Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Radio Kipinä

Radio Kipinän podcastit käsittelevät laajasti maanpuolustusta ja Puolustusvoimia. Podcastien tarkoitus on kertoa syvällisemmin maanpuolustuksen ratkaisuista, taustoista, puolustusjärjestelmää koskevista vaatimuksista ja reunaehdoista, sekä viestiä avoimesti puolustusvoimista ja sen toiminnasta. Podcasteissa esiintyvät Puolustusvoimien eri alojen parhaat asiantuntijat. Aiheet käsittelevät muun muassa tekniikkaa, sotataitoa, puolustusjärjestelmää ja puolustuksen periaatteita. Kuulijat voivat ehdottaa palautejärjestelmän kautta aiheita, jotka ovat juuri heille kiinnostavia.

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 26 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 16.1.2018.

Kausi 3, Jakso 1 - Taistelijan Perustyökalu - rynnäkkökivääri 62 modernisointiprojekti

Julkaistu 16.10.2019

Radio Kipinän kolmannen kauden avausjaksossa tutkimusupseeri, kapteeni Pekka Määttänen Kaartin jääkärirykmentistä avaa rynnäkkökivääri RK62M modernisointiprojektia ja sen kehitystä. Podcastissa keskustellaan taistelijan ”perustyökalulle”, eli rynnäkkökiväärille asetettavista vaatimuksista, ominaisuuksista ja kehitysnäkymistä. Kapteeni Määttänen kertoo, miksi puolustusvoimat päätyi modernisoimaan RK62-aseen ja millä lähtökohdilla tutkimustyö vietiin läpi.

Kausi 2, Jakso 14 - Erikoisjoukot

Julkaistu 11.7.2019

Radio Kipinän toisen kauden viimeisessä, eli 14. jaksossa puhutaan suomalaisista erikoisjoukoista. Erikoisjoukkopataljoonan komentaja, everstiluutnantti Jari Kielenniva avaa suomalaisten erikoisjoukkojen koulutusta, sekä kertoo erikoisjoukkojen varustuksesta ja toimintatavoista.

Kausi 2, Jakso 13 - Pioneerit

Julkaistu 4.7.2019

Radion Kipinän toisen kauden 13. jaksossa pioneeriaselajin tarkastaja, eversti Matti Lampinen Maavoimien esikunnasta kertoo pioneeriaselajista. Jaksossa keskustellaan muun muassa pioneerien tehtävistä, koulutuksesta, sekä toimintatavoista ja taktiikasta.

Kausi 2, Jakso 12 - Testaus ja yhteensopivuusharjoittelu Bold Quest 19.1.

Julkaistu 2.5.2019

Radio Kipinän toisen kauden 12. jaksossa Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen avaa kansainvälisten kumppanien kanssa tehtävää testaus- ja yhteensopivuusharjoittelua. Jaksossa keskustellaan Bold Quest 19.1. harjoituksessa tehtävästä testitoiminasta. Aiheina ovat muun muassa ilmasta maahan kyvyn testaaminen ja harjoittelu, johtamisjärjestelmien yhteensovittaminen ja testaus, sekä logistiikan merkitys osana laajaa harjoituskokonaisuutta.

Kausi 2, Jakso 11 - Suomen sotilastiedustelu

Julkaistu 1.3.2019

Radio Kipinän toisen kauden 11. jaksossa Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho kertoo tiedustelutoiminnasta. Jaksossa puhutaan muun muassa erilaisista tiedustelumenetelmistä sekä uusien tiedustelulakien vaikutuksesta Puolustusvoimiin.

Kausi 2, Jakso 10 - Upseerikoulutus 100 vuotta

Julkaistu 28.2.2019

Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta itsenäisen Suomen kadettikoulutuksen alkamisesta. Radio Kipinän toisen kauden 10. jaksossa kadettikoulun johtaja, eversti Juha Helle kertoo upseerikoulutuksesta.

Kausi 2, Jakso 9 – Sotilaallinen kriisinhallinta

Julkaistu 10.12.2018

Radio Kipinän toisen kauden 9. jaksossa kriisinhallintakeskuksen johtaja, everstiluutnantti Pasi Autio kertoo sotilaallisesta kriisinhallinnasta sekä jakaa omia kokemuksiaan Afganistanista. Vieraana myös Libanonissa rauhanturvaajana palvellut reserviläinen Benjam Grönmark. Jaksossa pohditaan muun muassa mitä operaatiossa palveleminen vaatii ja opettaa sotilaalle.

