Suomalaiset podcastit

Tälle sivulle on koottu suomalaiset podcastit. Lisäykset voi ilmoittaa lomakkeella.


Arter Podcast - Oivaltavia kuunteluhetkiä

Muutosta laadun ehdoilla

Tilaa podcast: RSS-syöte, iTunes tai Windows Phone. (ohjeet)

Jaksot

Yhteensä 50 jaksoa, joista ensimmäinen julkaistu 3.10.2017.

Laatulöpinät 36: Vieraana Digitan laatutiimi

Julkaistu 29.6.2022

Laatulöpinät-podcastjaksossa nro 36 Markus Meurmanin vieraaksi saapui Digitan laatutiimi Head of Quality Kirsi Partanen ja Quality Audit Manager Melinda Lindqvist-Hyttinen. Kuuntele podcastista, miltä laatutyö näyttää Digitalla, mitä laatutyön avulla on saatu aikaan, mikä on laatutyön mieluisin työkalu Digitan laatuasiantuntijoiden mielestä sekä mitkä vinkit Kirsi ja Melinda jakavat podcastin lopussa laatutyötä tekeville.

Laatulöpinät 35: Vieraana Palloliiton kehityspäällikkö Henri Alho

Julkaistu 14.4.2022

Laatulöpinät-podcastjaksossa nro 35 Markus Meurmanin vieraaksi saapui Palloliiton kehityspäällikkö Henri Alho. Kuuntele podcastista, mitä laatu tarkoittaa Palloliiton toiminnassa, mitä tuloksia laadunhallinnalla Palloliitto on saanut aikaan ja mikä on Henri vinkki laatutyötä tekevälle.

Laatulöpinät 34: Vieraana KONE Oyj:n Head of Quality Maiju Niinivirta

Julkaistu 24.3.2022

Laatulöpinät-podcastjaksossa nro 34 Markus Meurmanin vieraaksi saapui KONE Oyj:n Head of Quality Digital Services Maiju Niinivirta. Kuuntele podcastista, miten Maiju on päätynyt laatupäällikön tehtäviin, mikä asia on Maijun mielestä tärkein laadunhallinnan työkalu ja mihin kahteen asiaan hän kiteyttää laadunhallinnan ytimen.

Laatulöpinät 33: Vieraana Staran laatupäällikkö Tuomo Karhula

Julkaistu 16.2.2022

2022 vuoden ensimmäisessä Laatulöpinät-podcastjaksossa Markus Meurmanin haastateltavaksi saapui Staran eli Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikennelaitoksen kaupunkitekniikan laatupäällikkö Tuomo Karhula. Kuuntele podcastista, miten Tuomo on päätynyt laatupäällikön tehtäviin, mitkä ovat Tuomon mielestä laadunhallinnan tärkeimpiä työkaluja ja minkä vinkin hän antaa muille laadun kanssa työskenteleville.

Laatulöpinät 32: Kokonaisarkkitehtuuri, mihin olet matkalla? | Arter Podcast

Julkaistu 8.12.2021

Vuoden viimeisessä podcastissa aiheenamme on kokonaisarkkitehtuurin nykytila ja tulevaisuus. Jakson kuusi väittämää perustuvat tällä kertaa BizzDesignin ”State of Enterprise Architecture 2021” -tutkimuksen tuloksiin. Väittämiä pohtivat Arterin asiantuntijapalveluiden päällikkö Markus Meurman sekä tutkimus- ja kehityspäällikkö Salla Aunola.

Laatulöpinät 31: Koulutusten laatu ja asiakaskeskeisyys | Arter Podcast

Julkaistu 16.11.2021

Tässä jaksossa aiheenamme on koulutusten laatu ja asiakaskeskeisyys. Keskustelemme muun muassa siitä, mistä tekijöistä muodostuu onnistunut ja osallistujalle arvokas koulutuskokonaisuus, sekä miten pandemia-aika on vaikuttanut koulutuskokemukseen ja yleisesti koulutusliiketoimintaan.

