa harjoituskokonaisuutta.

Kausi 2, Jakso 11 - Suomen sotilastiedustelu

Julkaistu 1.3.2019

Radio Kipinän toisen kauden 11. jaksossa Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho kertoo tiedustelutoiminnasta. Jaksossa puhutaan muun muassa erilaisista tiedustelumenetelmistä sekä uusien tiedustelulakien vaikutuksesta Puolustusvoimiin.

Kausi 2, Jakso 10 - Upseerikoulutus 100 vuotta

Julkaistu 28.2.2019

Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta itsenäisen Suomen kadettikoulutuksen alkamisesta. Radio Kipinän toisen kauden 10. jaksossa kadettikoulun johtaja, eversti Juha Helle kertoo upseerikoulutuksesta.

Kausi 2, Jakso 9 – Sotilaallinen kriisinhallinta

Julkaistu 10.12.2018

Radio Kipinän toisen kauden 9. jaksossa kriisinhallintakeskuksen johtaja, everstiluutnantti Pasi Autio kertoo sotilaallisesta kriisinhallinnasta sekä jakaa omia kokemuksiaan Afganistanista. Vieraana myös Libanonissa rauhanturvaajana palvellut reserviläinen Benjam Grönmark. Jaksossa pohditaan muun muassa mitä operaatiossa palveleminen vaatii ja opettaa sotilaalle.

Kausi 2, Jakso 8 – Kemialliset taisteluaineet

Julkaistu 5.7.2018

Radio Kipinän toisen kauden jaksossa 8 kemiallisen suojelulääketieteen ylilääkäri Kari Innilä kertoo kemiallisista taisteluaineista sekä niiden vaikutuksista ihmisiin. Jaksossa käsitellään kemiallisilta taisteluaineilta suojautumista, altistuneiden ihmisten hoitoa sekä pohditaan millainen taisteluaine on novitsok-hermokaasu, jolla venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal myrkytettiin.

Kausi 2, Jakso 7 - Taistelijan varustuksen tutkimus ja kehittäminen

Julkaistu 22.5.2018

Radio Kipinän toisen kauden jaksossa 7 everstiluutnantti Matti Honkela kertoo taistelijan henkilökohtaisen varustuksen kehittämisestä ja tutkimuksesta. Jaksossa käsitellään niin suojan, johtamisen, kuin tulivoiman kehittämiseen liittyviä asioita.

Kausi 2, Jakso 6 - Ilmatorjunta

Julkaistu 24.4.2018

Radio Kipinän 2. kauden podcast-jaksossa 6 ilmatorjunnan tarkastaja eversti Sami-Antti Takamaa Maavoimien esikunnasta kertoo Puolustusvoimien ilmatorjunta-aselajista. Podcastissa keskustellaan ilmatorjunnan nykytilasta, käyttöperiaatteista, asejärjestelmistä ja kehityksestä.

Kausi 2, Jakso 5 - Taistelukentän fyysiset vaatimukset

Julkaistu 17.1.2018

Radion Kipinän 2. kauden podcast-jaksossa 5, pääesikunnan johtava liikuntapäällikkö, everstiluutnantti Harri Koski, sekä pääesikunnan koulutusosaston liikuntasuunnittelija Kai Pihlainen keskustelevat taistelukentän psykofyysisistä vaatimuksista. Jaksossa keskustellaan myös nykyasevelvollisten kunnosta, sekä uusista tehtäväkohtaisista fyysisistä vaatimuksista.

Kausi 2, Jakso 4 - Kyber

Julkaistu 17.1.2018

Radion Kipinän 2. kauden podcast-jaksossa 4 kyberin pääopettaja, majuri Tommi Laari Maanpuolustuskorkekoulusta kertoo puolustusvoimien kyberiin liittyvistä toimintamalleista ja periaatteista, sekä avaa kyberin koulutukseen littyviä tavoitteita

Kausi 2, Jakso 3 - Panssarintorjunta

Julkaistu 17.1.2018

Radion Kipinän 2. kauden podcast-jaksossa 3 panssarintorjunnan asiantuntija, yliluutnantti Harry Lagerström Karjalan prikaatista, sekä asetekniikan professori Jari Hartikainen Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta keskustelevat panssarintorjunnan koulutuksesta, taistelutavasta, välineistä, sekä vaikutuksesta panssarivaunuihin.

Kausi 2, Jakso 2 - Saako pahan tappaa?

Julkaistu 17.1.2018

Vieraana sotilasprofessori, filosofian tohtori ja everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoululta pohtii kysymystä: "Saako pahan tappaa?" Jaksossa käsitellään pahuutta ja tappamista sotilaan näkökulmasta, sekä pohditaan puolustusvoimien ja siviiliyhteiskunnan välistä suhdetta tappamisen ja väkivallan kehyksessä. Podcast-jakson aihe on jatkoa Kadettikunta ry:n ja Suomen Sotatieteellisen Seuran 3.5.2017 järjestämälle arvoseminaarille, jossa pohdittiin samaa teemaa

Kausi 2, Jakso 1 - Kenttätykistö

Julkaistu 17.1.2018

Vieraana kenttätykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta Maavoimien esikunnasta. Hän kertoo puolustusvoimien kenttätykistöaselajista. Podcastissa keskustellaan kenttätykistön roolista modernilla taistelukentällä, koulutuksesta, materiaalista ja kenttätykistön tulevaisuudesta.