Kausi 2, Jakso 8 – Kemialliset taisteluaineet

Julkaistu 5.7.2018

Radio Kipinän toisen kauden jaksossa 8 kemiallisen suojelulääketieteen ylilääkäri Kari Innilä kertoo kemiallisista taisteluaineista sekä niiden vaikutuksista ihmisiin. Jaksossa käsitellään kemiallisilta taisteluaineilta suojautumista, altistuneiden ihmisten hoitoa sekä pohditaan millainen taisteluaine on novitsok-hermokaasu, jolla venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal myrkytettiin.

Kausi 2, Jakso 7 - Taistelijan varustuksen tutkimus ja kehittäminen

Julkaistu 22.5.2018

Radio Kipinän toisen kauden jaksossa 7 everstiluutnantti Matti Honkela kertoo taistelijan henkilökohtaisen varustuksen kehittämisestä ja tutkimuksesta. Jaksossa käsitellään niin suojan, johtamisen, kuin tulivoiman kehittämiseen liittyviä asioita.

Kausi 2, Jakso 6 - Ilmatorjunta

Julkaistu 24.4.2018

Radio Kipinän 2. kauden podcast-jaksossa 6 ilmatorjunnan tarkastaja eversti Sami-Antti Takamaa Maavoimien esikunnasta kertoo Puolustusvoimien ilmatorjunta-aselajista. Podcastissa keskustellaan ilmatorjunnan nykytilasta, käyttöperiaatteista, asejärjestelmistä ja kehityksestä.

Kausi 2, Jakso 5 - Taistelukentän fyysiset vaatimukset

Julkaistu 17.1.2018

Radion Kipinän 2. kauden podcast-jaksossa 5, pääesikunnan johtava liikuntapäällikkö, everstiluutnantti Harri Koski, sekä pääesikunnan koulutusosaston liikuntasuunnittelija Kai Pihlainen keskustelevat taistelukentän psykofyysisistä vaatimuksista. Jaksossa keskustellaan myös nykyasevelvollisten kunnosta, sekä uusista tehtäväkohtaisista fyysisistä vaatimuksista.

Kausi 2, Jakso 4 - Kyber

Julkaistu 17.1.2018

Radion Kipinän 2. kauden podcast-jaksossa 4 kyberin pääopettaja, majuri Tommi Laari Maanpuolustuskorkekoulusta kertoo puolustusvoimien kyberiin liittyvistä toimintamalleista ja periaatteista, sekä avaa kyberin koulutukseen littyviä tavoitteita

Kausi 2, Jakso 3 - Panssarintorjunta

Julkaistu 17.1.2018

Radion Kipinän 2. kauden podcast-jaksossa 3 panssarintorjunnan asiantuntija, yliluutnantti Harry Lagerström Karjalan prikaatista, sekä asetekniikan professori Jari Hartikainen Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta keskustelevat panssarintorjunnan koulutuksesta, taistelutavasta, välineistä, sekä vaikutuksesta panssarivaunuihin.

Kausi 2, Jakso 2 - Saako pahan tappaa?

Julkaistu 17.1.2018

Vieraana sotilasprofessori, filosofian tohtori ja everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoululta pohtii kysymystä: "Saako pahan tappaa?" Jaksossa käsitellään pahuutta ja tappamista sotilaan näkökulmasta, sekä pohditaan puolustusvoimien ja siviiliyhteiskunnan välistä suhdetta tappamisen ja väkivallan kehyksessä. Podcast-jakson aihe on jatkoa Kadettikunta ry:n ja Suomen Sotatieteellisen Seuran 3.5.2017 järjestämälle arvoseminaarille, jossa pohdittiin samaa teemaa

Kausi 2, Jakso 1 - Kenttätykistö

Julkaistu 17.1.2018

Vieraana kenttätykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta Maavoimien esikunnasta. Hän kertoo puolustusvoimien kenttätykistöaselajista. Podcastissa keskustellaan kenttätykistön roolista modernilla taistelukentällä, koulutuksesta, materiaalista ja kenttätykistön tulevaisuudesta.

Kausi 1, Jakso 11 - Puolustusvoimien logistiikka

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän podcast-jaksossa 11, eversti Timo Saarinen Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselta kertoo Puolustusvoimien logistiikan perusteista, valmiudesta ja Logistiikkalaitoksesta. Jaksossa käsitellään muun muassa logistiikan varautumista, hajauttamista, materiaalivirtoja, harjoittelua ja Isäntämaasopimuksen liittymäpintoja logistiikkaan.