Laatulöpinät 30: Tietoturvallisuus ohjelmistokehityksessä

Julkaistu 25.10.2021

Laatulöpinät-podcastin 30. jakso käsittelee aiheena tietoturvaa, ja erityisesti tietoturvallisuutta ohjelmistokehityksessä. Miten yhdistää hallinnollinen ja tekninen tietoturva? Millä keinoilla voidaan auttaa käyttäjää toimimaan tietoturvallisesti? Entä mihin jargonia tarvitaan? Podcastista kuulet vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin, sekä kuuteen eri tietoturva-aiheiseen väittämään.

Laatulöpinät 29: Millainen on hyvä ohje? - 6 hyvän ohjeen tunnuspiirrettä

Julkaistu 30.8.2021

Ohje antaa yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, miten tietty työ suoritetaan oikeaoppisesti ja organisaation käytäntöjen mukaisesti. Hyvän ohjeen tunnistaa siitä, että sille on tarve ja se on myös helposti löydettävissä esimerkiksi vikatilanteissa - hyvä ohje kertoo selkeästi, mitä tulee tehdä ja missä tulee onnistua. Podcastissa käymme läpi 6 hyvän ohjeen tunnuspiirrettä.

Laatulöpinät 28: Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentaminen - ISO 27001 Arterilla

Julkaistu 18.5.2021

Millainen on ollut Arterin ISO 27001 -matka, ja miten tietoturvallisuuden kehittäminen näkyy arjessa? Tässä podcastissa käymme läpi tietoturvallisuutta ISO 27001 -standardin hengessä, ja kuulet myös käytännön kokemuksia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentamisesta Arterilla. Podcastissa vierailee Arterin System Administrator Aleksi Rossi. Aleksi on toiminut Arterin tietoturvan hallintajärjestelmän rakentamisen projektipäällikkönä, ja podcastissa hän jakaa kokemuksiaan projektista ja sen etenemisestä.

Laatulöpinät 27: Prosessitutkimus 2021 - Prosessijohtamisen keinot osana menestystä | Arter Podcast

Julkaistu 26.4.2021

Prosesseilla ja prosessijohtamisella saattaa nykyään olla hieman vanhahtava maine. Toisaalta itseohjautuvissakin organisaatioissa tarvitaan yhä yhteisiä toimintatapoja, pelisääntöjä ja myös prosesseja, joiden merkitys on varmasti kasvanut vuoden 2020 aikana, kun ihmiset ovat jääneet tekemään etätöitä koteihinsa ilman jatkuvaa kollegoiden läsnäoloa. Onko prosessijohtaminen kuitenkaan suoraan avain menestykseen? Prosessijohtaminen ei yksinään takaa organisaation menestystä, mutta se voi luoda uskoa omiin kehittämisen menetelmiin, sekä tuoda niihin ja toiminnan mittareihin selkeyttä. Podcastissa puhumme tällä kertaa Arterin juuri julkaistusta, vuoden 2021 Prosessitutkimuksesta ja sen tuloksista. Tutkimuksessa selvitimme, mitä mieltä suomalaiset organisaatiot yleisesti ovat prosessijohtamisen vaikuttavuudesta. Toteutimme tutkimuksen nyt toista kertaa ja tällä kertaa myös vertailimme tuloksia aiempiin, vuoden 2019 tuloksiin.

Laatulöpinät 26: Lean-kokemuksia Suomessa | Arter Podcast

Julkaistu 23.3.2021

Miten suomalaisissa organisaatioissa toteutetaan leania, ja millaisia lean-kulttuureja on olemassa? Laatulöpinöihin saimme tällä kertaa vieraaksi Arterin toisen perustajajäsenen, laatuguru ja vanhempi konsultti Jussi Moision, jakamaan ajatuksia ja käytännön kokemuksia työstä leanin ja prosessien kehittämisen parissa Suomessa.

Laatulöpinät 25: "Suomen parasta softamyyntiä" - Mitä on laadukas myynti? | Arter Podcast

Julkaistu 23.2.2021

Millaista on laadukas myynti, ja miten se näkyy organisaation toiminnassa? Podcastin tämänkertaisen jakson aiheeksi valikoitui myyntityö, Arterin asiakaspäivässä kuullun positiivisen asiakaskokemuksen pohjalta. Laatulöpinät-podcastissa laadukasta myyntityötä ja ohjelmistomyyntiä on Markus Meurmanin kanssa pohtimassa Arterin myynti- ja markkinointipäällikkö Mikko Hiltunen.