Kausi 1, Jakso 11 - Puolustusvoimien logistiikka

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän podcast-jaksossa 11, eversti Timo Saarinen Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselta kertoo Puolustusvoimien logistiikan perusteista, valmiudesta ja Logistiikkalaitoksesta. Jaksossa käsitellään muun muassa logistiikan varautumista, hajauttamista, materiaalivirtoja, harjoittelua ja Isäntämaasopimuksen liittymäpintoja logistiikkaan.

Kausi 1, Jakso 10 - Simulaattori- ja virtuaaliympristöt

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän podcastjaksossa 10 insinöörimajuri Lasse Lahdenmaa Panssariprikaatista kertoo Puolustusvoimien simulaattori- ja virtuaaliympäristökoulutuksesta. Jaksossa käsitellään simulaattori- ja virtuaaliympäristöissä tapahtuvan koulutuksen lähtökohtia, erityispiirteitä, kehitysnäkymiä ja haasteita.

Kausi 1, Jakso 9 - Tarkka-ampujat

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän podcastjaksossa 9, majuri, sotatieteen tohtori ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston dosentti, Tapio Saarelainen Maasotakoululta kertoo tarkka-ampujatoimintaan liittyvistä vaatimuksista, koulutuksesta, välineistä ja toimintatavoista.

Kausi 1, Jakso 8 - Velvollisuus, asenteet, arvot ja väkivalta

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän podcastjaksossa 8, filosofian tohtori, professori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoululta pohtii nykypuolustusvoimien kontekstissa velvollisuuksia, asenteita ja arvoja, sekä ihmisten suhdetta sotaan ja väkivaltaan.

Kausi 1, Jakso 7 - Globaalin jihadismin sotataidolliset periaatteet

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän podcastjaksossa 7, sotatieteiden tohtori, kapteeni Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoululta avaa globaaliin jihadismiin liittyviä sotataidollisia elementtejä, sekä kertoo kumouksellisen sodankäynnin periaatteista.

Kausi 1, Jakso 6 - Merisodankäynti

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän Podcastjaksossa 6 komentaja Jon von Weissenberg avaa merisodankäynnin periaatteita. Jaksossa käsitellään muunmuassa taistelualuksia, miinoittamista, sukellusvenesodankäyntiä, sekä Merivoimien tehtäviä.

Kausi 1, Jakso 5 - Panssarivaunut

Julkaistu 16.1.2018

Viidennessä podcast-jaksossa majuri Tero Mikkonen Panssariprikaatin operatiiviselta osastolta kertoo panssarivaunujen ominaisuuksista, panssaritaktiikasta ja panssarimiesten koulutuksesta Suomessa.

Kausi 1, Jakso 4 - Puolustusjärjestelmä ja maavoimat

Julkaistu 16.1.2018

Jaksossa 4 Maanpuolustuskorkeakoulun operaatiotaidon pääopettaja, everstiluutnantti Petteri Kajanmaa puhuu puolustusjärjestelmästä ja erityisesti Maavoimien taistelusta. Jaksossa puhutaan muun muassa sodan kuvasta, kauaskantoisesta tulesta, maastoanalyysista ja joukkomäärien merkityksestä Maavoimien taistelulle.

Kausi 1, Jakso 3 - Tulevaisuuden sodankäynnin teknologiat

Julkaistu 16.1.2018

Vieraana Puolustusvoimien tutkimuspäällikkö tekniikan lisensiaatti, insinöörieversti Jyri Kosola, Pääesikunnan suunnitteluosastolta. Jaksossa 3 insinöörieversti Kosola valottaa tulevaisuuden asetekniikan ja erilaisten sotilaallisten teknologisten sovellusten merkitystä tulevaisuuden sodankäynnille, sekä käsittelee Suomen roolia ja tutkimusta aiheeseen liittyen.

Kausi 1, Jakso 2 - Moderni ilmataistelu

Julkaistu 16.1.2018

Vieraana ilmataistelun entinen pääopettaja, Ilmavoimien operatiivisella osastolla palveleva everstiluutnantti Aki Heikkinen. Jaksossa 2 everstiluutnantti Heikkinen avaa modernin ilmataistelun saloja. Jaksossa käsitellään hävittäjien välistä taistelua, hävittäjiin liittyvää teknologiaa ja taktiikkaa.

Kausi 1, Jakso 1 - Suomalainen sotataito

Julkaistu 16.1.2018

Vieraana operaatiotaitoa ja sotatiedettä tutkiva, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella työskentelevä valtiotieteen tohtori, everstiluutnantti Juha Mälkki Jaksossa 1 everstiluutnantti Mälkki pohtii, onko olemassa suomalaista sotataitoa. Miten se on kehittynyt ja mistä vaikutteista Suomessa opetettava sotataito koostuu.

Takaisin podcastien listaan