Kausi 1, Jakso 10 - Simulaattori- ja virtuaaliympristöt

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän podcastjaksossa 10 insinöörimajuri Lasse Lahdenmaa Panssariprikaatista kertoo Puolustusvoimien simulaattori- ja virtuaaliympäristökoulutuksesta. Jaksossa käsitellään simulaattori- ja virtuaaliympäristöissä tapahtuvan koulutuksen lähtökohtia, erityispiirteitä, kehitysnäkymiä ja haasteita.

Kausi 1, Jakso 9 - Tarkka-ampujat

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän podcastjaksossa 9, majuri, sotatieteen tohtori ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston dosentti, Tapio Saarelainen Maasotakoululta kertoo tarkka-ampujatoimintaan liittyvistä vaatimuksista, koulutuksesta, välineistä ja toimintatavoista.

Kausi 1, Jakso 8 - Velvollisuus, asenteet, arvot ja väkivalta

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän podcastjaksossa 8, filosofian tohtori, professori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoululta pohtii nykypuolustusvoimien kontekstissa velvollisuuksia, asenteita ja arvoja, sekä ihmisten suhdetta sotaan ja väkivaltaan.

Kausi 1, Jakso 7 - Globaalin jihadismin sotataidolliset periaatteet

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän podcastjaksossa 7, sotatieteiden tohtori, kapteeni Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoululta avaa globaaliin jihadismiin liittyviä sotataidollisia elementtejä, sekä kertoo kumouksellisen sodankäynnin periaatteista.

Kausi 1, Jakso 6 - Merisodankäynti

Julkaistu 16.1.2018

Radio Kipinän Podcastjaksossa 6 komentaja Jon von Weissenberg avaa merisodankäynnin periaatteita. Jaksossa käsitellään muunmuassa taistelualuksia, miinoittamista, sukellusvenesodankäyntiä, sekä Merivoimien tehtäviä.

Kausi 1, Jakso 5 - Panssarivaunut

Julkaistu 16.1.2018

Viidennessä podcast-jaksossa majuri Tero Mikkonen Panssariprikaatin operatiiviselta osastolta kertoo panssarivaunujen ominaisuuksista, panssaritaktiikasta ja panssarimiesten koulutuksesta Suomessa.

Kausi 1, Jakso 4 - Puolustusjärjestelmä ja maavoimat

Julkaistu 16.1.2018

Jaksossa 4 Maanpuolustuskorkeakoulun operaatiotaidon pääopettaja, everstiluutnantti Petteri Kajanmaa puhuu puolustusjärjestelmästä ja erityisesti Maavoimien taistelusta. Jaksossa puhutaan muun muassa sodan kuvasta, kauaskantoisesta tulesta, maastoanalyysista ja joukkomäärien merkityksestä Maavoimien taistelulle.

Kausi 1, Jakso 3 - Tulevaisuuden sodankäynnin teknologiat

Julkaistu 16.1.2018

Vieraana Puolustusvoimien tutkimuspäällikkö tekniikan lisensiaatti, insinöörieversti Jyri Kosola, Pääesikunnan suunnitteluosastolta. Jaksossa 3 insinöörieversti Kosola valottaa tulevaisuuden asetekniikan ja erilaisten sotilaallisten teknologisten sovellusten merkitystä tulevaisuuden sodankäynnille, sekä käsittelee Suomen roolia ja tutkimusta aiheeseen liittyen.

Kausi 1, Jakso 2 - Moderni ilmataistelu

Julkaistu 16.1.2018

Vieraana ilmataistelun entinen pääopettaja, Ilmavoimien operatiivisella osastolla palveleva everstiluutnantti Aki Heikkinen. Jaksossa 2 everstiluutnantti Heikkinen avaa modernin ilmataistelun saloja. Jaksossa käsitellään hävittäjien välistä taistelua, hävittäjiin liittyvää teknologiaa ja taktiikkaa.

Kausi 1, Jakso 1 - Suomalainen sotataito

Julkaistu 16.1.2018

Vieraana operaatiotaitoa ja sotatiedettä tutkiva, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella työskentelevä valtiotieteen tohtori, everstiluutnantti Juha Mälkki Jaksossa 1 everstiluutnantti Mälkki pohtii, onko olemassa suomalaista sotataitoa. Miten se on kehittynyt ja mistä vaikutteista Suomessa opetettava sotataito koostuu.

Takaisin podcastien listaan