Laatulöpinät 24: Auditointi osana toiminnan kehittämistä | Arter Podcast

Julkaistu 26.1.2021

Tervetuloa vuoden ensimmäisen podcast-jakson pariin! Aiheenamme jaksossa on auditointi, ja erityisesti auditoinnin tarkoitus, tehtävät sekä toteuttaminen. Podcastissa kuulemme Laatulöpinöille tuttuun tapaan ajatuksia ja pohdintaa kuudesta auditointeihin liittyvästä uskomuksesta, jotka voivat olla totta, tarua, tai jotain siltä väliltä.

Laatulöpinät 23: Palveluiden kehittäminen ja laadunhallinta

Julkaistu 15.12.2020

Palveluiden laadunhallinnan jaksossa pohditaan muun muassa, mitä oikeastaan on todellinen asiakaslähtöisyys, ja kuinka pitää asiakkaan näkökulma kehittämisen ja toiminnan keskiössä. Samalla asiantuntijamme muistelevat myös omia, kokeilemalla, ja välillä myös kantapään kautta opittuja oppeja palveluiden kehittämiseen liittyen, sekä pohtivat Arterillakin hyödynnettäviä palvelun laadun mittareita. Jaksossa vieraana on Arterin palvelumuotoilija Hanna Ahtola.

Laatulöpinät 22: Muutosjohtaminen - 6 + 1 väittämää muutoksesta

Julkaistu 16.11.2020

Muutos ja sen johtaminen ovat aiheena tämänkertaisessa Laatulöpinät-podcastissa. Muutosjohtamisella pyritään esimerkiksi tuomaan arkeen uusia toimintatapoja, jolloin myös käyttäytymistä tulee muuttaa. Muutos ja sen hallinta saatetaankin kokea organisaatioissa usein haasteellisena. Jaksossa Markuksen vieraana muutosjohtamisen väittämiä pohtii Arterin toimitusjohtaja Ossi Ritola. Ossi on Arter Oy:n perustaja ja toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä.

Laatulöpinät 21: Tiedonhallintalaki ja asiakirjajulkisuuskuvaus

Julkaistu 20.10.2020

Aiemmasta kevään tiedonhallintalain podcast-jaksosta tuttu Arterin konsultti Toni Vehmaanperä palaa podcast-vieraaksi pohtimaan lakia ja sen velvoitteita syvällisemmin. Tällä kertaa asiantuntijamme keskustelevat muun muassa tiedonhallintalain ohjeistuksen merkittävistä muutoksista vuoden aikana, asiakirjajulkisuuskuvauksesta ja sen haasteista, sekä muutosvaikutusten arvioinnista osana lakia.

Laatulöpinät 20: Ekosysteemit ja ekosysteemiajattelu

Julkaistu 22.9.2020

Eri viitekehysten taustalla on yleensä aina vaatimus sen kokonaisuuden mallintamiselle, jossa itse toimii: millainen toimija olet omassa ekosysteemissäsi ja millaiseen ekosysteemiin kuulut? Mitä tarkoittaa käsite ekosysteemi? Voidaanko ekosysteemi kuvata? Ota kuunteluun 20. Laatulöpinät podcast-jakso, jossa pohditaan ekosysteemin käsitettä ja siihen liittyviä ajatusmalleja.

Laatulöpinät 19 - Laatu sisällöntuotannossa

Julkaistu 25.8.2020

Syyskauden avaava Laatulöpinöiden 19:sta jakso käsittelee sisällöntuotantoa, sosiaalista mediaa ja niiden laatua. Voittaako sisällöissä aina laatu? Millainen sisältö on tehokkainta? Entä miten toimii sisällöntuotanto asiantuntijaorganisaatiossa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan tämänkertaisessa podcastissa.

Laatulöpinät 18: Laadunhallinta poikkeustilanteessa

Julkaistu 6.5.2020

Tämänkertainen Laatulöpinät Podcast -jakso syntyi olosuhteiden inspiroimana, sillä aiheena on laadunhallinta poikkeustilanteessa - varautuminen yllättävissä erityistilanteessa toimimiseen. Poikkeusoloissa myös podcastimme on hieman erilainen, sillä studiovieraan sijaan kuulemme laadunhallinnan asiantuntija Markus Meurmanin ajatuksia autotallista käsin äänitettynä. Laadunhallinnan yksi keskeisistä asioista on tunnistaa oman toimintaympäristön uhat ja mahdollisuudet. Mitä moniulotteisemmaksi toimintaympäristömme ja sen vaatimukset ovat tulleet, sitä tiiviimmin riskienhallinta, varautuminen ja työturvallisuus ovat kytkeytyneet laatuun. Missä määrin kuitenkaan on realistista olettaa yritysten varautuminen koronapandemian kaltaiseen ennalta-arvaamattomaan tilanteeseen? Vastaus liittyy Markuksen mukaan muun muassa yrityksen kokoon, riskin todennäköisyyden arviointiin ja ennen kaikkea organisaation ekosysteemiin. Samalla jatkuvan parantamisen periaate kannustaa yrityksiä ja ihmisiä oppimaan tilanteesta tulevaisuudessa.

Laatulöpinät 17: Toimiva työturvallisuus ja miten sitä johdetaan

Julkaistu 3.3.2020

Tässä kuussa Laatulöpinät Podcastin asiantuntijat pohtivat, missä työturvallisuusjohtamisessa mennään tänään ja mikä on tällä hetkellä pinnalla? Kuuntele jaksosta, miten voit varmistaa hyvän työturvallisuusjohtamisen toteuttamisen ja mahdollistat organisaation toimivan työturvallisuuskulttuurin.

Laatulöpinät 16: Nykyaikainen toimintajärjestelmä ja sen ominaisuudet

Julkaistu 4.2.2020

Tämänkertainen podcast-jaksomme keskittyy toiseen Arterin ohjelmistoista, laadunhallinnan tukena toimivaan IMS-ohjelmistoon ja sen kehitykseen. Podcastista selviävät muun muassa IMS-ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet ja case-esimerkit toimintajärjestelmän käyttökohteista.

Laatulöpinät 15: Uusi tiedonhallintalaki

Julkaistu 21.1.2020

Vuoden 2020 ensimmäinen Laatulöpinät-jakso tutustuttaa kuulijat uuteen julkishallinnon toimijoita koskevaan tiedonhallintalakiin. Missä lain kanssa mennään ja mitä kaikkea on tulossa?

Laatulöpinät 14: Uudistunut EFQM - Malli 2020

Julkaistu 5.12.2019

Laatulöpinät Podcastissa ollaan tällä kertaa todella uuden äärellä, sillä tässä jaksossa käydään läpi uudistunutta EFQM-mallia 2020. Markus Meurman ja podcast-jaksomme vieras, Laatukeskuksen vanhempi asiantuntija Maija Vaismaa pohtivat, mitä uutta malli pitää sisällään, miten sitä voi oppia hyödyntämään, ja mikä sana mallissa toistuu eniten.

Laatulöpinät 13: Palvelujohtaminen kokonaisuutena | Arter Podcast

Julkaistu 10.10.2019

Palvelujohtaminen kokonaisuutena -podcast tarkastelee palvelujohtamista monesta eri näkökulmasta. Lähtökohtana palvelujohtamisessa voidaan pitää organisaation palveluiden tunnistamista ja kuvaamista. Työtä voi kuitenkin kehittää ja syventää niin pitkälle kuin itse haluaa, ja sen voi myös yhdistää organisaation muuhun kehittämistyöhön. Tärkeintä on vain lähteä liikkeelle.

Laatulöpinät 12: Lean Asiantuntijatyössä | Arter Podcast

Julkaistu 17.9.2019

Lean asiantuntijatyössä -podcastissa keskitytään leanin todelliseen ytimeen, jossa sana lean ei ole pelkkä etuliite tai oikotie onneen. Jos lean on pohjimmiltaan avoimuuden kulttuuri, mitä tapahtuu jos osa organisaatiosta toimii kuin musta laatikko? Entä miten kiire sopii leaniin asiantuntijatyöhön?

Laatulöpinät 11: Prosessiautomaatio - Hyödyt, mahdollisuudet ja haasteet | Arter Podcast

Julkaistu 13.8.2019

Prosessien automatisoinnissa saadaan teknologiaa hyödyntämällä uudenlaista näkökulmaa prosessityöhön. Nykyään esimerkiksi älypuhelimet ovat jo täynnä sovelluksia, joissa automatisoinnin avulla on saatu nostettua asiakaskokemus uudelle tasolle. Mitä prosessiautomaatio tarkoittaa ja mitä konkreettisia hyötyjä siitä voidaan saada? Miten lähteä liikkeelle prosessien automatisoinnissa? Kuuntele podcast ja opi lisää.

10. Laatulöpinät: Kuusi laatuväittämää työnantajamarkkinoinnista | Arter Podcast

Julkaistu 13.5.2019

Kun laadun vaatimustenmukaisuudesta siirrytään vaatimusten ja odostusten ylittämiseen, kohti erinomaisuutta, saadaan mukaan muutkin sidosryhmät, kuten henkilöstö. Tällöin erinomainen organisaatio täyttää tai ylittää myös henkilöstönsä odotukset.

MOFcast: IMS-ohjelmiston mobiiliraportointi | Arter Podcast

Julkaistu 6.5.2019

Arter MOF (Mobile Forms) on uusi mobiilisovellus, jonka avulla käytät IMS-raporttiosion tiettyjä ominaisuuksia mobiililaitteella. Sovellus mahdollistaa ensimmäisen vaiheen mobiiliraportoinnin IMS-ohjelmistoon.

Laatulöpinät 9: Ketteryyden ytimessä | Arter Podcast

Julkaistu 16.4.2019

Ketteryyden perusasia on muutoksen hyväksyminen. Suunnitelmat muuttuvat, kun reagoidaan nopeasti, ja loppujen lopuksi tärkeintä on asiakkaan tarpeisiin vastaaminen. Laatulöpinöissä sukelletaan tällä kertaa ketteryyden ytimeen, kun podcastin teemoina ovat ketteryys ja scrum.

Laatulöpinät 8: Menestystekijänä kokonaisarkkitehtuuri | Arter Podcast

Julkaistu 19.3.2019

Kokonaisarkkitehtuurityö hyvin tehtynä avaa paljon uusia mahdollisuuksia ja luo organisaatiolle digitaalisia kyvykkyyksiä. Millaisille organisaatioille kokonaisarkkitehtuurin tekeminen soveltuu? Mihin osa-alueisiin laajalta tuntuva kokonaisarkkitehtuuri voidaan jakaa ja mitä ovat sen eri viitekehykset? Entä mitä hyötyä kokonaisarkkitehtuurista lopulta on?

Miksi osallistua IMS-koulutuksiin? | Arter Podcast

Julkaistu 4.3.2019

Tutustu organisaatiokohtaisiin ja avoimiin IMS-koulutuksiin, sekä Arter-koulutuspassiin asiakasvastaava Liisamarin johdolla.

Laatulöpinät 7: Laatupuhetta kyberturvallisuudesta | Arter Podcast

Julkaistu 19.2.2019

Tässä kyberturvallisuusaiheisessa podcastissa keskustellaan muun muassa hyvistä salasanakäytännöistä, tietoturvarikkomuksista, sekä sertifioinnista tietoturvan korkean tason osoituksena. Hyvä tietoturva varmistetaan aina ihmisten, prosessien ja teknologian muodostaman kokonaisuuden kautta.

Laatulöpinät 6: Laadunhallinta - Sano mitä teet ja tee mitä sanot | Arter Podcast

Julkaistu 22.1.2019

Mitä kaikkea laatu on, ja ketä laatua oikein vaatii? Kuuntele tämä laadunhallinnan ykköspodcast, jossa pohditaan lopuksi myös laadun tulevaisuutta.

IMS-Podcast: Ulkoisen palautteen raportointi | Arter Podcast

Julkaistu 8.1.2019

Onko teillä tarvetta kerätä palautetta asiakkailta ja sidosryhmiltä? Kuuntele tästä podcastista esimerkki, miten ulkoisen palautteen raportointi voidaan IMS-ohjelmiston avulla tehdä.

Laatulöpinät 5: Strategia - toivomuslista vai mahdollisuus onnistua? | Arter Podcast

Julkaistu 4.12.2018

Laatulöpinät Podcast -sarjan syksyn viides ja viimeinen osa keskittyy strategiaan. Oli strategian muoto mikä tahansa, sen tarkoitus on vaikuttaa, sekä tuottaa toimintaa. Mitä strategia lopulta oikein on ja miten siinä voi onnistua?

IMS-kolmisivutekniikka on prosessiosion sydän | Arter Podcast

Julkaistu 13.11.2018

Mistä koostuu IMS-kolmisivutekniikka, ja miten sitä käytetään? Miten asiakas näkyy prosesseilla?

Laatulöpinät 4: Palvelumuotoilu - Helpommin sanottu kuin tehty | Arter Podcast

Julkaistu 5.11.2018

Arterin Laatulöpinät Podcast-sarjan neljännessä jaksossa teemana on palvelumuotoilu. Tällä kertaa kuullaan 6 myyttiä liittyen palvelumuotoiluun, sen tarkoitukseen, filosofiaan ja työkaluihin.

Laatulöpinät 3: Mitä on Lean? | Arter Podcast

Julkaistu 16.10.2018

Laatulöpinät 3: Mitä on Lean? | Arter Podcast by Arter Oy

Laatulöpinät 2: Onko auditointi kamalaa? | Arter Podcast

Julkaistu 18.9.2018

Laatulöpinät 2: Onko auditointi kamalaa? | Arter Podcast by Arter Oy

1. Laatulöpinät: 6 Prosessiväittämää | Arter Podcast

Julkaistu 21.8.2018

1. Laatulöpinät: 6 Prosessiväittämää | Arter Podcast by Arter Oy

Monipuolinen laatupäällikön tehtäväkenttä | Arter Podcast

Julkaistu 4.5.2018

Monipuolinen laatupäällikön tehtäväkenttä aiheena Arter Oy:n podcastissa.

Miksi kouluttautuminen ja uuden oppiminen on tärkeää? | Arter Podcast

Julkaistu 22.2.2018

Vuoden 2018 ensimmäisessä podcastissa pohditaan, miksi kouluttautuminen ja uuden oppiminen on tärkeää.

Menestyminen | Arter Podcast

Julkaistu 22.2.2018

Olympialaisten ollessa täydessä vauhdissa, podcastissa pohditaan menestymistä.

Miten laadunhallinta liittyy joulupipareihin? | Arter Podcast

Julkaistu 19.12.2017

Vuoden 2017 viimeisessä podcastissa pohditaan, miten laadunhallinta liittyy joulupipareihin.

Ajatuksia Yrittäjyydestä | Arter Podcast

Julkaistu 1.12.2017

Kuuntele Arterin toimitusjohtajan Ossi Ritolan mietteitä yrittäjyydestä. Miksi ryhtyä yrittäjäksi, mikä on yrittäjyydessä tärkeää ja mitä olisi voinut tehdä myös toisin?

Asiakas on valmis maksamaan työstä, joka luo arvoa. Karsi hukka pois arvovirrasta. | Arter Podcast

Julkaistu 1.12.2017

Tämän viikon podcast pureutuu Lean-ajattelun keskeiseen elementtiin, hukkaan. Asiakas on valmis maksamaan työstä, joka luo arvoa. Hukka tuleekin karsia pois arvovirrasta. Mutta kuinka? Kuuntele podcast ja ota ideat talteen.

Teetkö prosessityötä? | Arter Podcast

Julkaistu 2.11.2017

Tässä podcastissa pureudutaan syvemmälle prosessityöhön ja sen toteuttamiseen organisaatiossa onnistuneesti.

IMS-ohjelmisto pähkinänkuoressa | Arter Podcast

Julkaistu 31.10.2017

Arterin asiakasvastaava Liisamari Seppälä puhuu IMS-ohjelmistosta.

Miksi prosessilähtöinen toimintatapa? | Arter Podcast

Julkaistu 20.10.2017

Ajatuksia siitä, miksi prosessilähtöinen toimintatapa kannattaa.

Miten laadunhallinta tukee liiketoimintaa ja menestystä? | Arter Podcast

Julkaistu 3.10.2017

Tässä podcastissa pohditaan, miten laadunhallinta tukee liiketoimintaa ja menestystä.

Takaisin podcastien listaan